Recommended Posts

у меня сегодня решение зачитывали, вчера было слушание, во время моей речи судья вышла из зала, разговаривала по мобилке, а потом зашла и сказала приходите завтра получите решение, сегодня зачитали по моему иску мне "болт завода петровского", а банку удовлетворить в полном объеме иска, при том что в моем договоре нет ниодного пункта о рисках по курсу валюты который может измениться во время выполнения моих обязательств...... а банк ссылается на пункт в договоре "7.13 Стороны домовилися вважаты, що, уклавши цей договор, позичальник своїм підписом засвідчує факт та згоду з ....... , а також що перед укладанням цього Договору отримав від Банку інформаційний лист згідно вимог законодавства України, зокрема, Закону "Про захист прав споживачів".

Нужна консультация, посоветуйте мои дальнейшие действия - подаю апелляцию по этому решению, но хочу параллельно подать в суд по месту ипотеки от имени поручителя (поручитель не прописан по месту ипотеки). а в этот суд подавать иск о признании кредитного договора расторгнутым с момента иска от банка в возврате всех денег по этому договору. Юристы Подскажите можно все это запускать одновременно, пока еще нет апеляции? И подскажите приблизительно через какое время может быть апеляция.

ISIC - КВЕД 99.00.0 - ЗКГНГ

Світова Міжнародна Екстериторія Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України

РЕЗИДЕНЦІЯ

ЙОГО ВИСОКОПОВАЖНОСТІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Дипломатичний Корпус Титульного Суверенного Народу України КВЕД 99.00.0 ТРДПАУ 553515506-553515469 Офіс для отримання дипломатичної кореспонденції за адресою: 14027, Україна, м. Чернігів, вул. Станиславського, 40, тел. +38 046 223 24 47

№17-12-10 від 17 грудня 2010 року

Національному Банку України (м. Київ)

Угорському АТ «ОTP-Bank» в Україні

Національному Банку України (м. Чернігів)

Копії: Посольству Угорської Республіки в Україні

Посольству Росії в Україні

Посольству Республіки Білорусь в Україні

Посольству Королівства Бельгії в Україні

Посольству Королівства Данія в Україні

Посольству Королівства Іспанія в Україні

Посольству Королівства Нідерландів в Україні

Почесному Консульству Великого Герцогства Люксембург в Україні

Посольству Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні

Посольству Федеративної Республіки Німеччина в Україні

Посольству Португальської Республіки в Україні

Посольству Французької Республіки в Україні

Посольству Італійської Республіки в Україні

Посольству Грецької Республіки в Україні

Почесному Консульству Ірландії в Україні

На лист АТ «ОTP-Bank» № 00-11-1/497 від 24 листопада 2010 року

На лист АТ «ОTP-Bank» № 00-11-1/463 від 05 листопада 2010 року

На лист АТ «ОTP-Bank» № 42-2-2/2/1747 від 02.12.2010 року

На лист НБУ (м. Київ) № 49-015/3390-22047 від 06.12.2010 року

За розглядом результатів офіційного листування між Національним Банком України (м.Київ), Національним Банком України (м. Чернігів) та Угорським АТ «ОTP-Bank» в Україні, Резиденція Його Високоповажності Президента України не бачить місця для Національного Банку України (м. Київ) та Угорського АТ «ОTP-Bank» в Україні в системоутворюючій фінансово-банківській вертикалі Його Високоповажності Президента України.

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» підписано не Главою національної унітарної держави Україна, а Президентом України. Національний Банк України (м. Київ) належить до складу суб’єктів національної юрисдикції України. Всі суб’єкти національної юрисдикції України по відношенню до суб’єктів народної правоздатності України є чужинцями.

Всі фінансово-банківські операції між суб’єктами національної юрисдикції України та суб’єктами народної правоздатності України впорядковуються виключно за зовнішньоекономічним реєстром відчуження народних активів (від народної правоздатності) на користь національної юрисдикції України або за зовнішньоекономічним реєстром відчуження національних товарів (від національної юрисдикції) на користь народної правоздатності України. Народна правоздатність України ніколи не оперує національними товарами. Національна юрисдикція України ніколи не оперує народними активами.

Національний Банк України (м. Київ) та Національний Банк України (м. Чернігів) нічого спільного між собою не мають, окрім назви. Національний Банк України (м. Київ) належить до складу зовнішньоекономічних корпоративних транснаціональних фінансово-банківських систем, які існують в сучасному світі (за показником ВНТ – валового національного зовнішньоекономічного товару). Національний Банк України (м. Чернігів) належить до складу внутрішньоекономічних фінансово-банківських систем Держави Українського Народу та Держави Народу України (за показником ВВП – валового народного внутрішнього продукту).

Національний Банк України (м. Київ) оперує грошовим вимірником і ніколи не оперує грошовим мірником, Національний Банк України (м. Чернігів) оперує грошовим мірником і ніколи не оперує грошовим вимірником. Правовідносини між Національним Банком України (м. Київ) та Національним Банком України (м. Чернігів) є виключно опосередкованими. Такі опосередковані відносини здійснюються в режимі системно-зовнішньоекономічного імпорто-інпорто обміну аналітично-синтетичною інформацією між суб’єктами місцевої юрисдикції при країні Україна та системою екстериторіальної правоздатності країни Україна.

Угорський АТ «ОTP-Bank» в Україні наполегливо нав’язує Національному Банку України (м. Чернігів) філософію банківсько-фінансових відносин в Україні та при Україні, яка не має нічого спільного з Програмою Його Високоповажності Президента України «Заможне суспільство, конкурентноздатна економіка, ефективна держава».

Звертаючись до Посольства Угорської Республіки в Україні, Резиденція Його Високоповажності Президента України в першу чергу засвідчує свою повагу та шану до народно-республіканського устрою країни Угорщина, але тим не менш нагадує угорській стороні, що за положеннями ст.5 Конституції України країна Україна теж є народною Республікою. Фінансово-економічні правовідносини між народною Республікою Угорщина та народною Республікою Україна через систему Національного Банку України (м. Київ) та Угорський АТ «ОTP-Bank» в Україні не розбудовуються.

Не маючи наміру втручатись у внутрішні справи Національного Банку України (м. Київ), Резиденція Його Високоповажності Президента України тим не менш має зазначити, що будь-яка монополія в будь-якій країні призводить до занепаду економіки такої країни. Багатоманітність економіки країни Україна розподіляється на дві фінансово-економічні сфери, а саме – на квазі-фінансово-економічну сферу національних відносин при країні Україна та реал-фінансово-економічну сферу народних прав країни Україна. Народні права країни Україна делеговані корінним народом України (українцями) всім національним меншинам України (малим народам України). Жодна з національно-політичних партій при Україні та весь Національний Банк України (м. Київ) не опікувались, не опікуються та ніколи не будуть опікуватись долею національних меншин України. Це справа корінного народу України.

Доленосність національних меншин України в Україні (малих народів України) достойна значно більшого ніж сервітут національно-приватних відносин будь-яких транснаціональних корпорацій світу. Національним меншинам України не потрібен будь-який закордонний патронат, будь-яке закордонне опікунство, будь-які закордонні системи управління. Задля поліпшення життя національних меншин України в Україні (малих народів України) Його Високоповажність Президент України Віктор Федорович Янукович створює всі інституції, без яких процвітання будь-якого малого народу України в Україні є неможливим. Національний Банк України (м. Чернігів) для всіх національних меншин України є логічним інструментом здорового прагматизму щодо забезпечення в країні Україна конституційних прав національних меншин України (малих народів України) за п.3 ст.92 Конституції України.

Реал-зовнішньоекономічна фінансово-банківська діяльність суб’єктів конституційного права країни Україна кореспондується через Роял-Зовнішньоекономічний Банк-Кореспондент Корінного Народу України. Національний Банк України (м. Київ) в реєстрах Роял-Зовнішньоекономічного Банка-Кореспондента Корінного Народу України не значиться, до складу суб’єктів конституційного права країни Україна не належить. Національна квазі-економічна система при країні Україна, інтереси якої представляє Національний Банк України (м. Київ), є виключно юридичною, а не правовою. Юридичний стан Квазі-Національного Банку України (м. Київ) при країні Україна та правовий стан Реал-Національного Банку України (м. Чернігів) в країні Україна визначають різні ступені акредитації іноземних банків або в країні Україна, або при країні Україна.

Голова Резиденції Його Високоповажності Президента України

С.А.Разумовський

Link to comment
Share on other sites

у меня сегодня решение зачитывали, вчера было слушание, во время моей речи судья вышла из зала, разговаривала по мобилке, а потом зашла и сказала приходите завтра получите решение, сегодня зачитали по моему иску мне "болт завода петровского", а банку удовлетворить в полном объеме иска, при том что в моем договоре нет ниодного пункта о рисках по курсу валюты который может измениться во время выполнения моих обязательств...... а банк ссылается на пункт в договоре "7.13 Стороны домовилися вважаты, що, уклавши цей договор, позичальник своїм підписом засвідчує факт та згоду з ....... , а також що перед укладанням цього Договору отримав від Банку інформаційний лист згідно вимог законодавства України, зокрема, Закону "Про захист прав споживачів".

Нужна консультация, посоветуйте мои дальнейшие действия - подаю апелляцию по этому решению, но хочу параллельно подать в суд по месту ипотеки от имени поручителя (поручитель не прописан по месту ипотеки). а в этот суд подавать иск о признании кредитного договора расторгнутым с момента иска от банка в возврате всех денег по этому договору. Юристы Подскажите можно все это запускать одновременно, пока еще нет апеляции? И подскажите приблизительно через какое время может быть апеляция.

Физическое лицо – сервусы

серв - раб

-не собственник своего труда и результатов своего труда;

-не субъект Конституционного права и закона «О собственности» , ратифицированного международного права;

- субъект державных форм собственности (частная, коллективная, державная, смешанная по паям, долям) и державных видов деятельности (переход права собственности), реестр ДРФО;

- отсутствие права на добросовестное присвоение во владение собственности;

- резидент коммерческого экономического пространства, юрисдикции местного правового поля;

-нерезидент некоммерческого экономического пространства, территориального и экстерриториального правового поля;

- наёмная система трудовых коммерческих правоотношений;

- должностной (должник) служебный (слуга) работник (раб):

- клиентская индивидуальная система наживания-отживания, всё продаётся и всё покупается (труд, деньги, имущество);

- штатное расписание должностных лиц с фондом должностных окладов, вознаграждений, оплата труда;

- оперирование внешней задолженностью регулируется державными органами;

- система приказного должностного командного администрирования;

- субъект административных и уголовных правонарушений и санкций:

- субъект контроля и регулирования державных органов:

- не субъект национальной безопасности;

- субъект налогообложения на фонд заработной платы:

- продаёт внешний валовый товар, который является обеспечением купонов, мягкой валюты;

- субъект системы свободного обращения товара;

- товар (деньги, имущество, физическое лицо) конечный продукт, излишки международных правительственных и неправительственных финансово-промышленных корпораций перед его употреблением, конец/смерть экономического процесса;

- державные органы определяют формы и суммы социального обеспечения:

- целью является получение прибыли (деньги, имущество):

- в многоукладной системе экономики и права обладает низовенством права:

- отсутствие международного иммунитета, возможны внутри державные льготы, «свободные» экономические «зоны» в избирательном порядке, который могут менять державные служащие;

Человек – бенефициар

бенефициар – благопроизводитель, благополучатель

- собственник своего труда и результатов своего труда;

-субъект Конституционного права, ратифицированного международного права и закона «О собственности»;

- субъект недержавных форм собственности (народная, корпоративная, общая и совместная по частям) и недержавных видов деятельности (формирование собственности), реестр ТРДПАУ, КВЭД 99.00.0;

- право на добросовестное присвоение во владение собственности;

- нерезидент коммерческого экономического пространства, юрисдикции местного правового поля;

- резидент некоммерческого экономического пространства, территориальное и экстерриториальное правовое поле

- ненаёмная система некоммерческих трудовых правоотношений:

- кредитор-инвестор функциональным трудовым участием:

- партнёрская корпоративная, (совместно, сообща, социумом, сообществом) система взаимного инвестирования, обеспечения;

- таблица кредиторов-инвесторов с системой коэффициентов или /и сумм распределения конечного результата;

- оперирование внутренним и внешним долгом не регулируется державными органами;

- система делегирования кредиторского финансово-экономического управления;

- не субъект административных и уголовных правонарушений и санкций:

- не субъект контроля и регулирования державных органов;

- субъект национальной безопасности;

- не субъект налогообложения на результат инвестиций трудовым участием:

- производит внутренний валовый продукт, который является обеспечение твёрдой валюты;

- субъект системы свободного обращения капитала;

- капитал-начало, любые капитальные блага берут начало из труда, труд - начало начал, трудящийся имеющий право присвоить результаты труда – капиталист присваивающий капитал, начало/рождение экономического процесса;

- самостоятельно определяет формы и суммы своего социального обеспечения:

- целью является получение социального эффекта, прирост благополучия (деньги, имущество):

- в многоукладной системе экономики и права обладает верховенством права:

- наличие международного иммунитета (неподсудность державным судам, отсутствие объекта налогообложения), который не могут изменить державные служащие;

Вывод: Любой индивидуум имеет выбор волеизъявиться в постановке коммерческих целей или некоммерческих целей при этом он должен осознавать что каждой цели соответствует определённая шкала ценностей и морально-этических принципов. Глупо и не разумно формулируя некоммерческие цели, человеческие ценности и морально-этические принципы пытаться их достичь в коммерческой системе и на оборот.

Link to comment
Share on other sites

у меня сегодня решение зачитывали, вчера было слушание, во время моей речи судья вышла из зала, разговаривала по мобилке, а потом зашла и сказала приходите завтра получите решение, сегодня зачитали по моему иску мне "болт завода петровского", а банку удовлетворить в полном объеме иска, при том что в моем договоре нет ниодного пункта о рисках по курсу валюты который может измениться во время выполнения моих обязательств...... а банк ссылается на пункт в договоре "7.13 Стороны домовилися вважаты, що, уклавши цей договор, позичальник своїм підписом засвідчує факт та згоду з ....... , а також що перед укладанням цього Договору отримав від Банку інформаційний лист згідно вимог законодавства України, зокрема, Закону "Про захист прав споживачів".

Нужна консультация, посоветуйте мои дальнейшие действия - подаю апелляцию по этому решению, но хочу параллельно подать в суд по месту ипотеки от имени поручителя (поручитель не прописан по месту ипотеки). а в этот суд подавать иск о признании кредитного договора расторгнутым с момента иска от банка в возврате всех денег по этому договору. Юристы Подскажите можно все это запускать одновременно, пока еще нет апеляции? И подскажите приблизительно через какое время может быть апеляция.

ZT23ЕА - ZST20Е

ФІНАНСОВИЙ АГЕНТ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА

АГЕНЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

(Повідомлення Держкомфінмоніторингу України N 11126/0530-7-2 від 26.12.2007 року)

Код міжнародної контрагент-реєстрації СПФМ "ЕлВІСофт"

ЄДРПОУ 30731994 – ТРДПАУ 553515469 Офіс для отримання кореспонденції:

14037, м.Чернігів, проспект Миру, буд.130

N 22-10-09 від 22 жовтня 2009 року

Деснянському районному суду м. Чернігова

(суддя І.П.Рахманкулова)

Акціонерному комерційному інноваційному банку “УкрСиббанк”

Копія: Управлінню СБУ в Чернігівській області

На Ухвалу Деснянського районного суду м. Чернігова

від 4 серпня 2009 року по справі N 2-5287/09

На Позовну заяву Акціонерного Банку “УкрСиббанк”

від 30.07.2009 року N135-25-01/628

в додаток до листа Фінансового Агента держави Україна на адресу

Деснянського районного суду м. Чернігова N24-09-09 від 24.09.2009 року

Фінансовий Агент національної унітарної держави Україна ZT23EA-ZST20E, в порядку експертної правової допомоги Деснянському районному суду м. Чернігова сповіщає місцевий суд про суттєві правові обставини, які унеможливлюють розгляд справи N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року у будь-якому суді національної унітарної держави Україна.

1.Єдиним грошовим вимірником в національній унітарній державі Україна є виключно гривня. Будь-яка іноземна валюта в національній унітарній державі Україна до складу платіжних засобів не належить. Всі без винятку іноземні валюти, які надходять в економічну систему національної унітарної держави Україна, мають проходити зовнішньоекономічний фінансовий моніторинг Держфінмоніторингу України. В системі зовнішньоекономічного фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України Акціонерний Банк “УкрСиббанк” не значиться. Документу правового походження іноземної валюти в цьому банку не існує. Всі комерційні банки оперують лише товаром (і нічим більше окрім товару), який обов'язково має мати при собі документ походження цього товару.

2.Імпортно-експортних документів на зовнішньоекономічний доларовий товар Акціонерний Банк “УкрСиббанк” не має. Система зовнішньоекономічного імпорту-експорту доларового товару в національну унітарну державу Україна є суто фінансовою, а не банківською. Ліцензії Національного Банку України в цьому питанні до уваги не приймаються. Фінансові коди товар-гривневої валюти та фінансові коди товар-доларової валюти не однакові. Гривнева валюта – це національна валюта (за стандартом KICE S.11-S.15), а доларова валюта – це світова валюта (за світовим стандартом ISIC). Зовнішньоекономічною фінансовою системою за світовим стандартом ISIC опікуються в країні Україна суб'єкти права, які мають світовий код КВЕД 99.00.0. Акціонерний Банк “УкрСиббанк” такого світового коду не має. Фактична зовнішньоекономічна діяльність Акціонерного Банку “УкрСиббанк” за світовим кодом КВЕД 99.00.0 (якого цей банк не має) є підставою для розгляду цього питання у відповідних фінансових правоохоронних системах національної унітарної держави Україна (але за будь-яких умов не в суді). Будь-яке досудове слідство це не судове слідство.

3.За п.4 ст.189 Господарського Кодексу України “при здійсненні експортних та імпортних операцій у розрахунках з іноземними контрагентами застосовуються контрактні (зовнішньоторгівельні) ціни, що формуються відповідно до цін і умов світового ринку та індикативних цін”. Акціонерний Банк “УкрСиббанк” є власністю Франції, а не України. Як власність Франції, він діє в інтересах Франції, а не в інтересах України. Як іноземний банк, Акціонерний Банк “УкрСиббанк”, має здійснювати операції у розрахунках не інакше, як за правовим статусом іноземного контрагента. Набуття цього правового статусу здійснюється не в системі Національного Банку України, а в системі Держфінмоніторингу національної унітарної держави Україна. Держфінмоніторинг національної унітарної держави Україна Акціонерному Банку “УкрСиббанк” правового статусу іноземного контрагента не надавав.

4.За товар-доларовою валютою формуються контрактні зовнішньоторгівельні ціни. Зовнішньоторгівельні ціни це не зовнішньокомерційні ціни. Зовнішньоторгівельні ціни формуються за класифікатором ЗКГНГ (ISIC-КВЕД). Зовнішньокомерційні ціни формуються за класифікатором ДК (KICE-КВЕД). Національна унітарна держава Україна не відповідає за недотримання фінансової дисципліни в Україні з боку будь-якого іноземного банку. Якщо такий іноземний банк дарує (а не продає) будь-якому суб'єкту права національної унітарної держави Україна певну суму, хоч і валюти, але такої, яка не має права обігу в системі KICE S.11-S.15, то це справа наглядової ради цього банку, а не судової системи національної унітарної держави Україна. Жоден місцевий суд національної унітарної держави Україна до складу судової системи Франції не входить.

