Постановление ВХСУ о прекращении поручительства с ВиЭйБи банком


Считаете ли Вы решение справедливым и законным?  

3 members have voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   3
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   3
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2010 р.

№ 15/251/09

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

головуючого

Дерепи В.І.

суддів :

Грека Б.М.,

Подоляк О.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу ТОВ "Інтелтрейд"

на постанову Одеського апеляційного господарського суду від 25.08.2009 р.

у справі

№ 15/251/09

за позовом ВАТ "ВіЕйБі Банк" в особі Миколаївської філії

до

ТОВ "ІНТ-АГРО";

ТОВ "Інтелтрейд"

про стягнення 1 227 705,04 грн.

та за зустрічним позовом ТОВ "Інтелтрейд"

до

ВАТ "ВіЕйБі Банк" в особі Миколаївської філії (надалі –Банк)

третя особа без самостійних вимог ТОВ "ІНТ-АГРО"

про припинення правовідношення

за участю представників:

від позивача

- Казаєва О.О.

від відповідача-1

- не з'явилися

від відповідача-2

- Дікусар І.Л.

В С Т А Н О В И В:

У березні 2009 р. Банк звернувся до господарського суду з позовом до ТОВ "ІНТ-АГРО" та ТОВ "Інтелтрейд" про стягнення солідарно 1 227 705,04 грн., з яких: 989 571,69 грн. заборгованості по кредиту, 60 362,33 грн. заборгованості по сплаті відсотків, 173 311,09 грн. пені за прострочення повернення кредиту, 1 480,79 грн. пені за прострочення сплати відсотків, 2 979,14 грн. комісії за користування овердрафтом за договором про надання кредиту у формі овердрафту за № 1/К-О від 17.03.2008 р., укладеного між Банком та ТОВ "ІНТ-АГРО" та згідно договору поруки від 17.03.2008 р., укладеним між Банком, ТОВ "ІНТ-АГРО" та ТОВ "Інтелтрейд".

В ході розгляду справи ТОВ "Інтелтрейд" звернулось до суду із зустрічним позовом до Банку про припинення правовідношення за договором поруки від 17.03.2008 р.

Рішенням господарського суду Миколаївської області від 21.05.2009 р. (суддя Ржепецький В.О.) первісний позов задоволено частково: стягнуто з ТОВ "ІНТ-АГРО" на користь Банку суму заборгованості;

в задоволенні позовних вимог щодо стягнення заборгованості в солідарному порядку з ТОВ "Інтелтрейд" відмовлено;

зустрічний позов задоволено: припинено правовідношення поруки за договором поруки від 17.03.2008 р.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 25.08.2009 р. (судді: Бойко Л.І., Бандура Л.І., Величко Т.А.) рішення скасовано,

первісний позов задоволено: стягнено в солідарному порядку з ТОВ "ІНТ-АГРО" та ТОВ "Інтелтрейд" на користь Банку 1 170 307,90 грн. та ТОВ "ІНТ-АГРО" на користь Банку 57 397,14 грн.;

зустрічний позов залишено без задоволення.

Не погоджуючись з постановою, ТОВ "Інтелтрейд" звернулось до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить її скасувати, а рішення господарського суду першої інстанції залишити без змін, мотивуючи скаргу порушенням і неправильним застосуванням апеляційним судом норм матеріального та процесуального права.

Заслухавши пояснення представника позивача, розглянувши матеріали справи, оцінивши доводи касаційної скарги, перевіривши правильність застосування судами норм матеріального і процесуального права, колегія суддів Вищого господарського суду України прийшла до висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судами, 17.03.2008 р. між Банком та ТОВ "ІНТ-АГРО" укладено договір про надання кредиту у формі овердрафту за № 1/К-О (надалі –Кредитний договір).

Згідно п 1.1. Кредитного договору Боржник прийняв на себе зобов'язання повернути банку грошові кошти в порядку і на умовах зазначених в кредитному договорі.

