Решение Хозсуда Киева о взыскании с инициатора тендера средств потраченных на оспаривание решения в АМКУ


Считаете ли Вы решение законным и справедливым?  

1 member has voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В,
тел. (044) 284-18-98, E-mail: [email protected]

РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

27.03.2019

Справа № 910/631/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Чебикіної С.О, розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження справу за позовом Адвокатського об'єднання "Кравець і партнери" до Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд" про стягнення 6 000,00 грн., без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

У січні 2019 року до господарського суду міста Києва звернувся позивач з позовом до відповідача, в якому просить стягнути з відповідача 6 000,00 грн. збитків на підставі ст.ст. 16, 22, 1166, 1192 Цивільного кодексу України та ст. 49 ГК України.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.01.2019 року справу вирішено розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Заперечень щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного без виклику сторін від сторін у встановлений законом строк не надано.

07.02.2019 року відповідачем через канцелярію суду надано відзив на позовну заяву, в якому він просить суд відмовити в позові з тих підстав, що в діях відповідача не встановлено наявності складу цивільного правопорушення, а відтак, вимоги позивача про покладення відповідальності з відшкодування шкоди на відповідача є необґрунтованими і такими, що задоволенню не підлягають.

28.02.2019 року від позивача до суду надійшла відповідь на відзив.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню частково з наступних підстав.

Судом встановлено, що 26.10.2017 року відповідачем було оголошено про проведення процедури закупівлі у формі конкурентного діалогу (Ідентифікатор закупівлі: UA-2017-10-26-001272-b).

Згідно з інформацією, розміщеною на Порталі публічних закупівель «Держзакупівлі. Онлайн» та Тендерною документацією, затвердженою рішенням тендерного комітету від « 26» жовтня 2017 року, Протокол № 158 (надалі - Тендерна документація), предметом закупівлі є «Юридичні послуги» (Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва, код CPV за ДК 021:2015 - 79110000-81 та участь у якій прийняв позивач.

01.12.2017 року на Порталі публічних закупівель «Держзакупівлі. Онлайн» було сформовано протокол. Згідно з Протоколом №200 засідання тендерного комітету Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд" пропозицію позивача відхилено з тих підстав, що тендерна пропозиція учасника - Адвокатського об'єднання «Кравець і партнери» не відповідає вимогам визначеним у тендерній документації, а саме не надано інформацію кількісних вимог по предмету закупівлі, згідно з додатком 4 до тендерної документації, що суперечить вимогам Закону та ч. 6 розділу III - Інструкції з підготовки тендерної пропозиції, тендерної документації.

05.12.2017 року позивач звернувся до Антимонопольного комітету зі скаргою щодо неправомірності відхилення його пропозиції відповідачем за подання якої ним було сплачено обов'язковий збір у розмірі 5000,00 грн., що підтверджується квитанцією №2889 від 05.12.2017 року, яка міститься в матеріалах справи.

Відповідно до частини 1 статті 18 закону України «Про публічні закупівлі» скарга до органу оскарження подається суб'єктом оскарження у формі електронного документа через електронну систему закупівель. До скарги додаються документи та матеріали в електронній формі (у тому числі у вигляді pdf формату файла), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника, та документ про здійснення оплати за подання скарги до органу оскарження. Відразу після внесення до реєстру скарг скарга з супровідними документами та її реєстраційна картка автоматично надсилаються органу оскарження та замовнику. За подання скарги до органу оскарження справляється плата. Розмір плати визначається Кабінетом Міністрів України.

 Постановою Кабінету Міністрів України №291 від 23.03.2016 встановлено, що за подання скарги до органу оскарження відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" справляється плата у разі оскарження процедури закупівлі товарів або послуг в розмірі 5000 грн. 00 коп.

 26.12.2017 року Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель прийняла рішення №9098-р/пк-пз, яким встановлено, що позивач не порушив умови тендерної документації, тому його тендерна пропозиція була неправомірно відхилена відповідачем та вирішено зобов'язати відповідача скасувати рішення про відхилення тендерної пропозиції позивача за процедурою закупівлі - «ДК 021:2015: 79110000-8 - Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва, оголошення про проведення якої оприлюднено на веб-порталі уповноваженого органу за № ЦА-2017-10-26-001272-Ь.

Відповідно до ст. 224 Господарського кодексу України учасник господарських відносин, який порушив господарські зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено.

Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також неодержанні нею доходу, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

За статтею 225 Господарського кодексу України до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються: вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства; додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання другою стороною; неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною; матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.

У відповідності до ст. 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Під збитками розуміються втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

У відповідності до ч. І ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Для застосування такого виду господарської санкції (правового наслідку порушення зобов'язання) як стягнення збитків необхідна наявність всіх елементів складу цивільного (господарського) правопорушення:

- протиправної поведінки;

- збитків;

- причинного зв'язку між протиправною поведінкою боржника і збитками;

- вини.

При відсутності хоч б одного з цих елементів господарсько-правова відповідальність не настає.

Рішенням Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель №9098-р/пк-пз від 26.12.2017 року підтверджується наявність в діях відповідача порушення законодавства у сфері публічних закупівель, вказане порушення призвело до понесення позивачем збитків у вигляді сплати за оскарження протиправних дій відповідача до органу оскарження на суму 5 000,00 грн.

Отже, сплачені позивачем 5 000,00 грн. за оскарження протиправних дій відповідача до органу оскарження є витратами, які позивач мусив зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки).

Судом було надано належну оцінку відзиву відповідача на позовну заяву, проте доводи щодо відсутності в діях відповідача складу правопорушення повністю спростовуються рішенням Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель №9098-р/пк-пз від 26.12.2017 року, яким встановлено в діях відповідача порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що права позивача, за захистом яких він звернувся до суду порушено відповідачем, а тому позовні вимоги в частині відшкодування позивачу 5 000,00 грн. завданих збитків є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

В іншій частині позовних вимог про відшкодування 1 000 грн. завданих позивачу збитків слід відмовити, оскільки позивачем до позовної заяви не надано доказів їх понесення, а саме відсутні докази сплати позивачем 1000,00 грн. комісії за відкриття банківської гарантії ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

За приписами ст. ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Судовий збір відповідно до вимог ст. 129 ГПК України покладається на відповідача пропорційно до розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст. ст. 86, 129, 232, 233, 236 - 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» (04071, м. Київ, вул. Оболонська, буд. 34; код 31454734) на користь Адвокатського об'єднання «Кравець і партнери» (04053, м. Київ, пров. Бехтерівський, буд. 4-б, код 39718421) 5 000 (п'ять тисяч) грн. 00 коп. збитків та 1 600 (одна тисяча шістсот) грн. 83 коп. судового збору.

В іншій частині позову відмовити.

Після вступу рішення в законну силу видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили відповідно до вимог ст. 241 ГПК України та підлягає оскарженню в порядку та у строк, які визначені розділом IV ГПК України.

Повне рішення складено 27.03.2019р.

Суддя С.О. Чебикіна

http://reyestr.court.gov.ua/Review/80718380

Link to comment
Share on other sites

Это наше решение. На мой взгляд организаторов тендеров, которые их проводят с грубейшими нарушениями необходимо наказывать. Пока мы взыскали только затраты на обжалование тендера в АМКУ. Но думаю законодательно должно быть установлены и штрафы для таких вот случаев.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи

  No members to show