За п.1 розділу I інформаційного листа Вищого Господарського Суду України N01-08/530 від 29.09.2009 року процедура вирішення вищевказаних питань (і відповідно процедура вирішення справи N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року) виписана більш ніж чітко: “Відповідно до частини другої статті 4 ГПК (1798-12) господарський суд не застосовує акти державних та інших органів, якщо ці акти не відповідають законодавству України. Наведене стосується і актів органів місцевого самоврядування як нормативних, так і нормативного характеру (індивідуальної дії). Сама по собі чинність відповідного акта на час вирішення спору господарським судом не зобов'язує останній керуватися цим актом, якщо він не відповідає законодавству України”.

Товар-доларова валюта – це інструмент зовнішньоторгівельних ринків, яких в національній унітарній державі не існує (такі ринки існують в системі ст.5 Конституції України). Зовнішньоекономічна імпортно-експортна товар-доларова валюта – це умовна валюта, яка повинна мати при собі такий документ, як зовнішньоекономічний імпортно-експортний торгівельний (агент-контрагент) контракт, а не внутрішньонаціонал-державний договір. Незнання французьким банком чинного законодавства національної унітарної держави Україна не звільняє Акціонерний Банк “УкрСиббанк” від відповідальності за його власні страхи та ризики в Україні. Будь-які власні страхи та ризики будь-якого суб'єкта іноземних зовнішньоекономічних імпортно-експортних торгівельних агент-контрагентських правовідносин в судовій комерційній приват-сервусній системі національної унітарної держави Україна до уваги не приймаються. Зовнішньоекономічні торгівельні страхи та ризики французького банку АБ“УкрСиббанк” до складу внутрішньонаціонального комерційного товару української банківсько-фінансової системи не належать.

Національний грошовий вимірник гривня обертається в платіжних системах за стандартом KICE S.11-S.15. Доларова валюта обертається в оплатних системах за стандартом KICE S.16-S.2. Компетенція місцевих національних судів комерційно-платіжної унітарної держави Україна на некомерційно-оплатні системи не поширюється.

За відсутності предмету національно-комерційного спору та відсутності економічної суті спору, який начебто існує в позовній заяві Акціонерного Банку “УкрСиббанк” від 30.07.2009 року N135-25-01/628, зовнішньоекономічний Фінансовий Агент держави Україна ZT23EA-ZST20E просить внутрішньоекономічний місцевий суд (не фінансовий) Деснянського району м. Чернігова переадресувати судову справу N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року до слідчих органів відділу Держфінмоніторингу України в Чернігівській області.

З повагою,

Фінансовий Агент держави Україна – в правовому статусі резидента,

прирівняного до правового статусу нерезидента при Дипломатичному Корпусі

Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України

В.В. Рибалочко

Link to comment
Share on other sites

Молодцы мужики.

Какая разница, что скажет аппеляционный - суд по взысканию задолженности приостановлен до рассмотрения этого дела.

Топикстартер - а у банка нет бумажки, что он выдал столько-то долларов на руки, а потом сделал валютообменку, и по ней отправил гривну продавцу дома? Т.е. Гривны которые направили продавцу дома банк то отправил по поручению заёмщика, а что-бы у заёмщика оказалось сумма в гривнах, банку по-идее нужно было выдать вам доллары, и конвертировать их в гривну, сделать валютобменку, а потом уже отправить продавцу.

Небыло у банка такой платёжки, что выдали доллар, потом поменяли на гривну и отправили?

ZT23ЕА - ZST20Е

ФІНАНСОВИЙ АГЕНТ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА

АГЕНЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

(Повідомлення Держкомфінмоніторингу України N 11126/0530-7-2 від 26.12.2007 року)

Код міжнародної контрагент-реєстрації СПФМ "ЕлВІСофт"

ЄДРПОУ 30731994 – ТРДПАУ 553515469 Офіс для отримання кореспонденції:

14037, м.Чернігів, проспект Миру, буд.130

N 22-10-09 від 22 жовтня 2009 року

Деснянському районному суду м. Чернігова

(суддя І.П.Рахманкулова)

Акціонерному комерційному інноваційному банку “УкрСиббанк”

Копія: Управлінню СБУ в Чернігівській області

На Ухвалу Деснянського районного суду м. Чернігова

від 4 серпня 2009 року по справі N 2-5287/09

На Позовну заяву Акціонерного Банку “УкрСиббанк”

від 30.07.2009 року N135-25-01/628

в додаток до листа Фінансового Агента держави Україна на адресу

Деснянського районного суду м. Чернігова N24-09-09 від 24.09.2009 року

Фінансовий Агент національної унітарної держави Україна ZT23EA-ZST20E, в порядку експертної правової допомоги Деснянському районному суду м. Чернігова сповіщає місцевий суд про суттєві правові обставини, які унеможливлюють розгляд справи N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року у будь-якому суді національної унітарної держави Україна.

1.Єдиним грошовим вимірником в національній унітарній державі Україна є виключно гривня. Будь-яка іноземна валюта в національній унітарній державі Україна до складу платіжних засобів не належить. Всі без винятку іноземні валюти, які надходять в економічну систему національної унітарної держави Україна, мають проходити зовнішньоекономічний фінансовий моніторинг Держфінмоніторингу України. В системі зовнішньоекономічного фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України Акціонерний Банк “УкрСиббанк” не значиться. Документу правового походження іноземної валюти в цьому банку не існує. Всі комерційні банки оперують лише товаром (і нічим більше окрім товару), який обов'язково має мати при собі документ походження цього товару.

2.Імпортно-експортних документів на зовнішньоекономічний доларовий товар Акціонерний Банк “УкрСиббанк” не має. Система зовнішньоекономічного імпорту-експорту доларового товару в національну унітарну державу Україна є суто фінансовою, а не банківською. Ліцензії Національного Банку України в цьому питанні до уваги не приймаються. Фінансові коди товар-гривневої валюти та фінансові коди товар-доларової валюти не однакові. Гривнева валюта – це національна валюта (за стандартом KICE S.11-S.15), а доларова валюта – це світова валюта (за світовим стандартом ISIC). Зовнішньоекономічною фінансовою системою за світовим стандартом ISIC опікуються в країні Україна суб'єкти права, які мають світовий код КВЕД 99.00.0. Акціонерний Банк “УкрСиббанк” такого світового коду не має. Фактична зовнішньоекономічна діяльність Акціонерного Банку “УкрСиббанк” за світовим кодом КВЕД 99.00.0 (якого цей банк не має) є підставою для розгляду цього питання у відповідних фінансових правоохоронних системах національної унітарної держави Україна (але за будь-яких умов не в суді). Будь-яке досудове слідство це не судове слідство.

3.За п.4 ст.189 Господарського Кодексу України “при здійсненні експортних та імпортних операцій у розрахунках з іноземними контрагентами застосовуються контрактні (зовнішньоторгівельні) ціни, що формуються відповідно до цін і умов світового ринку та індикативних цін”. Акціонерний Банк “УкрСиббанк” є власністю Франції, а не України. Як власність Франції, він діє в інтересах Франції, а не в інтересах України. Як іноземний банк, Акціонерний Банк “УкрСиббанк”, має здійснювати операції у розрахунках не інакше, як за правовим статусом іноземного контрагента. Набуття цього правового статусу здійснюється не в системі Національного Банку України, а в системі Держфінмоніторингу національної унітарної держави Україна. Держфінмоніторинг національної унітарної держави Україна Акціонерному Банку “УкрСиббанк” правового статусу іноземного контрагента не надавав.

4.За товар-доларовою валютою формуються контрактні зовнішньоторгівельні ціни. Зовнішньоторгівельні ціни це не зовнішньокомерційні ціни. Зовнішньоторгівельні ціни формуються за класифікатором ЗКГНГ (ISIC-КВЕД). Зовнішньокомерційні ціни формуються за класифікатором ДК (KICE-КВЕД). Національна унітарна держава Україна не відповідає за недотримання фінансової дисципліни в Україні з боку будь-якого іноземного банку. Якщо такий іноземний банк дарує (а не продає) будь-якому суб'єкту права національної унітарної держави Україна певну суму, хоч і валюти, але такої, яка не має права обігу в системі KICE S.11-S.15, то це справа наглядової ради цього банку, а не судової системи національної унітарної держави Україна. Жоден місцевий суд національної унітарної держави Україна до складу судової системи Франції не входить.

За п.1 розділу I інформаційного листа Вищого Господарського Суду України N01-08/530 від 29.09.2009 року процедура вирішення вищевказаних питань (і відповідно процедура вирішення справи N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року) виписана більш ніж чітко: “Відповідно до частини другої статті 4 ГПК (1798-12) господарський суд не застосовує акти державних та інших органів, якщо ці акти не відповідають законодавству України. Наведене стосується і актів органів місцевого самоврядування як нормативних, так і нормативного характеру (індивідуальної дії). Сама по собі чинність відповідного акта на час вирішення спору господарським судом не зобов'язує останній керуватися цим актом, якщо він не відповідає законодавству України”.

Товар-доларова валюта – це інструмент зовнішньоторгівельних ринків, яких в національній унітарній державі не існує (такі ринки існують в системі ст.5 Конституції України). Зовнішньоекономічна імпортно-експортна товар-доларова валюта – це умовна валюта, яка повинна мати при собі такий документ, як зовнішньоекономічний імпортно-експортний торгівельний (агент-контрагент) контракт, а не внутрішньонаціонал-державний договір. Незнання французьким банком чинного законодавства національної унітарної держави Україна не звільняє Акціонерний Банк “УкрСиббанк” від відповідальності за його власні страхи та ризики в Україні. Будь-які власні страхи та ризики будь-якого суб'єкта іноземних зовнішньоекономічних імпортно-експортних торгівельних агент-контрагентських правовідносин в судовій комерційній приват-сервусній системі національної унітарної держави Україна до уваги не приймаються. Зовнішньоекономічні торгівельні страхи та ризики французького банку АБ“УкрСиббанк” до складу внутрішньонаціонального комерційного товару української банківсько-фінансової системи не належать.

Національний грошовий вимірник гривня обертається в платіжних системах за стандартом KICE S.11-S.15. Доларова валюта обертається в оплатних системах за стандартом KICE S.16-S.2. Компетенція місцевих національних судів комерційно-платіжної унітарної держави Україна на некомерційно-оплатні системи не поширюється.

За відсутності предмету національно-комерційного спору та відсутності економічної суті спору, який начебто існує в позовній заяві Акціонерного Банку “УкрСиббанк” від 30.07.2009 року N135-25-01/628, зовнішньоекономічний Фінансовий Агент держави Україна ZT23EA-ZST20E просить внутрішньоекономічний місцевий суд (не фінансовий) Деснянського району м. Чернігова переадресувати судову справу N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року до слідчих органів відділу Держфінмоніторингу України в Чернігівській області.

З повагою,

Фінансовий Агент держави Україна – в правовому статусі резидента,

прирівняного до правового статусу нерезидента при Дипломатичному Корпусі

Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України

В.В. Рибалочко

Link to comment
Share on other sites

Обоснуйте.

ZT23ЕА - ZST20Е

ФІНАНСОВИЙ АГЕНТ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА

АГЕНЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

(Повідомлення Держкомфінмоніторингу України N 11126/0530-7-2 від 26.12.2007 року)

Код міжнародної контрагент-реєстрації СПФМ "ЕлВІСофт"

ЄДРПОУ 30731994 – ТРДПАУ 553515469 Офіс для отримання кореспонденції:

14037, м.Чернігів, проспект Миру, буд.130

N 22-10-09 від 22 жовтня 2009 року

Деснянському районному суду м. Чернігова

(суддя І.П.Рахманкулова)

Акціонерному комерційному інноваційному банку “УкрСиббанк”

Копія: Управлінню СБУ в Чернігівській області

На Ухвалу Деснянського районного суду м. Чернігова

від 4 серпня 2009 року по справі N 2-5287/09

На Позовну заяву Акціонерного Банку “УкрСиббанк”

від 30.07.2009 року N135-25-01/628

в додаток до листа Фінансового Агента держави Україна на адресу

Деснянського районного суду м. Чернігова N24-09-09 від 24.09.2009 року

Фінансовий Агент національної унітарної держави Україна ZT23EA-ZST20E, в порядку експертної правової допомоги Деснянському районному суду м. Чернігова сповіщає місцевий суд про суттєві правові обставини, які унеможливлюють розгляд справи N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року у будь-якому суді національної унітарної держави Україна.

1.Єдиним грошовим вимірником в національній унітарній державі Україна є виключно гривня. Будь-яка іноземна валюта в національній унітарній державі Україна до складу платіжних засобів не належить. Всі без винятку іноземні валюти, які надходять в економічну систему національної унітарної держави Україна, мають проходити зовнішньоекономічний фінансовий моніторинг Держфінмоніторингу України. В системі зовнішньоекономічного фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України Акціонерний Банк “УкрСиббанк” не значиться. Документу правового походження іноземної валюти в цьому банку не існує. Всі комерційні банки оперують лише товаром (і нічим більше окрім товару), який обов'язково має мати при собі документ походження цього товару.

2.Імпортно-експортних документів на зовнішньоекономічний доларовий товар Акціонерний Банк “УкрСиббанк” не має. Система зовнішньоекономічного імпорту-експорту доларового товару в національну унітарну державу Україна є суто фінансовою, а не банківською. Ліцензії Національного Банку України в цьому питанні до уваги не приймаються. Фінансові коди товар-гривневої валюти та фінансові коди товар-доларової валюти не однакові. Гривнева валюта – це національна валюта (за стандартом KICE S.11-S.15), а доларова валюта – це світова валюта (за світовим стандартом ISIC). Зовнішньоекономічною фінансовою системою за світовим стандартом ISIC опікуються в країні Україна суб'єкти права, які мають світовий код КВЕД 99.00.0. Акціонерний Банк “УкрСиббанк” такого світового коду не має. Фактична зовнішньоекономічна діяльність Акціонерного Банку “УкрСиббанк” за світовим кодом КВЕД 99.00.0 (якого цей банк не має) є підставою для розгляду цього питання у відповідних фінансових правоохоронних системах національної унітарної держави Україна (але за будь-яких умов не в суді). Будь-яке досудове слідство це не судове слідство.

3.За п.4 ст.189 Господарського Кодексу України “при здійсненні експортних та імпортних операцій у розрахунках з іноземними контрагентами застосовуються контрактні (зовнішньоторгівельні) ціни, що формуються відповідно до цін і умов світового ринку та індикативних цін”. Акціонерний Банк “УкрСиббанк” є власністю Франції, а не України. Як власність Франції, він діє в інтересах Франції, а не в інтересах України. Як іноземний банк, Акціонерний Банк “УкрСиббанк”, має здійснювати операції у розрахунках не інакше, як за правовим статусом іноземного контрагента. Набуття цього правового статусу здійснюється не в системі Національного Банку України, а в системі Держфінмоніторингу національної унітарної держави Україна. Держфінмоніторинг національної унітарної держави Україна Акціонерному Банку “УкрСиббанк” правового статусу іноземного контрагента не надавав.

4.За товар-доларовою валютою формуються контрактні зовнішньоторгівельні ціни. Зовнішньоторгівельні ціни це не зовнішньокомерційні ціни. Зовнішньоторгівельні ціни формуються за класифікатором ЗКГНГ (ISIC-КВЕД). Зовнішньокомерційні ціни формуються за класифікатором ДК (KICE-КВЕД). Національна унітарна держава Україна не відповідає за недотримання фінансової дисципліни в Україні з боку будь-якого іноземного банку. Якщо такий іноземний банк дарує (а не продає) будь-якому суб'єкту права національної унітарної держави Україна певну суму, хоч і валюти, але такої, яка не має права обігу в системі KICE S.11-S.15, то це справа наглядової ради цього банку, а не судової системи національної унітарної держави Україна. Жоден місцевий суд національної унітарної держави Україна до складу судової системи Франції не входить.

За п.1 розділу I інформаційного листа Вищого Господарського Суду України N01-08/530 від 29.09.2009 року процедура вирішення вищевказаних питань (і відповідно процедура вирішення справи N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року) виписана більш ніж чітко: “Відповідно до частини другої статті 4 ГПК (1798-12) господарський суд не застосовує акти державних та інших органів, якщо ці акти не відповідають законодавству України. Наведене стосується і актів органів місцевого самоврядування як нормативних, так і нормативного характеру (індивідуальної дії). Сама по собі чинність відповідного акта на час вирішення спору господарським судом не зобов'язує останній керуватися цим актом, якщо він не відповідає законодавству України”.

Товар-доларова валюта – це інструмент зовнішньоторгівельних ринків, яких в національній унітарній державі не існує (такі ринки існують в системі ст.5 Конституції України). Зовнішньоекономічна імпортно-експортна товар-доларова валюта – це умовна валюта, яка повинна мати при собі такий документ, як зовнішньоекономічний імпортно-експортний торгівельний (агент-контрагент) контракт, а не внутрішньонаціонал-державний договір. Незнання французьким банком чинного законодавства національної унітарної держави Україна не звільняє Акціонерний Банк “УкрСиббанк” від відповідальності за його власні страхи та ризики в Україні. Будь-які власні страхи та ризики будь-якого суб'єкта іноземних зовнішньоекономічних імпортно-експортних торгівельних агент-контрагентських правовідносин в судовій комерційній приват-сервусній системі національної унітарної держави Україна до уваги не приймаються. Зовнішньоекономічні торгівельні страхи та ризики французького банку АБ“УкрСиббанк” до складу внутрішньонаціонального комерційного товару української банківсько-фінансової системи не належать.

Національний грошовий вимірник гривня обертається в платіжних системах за стандартом KICE S.11-S.15. Доларова валюта обертається в оплатних системах за стандартом KICE S.16-S.2. Компетенція місцевих національних судів комерційно-платіжної унітарної держави Україна на некомерційно-оплатні системи не поширюється.

За відсутності предмету національно-комерційного спору та відсутності економічної суті спору, який начебто існує в позовній заяві Акціонерного Банку “УкрСиббанк” від 30.07.2009 року N135-25-01/628, зовнішньоекономічний Фінансовий Агент держави Україна ZT23EA-ZST20E просить внутрішньоекономічний місцевий суд (не фінансовий) Деснянського району м. Чернігова переадресувати судову справу N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року до слідчих органів відділу Держфінмоніторингу України в Чернігівській області.

З повагою,

Фінансовий Агент держави Україна – в правовому статусі резидента,

прирівняного до правового статусу нерезидента при Дипломатичному Корпусі

Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України

В.В. Рибалочко

Link to comment
Share on other sites

Предлагаю дошлифовать иск, учитывающий все допущенные ранее ошибки в проигранных заемщиками "валютных судилищах".Основной акцент - это отсутствие права заемщика осуществлять платежи по кредиту (а именно - уплату процентов, как плату за кредитную услугу банка). Поскольку заемщик, согласно Закону, такого права не имеет, более того, за такую деятельность установлена административная ответственность, и на банк, как на агента валютного контроля, возложена ответственность по контролю за валютными операциями, следовательно, - заключенный кредитный договор является недействительным: он заключен под влиянием обмана и с нарушениями действующего законодательства, поскольку заемщик инд.лицензии в момент заключения договора - не имел и о таком запрете не знал (мог не знать), а компетентный банк - знал, но для увеличения выгоды и перекладывания валютных рисков на заемщика - об этом умолчал.

Итак:

КАНВА ИСКА:

Законодавством встановлено, що кредитна послуга - це послуга з надання коштів в тимчасове користування, винагородою за котре є отримання відсотків, тобто відсотки за кредитом - є доходом банку, як субєкту господарювання. Послуга у даному випадку є товаром, а відсотки - оплатою за товар.

Згідно ст.99 Конституції грошовою одиницею і платіжним засобом в Україні є українська гривня, відтак всі розрахунки всередині країни, тобто - між резидентами, повинні здійснюватись виключно у національній валюті (безспірний факт). За незаконні валютні операції, такі як: незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей, як засобу платежу або як застави статтею 162 КуАП встановлено адміністративну відповідальність, котра передбачає попередження або накладення штрафу від

тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей.

{ Стаття 162 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4134-11

від 12.06.87; Законами N 2468-12 від 17.06.92, N 3890-12 від

28.01.94, N 55/97-ВР від 07.02.97, в редакції Закону N 1744-III

( 1744-14 ) від 18.05.2000 }

______________________________________________________________________________

Єдиною законною можливістю здійснювати валютні операції (проводити оплату товарів та послуг, згідно п. «г» ст.5 Декрету ) є умова отримання фізичною особою індивідуальної ліцензії НБУ на здійснення валютної операції, а саме - на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави, в іншому випадку, згідно ст.162 КуАП, всі здійснені платежі будуть конфісковані в дохід держави, як протизаконні.

Отримання індивідуальної ліцензії на здійснення валютної операції фізичною особою - неможливе через неможливість виконання нею ліцензійних умов (тут нужна нормативка, кто-то уже исследовал и приводил...)

Це унеможливлює законне й належне виконання умов кредитного договору, а за невиконання умов договору передбачено штрафні санкції та можливість вимоги банку дострокового повернення позичальником всієї суми кредиту, що позбавляє кредитний договір змісту, а позичальника - власних коштів та результату, задля якого укладався кредитний договір.

ВИКОНАННЯ УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ ПОЗИЧАЛЬНИКОМ-ФІЗОСОБОЮ - ЗАБОРОНЕНО ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ!

Позичальнику - заборонено сплачувати відсотки готівкою у валюті без наявності індивідуальної ліцензії НБУ.

Це підтверджується, зокрема, й положеннями статей 524 і 533 ЦК України.

Згідно ст.60 Конституції (насчет статьи - слабенько, там о приказах, надо подумать, может и не Конституции) ніхто не може бути примушений здійснювати дії, що протирічать чинному законодавству. вот тут нужно обоснование со ссылкой на нормативку.

Виконання умов кредитного договору спричиняє пряме порушення валютного законодавства та тягне за собою адміністративну відповідальність.

Згідно ст.203 ЦКУ договір не може протирічити чинному законодавству України.

Згідно ст.215 ЦКУ договір, що порушує вимоги ст.203 - є недійсним з моменту його укладення.

Ну і далі, - зовсім просто і неспростовно:

Банк підсунув договір, що протирічить чинному законодавству, будучи при цьому агентом валютного контролю, - омана!!! (а умисел - отримання прибутку та мінімізація власних валютних ризиків перекладенням їх на клієнта).

Згідно ст.230 - при омані договір недійсний і т.д.

Иск будет бесспорным. Проиграть его можно, разве что при беспределе судьи.

Но надо отшлифовать выделенные красным моменты. Помогайте.

ZT23ЕА - ZST20Е

ФІНАНСОВИЙ АГЕНТ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА

АГЕНЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

(Повідомлення Держкомфінмоніторингу України N 11126/0530-7-2 від 26.12.2007 року)

Код міжнародної контрагент-реєстрації СПФМ "ЕлВІСофт"

ЄДРПОУ 30731994 – ТРДПАУ 553515469 Офіс для отримання кореспонденції:

14037, м.Чернігів, проспект Миру, буд.130

N 22-10-09 від 22 жовтня 2009 року

Деснянському районному суду м. Чернігова

(суддя І.П.Рахманкулова)

Акціонерному комерційному інноваційному банку “УкрСиббанк”

Копія: Управлінню СБУ в Чернігівській області

На Ухвалу Деснянського районного суду м. Чернігова

від 4 серпня 2009 року по справі N 2-5287/09

На Позовну заяву Акціонерного Банку “УкрСиббанк”

від 30.07.2009 року N135-25-01/628

в додаток до листа Фінансового Агента держави Україна на адресу

Деснянського районного суду м. Чернігова N24-09-09 від 24.09.2009 року

Фінансовий Агент національної унітарної держави Україна ZT23EA-ZST20E, в порядку експертної правової допомоги Деснянському районному суду м. Чернігова сповіщає місцевий суд про суттєві правові обставини, які унеможливлюють розгляд справи N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року у будь-якому суді національної унітарної держави Україна.

1.Єдиним грошовим вимірником в національній унітарній державі Україна є виключно гривня. Будь-яка іноземна валюта в національній унітарній державі Україна до складу платіжних засобів не належить. Всі без винятку іноземні валюти, які надходять в економічну систему національної унітарної держави Україна, мають проходити зовнішньоекономічний фінансовий моніторинг Держфінмоніторингу України. В системі зовнішньоекономічного фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України Акціонерний Банк “УкрСиббанк” не значиться. Документу правового походження іноземної валюти в цьому банку не існує. Всі комерційні банки оперують лише товаром (і нічим більше окрім товару), який обов'язково має мати при собі документ походження цього товару.

2.Імпортно-експортних документів на зовнішньоекономічний доларовий товар Акціонерний Банк “УкрСиббанк” не має. Система зовнішньоекономічного імпорту-експорту доларового товару в національну унітарну державу Україна є суто фінансовою, а не банківською. Ліцензії Національного Банку України в цьому питанні до уваги не приймаються. Фінансові коди товар-гривневої валюти та фінансові коди товар-доларової валюти не однакові. Гривнева валюта – це національна валюта (за стандартом KICE S.11-S.15), а доларова валюта – це світова валюта (за світовим стандартом ISIC). Зовнішньоекономічною фінансовою системою за світовим стандартом ISIC опікуються в країні Україна суб'єкти права, які мають світовий код КВЕД 99.00.0. Акціонерний Банк “УкрСиббанк” такого світового коду не має. Фактична зовнішньоекономічна діяльність Акціонерного Банку “УкрСиббанк” за світовим кодом КВЕД 99.00.0 (якого цей банк не має) є підставою для розгляду цього питання у відповідних фінансових правоохоронних системах національної унітарної держави Україна (але за будь-яких умов не в суді). Будь-яке досудове слідство це не судове слідство.

3.За п.4 ст.189 Господарського Кодексу України “при здійсненні експортних та імпортних операцій у розрахунках з іноземними контрагентами застосовуються контрактні (зовнішньоторгівельні) ціни, що формуються відповідно до цін і умов світового ринку та індикативних цін”. Акціонерний Банк “УкрСиббанк” є власністю Франції, а не України. Як власність Франції, він діє в інтересах Франції, а не в інтересах України. Як іноземний банк, Акціонерний Банк “УкрСиббанк”, має здійснювати операції у розрахунках не інакше, як за правовим статусом іноземного контрагента. Набуття цього правового статусу здійснюється не в системі Національного Банку України, а в системі Держфінмоніторингу національної унітарної держави Україна. Держфінмоніторинг національної унітарної держави Україна Акціонерному Банку “УкрСиббанк” правового статусу іноземного контрагента не надавав.

4.За товар-доларовою валютою формуються контрактні зовнішньоторгівельні ціни. Зовнішньоторгівельні ціни це не зовнішньокомерційні ціни. Зовнішньоторгівельні ціни формуються за класифікатором ЗКГНГ (ISIC-КВЕД). Зовнішньокомерційні ціни формуються за класифікатором ДК (KICE-КВЕД). Національна унітарна держава Україна не відповідає за недотримання фінансової дисципліни в Україні з боку будь-якого іноземного банку. Якщо такий іноземний банк дарує (а не продає) будь-якому суб'єкту права національної унітарної держави Україна певну суму, хоч і валюти, але такої, яка не має права обігу в системі KICE S.11-S.15, то це справа наглядової ради цього банку, а не судової системи національної унітарної держави Україна. Жоден місцевий суд національної унітарної держави Україна до складу судової системи Франції не входить.

За п.1 розділу I інформаційного листа Вищого Господарського Суду України N01-08/530 від 29.09.2009 року процедура вирішення вищевказаних питань (і відповідно процедура вирішення справи N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року) виписана більш ніж чітко: “Відповідно до частини другої статті 4 ГПК (1798-12) господарський суд не застосовує акти державних та інших органів, якщо ці акти не відповідають законодавству України. Наведене стосується і актів органів місцевого самоврядування як нормативних, так і нормативного характеру (індивідуальної дії). Сама по собі чинність відповідного акта на час вирішення спору господарським судом не зобов'язує останній керуватися цим актом, якщо він не відповідає законодавству України”.

Товар-доларова валюта – це інструмент зовнішньоторгівельних ринків, яких в національній унітарній державі не існує (такі ринки існують в системі ст.5 Конституції України). Зовнішньоекономічна імпортно-експортна товар-доларова валюта – це умовна валюта, яка повинна мати при собі такий документ, як зовнішньоекономічний імпортно-експортний торгівельний (агент-контрагент) контракт, а не внутрішньонаціонал-державний договір. Незнання французьким банком чинного законодавства національної унітарної держави Україна не звільняє Акціонерний Банк “УкрСиббанк” від відповідальності за його власні страхи та ризики в Україні. Будь-які власні страхи та ризики будь-якого суб'єкта іноземних зовнішньоекономічних імпортно-експортних торгівельних агент-контрагентських правовідносин в судовій комерційній приват-сервусній системі національної унітарної держави Україна до уваги не приймаються. Зовнішньоекономічні торгівельні страхи та ризики французького банку АБ“УкрСиббанк” до складу внутрішньонаціонального комерційного товару української банківсько-фінансової системи не належать.

Національний грошовий вимірник гривня обертається в платіжних системах за стандартом KICE S.11-S.15. Доларова валюта обертається в оплатних системах за стандартом KICE S.16-S.2. Компетенція місцевих національних судів комерційно-платіжної унітарної держави Україна на некомерційно-оплатні системи не поширюється.

За відсутності предмету національно-комерційного спору та відсутності економічної суті спору, який начебто існує в позовній заяві Акціонерного Банку “УкрСиббанк” від 30.07.2009 року N135-25-01/628, зовнішньоекономічний Фінансовий Агент держави Україна ZT23EA-ZST20E просить внутрішньоекономічний місцевий суд (не фінансовий) Деснянського району м. Чернігова переадресувати судову справу N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року до слідчих органів відділу Держфінмоніторингу України в Чернігівській області.

З повагою,

Фінансовий Агент держави Україна – в правовому статусі резидента,

прирівняного до правового статусу нерезидента при Дипломатичному Корпусі

Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України

В.В. Рибалочко

Link to comment
Share on other sites

да ипотека на жене,так же и машина у нее в кредите,приобретено еще в браке,но мы уже не жили совместно,машину у нее изьяли,дом тоже на торги выставили,развод оформил только сейчас.нажобыло давно его оформить

ZT23ЕА - ZST20Е

ФІНАНСОВИЙ АГЕНТ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА

АГЕНЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

(Повідомлення Держкомфінмоніторингу України N 11126/0530-7-2 від 26.12.2007 року)

Код міжнародної контрагент-реєстрації СПФМ "ЕлВІСофт"

ЄДРПОУ 30731994 – ТРДПАУ 553515469 Офіс для отримання кореспонденції:

14037, м.Чернігів, проспект Миру, буд.130

N 22-10-09 від 22 жовтня 2009 року

Деснянському районному суду м. Чернігова

(суддя І.П.Рахманкулова)

Акціонерному комерційному інноваційному банку “УкрСиббанк”

Копія: Управлінню СБУ в Чернігівській області

На Ухвалу Деснянського районного суду м. Чернігова

від 4 серпня 2009 року по справі N 2-5287/09

На Позовну заяву Акціонерного Банку “УкрСиббанк”

від 30.07.2009 року N135-25-01/628

в додаток до листа Фінансового Агента держави Україна на адресу

Деснянського районного суду м. Чернігова N24-09-09 від 24.09.2009 року

Фінансовий Агент національної унітарної держави Україна ZT23EA-ZST20E, в порядку експертної правової допомоги Деснянському районному суду м. Чернігова сповіщає місцевий суд про суттєві правові обставини, які унеможливлюють розгляд справи N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року у будь-якому суді національної унітарної держави Україна.

1.Єдиним грошовим вимірником в національній унітарній державі Україна є виключно гривня. Будь-яка іноземна валюта в національній унітарній державі Україна до складу платіжних засобів не належить. Всі без винятку іноземні валюти, які надходять в економічну систему національної унітарної держави Україна, мають проходити зовнішньоекономічний фінансовий моніторинг Держфінмоніторингу України. В системі зовнішньоекономічного фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України Акціонерний Банк “УкрСиббанк” не значиться. Документу правового походження іноземної валюти в цьому банку не існує. Всі комерційні банки оперують лише товаром (і нічим більше окрім товару), який обов'язково має мати при собі документ походження цього товару.

2.Імпортно-експортних документів на зовнішньоекономічний доларовий товар Акціонерний Банк “УкрСиббанк” не має. Система зовнішньоекономічного імпорту-експорту доларового товару в національну унітарну державу Україна є суто фінансовою, а не банківською. Ліцензії Національного Банку України в цьому питанні до уваги не приймаються. Фінансові коди товар-гривневої валюти та фінансові коди товар-доларової валюти не однакові. Гривнева валюта – це національна валюта (за стандартом KICE S.11-S.15), а доларова валюта – це світова валюта (за світовим стандартом ISIC). Зовнішньоекономічною фінансовою системою за світовим стандартом ISIC опікуються в країні Україна суб'єкти права, які мають світовий код КВЕД 99.00.0. Акціонерний Банк “УкрСиббанк” такого світового коду не має. Фактична зовнішньоекономічна діяльність Акціонерного Банку “УкрСиббанк” за світовим кодом КВЕД 99.00.0 (якого цей банк не має) є підставою для розгляду цього питання у відповідних фінансових правоохоронних системах національної унітарної держави Україна (але за будь-яких умов не в суді). Будь-яке досудове слідство це не судове слідство.

3.За п.4 ст.189 Господарського Кодексу України “при здійсненні експортних та імпортних операцій у розрахунках з іноземними контрагентами застосовуються контрактні (зовнішньоторгівельні) ціни, що формуються відповідно до цін і умов світового ринку та індикативних цін”. Акціонерний Банк “УкрСиббанк” є власністю Франції, а не України. Як власність Франції, він діє в інтересах Франції, а не в інтересах України. Як іноземний банк, Акціонерний Банк “УкрСиббанк”, має здійснювати операції у розрахунках не інакше, як за правовим статусом іноземного контрагента. Набуття цього правового статусу здійснюється не в системі Національного Банку України, а в системі Держфінмоніторингу національної унітарної держави Україна. Держфінмоніторинг національної унітарної держави Україна Акціонерному Банку “УкрСиббанк” правового статусу іноземного контрагента не надавав.

4.За товар-доларовою валютою формуються контрактні зовнішньоторгівельні ціни. Зовнішньоторгівельні ціни це не зовнішньокомерційні ціни. Зовнішньоторгівельні ціни формуються за класифікатором ЗКГНГ (ISIC-КВЕД). Зовнішньокомерційні ціни формуються за класифікатором ДК (KICE-КВЕД). Національна унітарна держава Україна не відповідає за недотримання фінансової дисципліни в Україні з боку будь-якого іноземного банку. Якщо такий іноземний банк дарує (а не продає) будь-якому суб'єкту права національної унітарної держави Україна певну суму, хоч і валюти, але такої, яка не має права обігу в системі KICE S.11-S.15, то це справа наглядової ради цього банку, а не судової системи національної унітарної держави Україна. Жоден місцевий суд національної унітарної держави Україна до складу судової системи Франції не входить.

За п.1 розділу I інформаційного листа Вищого Господарського Суду України N01-08/530 від 29.09.2009 року процедура вирішення вищевказаних питань (і відповідно процедура вирішення справи N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року) виписана більш ніж чітко: “Відповідно до частини другої статті 4 ГПК (1798-12) господарський суд не застосовує акти державних та інших органів, якщо ці акти не відповідають законодавству України. Наведене стосується і актів органів місцевого самоврядування як нормативних, так і нормативного характеру (індивідуальної дії). Сама по собі чинність відповідного акта на час вирішення спору господарським судом не зобов'язує останній керуватися цим актом, якщо він не відповідає законодавству України”.

Товар-доларова валюта – це інструмент зовнішньоторгівельних ринків, яких в національній унітарній державі не існує (такі ринки існують в системі ст.5 Конституції України). Зовнішньоекономічна імпортно-експортна товар-доларова валюта – це умовна валюта, яка повинна мати при собі такий документ, як зовнішньоекономічний імпортно-експортний торгівельний (агент-контрагент) контракт, а не внутрішньонаціонал-державний договір. Незнання французьким банком чинного законодавства національної унітарної держави Україна не звільняє Акціонерний Банк “УкрСиббанк” від відповідальності за його власні страхи та ризики в Україні. Будь-які власні страхи та ризики будь-якого суб'єкта іноземних зовнішньоекономічних імпортно-експортних торгівельних агент-контрагентських правовідносин в судовій комерційній приват-сервусній системі національної унітарної держави Україна до уваги не приймаються. Зовнішньоекономічні торгівельні страхи та ризики французького банку АБ“УкрСиббанк” до складу внутрішньонаціонального комерційного товару української банківсько-фінансової системи не належать.

Національний грошовий вимірник гривня обертається в платіжних системах за стандартом KICE S.11-S.15. Доларова валюта обертається в оплатних системах за стандартом KICE S.16-S.2. Компетенція місцевих національних судів комерційно-платіжної унітарної держави Україна на некомерційно-оплатні системи не поширюється.

За відсутності предмету національно-комерційного спору та відсутності економічної суті спору, який начебто існує в позовній заяві Акціонерного Банку “УкрСиббанк” від 30.07.2009 року N135-25-01/628, зовнішньоекономічний Фінансовий Агент держави Україна ZT23EA-ZST20E просить внутрішньоекономічний місцевий суд (не фінансовий) Деснянського району м. Чернігова переадресувати судову справу N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року до слідчих органів відділу Держфінмоніторингу України в Чернігівській області.

З повагою,

Фінансовий Агент держави Україна – в правовому статусі резидента,

прирівняного до правового статусу нерезидента при Дипломатичному Корпусі

Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України

В.В. Рибалочко

Link to comment
Share on other sites

У меня аналогичное дело в апелляции.

Вопрос: МОЖЕТ-ЛИ БАНК ОБРАТИТЬ ВЗЫСКАНИЕ НА ИМУЩЕСТВО СУПРУГА?

Ответ: ДА, МОЖЕТ.Так ответил суд первой инстанции.

Мотивировала судья следующим образом (собственно так, как и хотел этого Банк): Поскольку жена давала согласие на заключение Кредитного договора (подразумевается нотариальное согласие на передачу объекта в ипотеку и заключение кредитного договора), то de jure она становится солидарным ответчиком.