Відповідно до п.п. 1.3 даного договору, проценти за користування овердрафтом встановлюються в залежності від терміну фактичного користування овердрафтом і становлять від 12 до 17,5 % річних.

Згідно п. 4.1. Кредитного договору облік заборгованості за овердрафтом здійснюється за рахунком № 26000730015567/ 980 "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання", відкритим в Банку (далі - Поточний рахунок).

Пунктом 4.2. Кредитного договору встановлено, що овердрафт надається Позичальнику шляхом сплати протягом банківського операційного часу платіжних документів Позичальника (далі - платіжний документ) з його Поточного рахунку в Банку в сумах, які перевищують фактичний залишок коштів на Поточному рахунку.

Відповідно до п.4.6 Кредитного договору за надання Банком послуг з управління овердрафтом позивальник сплачує банку комісію: за розрахунок та встановлення ліміту по овердрафту на кожний календарний квартал –0,1% від суми встановленого ліміту овердрафту.

Згідно п. 5.2. Кредитного договору нарахування процентів за користування овердрафтом починається з першого дня утворення дебетового залишку на Поточному рахунку Боржника.

Строк безперервного користування овердрафтом, згідно з п. 7.1. Кредитного договору, складає 29 днів.

Також, п. 9.1. Кредитного договору передбачено, що за повне або часткове не повернення у строки (терміни), що передбачені цим Договором загальної заборгованості за овердрафтом Позичальник зобов'язаний сплатити Банку пеню в розмірі подвійної процентної ставки, зазначеної в п. 1.3. цього договору, від суми не повернутого в строк (термін) овердрафту за кожний день прострочення.

Згідно ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Судами встановлено, що на підставі Кредитного договору Банком ТОВ "ІНТ-АГРО" було видано кредит в сумі 1 000 000 грн. терміном користування по 16.03.2009 р.

Проте, в порушення прийнятих на себе зобов'язань за Кредитним договором, ТОВ "ІНТ-АГРО" кредит та відсотки нараховані за користування кредитом в повному обсязі в термін передбачений Кредитним договором Банку не сплатило, в результаті чого у нього виникла заборгованість в загальній сумі 1 227 705,04 грн., з яких: 989 571,69 грн. - заборгованість по кредиту, 60 362,33 грн. - заборгованість по сплаті відсотків, 173 311,09 грн. - пеня за прострочення повернення кредиту, 1 480,79 грн. - пеня за прострочення сплати відсотків, 2 979,14 грн. комісія за користування овердрафтом.

З огляду на встановлені обставини, суди першої та апеляційної інстанцій дійшли правомірних висновків про обґрунтованість позовних вимог Банку в частині нарахування та наявності підстав для стягнення зазначеної вище заборгованості з ТОВ "ІНТ-АГРО" –позичальника за Кредитним договором.

Також, судами встановлено, що з метою забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором, 17.03.2008 р. між Банком (Кредитор), ТОВ "ІНТ-АГРО" (Боржник) та ТОВ "Інтелтрейд" (Поручитель) укладено договір поруки (надалі –Договір поруки), відповідно до умов якого Поручитель та Боржник поручились солідарно всім своїм майном перед Кредитором Боржника за виконання останнім в повному обсязі зобов'язань, що випливають з Кредитного договору.

Згідно п. 10 Договору поруки "порука за даним договором припиняється у разі зміни умов Кредитного договору, що можуть викликати збільшення обсягу відповідальності поручителя без його згоди".

Як встановлено судами, з травня 2008 р. Банк в односторонньому порядку змінив процентну ставку за користування овердрафтом, піднявши її до 21 % річних, не повідомивши про це ТОВ "Інтелтрейд" (Поручителя).

Рішення суду першої інстанції щодо відмови в задоволенні первісного позову Банку до відповідача-2 –ТОВ "Інтелтрейд" та задоволення зустрічного позову останнього мотивовано тим, що правовідношення поруки за Договором поруки припинені згідно п. 10 даного договору.

