Валютный кредит ипотечный и частный предприниматель


Recommended Posts

Я частный предприниматель взял в августе 2008г. валютный кредит под залог магазина в Альфа-банке. Потом начался кризис, курс доллара вырос, а выручка от моей деятельности уменьшилась, люди стали экономить и меньше покупать. Я влетел с курсом доллара (мой долг вырос в гривне на 70%), а выручка в гривне уменьшилась в 3 раза. Соответственно я попал в просрочку по кредиту, банк подал в третейский суд в Чернигове и решение суда "удовлетворить иск банка в полном объеме". У меня нет выхода, кроме как бороться с банком, потому что сумму выставили такую, что продав магазин, хватит только на половину долга (недвижимость подешевела). Решение третейского суда можно обжаловать в течение 3 месяцев. Я хочу справедливого решения нормального государственного суда. Как это сделать? Подал иск по защите прав потребителей (нарушений со стороны банка уйма) в суд по месту своего жительства, отказали: мол, вы предприниматель и здесь кредитные отношения, подавайте в хозяйственный суд. Я хочу признать валютный договор недействительным, пересчитать по курсу доллара на момент сделки, тело кредита отдавать с рассрочкой (договор заключен на 10 лет, прошло 3 года) Как действовать в такой ситуации, если я частный предприниматель, в какой суд обратиться за помощью, какой иск подать, по какой норме закона.Получается если частный предприниматель, то уже не гражданин?

Link to comment
Share on other sites

Я частный предприниматель взял в августе 2008г. валютный кредит под залог магазина в Альфа-банке. Потом начался кризис, курс доллара вырос, а выручка от моей деятельности уменьшилась, люди стали экономить и меньше покупать. Я влетел с курсом доллара (мой долг вырос в гривне на 70%), а выручка в гривне уменьшилась в 3 раза. Соответственно я попал в просрочку по кредиту, банк подал в третейский суд в Чернигове и решение суда "удовлетворить иск банка в полном объеме". У меня нет выхода, кроме как бороться с банком, потому что сумму выставили такую, что продав магазин, хватит только на половину долга (недвижимость подешевела). Решение третейского суда можно обжаловать в течение 3 месяцев. Я хочу справедливого решения нормального государственного суда. Как это сделать? Подал иск по защите прав потребителей (нарушений со стороны банка уйма) в суд по месту своего жительства, отказали: мол, вы предприниматель и здесь кредитные отношения, подавайте в хозяйственный суд. Я хочу признать валютный договор недействительным, пересчитать по курсу доллара на момент сделки, тело кредита отдавать с рассрочкой (договор заключен на 10 лет, прошло 3 года) Как действовать в такой ситуации, если я частный предприниматель, в какой суд обратиться за помощью, какой иск подать, по какой норме закона.Получается если частный предприниматель, то уже не гражданин?

Да, защита прав потребителя здесь не причем. Этот закон не регулирует взаимоотношения между субъектами хозяйственной деятельности.

Вам нужно по хозяйственному кодексу судиться.

Есть решения и по хозяйственному кодексу, где суды были на стороне заемщика (фирмы, чп-шника). Посмотрите внимательно.

Какие у банка есть нарушения? Вы написали, уйма...

Если эти нарушения касаются существенных условий договора, то можно и без защиты прав потребителя обойтись.

Если нарушения банка только в отсутствии предупреждения о валютных рисках, то шансов мало.

Ну а третейку однозначно можно скасувати, т.к. Вас фактически лишили права на справедливое решение, лишили права на юридическую защиту.

...виходячи із положень ст. 6 ч. 1 Конвенції про захист прав людини та основоположним свобод, згідно якій «кожен має право на справедливий розгляд його справи…незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо прав та обов’язків цивільного характеру…», суд має завжди бути «встановленим законом».

Адже, правовий орган, що не є встановленим відповідно до законодавства завжди буде позбавлений легітимності, яка вимагається у демократичному суспільстві для вирішення справ приватних осіб.

Вислів «встановлений законом» стосується не лише законності самого існування суду, а й складу суддів при розгляді кожної справи (див., mutatis mutandis, рішення у справах «Булут проти Австрії» (Bulut c. Autriche) від 22.02.1996 р., Recueil 1996-11, с. 359, п. 29, та «Бускаріні проти Сан-Марино» (Buscarini c. Saint-Marin) (ухв.) від 04 травня 2000 року, № 31657/96, неопубліковане). Термін «закон», про який ідеться в цьому положенні, стосується, таким чином, не лише законодавства щодо створення і компетенції судових органів, а й будь-якого іншого положення національного права, невиконання якого робить неправомірною участь одного або кількох суддів у розгляді справи. Тут йдеться, зокрема, про положення щодо повноважень, щодо несумісностей і щодо відводу суддів (див. рішення у справі «Коем та інші проти Бельгії» (Coeme et autres c. Belgidue), № 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 та 33210/96, CEDH 2000-У11 п. 99).

Недотримання судом зазначених положень означає в принципі порушення пункту 1 статті 6 (див. справи «Цанд проти Австрії» (Zand c. Autriche), заява № 7360/76, доповідь Комісії від 12 жовтня 1978 року, DR 15, c. 70, п. 68-71, та «Россі проти Франції» (Rossi c. France), заява № 11879/85, рішення Комісії від 06 грудня 1989 року, DR 63, с. 105).

Про те, що термін «суд, встановлений законом» поширюється не лише на правову основу існування суду, але й на дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність, звернуто також увагу Європейським Судом з прав людини у справі «Сокуренко і Стригун проти України» (рішення від 20.07.2006 р. п. 24 рішення).

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=1766

Link to comment
Share on other sites

Думаю, если там коммерческая недвижимость в залоге, тогда скорее всего кредит оформлен именно на чп, а не на физ.лицо. Банк, конечно, рисковый. А если обанкротиться?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show