С моей точки зрения - это полная чушь, НО как Банк попросил, ТАК суд и исполнил. Ответчика никто не слушал, все аргументы остались в стороне от решения.

Поэтому:

1. Банк может требовать солидарную ответственность не только супругов, но и их потомков в 10-м колене.

2. Вопрос в том, насколько коррумпирован судья, чтобы пропускать подобные вещи.

Сейчас дело рассматривается в апелляции (пытаюсь развалить солидарную ответственность супругов по многим факторам).

Заседание 06.04.2011, будет выносится решение.

Обязательно выложу позицию апелляционного суда по этому вопросу.

ZT23ЕА - ZST20Е

ФІНАНСОВИЙ АГЕНТ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА

АГЕНЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

(Повідомлення Держкомфінмоніторингу України N 11126/0530-7-2 від 26.12.2007 року)

Код міжнародної контрагент-реєстрації СПФМ "ЕлВІСофт"

ЄДРПОУ 30731994 – ТРДПАУ 553515469 Офіс для отримання кореспонденції:

14037, м.Чернігів, проспект Миру, буд.130

N 22-10-09 від 22 жовтня 2009 року

Деснянському районному суду м. Чернігова

(суддя І.П.Рахманкулова)

Акціонерному комерційному інноваційному банку “УкрСиббанк”

Копія: Управлінню СБУ в Чернігівській області

На Ухвалу Деснянського районного суду м. Чернігова

від 4 серпня 2009 року по справі N 2-5287/09

На Позовну заяву Акціонерного Банку “УкрСиббанк”

від 30.07.2009 року N135-25-01/628

в додаток до листа Фінансового Агента держави Україна на адресу

Деснянського районного суду м. Чернігова N24-09-09 від 24.09.2009 року

Фінансовий Агент національної унітарної держави Україна ZT23EA-ZST20E, в порядку експертної правової допомоги Деснянському районному суду м. Чернігова сповіщає місцевий суд про суттєві правові обставини, які унеможливлюють розгляд справи N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року у будь-якому суді національної унітарної держави Україна.

1.Єдиним грошовим вимірником в національній унітарній державі Україна є виключно гривня. Будь-яка іноземна валюта в національній унітарній державі Україна до складу платіжних засобів не належить. Всі без винятку іноземні валюти, які надходять в економічну систему національної унітарної держави Україна, мають проходити зовнішньоекономічний фінансовий моніторинг Держфінмоніторингу України. В системі зовнішньоекономічного фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України Акціонерний Банк “УкрСиббанк” не значиться. Документу правового походження іноземної валюти в цьому банку не існує. Всі комерційні банки оперують лише товаром (і нічим більше окрім товару), який обов'язково має мати при собі документ походження цього товару.

2.Імпортно-експортних документів на зовнішньоекономічний доларовий товар Акціонерний Банк “УкрСиббанк” не має. Система зовнішньоекономічного імпорту-експорту доларового товару в національну унітарну державу Україна є суто фінансовою, а не банківською. Ліцензії Національного Банку України в цьому питанні до уваги не приймаються. Фінансові коди товар-гривневої валюти та фінансові коди товар-доларової валюти не однакові. Гривнева валюта – це національна валюта (за стандартом KICE S.11-S.15), а доларова валюта – це світова валюта (за світовим стандартом ISIC). Зовнішньоекономічною фінансовою системою за світовим стандартом ISIC опікуються в країні Україна суб'єкти права, які мають світовий код КВЕД 99.00.0. Акціонерний Банк “УкрСиббанк” такого світового коду не має. Фактична зовнішньоекономічна діяльність Акціонерного Банку “УкрСиббанк” за світовим кодом КВЕД 99.00.0 (якого цей банк не має) є підставою для розгляду цього питання у відповідних фінансових правоохоронних системах національної унітарної держави Україна (але за будь-яких умов не в суді). Будь-яке досудове слідство це не судове слідство.

3.За п.4 ст.189 Господарського Кодексу України “при здійсненні експортних та імпортних операцій у розрахунках з іноземними контрагентами застосовуються контрактні (зовнішньоторгівельні) ціни, що формуються відповідно до цін і умов світового ринку та індикативних цін”. Акціонерний Банк “УкрСиббанк” є власністю Франції, а не України. Як власність Франції, він діє в інтересах Франції, а не в інтересах України. Як іноземний банк, Акціонерний Банк “УкрСиббанк”, має здійснювати операції у розрахунках не інакше, як за правовим статусом іноземного контрагента. Набуття цього правового статусу здійснюється не в системі Національного Банку України, а в системі Держфінмоніторингу національної унітарної держави Україна. Держфінмоніторинг національної унітарної держави Україна Акціонерному Банку “УкрСиббанк” правового статусу іноземного контрагента не надавав.

4.За товар-доларовою валютою формуються контрактні зовнішньоторгівельні ціни. Зовнішньоторгівельні ціни це не зовнішньокомерційні ціни. Зовнішньоторгівельні ціни формуються за класифікатором ЗКГНГ (ISIC-КВЕД). Зовнішньокомерційні ціни формуються за класифікатором ДК (KICE-КВЕД). Національна унітарна держава Україна не відповідає за недотримання фінансової дисципліни в Україні з боку будь-якого іноземного банку. Якщо такий іноземний банк дарує (а не продає) будь-якому суб'єкту права національної унітарної держави Україна певну суму, хоч і валюти, але такої, яка не має права обігу в системі KICE S.11-S.15, то це справа наглядової ради цього банку, а не судової системи національної унітарної держави Україна. Жоден місцевий суд національної унітарної держави Україна до складу судової системи Франції не входить.

За п.1 розділу I інформаційного листа Вищого Господарського Суду України N01-08/530 від 29.09.2009 року процедура вирішення вищевказаних питань (і відповідно процедура вирішення справи N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року) виписана більш ніж чітко: “Відповідно до частини другої статті 4 ГПК (1798-12) господарський суд не застосовує акти державних та інших органів, якщо ці акти не відповідають законодавству України. Наведене стосується і актів органів місцевого самоврядування як нормативних, так і нормативного характеру (індивідуальної дії). Сама по собі чинність відповідного акта на час вирішення спору господарським судом не зобов'язує останній керуватися цим актом, якщо він не відповідає законодавству України”.

Товар-доларова валюта – це інструмент зовнішньоторгівельних ринків, яких в національній унітарній державі не існує (такі ринки існують в системі ст.5 Конституції України). Зовнішньоекономічна імпортно-експортна товар-доларова валюта – це умовна валюта, яка повинна мати при собі такий документ, як зовнішньоекономічний імпортно-експортний торгівельний (агент-контрагент) контракт, а не внутрішньонаціонал-державний договір. Незнання французьким банком чинного законодавства національної унітарної держави Україна не звільняє Акціонерний Банк “УкрСиббанк” від відповідальності за його власні страхи та ризики в Україні. Будь-які власні страхи та ризики будь-якого суб'єкта іноземних зовнішньоекономічних імпортно-експортних торгівельних агент-контрагентських правовідносин в судовій комерційній приват-сервусній системі національної унітарної держави Україна до уваги не приймаються. Зовнішньоекономічні торгівельні страхи та ризики французького банку АБ“УкрСиббанк” до складу внутрішньонаціонального комерційного товару української банківсько-фінансової системи не належать.

Національний грошовий вимірник гривня обертається в платіжних системах за стандартом KICE S.11-S.15. Доларова валюта обертається в оплатних системах за стандартом KICE S.16-S.2. Компетенція місцевих національних судів комерційно-платіжної унітарної держави Україна на некомерційно-оплатні системи не поширюється.

За відсутності предмету національно-комерційного спору та відсутності економічної суті спору, який начебто існує в позовній заяві Акціонерного Банку “УкрСиббанк” від 30.07.2009 року N135-25-01/628, зовнішньоекономічний Фінансовий Агент держави Україна ZT23EA-ZST20E просить внутрішньоекономічний місцевий суд (не фінансовий) Деснянського району м. Чернігова переадресувати судову справу N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року до слідчих органів відділу Держфінмоніторингу України в Чернігівській області.

З повагою,

Фінансовий Агент держави Україна – в правовому статусі резидента,

прирівняного до правового статусу нерезидента при Дипломатичному Корпусі

Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України

В.В. Рибалочко

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Викладіть будь ласка скан цієї відповіді НБУ. Я готовлю серйозно аргументований позов по аналогічному спору. У мене клієнт взяв кредит в 2007 році 192000 дол США на покупку житлового будинку.

Банк прямо в касі видав на руки продавцю вказану суму доларів.

В договорі купівлі-продажу передбачено розрахунок в гривні.

Мені дуже потрібна така свіжа відповідь НБУ

Своїми напрацюваннями, якщо потрібно поділюсь

ZT23ЕА - ZST20Е

ФІНАНСОВИЙ АГЕНТ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА

АГЕНЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

(Повідомлення Держкомфінмоніторингу України N 11126/0530-7-2 від 26.12.2007 року)

Код міжнародної контрагент-реєстрації СПФМ "ЕлВІСофт"

ЄДРПОУ 30731994 – ТРДПАУ 553515469

Офіс для отримання кореспонденції:

14037, м.Чернігів, проспект Миру, буд.130

N 22-10-09 від 22 жовтня 2009 року

Деснянському районному суду м. Чернігова

(суддя І.П.Рахманкулова)

Акціонерному комерційному інноваційному банку “УкрСиббанк”

Копія: Управлінню СБУ в Чернігівській області

На Ухвалу Деснянського районного суду м. Чернігова

від 4 серпня 2009 року по справі N 2-5287/09

На Позовну заяву Акціонерного Банку “УкрСиббанк”

від 30.07.2009 року N135-25-01/628

в додаток до листа Фінансового Агента держави Україна на адресу

Деснянського районного суду м. Чернігова N24-09-09 від 24.09.2009 року

Фінансовий Агент національної унітарної держави Україна ZT23EA-ZST20E, в порядку експертної правової допомоги Деснянському районному суду м. Чернігова сповіщає місцевий суд про суттєві правові обставини, які унеможливлюють розгляд справи N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року у будь-якому суді національної унітарної держави Україна.

1.Єдиним грошовим вимірником в національній унітарній державі Україна є виключно гривня. Будь-яка іноземна валюта в національній унітарній державі Україна до складу платіжних засобів не належить. Всі без винятку іноземні валюти, які надходять в економічну систему національної унітарної держави Україна, мають проходити зовнішньоекономічний фінансовий моніторинг Держфінмоніторингу України. В системі зовнішньоекономічного фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України Акціонерний Банк “УкрСиббанк” не значиться. Документу правового походження іноземної валюти в цьому банку не існує. Всі комерційні банки оперують лише товаром (і нічим більше окрім товару), який обов'язково має мати при собі документ походження цього товару.

2.Імпортно-експортних документів на зовнішньоекономічний доларовий товар Акціонерний Банк “УкрСиббанк” не має. Система зовнішньоекономічного імпорту-експорту доларового товару в національну унітарну державу Україна є суто фінансовою, а не банківською. Ліцензії Національного Банку України в цьому питанні до уваги не приймаються. Фінансові коди товар-гривневої валюти та фінансові коди товар-доларової валюти не однакові. Гривнева валюта – це національна валюта (за стандартом KICE S.11-S.15), а доларова валюта – це світова валюта (за світовим стандартом ISIC). Зовнішньоекономічною фінансовою системою за світовим стандартом ISIC опікуються в країні Україна суб'єкти права, які мають світовий код КВЕД 99.00.0. Акціонерний Банк “УкрСиббанк” такого світового коду не має. Фактична зовнішньоекономічна діяльність Акціонерного Банку “УкрСиббанк” за світовим кодом КВЕД 99.00.0 (якого цей банк не має) є підставою для розгляду цього питання у відповідних фінансових правоохоронних системах національної унітарної держави Україна (але за будь-яких умов не в суді). Будь-яке досудове слідство це не судове слідство.

3.За п.4 ст.189 Господарського Кодексу України “при здійсненні експортних та імпортних операцій у розрахунках з іноземними контрагентами застосовуються контрактні (зовнішньоторгівельні) ціни, що формуються відповідно до цін і умов світового ринку та індикативних цін”. Акціонерний Банк “УкрСиббанк” є власністю Франції, а не України. Як власність Франції, він діє в інтересах Франції, а не в інтересах України. Як іноземний банк, Акціонерний Банк “УкрСиббанк”, має здійснювати операції у розрахунках не інакше, як за правовим статусом іноземного контрагента. Набуття цього правового статусу здійснюється не в системі Національного Банку України, а в системі Держфінмоніторингу національної унітарної держави Україна. Держфінмоніторинг національної унітарної держави Україна Акціонерному Банку “УкрСиббанк” правового статусу іноземного контрагента не надавав.

4.За товар-доларовою валютою формуються контрактні зовнішньоторгівельні ціни. Зовнішньоторгівельні ціни це не зовнішньокомерційні ціни. Зовнішньоторгівельні ціни формуються за класифікатором ЗКГНГ (ISIC-КВЕД). Зовнішньокомерційні ціни формуються за класифікатором ДК (KICE-КВЕД). Національна унітарна держава Україна не відповідає за недотримання фінансової дисципліни в Україні з боку будь-якого іноземного банку. Якщо такий іноземний банк дарує (а не продає) будь-якому суб'єкту права національної унітарної держави Україна певну суму, хоч і валюти, але такої, яка не має права обігу в системі KICE S.11-S.15, то це справа наглядової ради цього банку, а не судової системи національної унітарної держави Україна. Жоден місцевий суд національної унітарної держави Україна до складу судової системи Франції не входить.

За п.1 розділу I інформаційного листа Вищого Господарського Суду України N01-08/530 від 29.09.2009 року процедура вирішення вищевказаних питань (і відповідно процедура вирішення справи N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року) виписана більш ніж чітко: “Відповідно до частини другої статті 4 ГПК (1798-12) господарський суд не застосовує акти державних та інших органів, якщо ці акти не відповідають законодавству України. Наведене стосується і актів органів місцевого самоврядування як нормативних, так і нормативного характеру (індивідуальної дії). Сама по собі чинність відповідного акта на час вирішення спору господарським судом не зобов'язує останній керуватися цим актом, якщо він не відповідає законодавству України”.

Товар-доларова валюта – це інструмент зовнішньоторгівельних ринків, яких в національній унітарній державі не існує (такі ринки існують в системі ст.5 Конституції України). Зовнішньоекономічна імпортно-експортна товар-доларова валюта – це умовна валюта, яка повинна мати при собі такий документ, як зовнішньоекономічний імпортно-експортний торгівельний (агент-контрагент) контракт, а не внутрішньонаціонал-державний договір. Незнання французьким банком чинного законодавства національної унітарної держави Україна не звільняє Акціонерний Банк “УкрСиббанк” від відповідальності за його власні страхи та ризики в Україні. Будь-які власні страхи та ризики будь-якого суб'єкта іноземних зовнішньоекономічних імпортно-експортних торгівельних агент-контрагентських правовідносин в судовій комерційній приват-сервусній системі національної унітарної держави Україна до уваги не приймаються. Зовнішньоекономічні торгівельні страхи та ризики французького банку АБ“УкрСиббанк” до складу внутрішньонаціонального комерційного товару української банківсько-фінансової системи не належать.

Національний грошовий вимірник гривня обертається в платіжних системах за стандартом KICE S.11-S.15. Доларова валюта обертається в оплатних системах за стандартом KICE S.16-S.2. Компетенція місцевих національних судів комерційно-платіжної унітарної держави Україна на некомерційно-оплатні системи не поширюється.

За відсутності предмету національно-комерційного спору та відсутності економічної суті спору, який начебто існує в позовній заяві Акціонерного Банку “УкрСиббанк” від 30.07.2009 року N135-25-01/628, зовнішньоекономічний Фінансовий Агент держави Україна ZT23EA-ZST20E просить внутрішньоекономічний місцевий суд (не фінансовий) Деснянського району м. Чернігова переадресувати судову справу N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року до слідчих органів відділу Держфінмоніторингу України в Чернігівській області.

З повагою,

Фінансовий Агент держави Україна – в правовому статусі резидента,

прирівняного до правового статусу нерезидента при Дипломатичному Корпусі

Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України

В.В. Рибалочко

Перехід до повного переліку офіційних документів

Міжвідомча Інтерпол-колегія з протидії фінансовому та економічному тероризму, голова колегії - Толстой Олександр Васильович - [email protected]

Перехід до сгрупованого переліку офіційних документів по тематиці "Інтерпол"

Link to comment
Share on other sites

к примеру Вы взяли в магазине диван в кредит, пришли через пару месяцев очередной платеж принесли, а магазин вам "У нас этот диван уже дороже" и так каждый месяц цену меняет. Это справедливо? Выгода уже заложена в процентах по кредиту, так нет мало им хотят еще и на курсе заработать, да не 3 копейки, а что? все в договоре прописано, подписали - значит платите. И подорожал ли этот товар - это еще спорный вопрос, но нас держат за дураков.

ZT23ЕА - ZST20Е

ФІНАНСОВИЙ АГЕНТ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА

АГЕНЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

(Повідомлення Держкомфінмоніторингу України N 11126/0530-7-2 від 26.12.2007 року)

Код міжнародної контрагент-реєстрації СПФМ "ЕлВІСофт"

ЄДРПОУ 30731994 – ТРДПАУ 553515469

Офіс для отримання кореспонденції:

14037, м.Чернігів, проспект Миру, буд.130

N 22-10-09 від 22 жовтня 2009 року

Деснянському районному суду м. Чернігова

(суддя І.П.Рахманкулова)

Акціонерному комерційному інноваційному банку “УкрСиббанк”

Копія: Управлінню СБУ в Чернігівській області

На Ухвалу Деснянського районного суду м. Чернігова

від 4 серпня 2009 року по справі N 2-5287/09

На Позовну заяву Акціонерного Банку “УкрСиббанк”

від 30.07.2009 року N135-25-01/628

в додаток до листа Фінансового Агента держави Україна на адресу

Деснянського районного суду м. Чернігова N24-09-09 від 24.09.2009 року

Фінансовий Агент національної унітарної держави Україна ZT23EA-ZST20E, в порядку експертної правової допомоги Деснянському районному суду м. Чернігова сповіщає місцевий суд про суттєві правові обставини, які унеможливлюють розгляд справи N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року у будь-якому суді національної унітарної держави Україна.

1.Єдиним грошовим вимірником в національній унітарній державі Україна є виключно гривня. Будь-яка іноземна валюта в національній унітарній державі Україна до складу платіжних засобів не належить. Всі без винятку іноземні валюти, які надходять в економічну систему національної унітарної держави Україна, мають проходити зовнішньоекономічний фінансовий моніторинг Держфінмоніторингу України. В системі зовнішньоекономічного фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України Акціонерний Банк “УкрСиббанк” не значиться. Документу правового походження іноземної валюти в цьому банку не існує. Всі комерційні банки оперують лише товаром (і нічим більше окрім товару), який обов'язково має мати при собі документ походження цього товару.