Суд апеляційної інстанції з вказаними висновками місцевого господарського суду не погодився та дійшов власних висновків про те, що не погоджене збільшення обсягу відповідальності поручителя стосується лише відповідальності за погашення процентів, а тому саме в цій частині поручитель (ТОВ "Інтелтрейд") не повинен нести солідарну відповідальність з боржником (ТОВ "ІНТ-АГРО") перед кредитором (Банком). З огляду на свої висновки апеляційний суд рішення суду першої інстанції скасував та прийняв нове рішення про задоволення первісного позову повністю та відмову в задоволенні зустрічного позову,

Аналізуючи встановлені судами попередніх інстанцій обставини справи, колегія суддів касаційної інстанції дійшла висновку, що Банк, піднявши процентну ставку за Кредитним договором, в односторонньому порядку, без згоди ТОВ "Інтелтрейд" (Поручителя), змінив умови Кредитного договору таким чином, що це викликало збільшення обсягу відповідальності Поручителя.

Згідно ст. 559 ЦК України порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.

В силу ст. 598 ЦК України зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом. Припинення зобов'язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених договором або законом.

З огляду на положення зазначених норм чинного законодавства та враховуючи умови п. 10 Договору поруки, суд першої інстанції правомірно задовольнив зустрічні вимоги ТОВ "Інтелтрейд" про припинення правовідношення поруки за Договором поруки та обґрунтовано частково відмовив Банку в позові шляхом відмови в стягненні суми боргу з ТОВ "Інтелтрейд" (відповідача-2), як солідарного боржника.

Суд апеляційної інстанції скасовуючи правомірне рішення суду першої інстанції зроблених у ньому висновків належним чином не спростував та дійшов власних, що не ґрунтуються на законі.

Перевіривши у відповідності до ч. 2 ст. 1115 ГПК України юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення у рішенні місцевого господарського суду, колегія суддів дійшла висновків про те, що суд першої інстанції в порядку ст. 43 ГПК України всебічно, повно і об'єктивно розглянув в судовому процесі всі обставини справи в їх сукупності; дослідив подані сторонами в обґрунтування своїх вимог і заперечень докази; належним чином проаналізував правовідносини сторін та дійшов правомірних висновків. Як наслідок, прийняте судом рішення відповідає положенням ст. 84 ГПК України та вимогам, що викладені в постанові Пленуму Верховного Суду України від 29.12.1976 р. № 11 "Про судове рішення" зі змінами та доповненнями.

В порушення ст. ст. 43, 99, 101, 104, 105 ГПК України, доводи апеляційного господарського суду за якими він не погодився з висновками суду першої інстанції, є необґрунтованими. Скасовуючи рішення суду першої інстанції, апеляційний господарський суд висновків місцевого господарського суду не спростував та дійшов власних висновків, які суперечать обставинам справи та вимогам законодавства. Здійснена апеляційним господарським судом неналежна юридична оцінка обставин справи призвела до неналежного з'ясування дійсних прав і обов'язків сторін та неправильного застосування матеріального закону, що регулює спірні правовідносини. Як наслідок, постанова апеляційного господарського суду не відповідає положенням ст. 105 ГПК України та вимогам, які викладені в постанові Пленуму Верховного Суду України "Про судове рішення" від 29.12.1976 р. № 11 із змінами та доповненнями.

У зв'язку із вищевикладеним колегія суддів вважає, що приймаючи оскаржувану постанову, апеляційний господарський суд надав невірну юридичну оцінку обставинам справи, порушив і неправильно застосував норми матеріального та процесуального права, в зв'язку з чим постанова суду апеляційної інстанції підлягає скасуванню, а законне і обґрунтоване рішення місцевого господарського суду –залишенню в силі.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11110, 11111 ГПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу ТОВ "Інтелтрейд" задовольнити.

Постанову Одеського апеляційного господарського суду від 25.08.2009 р. у справі № 15/251/09 скасувати.

Рішення господарського суду Миколаївської області від 21.05.2009 р. у даній справі залишити без змін.

Головуючий, суддя В. Дерепа

Судді

Б. Грек

О. Подоляк

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7793523

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи