Решение Апелляционного суда Днепропетровской области


Recommended Posts

Україна

А ПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

22ц-8057/11

Головуючий у 1 й інстанції - Антонюк О.А.

Категорія 26 Доповідач - Ремез В.А.

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2011р. Колегія суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Дніпропетровської області в складі :

головуючого –Ремеза В.А.

суддів –Можелянської З.М., Сіромашенко Н.В.,

при секретарі –Костюк Т.М.,

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську

цивільну справу за апеляційною скаргою ОСОБА_2,

на рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 12 травня 2011р. за позовом Публічного акціонерного товариства "Автокразбанк" до ОСОБА_2, ОСОБА_5 ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за кредитним договором та витрат, -

ВСТАНОВИЛА:

У липні 2009р. ПАТ "Автокразбанк" звернулось до суду з позовом до ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за кредитним договором від 02.07.2007р., та додатковою угодою між Банком та ОСОБА_2 від 24.04.2008р., і доповнивши в ході розгляду справи свої вимоги (128-131), Банк просив стягнути з відповідачів ОСОБА_2, ОСОБА_5, та ОСОБА_6 солідарно в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором 10000грн., а також стягнути з ОСОБА_2 заборгованість за кредитним договором в сумі 66043,58грн., штраф за договором застави в сумі 7117грн., судовий збір в розмірі 831,61грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в розмірі 252грн., а усього 74244,19грн.

Рішенням Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 12.05.2011р. позовні вимоги ПАТ "Автокразбанк" задоволені, і стягнуто солідарно з ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 на користь ПАТ "Автокразбанк" заборгованість за кредитним договором в сумі 10000грн.

Стягнуто з ОСОБА_2 на користь ПАТ "Автокразбанк" заборгованість за кредитним договором в сумі 66043,58грн., штраф за договором застави в сумі 7117грн., судовий збір в розмірі 831,61грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в розмірі 252грн., а усього 74244,19грн.

В апеляційній скарзі ОСОБА_2 просить рішення суду скасувати, та ухвалити по справі нове рішення, посилаючись на те, що рішення суду є незаконним та необґрунтованим.

Перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду, в межах доводів апеляційної скарги та заявлених вимог, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, а рішення суду скасуванню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, між ВАТ "Автокразбанк", правонаступником якого є позивач по справі, ПАТ "Автокразбанк" та ОСОБА_2 02.07.2007р. було укладено кредитний договір №03/ф071/07, і відповідно до умов договору Банк надав кредит ОСОБА_2 в сумі 10000грн. строком до 01.07.2009р. зі сплатою 26% річних. (а.с.4-6).

На забезпечення виконання умов кредитного договору, 02.07.2007р. між Банком та ОСОБА_6 і ОСОБА_5 були укладені договори поруки, і за умовами договорів поруки, поручителі зобов'язались відповідати за виконання позичальником усіх зобов'язань за кредитним договором у солідарному порядку в повному обсязі /а.с.7-8/.

В подальшому між Банком та ОСОБА_2 було укладено додаткову угоду №3 від 24.04.2008р. згідно якої Банк додатково надав відповідачці кредит в розмірі 35000грн. із розрахунку 23% на строк дії кредитного договору від 02.07.2007р. (а.с.27).

На забезпечення виконання умов укладеної додаткової угоди між Банком та ОСОБА_2 24.04.2008р. було укладено договір про заставу, а саме обладнання, що належить ОСОБА_2 на праві власності на загальну суму 71170грн. (а.с.139-140).

Оскільки Банк виконав умови укладеного договору та надав ОСОБА_2 кошти у кредит, однак відповідачка порушила умови укладеного договору припинивши повертати кошти згідно графіку погашення кредиту, у зв`язку з чим заборгованість по кредиту станом на 15.12.2010р. склала за договором від 02.07.2007р. - 6716,89грн., а за додатковою угодою від 24.04.2008р. заборгованість склала: за кредитом - 35000грн., за відсотками - 12706,42грн.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України, банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно положень ст. 554 ЦК України, у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Враховуючи наведені обставини, колегія суддів вважає, що сума заборгованості в розмірі 6716,89грн. за кредитним договором №03/ф071/07 від 02.07.2007р. підлягає стягненню солідарно з боржника ОСОБА_2 та поручителів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на користь Банку.