2.Імпортно-експортних документів на зовнішньоекономічний доларовий товар Акціонерний Банк “УкрСиббанк” не має. Система зовнішньоекономічного імпорту-експорту доларового товару в національну унітарну державу Україна є суто фінансовою, а не банківською. Ліцензії Національного Банку України в цьому питанні до уваги не приймаються. Фінансові коди товар-гривневої валюти та фінансові коди товар-доларової валюти не однакові. Гривнева валюта – це національна валюта (за стандартом KICE S.11-S.15), а доларова валюта – це світова валюта (за світовим стандартом ISIC). Зовнішньоекономічною фінансовою системою за світовим стандартом ISIC опікуються в країні Україна суб'єкти права, які мають світовий код КВЕД 99.00.0. Акціонерний Банк “УкрСиббанк” такого світового коду не має. Фактична зовнішньоекономічна діяльність Акціонерного Банку “УкрСиббанк” за світовим кодом КВЕД 99.00.0 (якого цей банк не має) є підставою для розгляду цього питання у відповідних фінансових правоохоронних системах національної унітарної держави Україна (але за будь-яких умов не в суді). Будь-яке досудове слідство це не судове слідство.

3.За п.4 ст.189 Господарського Кодексу України “при здійсненні експортних та імпортних операцій у розрахунках з іноземними контрагентами застосовуються контрактні (зовнішньоторгівельні) ціни, що формуються відповідно до цін і умов світового ринку та індикативних цін”. Акціонерний Банк “УкрСиббанк” є власністю Франції, а не України. Як власність Франції, він діє в інтересах Франції, а не в інтересах України. Як іноземний банк, Акціонерний Банк “УкрСиббанк”, має здійснювати операції у розрахунках не інакше, як за правовим статусом іноземного контрагента. Набуття цього правового статусу здійснюється не в системі Національного Банку України, а в системі Держфінмоніторингу національної унітарної держави Україна. Держфінмоніторинг національної унітарної держави Україна Акціонерному Банку “УкрСиббанк” правового статусу іноземного контрагента не надавав.

4.За товар-доларовою валютою формуються контрактні зовнішньоторгівельні ціни. Зовнішньоторгівельні ціни це не зовнішньокомерційні ціни. Зовнішньоторгівельні ціни формуються за класифікатором ЗКГНГ (ISIC-КВЕД). Зовнішньокомерційні ціни формуються за класифікатором ДК (KICE-КВЕД). Національна унітарна держава Україна не відповідає за недотримання фінансової дисципліни в Україні з боку будь-якого іноземного банку. Якщо такий іноземний банк дарує (а не продає) будь-якому суб'єкту права національної унітарної держави Україна певну суму, хоч і валюти, але такої, яка не має права обігу в системі KICE S.11-S.15, то це справа наглядової ради цього банку, а не судової системи національної унітарної держави Україна. Жоден місцевий суд національної унітарної держави Україна до складу судової системи Франції не входить.

За п.1 розділу I інформаційного листа Вищого Господарського Суду України N01-08/530 від 29.09.2009 року процедура вирішення вищевказаних питань (і відповідно процедура вирішення справи N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року) виписана більш ніж чітко: “Відповідно до частини другої статті 4 ГПК (1798-12) господарський суд не застосовує акти державних та інших органів, якщо ці акти не відповідають законодавству України. Наведене стосується і актів органів місцевого самоврядування як нормативних, так і нормативного характеру (індивідуальної дії). Сама по собі чинність відповідного акта на час вирішення спору господарським судом не зобов'язує останній керуватися цим актом, якщо він не відповідає законодавству України”.

Товар-доларова валюта – це інструмент зовнішньоторгівельних ринків, яких в національній унітарній державі не існує (такі ринки існують в системі ст.5 Конституції України). Зовнішньоекономічна імпортно-експортна товар-доларова валюта – це умовна валюта, яка повинна мати при собі такий документ, як зовнішньоекономічний імпортно-експортний торгівельний (агент-контрагент) контракт, а не внутрішньонаціонал-державний договір. Незнання французьким банком чинного законодавства національної унітарної держави Україна не звільняє Акціонерний Банк “УкрСиббанк” від відповідальності за його власні страхи та ризики в Україні. Будь-які власні страхи та ризики будь-якого суб'єкта іноземних зовнішньоекономічних імпортно-експортних торгівельних агент-контрагентських правовідносин в судовій комерційній приват-сервусній системі національної унітарної держави Україна до уваги не приймаються. Зовнішньоекономічні торгівельні страхи та ризики французького банку АБ“УкрСиббанк” до складу внутрішньонаціонального комерційного товару української банківсько-фінансової системи не належать.

Національний грошовий вимірник гривня обертається в платіжних системах за стандартом KICE S.11-S.15. Доларова валюта обертається в оплатних системах за стандартом KICE S.16-S.2. Компетенція місцевих національних судів комерційно-платіжної унітарної держави Україна на некомерційно-оплатні системи не поширюється.

За відсутності предмету національно-комерційного спору та відсутності економічної суті спору, який начебто існує в позовній заяві Акціонерного Банку “УкрСиббанк” від 30.07.2009 року N135-25-01/628, зовнішньоекономічний Фінансовий Агент держави Україна ZT23EA-ZST20E просить внутрішньоекономічний місцевий суд (не фінансовий) Деснянського району м. Чернігова переадресувати судову справу N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року до слідчих органів відділу Держфінмоніторингу України в Чернігівській області.

З повагою,

Фінансовий Агент держави Україна – в правовому статусі резидента,

прирівняного до правового статусу нерезидента при Дипломатичному Корпусі

Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України

В.В. Рибалочко

Перехід до повного переліку офіційних документів

Міжвідомча Інтерпол-колегія з протидії фінансовому та економічному тероризму, голова колегії - Толстой Олександр Васильович - [email protected]

Перехід до сгрупованого переліку офіційних документів по тематиці "Інтерпол"

Link to comment
Share on other sites

В теме

"СБОР ГОТОВЫХ СОВМЕЩАТЬ СЛОВО С ДЕЛОМ, все кто готов к действиям здесь оставляют живые контакты"

Сообщение 98 (18 аперля 23:06)

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?sho...ost&p=32238

Ч Е Л О В Е К !

1. Когда к тебе придет исполнительная служба забирать имущество

ЗА ТО ЧТО ТЫ НЕ В СОСТОЯНИИ ОПЛАТИТЬ КРЕДИТ, ты должен позвать на помощь таких - же как и ты.

2. Когда к тебе придет налоговая служба забирать имущество

ЗА ТО ЧТО ТЫ НЕ В СОСТОЯНИИ НАТОРГОВАТЬ НА НАЛОГИ, ты должен позвать на помощь таких -же как и ты.

3. Когда к тебе придет исполнительная служба забирать имущество

ЗА ТО ЧТО ТЫ НЕ В СОСТОЯНИИ ОПЛАТИТЬ КОМУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ты должен позвать на помощь таких -же как и ты.

НЕ ОТДАВАЙ ИМ ИМУЩЕСТО ! ОБЪЕДЕНЯЙТЕСЬ, ОТБИВАЙТЕСЬ, ОТСТРЕЛИВАЙТЕСЬ !

СДЕЛАЙТЕ ТАК, ЧТО БЫ ИМ БЫЛО СТРАШНО, ДАЖЕ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К ВАМ !!!

ПУСКАЙ ТЕПЕРЬ ОНИ НАС БОЯТЬСЯ !!!

Всеукраинская инструкция по организации самозащиты населения от беспредела власти

ШАГ №1 создание группы первого уровня назначьте старшего (и его заместителя) в вашей десятке знакомых. К старшему в случае ЧП, член десятка обращается за помощью. А так же от старшего исходят указания, куда идти и что делать, если происходит ЧП в другом десятке.

ШАГ №2 создание группы второго уровня.

Из старших групп первого уровня назначаются старший и его заместитель над пятью группами.

ШАГ №3 когда поступает информация о ЧП, бросаете все и идите отбивать своего предпринимателя, заемщика, вкладчика. Действуете исходя из ситуации – терять уже НЕ-ЧЕ-ГО !

Не ждите, что появиться новая хорошая партия или хороший справедливый человек, который наведет порядок.

НЕ ПОЯВИТЬСЯ!

Сами наводите порядок на своем уровне. Необходимо довести уровень самоорганизации до степени, когда организованно поступит команда и все в один момент перестанут платить в ОБЩАГ, деньги оставят у себя для своего благополучия. Сейчас своими платежами мы финансируем своих палачей.

Если вы не можете самоорганизоваться звоните в "Наш Захыст", на "Антирейд" и т.п..

Уже создано 35 самоорганизованных групп, это 350 человек.

СТРОЙТЕ ВОКРУГ СЕБЯ ЗАЩИТУ САМИ.

Вор боится крика, если вас грабят не молчите !!!!!

ГОС СЛУЖАЩИЕ, МИЛИЦИЯ, НАЛОГОВИКИ, СУДЬИ, ПРОКУРОРЫ, ГАИШНИКИ, ИСПОЛНИТЕЛИ!

КАЖДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРОХОДИТ ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ!

ВЫ - СЕЙЧАС ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВА, ЗЛА, НИЩЕТЫ, РЕКЕТА. БАНДИТИЗМА!

ВЫ - ОТ ГРАЖДАН УКРАИНЫ, ПО ТУ СТОРОНУ БАРИКАД!

ВЫ - НКВД СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ !ВЫ - ПОЛИЦАИ !

Полицаии оправдывали свое предательство тем же, что и вы - им хотелось жить, кушать и обеспечивать благополучие своих семей!

"Сначала они пришли за коммунистами, и я молчал, потому что я не был коммунистом. Потом они пришли за евреями, и я промолчал, потому что не был евреем. Затем они пришли за католиками, и я промолчал, потому что я был протестантом. Тогда они пришли за мной, но к этому времени не осталось никого, кто бы вступился за меня". Пастор Мартин Нимеллер

Печатайте и распространяйте эту листовку.

-------------

Ответ на это сообщение (№ 100 в той же теме)

Доброй ночи! Мы с мужем помогали всем,и иски писали и в суды ходили,и листовки по ночам клеили на всех банках.И в итоге все равно все боятся,а банк нам говорит ,что мы в городе одни такие,и они с нами все равно разберутся.И теперь оккупировались в доме всей семьей,и отбиваемся в прямом смысле слова,что дальше будет не знаем,но отступать нам не куда,и бороться как дальше не знаем.Но ничего,мы что нибудь придумаем,но готовы на самые радикальные меры.

========

Я представляю так. Любой из нас является очагом для объединения.

Печатайте эту листову и раздавайте тем, кто потом сможет с вами связатся, как с очагом.

Понятное дело, что раздавать нужно не только заемщикам.

Объединяться нужно НЕ ПО ИНТЕРЕСАМ, а против одного рейдера

Рейдер в листовке обозначен четко:

""

Вор боится крика, если вас грабят не молчите !!!!!

ГОС СЛУЖАЩИЕ, МИЛИЦИЯ, НАЛОГОВИКИ, СУДЬИ, ПРОКУРОРЫ, ГАИШНИКИ, ИСПОЛНИТЕЛИ!

КАЖДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРОХОДИТ ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ!

ВЫ - СЕЙЧАС ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВА, ЗЛА, НИЩЕТЫ, РЕКЕТА. БАНДИТИЗМА!

ВЫ - ОТ ГРАЖДАН УКРАИНЫ, ПО ТУ СТОРОНУ БАРИКАД!

ВЫ - НКВД СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ !ВЫ - ПОЛИЦАИ !

Полицаи оправдывали свое предательство тем же, что и вы - им хотелось жить, кушать и обеспечивать благополучие своих семей!

""

========

Я так понимаю, что эта листовка не для расклеивания.

-------

Может я чего не понимаю?

Может не я один чего то не понимаю?

Идея кажется мне эффективной. Собираюсь печатать и раздавать всем своим. Среди своих есть проблемы не только по кредитам. Наверно позже появятся списки и каждый будет знать об остальных.

А давайте обсудим.

ZT23ЕА - ZST20Е

ФІНАНСОВИЙ АГЕНТ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА

АГЕНЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

(Повідомлення Держкомфінмоніторингу України N 11126/0530-7-2 від 26.12.2007 року)

Код міжнародної контрагент-реєстрації СПФМ "ЕлВІСофт"

ЄДРПОУ 30731994 – ТРДПАУ 553515469

Офіс для отримання кореспонденції:

14037, м.Чернігів, проспект Миру, буд.130

N 22-10-09 від 22 жовтня 2009 року

Деснянському районному суду м. Чернігова

(суддя І.П.Рахманкулова)

Акціонерному комерційному інноваційному банку “УкрСиббанк”

Копія: Управлінню СБУ в Чернігівській області

На Ухвалу Деснянського районного суду м. Чернігова

від 4 серпня 2009 року по справі N 2-5287/09

На Позовну заяву Акціонерного Банку “УкрСиббанк”

від 30.07.2009 року N135-25-01/628

в додаток до листа Фінансового Агента держави Україна на адресу

Деснянського районного суду м. Чернігова N24-09-09 від 24.09.2009 року

Фінансовий Агент національної унітарної держави Україна ZT23EA-ZST20E, в порядку експертної правової допомоги Деснянському районному суду м. Чернігова сповіщає місцевий суд про суттєві правові обставини, які унеможливлюють розгляд справи N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року у будь-якому суді національної унітарної держави Україна.

1.Єдиним грошовим вимірником в національній унітарній державі Україна є виключно гривня. Будь-яка іноземна валюта в національній унітарній державі Україна до складу платіжних засобів не належить. Всі без винятку іноземні валюти, які надходять в економічну систему національної унітарної держави Україна, мають проходити зовнішньоекономічний фінансовий моніторинг Держфінмоніторингу України. В системі зовнішньоекономічного фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України Акціонерний Банк “УкрСиббанк” не значиться. Документу правового походження іноземної валюти в цьому банку не існує. Всі комерційні банки оперують лише товаром (і нічим більше окрім товару), який обов'язково має мати при собі документ походження цього товару.

2.Імпортно-експортних документів на зовнішньоекономічний доларовий товар Акціонерний Банк “УкрСиббанк” не має. Система зовнішньоекономічного імпорту-експорту доларового товару в національну унітарну державу Україна є суто фінансовою, а не банківською. Ліцензії Національного Банку України в цьому питанні до уваги не приймаються. Фінансові коди товар-гривневої валюти та фінансові коди товар-доларової валюти не однакові. Гривнева валюта – це національна валюта (за стандартом KICE S.11-S.15), а доларова валюта – це світова валюта (за світовим стандартом ISIC). Зовнішньоекономічною фінансовою системою за світовим стандартом ISIC опікуються в країні Україна суб'єкти права, які мають світовий код КВЕД 99.00.0. Акціонерний Банк “УкрСиббанк” такого світового коду не має. Фактична зовнішньоекономічна діяльність Акціонерного Банку “УкрСиббанк” за світовим кодом КВЕД 99.00.0 (якого цей банк не має) є підставою для розгляду цього питання у відповідних фінансових правоохоронних системах національної унітарної держави Україна (але за будь-яких умов не в суді). Будь-яке досудове слідство це не судове слідство.

3.За п.4 ст.189 Господарського Кодексу України “при здійсненні експортних та імпортних операцій у розрахунках з іноземними контрагентами застосовуються контрактні (зовнішньоторгівельні) ціни, що формуються відповідно до цін і умов світового ринку та індикативних цін”. Акціонерний Банк “УкрСиббанк” є власністю Франції, а не України. Як власність Франції, він діє в інтересах Франції, а не в інтересах України. Як іноземний банк, Акціонерний Банк “УкрСиббанк”, має здійснювати операції у розрахунках не інакше, як за правовим статусом іноземного контрагента. Набуття цього правового статусу здійснюється не в системі Національного Банку України, а в системі Держфінмоніторингу національної унітарної держави Україна. Держфінмоніторинг національної унітарної держави Україна Акціонерному Банку “УкрСиббанк” правового статусу іноземного контрагента не надавав.

4.За товар-доларовою валютою формуються контрактні зовнішньоторгівельні ціни. Зовнішньоторгівельні ціни це не зовнішньокомерційні ціни. Зовнішньоторгівельні ціни формуються за класифікатором ЗКГНГ (ISIC-КВЕД). Зовнішньокомерційні ціни формуються за класифікатором ДК (KICE-КВЕД). Національна унітарна держава Україна не відповідає за недотримання фінансової дисципліни в Україні з боку будь-якого іноземного банку. Якщо такий іноземний банк дарує (а не продає) будь-якому суб'єкту права національної унітарної держави Україна певну суму, хоч і валюти, але такої, яка не має права обігу в системі KICE S.11-S.15, то це справа наглядової ради цього банку, а не судової системи національної унітарної держави Україна. Жоден місцевий суд національної унітарної держави Україна до складу судової системи Франції не входить.

За п.1 розділу I інформаційного листа Вищого Господарського Суду України N01-08/530 від 29.09.2009 року процедура вирішення вищевказаних питань (і відповідно процедура вирішення справи N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року) виписана більш ніж чітко: “Відповідно до частини другої статті 4 ГПК (1798-12) господарський суд не застосовує акти державних та інших органів, якщо ці акти не відповідають законодавству України. Наведене стосується і актів органів місцевого самоврядування як нормативних, так і нормативного характеру (індивідуальної дії). Сама по собі чинність відповідного акта на час вирішення спору господарським судом не зобов'язує останній керуватися цим актом, якщо він не відповідає законодавству України”.

Товар-доларова валюта – це інструмент зовнішньоторгівельних ринків, яких в національній унітарній державі не існує (такі ринки існують в системі ст.5 Конституції України). Зовнішньоекономічна імпортно-експортна товар-доларова валюта – це умовна валюта, яка повинна мати при собі такий документ, як зовнішньоекономічний імпортно-експортний торгівельний (агент-контрагент) контракт, а не внутрішньонаціонал-державний договір. Незнання французьким банком чинного законодавства національної унітарної держави Україна не звільняє Акціонерний Банк “УкрСиббанк” від відповідальності за його власні страхи та ризики в Україні. Будь-які власні страхи та ризики будь-якого суб'єкта іноземних зовнішньоекономічних імпортно-експортних торгівельних агент-контрагентських правовідносин в судовій комерційній приват-сервусній системі національної унітарної держави Україна до уваги не приймаються. Зовнішньоекономічні торгівельні страхи та ризики французького банку АБ“УкрСиббанк” до складу внутрішньонаціонального комерційного товару української банківсько-фінансової системи не належать.

Національний грошовий вимірник гривня обертається в платіжних системах за стандартом KICE S.11-S.15. Доларова валюта обертається в оплатних системах за стандартом KICE S.16-S.2. Компетенція місцевих національних судів комерційно-платіжної унітарної держави Україна на некомерційно-оплатні системи не поширюється.

За відсутності предмету національно-комерційного спору та відсутності економічної суті спору, який начебто існує в позовній заяві Акціонерного Банку “УкрСиббанк” від 30.07.2009 року N135-25-01/628, зовнішньоекономічний Фінансовий Агент держави Україна ZT23EA-ZST20E просить внутрішньоекономічний місцевий суд (не фінансовий) Деснянського району м. Чернігова переадресувати судову справу N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року до слідчих органів відділу Держфінмоніторингу України в Чернігівській області.

