Огляд судової практики ВС з розгляду справ щодо корпоративних спорів та корпоративних прав


Recommended Posts

Для зручності користування правові позиції ВС, викладені в огляді, систематизовані та деталізовані за окремими групами спорів, пов’язаних з виникненням, зміною, реалізацією та припиненням корпоративних прав. Зокрема, в огляді висвітлено правові висновки ВС у спорах:

щодо захисту права учасника (акціонера, члена) на участь в управлінні юридичною особою, на отримання частини прибутку товариства (дивідендів), на отримання інформації про діяльність юридичної особи та права вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності юридичної особи, права акціонера вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому простих акцій;

що виникають з правочинів щодо акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав в юридичній особі;

про оскарження правочинів юридичної особи;

між юридичною особою та її посадовою особою (у тому числі особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі діями (бездіяльністю) такої посадової особи, за позовом власника (учасника, акціонера) такої юридичної особи, поданим в її інтересах;

що виникають під час реалізації процедури обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій;

щодо статуту та статутного капіталу юридичної особи;

про оскарження окремих положень корпоративного договору;

пов’язаних з формуванням та повноваженнями органів юридичних осіб;

пов'язаних з виходом (виключенням) учасника (члена) зі складу юридичної особи;

про оскарження реєстраційних дій.

Крім того, проаналізовано та систематизовано правові позиції ВС щодо:

позовної давності у корпоративних спорах;

правової природи окремих юридичних осіб;

виникнення та підтвердження участі у юридичній особі;

спільної власності на частки (акції) тощо.

Також в огляді приділено окрему увагу процесуальним особливостям розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав:

суб’єктна та предметна юрисдикційність, розмежування корпоративних спорів та інших категорій спорів;

обрання належних та ефективних способів захисту корпоративних прав;

забезпечення позову у корпоративному спорі;

процесуальне правонаступництво у корпоративному спорі тощо.

Висновки, одержані за результатами такого аналізу, стануть прикладом правильного й однакового застосування господарськими судами норм права для подальшого вдосконалення діяльності судів у цій сфері правовідносин. Окрім того, такі висновки стануть у нагоді адвокатам, юристам, науковцям, до сфери інтересів яких належать корпоративні правовідносини.

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/ogliady/Oglyad_korpor_spor_2021.pdf

593976626_.pdf

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show