Огляд рішень ЄСПЛ за квітень – травень 2022 року


Recommended Posts

Для зручності в користуванні всі рішення систематизовано за статтями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

У справі GLOVELI v. Georgia ЄСПЛ зробив висновок про порушення пункту 1 статті 6 Конвенції (право на справедливий суд), адже заявниця не могла оскаржити рішення Вищої ради правосуддя про відмову в призначенні на посаду судді. В цій справі ЄСПЛ наголосив на важливості процесуальної справедливості у справах про відбір і призначення суддів.

Відсутність порушення статті 10 Конвенції (свобода вираження поглядів) констатував ЄСПЛ у справі NIT S.R.L. v. The Republic of Moldova, в якій мовлення телеканалу компанії-заявниці було припинено через недотримання нею принципу плюралізму та надмірну критику Уряду. ЄСПЛ визнав, що національні органи влади врівноважили необхідність захисту плюралізму й прав інших осіб, з одного боку, та право компанії-заявника на свободу вираження поглядів, з іншого. Так само ЄСПЛ не констатував порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції (захист власності) через відкликання ліцензії телеканалу, оскільки компанія-заявник упродовж трьох років не дотримувалася ліцензійних вимог.

ЄСПЛ у своїй усталеній практиці неодноразово наголошує, що гарантоване пунктом 1 статті 6 Конвенції право на доступ до суду не є абсолютним і може підлягати обмеженням. Важливо, аби такі обмеження мали легітимну мету, були пропорційними та не настільки широкими, щоб завдати шкоду самій суті цього права. Однак у справі DRAGAN KOVAČEVIĆ v. Croatia ЄСПЛ визнав, що таке право заявника, який мав психічні розлади, було порушено через те, що в конституційному провадженні з оскарження рішень національних судів про позбавлення його цивільної дієздатності йому не було відшкодовано судові витрати.

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/ogliady/ESPL_04_05_2022.pdf

Огляд рішень ЄСПЛ за квітня – травня 2022 року.pdf

Link to comment
Share on other sites

  • ANTIRAID changed the title to Огляд рішень ЄСПЛ за квітень – травень 2022 року

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show