З повагою,

Фінансовий Агент держави Україна – в правовому статусі резидента,

прирівняного до правового статусу нерезидента при Дипломатичному Корпусі

Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України

В.В. Рибалочко

Перехід до повного переліку офіційних документів

Міжвідомча Інтерпол-колегія з протидії фінансовому та економічному тероризму, голова колегії - Толстой Олександр Васильович - [email protected]

Перехід до сгрупованого переліку офіційних документів по тематиці "Інтерпол"

Link to comment
Share on other sites

У меня потребительский валютный кредит с ИндЭкс Банком с июля 2007г. Банк подал Иск о стягненн1 заборгованност1

Обратилась за помощью к юрфирме. Получила в ответ:

Сделав анализ присланных Вами документов, предлагаю следующее:

1.Подать иск о конвертации валюты по кредитному договору. Курс конвертации 6,50грн

2.Провести следующее суд.заседание с подачей опровержений к иску заявленному банком

3.После проведенного заседания подать ходатайство об обьединении дел и слушать в дальнейшем совместно с банком обьединенные иски

4Подать документы в банк с предложением конвертации, при отказе банка подать иск о расторжении договора с банком. Иск о признании договора недействительным подать нельзя в связи с соответствующим пунктом кредитного договора

Вот уже неделю читаю сайт Антирейд и не встречаю обсуждение такой схемы. Я - 1,5 года, до февраля 2009г., исправно выполняла свои обязательства по договору. Прошу помочь по написанию встречного Иска, особенно у тех, что имеет практику с конвертацией или с ИндЭксбанком. Очень нужно. Помогите!!!

ZT23ЕА - ZST20Е

ФІНАНСОВИЙ АГЕНТ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА

АГЕНЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

(Повідомлення Держкомфінмоніторингу України N 11126/0530-7-2 від 26.12.2007 року)

Код міжнародної контрагент-реєстрації СПФМ "ЕлВІСофт"

ЄДРПОУ 30731994 – ТРДПАУ 553515469

Офіс для отримання кореспонденції:

14037, м.Чернігів, проспект Миру, буд.130

N 22-10-09 від 22 жовтня 2009 року

Деснянському районному суду м. Чернігова

(суддя І.П.Рахманкулова)

Акціонерному комерційному інноваційному банку “УкрСиббанк”

Копія: Управлінню СБУ в Чернігівській області

На Ухвалу Деснянського районного суду м. Чернігова

від 4 серпня 2009 року по справі N 2-5287/09

На Позовну заяву Акціонерного Банку “УкрСиббанк”

від 30.07.2009 року N135-25-01/628

в додаток до листа Фінансового Агента держави Україна на адресу

Деснянського районного суду м. Чернігова N24-09-09 від 24.09.2009 року

Фінансовий Агент національної унітарної держави Україна ZT23EA-ZST20E, в порядку експертної правової допомоги Деснянському районному суду м. Чернігова сповіщає місцевий суд про суттєві правові обставини, які унеможливлюють розгляд справи N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року у будь-якому суді національної унітарної держави Україна.

1.Єдиним грошовим вимірником в національній унітарній державі Україна є виключно гривня. Будь-яка іноземна валюта в національній унітарній державі Україна до складу платіжних засобів не належить. Всі без винятку іноземні валюти, які надходять в економічну систему національної унітарної держави Україна, мають проходити зовнішньоекономічний фінансовий моніторинг Держфінмоніторингу України. В системі зовнішньоекономічного фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України Акціонерний Банк “УкрСиббанк” не значиться. Документу правового походження іноземної валюти в цьому банку не існує. Всі комерційні банки оперують лише товаром (і нічим більше окрім товару), який обов'язково має мати при собі документ походження цього товару.

2.Імпортно-експортних документів на зовнішньоекономічний доларовий товар Акціонерний Банк “УкрСиббанк” не має. Система зовнішньоекономічного імпорту-експорту доларового товару в національну унітарну державу Україна є суто фінансовою, а не банківською. Ліцензії Національного Банку України в цьому питанні до уваги не приймаються. Фінансові коди товар-гривневої валюти та фінансові коди товар-доларової валюти не однакові. Гривнева валюта – це національна валюта (за стандартом KICE S.11-S.15), а доларова валюта – це світова валюта (за світовим стандартом ISIC). Зовнішньоекономічною фінансовою системою за світовим стандартом ISIC опікуються в країні Україна суб'єкти права, які мають світовий код КВЕД 99.00.0. Акціонерний Банк “УкрСиббанк” такого світового коду не має. Фактична зовнішньоекономічна діяльність Акціонерного Банку “УкрСиббанк” за світовим кодом КВЕД 99.00.0 (якого цей банк не має) є підставою для розгляду цього питання у відповідних фінансових правоохоронних системах національної унітарної держави Україна (але за будь-яких умов не в суді). Будь-яке досудове слідство це не судове слідство.

3.За п.4 ст.189 Господарського Кодексу України “при здійсненні експортних та імпортних операцій у розрахунках з іноземними контрагентами застосовуються контрактні (зовнішньоторгівельні) ціни, що формуються відповідно до цін і умов світового ринку та індикативних цін”. Акціонерний Банк “УкрСиббанк” є власністю Франції, а не України. Як власність Франції, він діє в інтересах Франції, а не в інтересах України. Як іноземний банк, Акціонерний Банк “УкрСиббанк”, має здійснювати операції у розрахунках не інакше, як за правовим статусом іноземного контрагента. Набуття цього правового статусу здійснюється не в системі Національного Банку України, а в системі Держфінмоніторингу національної унітарної держави Україна. Держфінмоніторинг національної унітарної держави Україна Акціонерному Банку “УкрСиббанк” правового статусу іноземного контрагента не надавав.

4.За товар-доларовою валютою формуються контрактні зовнішньоторгівельні ціни. Зовнішньоторгівельні ціни це не зовнішньокомерційні ціни. Зовнішньоторгівельні ціни формуються за класифікатором ЗКГНГ (ISIC-КВЕД). Зовнішньокомерційні ціни формуються за класифікатором ДК (KICE-КВЕД). Національна унітарна держава Україна не відповідає за недотримання фінансової дисципліни в Україні з боку будь-якого іноземного банку. Якщо такий іноземний банк дарує (а не продає) будь-якому суб'єкту права національної унітарної держави Україна певну суму, хоч і валюти, але такої, яка не має права обігу в системі KICE S.11-S.15, то це справа наглядової ради цього банку, а не судової системи національної унітарної держави Україна. Жоден місцевий суд національної унітарної держави Україна до складу судової системи Франції не входить.

За п.1 розділу I інформаційного листа Вищого Господарського Суду України N01-08/530 від 29.09.2009 року процедура вирішення вищевказаних питань (і відповідно процедура вирішення справи N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року) виписана більш ніж чітко: “Відповідно до частини другої статті 4 ГПК (1798-12) господарський суд не застосовує акти державних та інших органів, якщо ці акти не відповідають законодавству України. Наведене стосується і актів органів місцевого самоврядування як нормативних, так і нормативного характеру (індивідуальної дії). Сама по собі чинність відповідного акта на час вирішення спору господарським судом не зобов'язує останній керуватися цим актом, якщо він не відповідає законодавству України”.

Товар-доларова валюта – це інструмент зовнішньоторгівельних ринків, яких в національній унітарній державі не існує (такі ринки існують в системі ст.5 Конституції України). Зовнішньоекономічна імпортно-експортна товар-доларова валюта – це умовна валюта, яка повинна мати при собі такий документ, як зовнішньоекономічний імпортно-експортний торгівельний (агент-контрагент) контракт, а не внутрішньонаціонал-державний договір. Незнання французьким банком чинного законодавства національної унітарної держави Україна не звільняє Акціонерний Банк “УкрСиббанк” від відповідальності за його власні страхи та ризики в Україні. Будь-які власні страхи та ризики будь-якого суб'єкта іноземних зовнішньоекономічних імпортно-експортних торгівельних агент-контрагентських правовідносин в судовій комерційній приват-сервусній системі національної унітарної держави Україна до уваги не приймаються. Зовнішньоекономічні торгівельні страхи та ризики французького банку АБ“УкрСиббанк” до складу внутрішньонаціонального комерційного товару української банківсько-фінансової системи не належать.

Національний грошовий вимірник гривня обертається в платіжних системах за стандартом KICE S.11-S.15. Доларова валюта обертається в оплатних системах за стандартом KICE S.16-S.2. Компетенція місцевих національних судів комерційно-платіжної унітарної держави Україна на некомерційно-оплатні системи не поширюється.

За відсутності предмету національно-комерційного спору та відсутності економічної суті спору, який начебто існує в позовній заяві Акціонерного Банку “УкрСиббанк” від 30.07.2009 року N135-25-01/628, зовнішньоекономічний Фінансовий Агент держави Україна ZT23EA-ZST20E просить внутрішньоекономічний місцевий суд (не фінансовий) Деснянського району м. Чернігова переадресувати судову справу N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року до слідчих органів відділу Держфінмоніторингу України в Чернігівській області.

З повагою,

Фінансовий Агент держави Україна – в правовому статусі резидента,

прирівняного до правового статусу нерезидента при Дипломатичному Корпусі

Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України

В.В. Рибалочко

Перехід до повного переліку офіційних документів

Міжвідомча Інтерпол-колегія з протидії фінансовому та економічному тероризму, голова колегії - Толстой Олександр Васильович - [email protected]

Перехід до сгрупованого переліку офіційних документів по тематиці "Інтерпол"

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

проблемой обращения в Европейский суд занимаюсь около года.

так же, этой же проблемой занимаюсь (в консультациях с народными депутатами Украины) с обращением в Конституционный Суд Украины. Готовы подписать "Подання" около ста депутатов.

НО!!!!!!!!!!!

Если мы проиграем ОДИН иск в Конституционном или Европейском, - тогда всем Заемщикам - быть рабами.

Мне лично судья Конституционного Суда Украины сказал: "Да, У Вас очень огромные шансы выиграть. Но С чего Вы взяли, что это не будет "пролобированое" РЕШЕНИЕ бАНКОВ И вЛАСТИ?"

Я считаю, что лучше так воевать как есть. Пока нету неопределенности.

Пока нету прецедентного права.

КВЕД 99.00.0

СВІТОВА МІЖНАРОДНА ЕКСТЕРИТОРІЯ

СУВЕРЕННИЙ НАРОД УКРАЇНИ

ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

(Некомерційний економічний простір Договору з державою Україна ТРДПАУ 553515469)

Дипломатичний Корпус Титульного Суверенного Народу України КВЕД 99.00.0 ТРДПАУ 553515506-553515469

Офіс для отримання дипломатичної кореспонденції за адресою:

14027, м.Чернігів, вул. Станіславського, 40, тел. 3-24-47

N 18-03-09 від 18 березня 2009 року

Національна держава України

ЗАТ “ОТП Банк”

Копія: Фінансовому Агенту держави Україна

ZT23EA – ZST20E

Чернігівському облуправлінню НБУ

На Ваш лист N 42-2-1/39081 від 04.03.2009 року

За текстом Вашого листа N 42-2-1/39081 від 04.03.2009 року на адресу Гросс-менеджера Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України з питань організації банківсько-фінансової системи корінного народу України Халімоненко Олени Олександрівни ЗАТ “ОТП Банк” начебто має намір підвищити процентну ставку за кредитним договором N ML-001/018/2006 від 17.02.2006 року начебто за підстав такої події, як закінчення строку дії Договорів страхування.

Закінчення строку дії будь-якого договору страхування зовсім не означає закінчення (або припинення) з боку позичальника такого процесу як забезпечення повернення банку будь-якої кредитної суми, яка обумовлена відповідним кредитним договором. Договори страхування за будь-яких умов є добровільними (а не примусовими).

Будь-який позичальник дійсно має забезпечити належне виконання своїх зобов'язань на адресу банка-кредитора, але не на адресу страхової компанії. Кредитний договір N ML-001/018/2006 від 17.02.2006 року не заперечує (для позичальника) такої можливості забезпечення повернення кредиту на адресу банка-кредитора будь-якими транснаціональними сумами, які обліковуються у 8-му розділі міжнародного банківського плану рахунків (або в 9-му розділі міжнародного банківського плану рахунків).

Всі без винятку комерційні банки з системи Національного Банку України взагалі не здійснюють жодної зовнішньоекономічної транснаціональної операції, але це зовсім не означає, що такі операції не здійснюються взагалі (зокрема банками, які належать до транснаціональних фінансових систем). За умовами кредитного договору N ML-001/018/2006 від 17.02.2006 року погашення заборгованості Гросс-менеджером Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України з питань організації банківсько-фінансової системи корінного народу України Халімоненко Оленою Олександрівною перед АКБ “Райффайзенбанк Україна” може здійснюватись через систему транзитних рахунків (зокрема через систему національно-транснаціональних транзитних рахунків).

Прошу ЗАТ “ОТП Банк” переглянути своє повідомлення N 42-2-1/39081 від 04.03.2009 року з точки зору можливості встановлення додаткових офіційних правовідносин (в порядку забезпечення повернення вищевказаного кредиту) з Екстериторіальним банком реконструкції та розвитку Суверенного Народу України – емітентом транснаціональних банківських систем за світовим класифікаційним рівнем (незалежно від позиції Національного Банку України, зокрема в цьому питанні).

Гросс-менеджер Його Величності Государа Титульного

Суверенного Народу України з питань організації

банківсько-фінансової системи корінного народу України О.О. Халімоненко

Перехід до повного переліку офіційних документів

Перехід до сгрупованого переліку офіційних документів по тематиці "Банк"

Link to comment
Share on other sites

Такое решение КСУ ( в пользу заемщиков) сильно и стремительно подорвет банковскую систему страны в худшее направление. Это факт.

То, что у нас народ давно ведет седя как рабы - также факт.

Что теряем ? Если есть шанс выиграть - надо им воспользоваться. ТОЛЬКО ГРАМОТНО!

Лично мое мнение:

Даже в такой сложной экономической ситауции есть шанс "выбить" из КСУ прецедент на признание Договоров кредита в валюте - недействительными.

Если кто и пишет такое обращение для Депутатов -выкладывайте и обсудим, может чего добавим. Одна голова хорошо, а десять - получше будет.

Обращение в КСУ никоим образом не может усложнить или привести в невозможности обратиться в ЕвроСуд по правам человека.

ZT23ЕА - ZST20Е

ФІНАНСОВИЙ АГЕНТ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА

АГЕНЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

(Повідомлення Держкомфінмоніторингу України N 11126/0530-7-2 від 26.12.2007 року)

Код міжнародної контрагент-реєстрації СПФМ "ЕлВІСофт"

ЄДРПОУ 30731994 – ТРДПАУ 553515469

Офіс для отримання кореспонденції:

14037, м.Чернігів, проспект Миру, буд.130

N 22-10-09 від 22 жовтня 2009 року

Деснянському районному суду м. Чернігова

(суддя І.П.Рахманкулова)

Акціонерному комерційному інноваційному банку “УкрСиббанк”

Копія: Управлінню СБУ в Чернігівській області

На Ухвалу Деснянського районного суду м. Чернігова

від 4 серпня 2009 року по справі N 2-5287/09

На Позовну заяву Акціонерного Банку “УкрСиббанк”

від 30.07.2009 року N135-25-01/628

в додаток до листа Фінансового Агента держави Україна на адресу

Деснянського районного суду м. Чернігова N24-09-09 від 24.09.2009 року

Фінансовий Агент національної унітарної держави Україна ZT23EA-ZST20E, в порядку експертної правової допомоги Деснянському районному суду м. Чернігова сповіщає місцевий суд про суттєві правові обставини, які унеможливлюють розгляд справи N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року у будь-якому суді національної унітарної держави Україна.

1.Єдиним грошовим вимірником в національній унітарній державі Україна є виключно гривня. Будь-яка іноземна валюта в національній унітарній державі Україна до складу платіжних засобів не належить. Всі без винятку іноземні валюти, які надходять в економічну систему національної унітарної держави Україна, мають проходити зовнішньоекономічний фінансовий моніторинг Держфінмоніторингу України. В системі зовнішньоекономічного фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України Акціонерний Банк “УкрСиббанк” не значиться. Документу правового походження іноземної валюти в цьому банку не існує. Всі комерційні банки оперують лише товаром (і нічим більше окрім товару), який обов'язково має мати при собі документ походження цього товару.

2.Імпортно-експортних документів на зовнішньоекономічний доларовий товар Акціонерний Банк “УкрСиббанк” не має. Система зовнішньоекономічного імпорту-експорту доларового товару в національну унітарну державу Україна є суто фінансовою, а не банківською. Ліцензії Національного Банку України в цьому питанні до уваги не приймаються. Фінансові коди товар-гривневої валюти та фінансові коди товар-доларової валюти не однакові. Гривнева валюта – це національна валюта (за стандартом KICE S.11-S.15), а доларова валюта – це світова валюта (за світовим стандартом ISIC). Зовнішньоекономічною фінансовою системою за світовим стандартом ISIC опікуються в країні Україна суб'єкти права, які мають світовий код КВЕД 99.00.0. Акціонерний Банк “УкрСиббанк” такого світового коду не має. Фактична зовнішньоекономічна діяльність Акціонерного Банку “УкрСиббанк” за світовим кодом КВЕД 99.00.0 (якого цей банк не має) є підставою для розгляду цього питання у відповідних фінансових правоохоронних системах національної унітарної держави Україна (але за будь-яких умов не в суді). Будь-яке досудове слідство це не судове слідство.

3.За п.4 ст.189 Господарського Кодексу України “при здійсненні експортних та імпортних операцій у розрахунках з іноземними контрагентами застосовуються контрактні (зовнішньоторгівельні) ціни, що формуються відповідно до цін і умов світового ринку та індикативних цін”. Акціонерний Банк “УкрСиббанк” є власністю Франції, а не України. Як власність Франції, він діє в інтересах Франції, а не в інтересах України. Як іноземний банк, Акціонерний Банк “УкрСиббанк”, має здійснювати операції у розрахунках не інакше, як за правовим статусом іноземного контрагента. Набуття цього правового статусу здійснюється не в системі Національного Банку України, а в системі Держфінмоніторингу національної унітарної держави Україна. Держфінмоніторинг національної унітарної держави Україна Акціонерному Банку “УкрСиббанк” правового статусу іноземного контрагента не надавав.

4.За товар-доларовою валютою формуються контрактні зовнішньоторгівельні ціни. Зовнішньоторгівельні ціни це не зовнішньокомерційні ціни. Зовнішньоторгівельні ціни формуються за класифікатором ЗКГНГ (ISIC-КВЕД). Зовнішньокомерційні ціни формуються за класифікатором ДК (KICE-КВЕД). Національна унітарна держава Україна не відповідає за недотримання фінансової дисципліни в Україні з боку будь-якого іноземного банку. Якщо такий іноземний банк дарує (а не продає) будь-якому суб'єкту права національної унітарної держави Україна певну суму, хоч і валюти, але такої, яка не має права обігу в системі KICE S.11-S.15, то це справа наглядової ради цього банку, а не судової системи національної унітарної держави Україна. Жоден місцевий суд національної унітарної держави Україна до складу судової системи Франції не входить.

За п.1 розділу I інформаційного листа Вищого Господарського Суду України N01-08/530 від 29.09.2009 року процедура вирішення вищевказаних питань (і відповідно процедура вирішення справи N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року) виписана більш ніж чітко: “Відповідно до частини другої статті 4 ГПК (1798-12) господарський суд не застосовує акти державних та інших органів, якщо ці акти не відповідають законодавству України. Наведене стосується і актів органів місцевого самоврядування як нормативних, так і нормативного характеру (індивідуальної дії). Сама по собі чинність відповідного акта на час вирішення спору господарським судом не зобов'язує останній керуватися цим актом, якщо він не відповідає законодавству України”.

