Огляд судової практики ВС-КЦС за лютий 2023 року


Recommended Posts

В огляді відображено найважливіші правові висновки, які матимуть значення для формування єдності судової практики. Серед цих висновків, згрупованих за різними категоріями справ, містяться, зокрема, такі:

у спорах, що виникають із спадкових правовідносин, звернено увагу на те, що правовідносини щодо обов’язку відшкодування моральної шкоди та судових витрат за рішенням суду не є нерозривно пов’язаними з боржником (спадкодавцем) і допускають правонаступництво;

у спорах, що виникають із трудових правовідносин, зазначено, що вимога про визнання припиненими трудових відносин між сторонами у зв’язку із закінченням строку дії контракту за певних обставин та з урахуванням ч. 2 ст. 5 ЦПК України є належним способом судового захисту. Якщо невиконання роботодавцем обов’язку звільнити працівника у зв’язку із закінченням строку дії контракту призвело до його моральних страждань, то є підстави для відшкодування моральної шкоди останньому;

у справах, що стосуються виконавчого провадження, акцентовано, що з метою усунення обставин, які роблять неможливим виконання рішення суду, а саме відсутності дозволу (відмови) органу опіки та піклування на реалізацію нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, виконавець може звернутися до суду із заявою (поданням) про звернення стягнення на нерухоме майно боржника, в якому зареєстровані діти, яку суд має розглянути в порядку, встановленому в ст. 435 ЦПК України;

у спорах, що виникають із правочинів, зокрема договорів, констатовано, що факт вибуття майна поза волею власника має бути встановлено стосовно саме первинного власника майна, а не осіб, які набули право власності на спірне майно після його первинного відчуження та які надалі знову відчужили його. Водночас витребування майна в добросовісного набувача неможливе, адже це призведе до порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;

у спорах, що стосуються питань процесуального права, наголошено, що спір за позовом військовослужбовця щодо визнання права перебувати на квартирному обліку та зобов’язання зарахувати на квартирний облік стосується можливості реалізації військовослужбовцем права на соціальну гарантію, надану йому в силу особливого статусу військовослужбовця, а тому є публічно-правовим і підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/ogliady/Ogl_KCS_VS_lut_2023.pdf

Огляд судової практики ВС-КЦС за лютий 2023 року.pdf

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show