Огляд правових позицій ВС-КГС щодо застосування належних та ефективних способів захисту корпоративних прав з 01.01.2021 по 01.06.2022


Recommended Posts

Огляд містить правові висновки КГС ВС, які сприятимуть забезпеченню сталості та єдності судової практики під час оцінювання належності й ефективності обраного позивачем способу захисту корпоративних прав. 

В огляді наведено такі способи захисту корпоративних прав:

визначення розміру статутного капіталу товариства та розмірів часток учасників товариства, стягнення (витребування з володіння) з відповідача частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ / ТДВ;

негаторний позов;

віндикаційний позов;

відшкодування шкоди;

визнання недійсним рішення загальних зборів юридичної особи;

виключення учасника із союзу або будь-якої юридичної особи;

спонукання юридичної особи до виконання її обов’язку;

зобов’язання юридичної особи вчинити дії щодо державної реєстрації змін в установчих документах;

оскарження рішення про створення юридичної особи;

скасування державної реєстрації юридичної особи;

скасування / відміна державної реєстрації припинення юридичної особи;

скасування в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запису про право власності;

визнання протиправною бездіяльності (дій) керівництва юридичної особи;

визнання переважного права учасника на придбання частки;

переведення на учасника ТОВ прав і обов’язків покупця за договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ;

розірвання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ;

визнання недійсною безвідкличної вимоги про придбання акцій;

зобов’язання акціонера зробити пропозицію про викуп;

зобов’язання банку провести безумовну облікову операцію списання простих іменних акцій бездокументарної форми існування;

визнання незаконним і скасування листа.

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/ogliady/2022_08_09_KGS.pdf

1235916722_-01_01.202101_06.2022.pdf

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...