Товар-доларова валюта – це інструмент зовнішньоторгівельних ринків, яких в національній унітарній державі не існує (такі ринки існують в системі ст.5 Конституції України). Зовнішньоекономічна імпортно-експортна товар-доларова валюта – це умовна валюта, яка повинна мати при собі такий документ, як зовнішньоекономічний імпортно-експортний торгівельний (агент-контрагент) контракт, а не внутрішньонаціонал-державний договір. Незнання французьким банком чинного законодавства національної унітарної держави Україна не звільняє Акціонерний Банк “УкрСиббанк” від відповідальності за його власні страхи та ризики в Україні. Будь-які власні страхи та ризики будь-якого суб'єкта іноземних зовнішньоекономічних імпортно-експортних торгівельних агент-контрагентських правовідносин в судовій комерційній приват-сервусній системі національної унітарної держави Україна до уваги не приймаються. Зовнішньоекономічні торгівельні страхи та ризики французького банку АБ“УкрСиббанк” до складу внутрішньонаціонального комерційного товару української банківсько-фінансової системи не належать.

Національний грошовий вимірник гривня обертається в платіжних системах за стандартом KICE S.11-S.15. Доларова валюта обертається в оплатних системах за стандартом KICE S.16-S.2. Компетенція місцевих національних судів комерційно-платіжної унітарної держави Україна на некомерційно-оплатні системи не поширюється.

За відсутності предмету національно-комерційного спору та відсутності економічної суті спору, який начебто існує в позовній заяві Акціонерного Банку “УкрСиббанк” від 30.07.2009 року N135-25-01/628, зовнішньоекономічний Фінансовий Агент держави Україна ZT23EA-ZST20E просить внутрішньоекономічний місцевий суд (не фінансовий) Деснянського району м. Чернігова переадресувати судову справу N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року до слідчих органів відділу Держфінмоніторингу України в Чернігівській області.

З повагою,

Фінансовий Агент держави Україна – в правовому статусі резидента,

прирівняного до правового статусу нерезидента при Дипломатичному Корпусі

Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України

В.В. Рибалочко

Перехід до повного переліку офіційних документів

Міжвідомча Інтерпол-колегія з протидії фінансовому та економічному тероризму, голова колегії - Толстой Олександр Васильович - [email protected]

Перехід до сгрупованого переліку офіційних документів по тематиці "Інтерпол"

Link to comment
Share on other sites

Такое решение КСУ ( в пользу заемщиков) сильно и стремительно подорвет банковскую систему страны в худшее направление. Это факт.

То, что у нас народ давно ведет седя как рабы - также факт.

Что теряем ? Если есть шанс выиграть - надо им воспользоваться. ТОЛЬКО ГРАМОТНО!

Лично мое мнение:

Даже в такой сложной экономической ситауции есть шанс "выбить" из КСУ прецедент на признание Договоров кредита в валюте - недействительными.

Если кто и пишет такое обращение для Депутатов -выкладывайте и обсудим, может чего добавим. Одна голова хорошо, а десять - получше будет.

Обращение в КСУ никоим образом не может усложнить или привести в невозможности обратиться в ЕвроСуд по правам человека.

ZT23ЕА - ZST20Е

ФІНАНСОВИЙ АГЕНТ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА

АГЕНЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

(Повідомлення Держкомфінмоніторингу України N 11126/0530-7-2 від 26.12.2007 року)

Код міжнародної контрагент-реєстрації СПФМ "ЕлВІСофт"

ЄДРПОУ 30731994 – ТРДПАУ 553515469

Офіс для отримання кореспонденції:

14037, м.Чернігів, проспект Миру, буд.130

N 22-10-09 від 22 жовтня 2009 року

Деснянському районному суду м. Чернігова

(суддя І.П.Рахманкулова)

Акціонерному комерційному інноваційному банку “УкрСиббанк”

Копія: Управлінню СБУ в Чернігівській області

На Ухвалу Деснянського районного суду м. Чернігова

від 4 серпня 2009 року по справі N 2-5287/09

На Позовну заяву Акціонерного Банку “УкрСиббанк”

від 30.07.2009 року N135-25-01/628

в додаток до листа Фінансового Агента держави Україна на адресу

Деснянського районного суду м. Чернігова N24-09-09 від 24.09.2009 року

Фінансовий Агент національної унітарної держави Україна ZT23EA-ZST20E, в порядку експертної правової допомоги Деснянському районному суду м. Чернігова сповіщає місцевий суд про суттєві правові обставини, які унеможливлюють розгляд справи N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року у будь-якому суді національної унітарної держави Україна.

1.Єдиним грошовим вимірником в національній унітарній державі Україна є виключно гривня. Будь-яка іноземна валюта в національній унітарній державі Україна до складу платіжних засобів не належить. Всі без винятку іноземні валюти, які надходять в економічну систему національної унітарної держави Україна, мають проходити зовнішньоекономічний фінансовий моніторинг Держфінмоніторингу України. В системі зовнішньоекономічного фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України Акціонерний Банк “УкрСиббанк” не значиться. Документу правового походження іноземної валюти в цьому банку не існує. Всі комерційні банки оперують лише товаром (і нічим більше окрім товару), який обов'язково має мати при собі документ походження цього товару.

2.Імпортно-експортних документів на зовнішньоекономічний доларовий товар Акціонерний Банк “УкрСиббанк” не має. Система зовнішньоекономічного імпорту-експорту доларового товару в національну унітарну державу Україна є суто фінансовою, а не банківською. Ліцензії Національного Банку України в цьому питанні до уваги не приймаються. Фінансові коди товар-гривневої валюти та фінансові коди товар-доларової валюти не однакові. Гривнева валюта – це національна валюта (за стандартом KICE S.11-S.15), а доларова валюта – це світова валюта (за світовим стандартом ISIC). Зовнішньоекономічною фінансовою системою за світовим стандартом ISIC опікуються в країні Україна суб'єкти права, які мають світовий код КВЕД 99.00.0. Акціонерний Банк “УкрСиббанк” такого світового коду не має. Фактична зовнішньоекономічна діяльність Акціонерного Банку “УкрСиббанк” за світовим кодом КВЕД 99.00.0 (якого цей банк не має) є підставою для розгляду цього питання у відповідних фінансових правоохоронних системах національної унітарної держави Україна (але за будь-яких умов не в суді). Будь-яке досудове слідство це не судове слідство.

3.За п.4 ст.189 Господарського Кодексу України “при здійсненні експортних та імпортних операцій у розрахунках з іноземними контрагентами застосовуються контрактні (зовнішньоторгівельні) ціни, що формуються відповідно до цін і умов світового ринку та індикативних цін”. Акціонерний Банк “УкрСиббанк” є власністю Франції, а не України. Як власність Франції, він діє в інтересах Франції, а не в інтересах України. Як іноземний банк, Акціонерний Банк “УкрСиббанк”, має здійснювати операції у розрахунках не інакше, як за правовим статусом іноземного контрагента. Набуття цього правового статусу здійснюється не в системі Національного Банку України, а в системі Держфінмоніторингу національної унітарної держави Україна. Держфінмоніторинг національної унітарної держави Україна Акціонерному Банку “УкрСиббанк” правового статусу іноземного контрагента не надавав.

4.За товар-доларовою валютою формуються контрактні зовнішньоторгівельні ціни. Зовнішньоторгівельні ціни це не зовнішньокомерційні ціни. Зовнішньоторгівельні ціни формуються за класифікатором ЗКГНГ (ISIC-КВЕД). Зовнішньокомерційні ціни формуються за класифікатором ДК (KICE-КВЕД). Національна унітарна держава Україна не відповідає за недотримання фінансової дисципліни в Україні з боку будь-якого іноземного банку. Якщо такий іноземний банк дарує (а не продає) будь-якому суб'єкту права національної унітарної держави Україна певну суму, хоч і валюти, але такої, яка не має права обігу в системі KICE S.11-S.15, то це справа наглядової ради цього банку, а не судової системи національної унітарної держави Україна. Жоден місцевий суд національної унітарної держави Україна до складу судової системи Франції не входить.

За п.1 розділу I інформаційного листа Вищого Господарського Суду України N01-08/530 від 29.09.2009 року процедура вирішення вищевказаних питань (і відповідно процедура вирішення справи N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року) виписана більш ніж чітко: “Відповідно до частини другої статті 4 ГПК (1798-12) господарський суд не застосовує акти державних та інших органів, якщо ці акти не відповідають законодавству України. Наведене стосується і актів органів місцевого самоврядування як нормативних, так і нормативного характеру (індивідуальної дії). Сама по собі чинність відповідного акта на час вирішення спору господарським судом не зобов'язує останній керуватися цим актом, якщо він не відповідає законодавству України”.

Товар-доларова валюта – це інструмент зовнішньоторгівельних ринків, яких в національній унітарній державі не існує (такі ринки існують в системі ст.5 Конституції України). Зовнішньоекономічна імпортно-експортна товар-доларова валюта – це умовна валюта, яка повинна мати при собі такий документ, як зовнішньоекономічний імпортно-експортний торгівельний (агент-контрагент) контракт, а не внутрішньонаціонал-державний договір. Незнання французьким банком чинного законодавства національної унітарної держави Україна не звільняє Акціонерний Банк “УкрСиббанк” від відповідальності за його власні страхи та ризики в Україні. Будь-які власні страхи та ризики будь-якого суб'єкта іноземних зовнішньоекономічних імпортно-експортних торгівельних агент-контрагентських правовідносин в судовій комерційній приват-сервусній системі національної унітарної держави Україна до уваги не приймаються. Зовнішньоекономічні торгівельні страхи та ризики французького банку АБ“УкрСиббанк” до складу внутрішньонаціонального комерційного товару української банківсько-фінансової системи не належать.

Національний грошовий вимірник гривня обертається в платіжних системах за стандартом KICE S.11-S.15. Доларова валюта обертається в оплатних системах за стандартом KICE S.16-S.2. Компетенція місцевих національних судів комерційно-платіжної унітарної держави Україна на некомерційно-оплатні системи не поширюється.

За відсутності предмету національно-комерційного спору та відсутності економічної суті спору, який начебто існує в позовній заяві Акціонерного Банку “УкрСиббанк” від 30.07.2009 року N135-25-01/628, зовнішньоекономічний Фінансовий Агент держави Україна ZT23EA-ZST20E просить внутрішньоекономічний місцевий суд (не фінансовий) Деснянського району м. Чернігова переадресувати судову справу N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року до слідчих органів відділу Держфінмоніторингу України в Чернігівській області.

З повагою,

Фінансовий Агент держави Україна – в правовому статусі резидента,

прирівняного до правового статусу нерезидента при Дипломатичному Корпусі

Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України

В.В. Рибалочко

Перехід до повного переліку офіційних документів

Міжвідомча Інтерпол-колегія з протидії фінансовому та економічному тероризму, голова колегії - Толстой Олександр Васильович - [email protected]

Перехід до сгрупованого переліку офіційних документів по тематиці "Інтерпол"

Link to comment
Share on other sites

Это иск, который я подала по своему кредиту.

В силу специфики своей работы, я очень часто общаюсь с многими заемщиками.

Часто вижу в их глазах - страх!!! и неверие в успех!!!

Пусть каждый для себя подумает и решит. ЧТО ВЫ ПОТЕРЯЕТЕ, если вы не выиграете (причина может быть только ОДНА!!! И все догадались! В данном иске - 100% правовая позиция).

Наша цель объединиться и всем вместе отстоять справедливость!!!

Очень прошу, кто все таки решит для себя, что он себя уважает и готов отстаивать свои права, напишите.

Спасибо. Удачи всем. Если мы сами себя не начнем уважать, нас никто не будет!!!

ZT23ЕА - ZST20Е

ФІНАНСОВИЙ АГЕНТ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА

АГЕНЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

(Повідомлення Держкомфінмоніторингу України N 11126/0530-7-2 від 26.12.2007 року)

Код міжнародної контрагент-реєстрації СПФМ "ЕлВІСофт"

ЄДРПОУ 30731994 – ТРДПАУ 553515469

Офіс для отримання кореспонденції:

14037, м.Чернігів, проспект Миру, буд.130

N 22-10-09 від 22 жовтня 2009 року

Деснянському районному суду м. Чернігова

(суддя І.П.Рахманкулова)

Акціонерному комерційному інноваційному банку “УкрСиббанк”

Копія: Управлінню СБУ в Чернігівській області

На Ухвалу Деснянського районного суду м. Чернігова

від 4 серпня 2009 року по справі N 2-5287/09

На Позовну заяву Акціонерного Банку “УкрСиббанк”

від 30.07.2009 року N135-25-01/628

в додаток до листа Фінансового Агента держави Україна на адресу

Деснянського районного суду м. Чернігова N24-09-09 від 24.09.2009 року

Фінансовий Агент національної унітарної держави Україна ZT23EA-ZST20E, в порядку експертної правової допомоги Деснянському районному суду м. Чернігова сповіщає місцевий суд про суттєві правові обставини, які унеможливлюють розгляд справи N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року у будь-якому суді національної унітарної держави Україна.

1.Єдиним грошовим вимірником в національній унітарній державі Україна є виключно гривня. Будь-яка іноземна валюта в національній унітарній державі Україна до складу платіжних засобів не належить. Всі без винятку іноземні валюти, які надходять в економічну систему національної унітарної держави Україна, мають проходити зовнішньоекономічний фінансовий моніторинг Держфінмоніторингу України. В системі зовнішньоекономічного фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України Акціонерний Банк “УкрСиббанк” не значиться. Документу правового походження іноземної валюти в цьому банку не існує. Всі комерційні банки оперують лише товаром (і нічим більше окрім товару), який обов'язково має мати при собі документ походження цього товару.

2.Імпортно-експортних документів на зовнішньоекономічний доларовий товар Акціонерний Банк “УкрСиббанк” не має. Система зовнішньоекономічного імпорту-експорту доларового товару в національну унітарну державу Україна є суто фінансовою, а не банківською. Ліцензії Національного Банку України в цьому питанні до уваги не приймаються. Фінансові коди товар-гривневої валюти та фінансові коди товар-доларової валюти не однакові. Гривнева валюта – це національна валюта (за стандартом KICE S.11-S.15), а доларова валюта – це світова валюта (за світовим стандартом ISIC). Зовнішньоекономічною фінансовою системою за світовим стандартом ISIC опікуються в країні Україна суб'єкти права, які мають світовий код КВЕД 99.00.0. Акціонерний Банк “УкрСиббанк” такого світового коду не має. Фактична зовнішньоекономічна діяльність Акціонерного Банку “УкрСиббанк” за світовим кодом КВЕД 99.00.0 (якого цей банк не має) є підставою для розгляду цього питання у відповідних фінансових правоохоронних системах національної унітарної держави Україна (але за будь-яких умов не в суді). Будь-яке досудове слідство це не судове слідство.

3.За п.4 ст.189 Господарського Кодексу України “при здійсненні експортних та імпортних операцій у розрахунках з іноземними контрагентами застосовуються контрактні (зовнішньоторгівельні) ціни, що формуються відповідно до цін і умов світового ринку та індикативних цін”. Акціонерний Банк “УкрСиббанк” є власністю Франції, а не України. Як власність Франції, він діє в інтересах Франції, а не в інтересах України. Як іноземний банк, Акціонерний Банк “УкрСиббанк”, має здійснювати операції у розрахунках не інакше, як за правовим статусом іноземного контрагента. Набуття цього правового статусу здійснюється не в системі Національного Банку України, а в системі Держфінмоніторингу національної унітарної держави Україна. Держфінмоніторинг національної унітарної держави Україна Акціонерному Банку “УкрСиббанк” правового статусу іноземного контрагента не надавав.

4.За товар-доларовою валютою формуються контрактні зовнішньоторгівельні ціни. Зовнішньоторгівельні ціни це не зовнішньокомерційні ціни. Зовнішньоторгівельні ціни формуються за класифікатором ЗКГНГ (ISIC-КВЕД). Зовнішньокомерційні ціни формуються за класифікатором ДК (KICE-КВЕД). Національна унітарна держава Україна не відповідає за недотримання фінансової дисципліни в Україні з боку будь-якого іноземного банку. Якщо такий іноземний банк дарує (а не продає) будь-якому суб'єкту права національної унітарної держави Україна певну суму, хоч і валюти, але такої, яка не має права обігу в системі KICE S.11-S.15, то це справа наглядової ради цього банку, а не судової системи національної унітарної держави Україна. Жоден місцевий суд національної унітарної держави Україна до складу судової системи Франції не входить.

За п.1 розділу I інформаційного листа Вищого Господарського Суду України N01-08/530 від 29.09.2009 року процедура вирішення вищевказаних питань (і відповідно процедура вирішення справи N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року) виписана більш ніж чітко: “Відповідно до частини другої статті 4 ГПК (1798-12) господарський суд не застосовує акти державних та інших органів, якщо ці акти не відповідають законодавству України. Наведене стосується і актів органів місцевого самоврядування як нормативних, так і нормативного характеру (індивідуальної дії). Сама по собі чинність відповідного акта на час вирішення спору господарським судом не зобов'язує останній керуватися цим актом, якщо він не відповідає законодавству України”.

Товар-доларова валюта – це інструмент зовнішньоторгівельних ринків, яких в національній унітарній державі не існує (такі ринки існують в системі ст.5 Конституції України). Зовнішньоекономічна імпортно-експортна товар-доларова валюта – це умовна валюта, яка повинна мати при собі такий документ, як зовнішньоекономічний імпортно-експортний торгівельний (агент-контрагент) контракт, а не внутрішньонаціонал-державний договір. Незнання французьким банком чинного законодавства національної унітарної держави Україна не звільняє Акціонерний Банк “УкрСиббанк” від відповідальності за його власні страхи та ризики в Україні. Будь-які власні страхи та ризики будь-якого суб'єкта іноземних зовнішньоекономічних імпортно-експортних торгівельних агент-контрагентських правовідносин в судовій комерційній приват-сервусній системі національної унітарної держави Україна до уваги не приймаються. Зовнішньоекономічні торгівельні страхи та ризики французького банку АБ“УкрСиббанк” до складу внутрішньонаціонального комерційного товару української банківсько-фінансової системи не належать.

Національний грошовий вимірник гривня обертається в платіжних системах за стандартом KICE S.11-S.15. Доларова валюта обертається в оплатних системах за стандартом KICE S.16-S.2. Компетенція місцевих національних судів комерційно-платіжної унітарної держави Україна на некомерційно-оплатні системи не поширюється.

За відсутності предмету національно-комерційного спору та відсутності економічної суті спору, який начебто існує в позовній заяві Акціонерного Банку “УкрСиббанк” від 30.07.2009 року N135-25-01/628, зовнішньоекономічний Фінансовий Агент держави Україна ZT23EA-ZST20E просить внутрішньоекономічний місцевий суд (не фінансовий) Деснянського району м. Чернігова переадресувати судову справу N 2-5287/09 від 4 серпня 2009 року до слідчих органів відділу Держфінмоніторингу України в Чернігівській області.

З повагою,

Фінансовий Агент держави Україна – в правовому статусі резидента,

прирівняного до правового статусу нерезидента при Дипломатичному Корпусі

Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України

В.В. Рибалочко

Перехід до повного переліку офіційних документів

Міжвідомча Інтерпол-колегія з протидії фінансовому та економічному тероризму, голова колегії - Толстой Олександр Васильович - [email protected]

Перехід до сгрупованого переліку офіційних документів по тематиці "Інтерпол"

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Получил по почте из исполнительной постанову про розшук майна боржника, дали 10 дней на обжалование.