Крім того з ОСОБА_2 на користь ПАТ "Автокразбанк" підлягає стягненню сума заборгованості за додатковою угодою від 24.04.2008р.: за кредитом в сумі 35000грн., за відсотками в сумі 12706,42грн., та інфляційні за порушення грошового зобов'язання, оскільки кредитний договір між сторонами було укладено у гривні, а тому з ОСОБА_2 на користь Банку підлягають стягненню інфляційні за кредитом та відсотками на загальну суму 5450,99грн. + 830,68грн. = 6281,67грн., а також штраф за порушення умов договору застави №03/ф071-з1/08 від 24.04.2008р., що підтверджується актом від 10.06.2010р., про відсутність у відповідачки заставленого майна, а саме установки для зварювання термостатичних плівок (а.с.139-141), у зв'язку з чим на підставі п.3.2 договору застави ОСОБА_2 було нараховано штраф у розмірі 7117грн., що складає 10 відсотків від суми заставленого майна, і вказана сума на загальну суму 61105,09грн. підлягає стягненню з ОСОБА_2 в судовому порядку.

Що ж стосується вимог ПАТ "Автокразбанк" до ОСОБА_2 про стягнення пені за порушення умов кредитного договору, то в цій частині вимоги ПАТ "Автокразбанк" підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно п. 5.1 Кредитного договору від 02.07.2007р., укладеного між ВАТ "Автокразбанк" та ОСОБА_2, за порушення строків погашення кредиту, процентів за користування кредитом Позичальник сплачує Кредитору пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості /а.с.5/.

Відповідно до вимог ч.3, ст. 551 ЦК України, розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.

Згідно розрахунку заборгованості /а.с.133-138/, заборгованість за кредитом складає 6716,89грн. + 35000грн., за відсотками 12706,42грн., а пеня за порушення умов кредитного договору складає 13606,45грн. + 1732,15грн. = 15338,60грн.

Враховуючи, що ОСОБА_2 є пенсіонеркою та обставини справи, колегія суддів вважає за можливе застосувати принцип співмірності нарахованої пені з розміром виниклої заборгованості за кредитним договором, зменшивши нараховану за договором пеню до 1000грн.

Оскільки повністю задовольняючи у повному обсязі позовні вимоги ПАТ "Автокразбанк" суд не врахував наведені обставини, та норми права, якими регулюються виниклі між сторонами правовідносини, і висновки суду не відповідають обставинам справи, а тому колегія суддів вважає, що рішення суду підлягає скасуванню на підставі ст. 309 ЦПК України з ухваленням по справі нового рішення про часткове задоволення позовних вимог ПАТ "Автокразбанк" до ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Також на підставі ст. 88 ЦПК України з ОСОБА_2 на користь позивача підлягають стягненню сплачені ним при зверненні до суду судові витрати (а.с.22-23,132) в межах задоволених вимог на повернення судового збору 688,22грн., витрат інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи 250грн. а усього 938,22грн.

Керуючись ст.ст. 304,307,309, 316 ЦПК України, колегія суддів, -

ВИРІШИЛА:

Апеляційну скаргу ОСОБА_2 задовольнити частково.

Рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 12 травня 2011р., скасувати.

Стягнути солідарно з ОСОБА_2, ОСОБА_5 ОСОБА_6 на користь ПАТ "Автокразбанк" заборгованість за кредитним договором №03/ф071/07 від 02.07.2007р. в сумі 6716,89грн.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ПАТ "Автокразбанк" заборгованість за додатковою угодою від 24.04.2008р.: сума кредиту 35000грн., заборгованість за відсотками в сумі 12706,42грн., пеню за порушення умов кредитного договору в сумі 1000грн., інфляційні в сумі 6281,67грн., а також штраф за порушення умов договору застави №03/ф071-з1/08 від 24.04.2008р. в сумі 7117грн., а всього 62105,09грн.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ПАТ "Автокразбанк" в рахунок повернення судових витрат 938,22грн.

Рішення апеляційного суду вступає в силу з моменту проголошення, але може бути оскаржено в касаційному порядку протягом двадцяти днів.

Судді

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/16737118

Link to comment
Share on other sites

Интересна ситуация в этом решении: по сути дополнительным соглашением поручительство прекращено.

Но суд рассматривает первичный кредитный договор и Дополнительное соглашение № 3 как отдельные обязательства.

И считает, что из-за повышения процентной ставки договор поручительства продолжает действовать по отношению к кредитному договору, а к доп.соглашению нет..

Это новшество практики?

Очень Интересен данный вопрос, так как сейчас готовлю апелляционную жалобу на том основании, что суд не признал договор поручительства прекращенным несмотря на повышение процентной ставки.

Link to comment
Share on other sites

Интересна ситуация в этом решении: по сути дополнительным соглашением поручительство прекращено.

Но суд рассматривает первичный кредитный договор и Дополнительное соглашение № 3 как отдельные обязательства.

И считает, что из-за повышения процентной ставки договор поручительства продолжает действовать по отношению к кредитному договору, а к доп.соглашению нет..

Это новшество практики?

Очень Интересен данный вопрос, так как сейчас готовлю апелляционную жалобу на том основании, что суд не признал договор поручительства прекращенным несмотря на повышение процентной ставки.

Ни у кого нет никаких мыслей по этому поводу?
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show