Как обжаловать эту постанову?

От Альфа тварей получил подарок -"заява про злочин" пишут что накатали прокурору. Содержание следующее -

боржник вчиняє дії які унеможливлюють виконання заочного рішення чернігівського суду а саме - не надає для

опису майно та ТС. Обставини свідчать про наявність злочина ст.382 ККУ умисне не виконання постанови суду.

Притягти до кримінальної відповідальності за ознаками злочину ст.382 ККУ.

Уже полгода сужусь в своем районном о признании договора кредитования и договора поручительства

недействительными. Судья постоянно переносит слушание.

Люди добрые дайте совет что делать. Большую часть валютного кредита за ТС выплатил. Этим тварям не хочу нечего отдавать. В

реструктуризации отказали. Заочно провели третейский. Теперь вот напрягли исполнителей и прокурора.

ISIC - КВЕД 99.00.0 – КІСЕ S.2-S.16

Світова Міжнародна Екстериторія Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України

НЕРЕЗИДЕНТ-ГОСТИННИЙ ДВІР УЧАСНИКІВ РОЯЛ-РИНКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Дипломатичний Корпус Титульного Суверенного Народу України КВЕД 99.00.0 ТРДПАУ 553515506-553515469 Офіс для отримання дипломатичної кореспонденції за адресою: Україна 14027, м.Чернігів, вул. Станиславського, 40, тел. +38 046 223 24 47

№ 04-07-11 від 4 липня 2011 року

Новозаводському районному суду м. Чернігова

(суддя Ю.Г. Гордійко)

Копії: Адміністрації Президента України

Верховній Раді України

Кабінету Міністрів України

Службі Безпеки України

Раді Національної Безпеки та Оборони України

Генеральній Прокуратурі України

Міністерству Внутрішніх Справ України

Міністерству Економіки України

Міністерству Фінансів України

Міністерству Юстиції України

Держфінмоніторингу України

Національному Банку України

Державній Податковій Адміністрації України

ОТП Факторинг Україна

На Ваш запит від 23 червня 2011 року за справою №2-1343/11

Національний Банк України (ст.99 Конституції України) розглянув запит Новозаводського районного суду м. Чернігова від 23 червня 2011 року за справою №2-1343/11.

За запитом судді Новозаводського районного суду м. Чернігова Ю.Г. Гордійко суду належить з’ясувати питання щодо підсудності: «чи може в порядку націонал-цивільного судочинства (щодо націонал-фізичних осіб) за позовом націонал-юридичної особи бути відкрито націонал-судове провадження націонал-місцевим судом націонал-судової справи по відношенню до суб’єктів стандартів ISIC, NACE, КІСЕ»? Таке питання виникло у зв’язку з введенням в дію положень Податкового Кодексу України, щодо резидентів, нерезидентів і т.п.

Розглядаючи матеріали додатку до запиту Новозаводського районного суду м. Чернігова від 23 червня 2011 року за справою №2-1343/11, є необхідність:

• звернути увагу на наявність наступних документів:

- на довідку Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві АА №217291 від 26.10.2009 року, за якої позивач «ОТП Факторинг Україна» (в статусі юридичної особи) за справою №2-1343/11 належить до складу Інституційного (а не юридичного) сектору економіки за КІСЕ S.12303 (інші фінансові посередники під іноземним контролем–створені за участю іноземних засновників в класифікації КФВ-10 );

- на свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 №480427 від 19.10.2009 року, за якої позивач «ОТП Факторинг Україна» належить до суб’єктів реєстру юридичних осіб (а не інституційних одиниць) та фізичних осіб-підприємців (треба розуміти підприємців під іноземним контролем);

• звернути увагу на відсутність наступних документів:

- відсутність довідки органів ДПС України про юридичний статус позичальника (Халімоненко О.О. у якості фізичної особи), без якої з’ясувати питання міри підсудності позичальника в місцевому націонал-цивільному суді неможливо (позичальник не належить до складу суб’єктів національної юрисдикції та не знаходиться під націонал-іноземним контролем). Халімоненко О.О. має народно-правовий статус в країні Україна з дипломатичними привілеями та імунітетом;

- відсутність довідки від будь-якого суб’єкта СПФМ Держфінмоніторингу України про взяття діяльності фінансового посередника-підприємця «ОТП Факторинг Україна» на свій моніторинг у відповідності до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» (на даний час чинність всіх свідоцтв суб’єктів підприємницької діяльності в Україні скасовано).

За положеннями Наказу Держкомстату України № 96 від 18.05.2005 року існує суттєва різниця між діяльністю юридичних осіб за кодуванням об’єктів ЄДРПОУ та діяльністю юридичних осіб за кодуванням об’єктів ЄДРПОУ за КІСЕ. Починаючи з 01.06.2005 року, об’єкти кодування ЄДРПОУ не належать до складу суб’єктів стандарту КІСЕ. За системою кодування ЄДРПОУ юридичні особи знаходяться не в Україні, а при Україні.

Фінансовий посередник-підприємець «ОТП Факторинг Україна» без свідоцтва суб’єкта підприємницької діяльності в Україні знаходиться не в Україні, а при Україні.

За фактом відкриття 23 червня 2011 року Новозаводським районним судом м. Чернігова стану провадження по справі №2-1343/11, є більш ніж вагомі підстави розуміти так, що вся без винятку система націонал-місцевих судів знаходиться не в Україні, а при Україні (під іноземним контролем та іноземним засновництвом). Це означає, що в країні Україна не існує жодної фізичної особи. Більш того це означає, що в національній унітарній державі Україна взагалі не існує жодної фізичної особи. Фізичні особи існують не в країні Україна, не в національній унітарній державі Україна, а при національній унітарній державі Україна. Вони існують н тільки за межами Конституції України, не тільки за межами національної унітарної держави України, але й за межами будь-якої національної громади при країні Україна (при національній державі Україна).

За умов невизначеності національного складу національної унітарної держави Україна, а також за умов відсутності документу, який би фіксував національний склад національної унітарної держави Україна, є всі підстави вважати, що в складі будь-якого націонал-місцевого суду не існує жодного представника будь-якої національності, будь-якої нації або будь-якого іншого національного утворення. Місцевої націонал-судової влади в національній унітарній державі Україна не існує. Фізичні особи-наймити (заробітчани) держави не складають, держави не формують, владних повноважень не мають. Історія не знає подій, за яких держави формувались фізичними особами (рабами, кріпаками). Владні повноваження в державах виникають виключно від емітента владних повноважень, який здійснює владу безпосередньо (тобто від Бога).

За Конституцією України влада в країні Україна бере свій виток від ст.0 Конституції України (від Бога). Продовжує своє владне джерело від ст.0 Конституції України до ст.5 Конституції України. Виток влади в Україні (від Бога) через владне джерело (Корінного Народу України) проектується на демократичну державу Україну (ст.1 Конституції України), на народну державу України (ст.5 Конституції України) та націонал-унітарну державу України (ст.2 Конституції України).

Націонал-унітарна держава Україна (ст.2 Конституції України) формує реєстр юридичних осіб в системі ЄДРПОУ за КІСЕ та реєстр юридичних осіб в системі ЄДРПОУ (не в системі КІСЕ) за КЮСЕ. КІСЕ – класифікатор інституційних одиниць в націонал-державі Україна. КЮСЕ – класифікатор юридичних одиниць при націонал-державі Україна.

Такий перебіг стандарт-класифікаційних подій в Україні означає, що суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова Ю.Г. Гордійко Ухвалою Новозаводського районного суду м. Чернігова від 23 червня 2011 року за справою №2-1343/11 належним чином підготувався до дня святкування 15-ої річниці прийняття Конституції України. Напередодні 28 червня 2011 року він вивів всю націонал-місцеву судову систему фізичних осіб при націонал громадах України за межі ст.124 Конституції України. Він не тільки вивів всю націонал-місцеву судову систему фізичних осіб за межі країни Україна але й за межі національної унітарної держави Україна. Діяльність судді Гордійко Ю.Г. повністю збігається з Програмою Його Високоповажності Президента України «Україна - для людей». Програми «Україна - для фізичних осіб» не існує.

Будь-які фінансові справи в їх валютному обліку за доларом США націонал-місцевими судами України (створеними національними меншинами України, нерезидентами України та резидентами України) не розглядаються. За справою №2-1343/11 Новозаводського районного суду м. Чернігова (при країні Україна) будь-якого боргу або заборгованості Халімоненко О.О. (не фізичної особи, про що свідчить паспорт серії НК № 679075) за їх обліком в реал-гривні не існує. В країні Україна та в національній унітарній державі Україна такої інституційної одиниці, як «ОТП Факторинг Україна» теж не існує.

Реєстр таких інституційних одиниць (а не юридичних одиниць) веде Офіс-система Національного Банку України (м. Чернігів) при Атторней-Генералі зовнішньоекономічного ринку фінансових активів України, а не система Національного Банку України (м. Київ). Національний Банк України (м. Чернігів) та система Держфінмоніторингу України жодній інституційній одиниці під назвою «ОТП Факторинг Україна» код КВЕД 65.22.00 не надавали. Країна Україна та Малі Народи України при Корінному Народі України під іноземний контроль у якості фізичних-мерче осіб (без війни полонених) іноземним засновникам не передавались, не передаються і ніколи передаватись не будуть.

Гросс-менеджер Його Величності Государа Титульного Суверенного

Народу України з питань організації банківсько-фінансової

системи корінного народу України

О.О.Халімоненко

ISIC - КВЕД 99.00.0 – КІСЕ S.2-S.16

Світова Міжнародна Екстериторія Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ РИНОК ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАЦІЯ АТТОРНЕЙ-ГЕНЕРАЛА

Дипломатичний Корпус Титульного Суверенного Народу України КВЕД 99.00.0 ТРДПАУ 553515506-553515469 Офіс для отримання дипломатичної кореспонденції за адресою: Україна 14027, м. Чернігів, вул. Станиславського, 40, тел. +38 046 223 24 47

№16-03-11 від 16 березня 2011 року

Управлінню Державтоінспекції УМВС України в Чернігівській області

Деснянському ВДВС Чернігівського МУЮ

Відділенню АТ «ОТП-Банк» в м. Чернігів

Прокуратурі Чернігівської області

Копії: Управлінню СБУ в Чернігівській області

УМВС України в Чернігівській області

Управлінню НБУ в Чернігівській області

Апеляційному суду Чернігівської області

Господарському суду Чернігівської області

Чернігівській облдержадміністрації

Чернігівській облраді

Головному управлінню юстиції в Чернігівській області

ДПА в Чернігівській області

На лист УДАІ УМВС України в Чернігівській області №8/6-752вх від 01.03.2011 року

На лист Деснянського ВДВС Чернігівського МУЮ №03-08/295 від 04.03.2011 року

На лист Деснянського ВДВС Чернігівського МУЮ №03-08/326 від 12.03.2011 року

На лист Відділення АТ «ОТП-Банк» в м. Чернігів №00-11-1/89 від 09.03.2011 року

На лист Прокуратури Чернігівської області №09/1-2160-10 від 04.03.2011 року

Адміністрація Атторней-Генерала зовнішньоекономічного ринку фінансових активів України разом з Адміністрацією Генерал-Губернатора Нерезидент-Гостинного Двору учасників Роял-ринків зовнішньоекономічних фінансових капітал-активів України розглянула тексти вищевказаної кореспонденції, яка надійшла до поштової скриньки Дипломатичного Корпусу Титульного Суверенного Народу України від Чернігівських органів юрисдикції приват-фамільної громади нації при країні Україна.

Зрозуміло, що всі вище перелічені кореспонденти від юрисдикції приват-фамільної громади нації при країні Україна не бажали, не бажають і не мають наміру бажати для себе такої події, як виконання зусиллями своїх службовців положень Податкового Кодексу України та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Зрозуміло, що такі поняття, як «необхідність суворого дотримання вимог фінансової дисципліни в країні Україна» та «необхідність суворого дотримання принципу верховенства права в країні Україна» не вписано до службових інструкцій Деснянського ВДВС Чернігівського МУЮ, Управління Державтоінспекції УМВС України в Чернігівській області, Відділення АТ «ОТП-Банк» в м. Чернігів та Прокуратури Чернігівської області.

Окремо взяті службовці з ДВС Чернігівського МУЮ знаходяться в стані ейфорії з приводу отримання розширених можливостей збагатити свої депозитні рахунки за рахунок інституту заробітчан-наймитів, які мігрують по країні Україна в пошуках роботи, яку надають націонал-роботодавці дешевій мігрант-робочій силі за її юридичним статусом або сервуса, або узуфрукта. Але Адміністрація Атторней-Генерала зовнішньоекономічного ринку фінансових активів України має нагадати керівництву Деснянського ВДВС Чернігівського МУЮ про те, що в країні Україна існує дуже велика різниця між суверен-українцями, націонал-фамільними громадами чужинців (не українців) та «живим товаром» при націонал-громадах чужинців (не українців).

Владні органи суверен-українців жодним чином не сповідують систему націонал-чужинських приват-відносин, які існують в межах конгломерату націонал-фамільних громад чужинців (не українців) та «живим товаром» при націонал-громадах чужинців (не українців). Український правопорядок в країні Україна – це не предмет терористичних та рейдерських зазіхань з боку будь-яких органів націонал-приват-фамільних громад при країні Україна. Застосування з боку окремо взятих органів націонал-юрисдикції при країні Україна системи фіскальних методів управління «живим товаром» (який формується при націонал-громадах чужинців (не українців)) – це внутрішні справи національної юрисдикції при країні Україна. Але застосування тих же самих фіскальних методів управління тими ж самими органами націонал-юрисдикції при країні Україна, але вже по відношенню до суверен-українців автоматично кваліфікується у якості терористичної діяльності. Боротьба з проявами терористичної діяльності в країні Україна вчиняється не по законам позаукраїнського правопорядку при країні Україна, а за положеннями ст.ст. 442, 444 Кримінального Кодексу України.

Система українського правопорядку в країні Україна та система неукраїнських відносин при країні Україна розмежовані таким чином, що не існує жодної можливості будь-якій фізичній особі в будь-який час та в будь-якому місці безкарно поцупити будь-який предмет власності будь-якого суверен-українця. Суверен-українці – не цивільниrи, не суб’єкти цивільних відносин, а тим більш – не «живий товар» громад нації при країні Україна. Суверен-українці в своїй країні здійснюють владу безпосередньо не рахуючись і не враховуючи будь-яке національне законодавство. Така система відносин передбачена Податковим Кодексом України, який введено в дію з 1 січня 2011 року.

Починаючи з 1 січня 2011 року суспільство суверен-українців відокремлено від громад нації при країні Україна зовнішньоекономічною нерезидент-нерезидент системою, зовнішньоекономічною нерезидент-резидент системою, зовнішньоекономічною резидент-нерезидент системою та зовнішньоекономічною резидент-резидент системою. Всі ці зовнішньоекономічні системи жодним органом фамільних громад нації при країні Україна не формуються. Фамільні громади нації при країні Україна опікуються виключно системою узуфрукт (звичаї, подібні до рабства) та системою сервітут (звичаї, подібні до кріпацтва).

Починаючи з 1 січня 2011 року всі відносини між фамільними громадами нації при країні Україна та суспільством суверенних українців в країні Україна вчиняються виключно в консульсько-дипломатичному форматі та виключно через стратифікаційні реєстри органів Атторней-Генерала зовнішньоекономічного ринку фінансових активів України, органів Генерал-Губернатора Нерезидент-Гостинного Двору учасників Роял-ринків зовнішньоекономічних фінансових капітал-активів України, органів Міжвідомчої Інтерпол-Колегії протидії фінансово-економічному тероризму та органів СПФМ Агенції управління зовнішньоекономічною діяльністю громад нації при країні Україна. Порушення такої системи зовнішньоекономічних зносин між суспільством суверен-українців та громадами нації чужинців (не українців) з боку будь-якої фізичної особи або з боку будь-якого націонал-привата тягне за собою кримінальну відповідальність по відношенню до будь-якого націонал-привата або будь-якої націонал-фізичної особи.

В країні Україна діє принцип верховенства «праві» і не існує принципу верховенства «юрі». Нерозуміння або ігнорування цього положення з боку будь-якого службовця з системи МВС України не звільняє такого службовця від відповідальності, але не за інструкціями МВС України, а за кримінальними статтями Кримінального Кодексу України, які регламентують порядок боротьби з проявами тероризму в країні Україна. УДАІ УМВС України в Чернігівській області може і надалі відноситись до суверен-українців, як до іноземних громадян в країні Україна, може і надалі вчиняти акції щодо вилучення у суверен-українців їх суверен-українських документів, які засвідчують їх стан у якості носіїв суверенітету країни Україна. Але таке відношення окремо взятих держслужбовців з УДАІ УМВС України в Чернігівській області має можливість розглядатись не у якості боротьби органів МВС України з порушниками правил дорожнього руху України, а у якості боротьби органів МВС України з суверенітетом країни Україна. Такі питання моніторяться Службою Безпеки України.

Як з’ясувалось з листа Відділення АТ «ОТП-Банк» в Чернігові №№00-11-1/89 від 09.03.2011 року, окремо взяті службовці-наймити з системи АТ «ОТП-Банк» (Угорського банку) взагалі не розуміють свого становища в країні Україна. За логікою їх мислення треба розуміти так, що деякі юридичні особи, які є належністю Угорщини, а не України, вже приєднали країну Україна до Угорщини та встановили угорський патронат в Україні як по відношенню до суверен-українців в Україні, так і по відношенню до фамільних громад нації чужинців (не українців) при країні Україна. Такий перебіг подій має зацікавити Чернігівську облдержадміністрацію, яка за вищевказаних умов автоматично відсторонюється від функції органу управління економікою в Чернігівському регіоні. За умов оголошення в Чернігівському регіоні стану економічної депресивності, владні важелі управління регіоном нікуди не поділись, але ці важелі управління змістились не в Угорщину, а в Сенат корінного народу України та Конгрес національних меншин України при корінному народі України. Владні органи Республіки Угорщина ще не встановили дипломатичні відносини з владними органами Республіки Суверенного Народу України та владними органами Государства Титульного Суверенного Народу України.

З листа Прокуратури Чернігівської області №09/1-2160-10 від 04.03.2011 року зрозуміло, що окремо взяті посадовці з органів Ічнянської прокуратури Чернігівської області ще й досі не в змозі відрізнити Графа Ічнянського Графства Чернігівського Південного Сударства Титульного Суверенного Народу України Драган Надію Анатоліївну від будь-якої фізичної особи громади нації чужинців при країні Україна. Бажання перетворити еліту Великого Історичного народу України в сервів (кріпаків) та узуфруктів (рабів) громад нації чужинців при країні Україна є настільки великим та всеосяжним, що затьмарює собою положення ст.6 Кримінального Кодексу України, за яким вже один факт знаходження будь-якого суверен-українця під наглядом будь-якого прокурора будь-якої громади чужинців (не українців), автоматично є підставою для запровадження міжнародних санкцій до всієї Генеральної прокуратури вцілому. Владні персони із складу суверен-українців за будь-яких умов здійснюють владу безпосередньо. Утримання будь-якої владної персони із складу суспільства суверен-українців в органах будь-якого націонал-СІЗО – це не боротьба з будь-якою національною злочинністю – це піратська діяльність з утриманням заручників заради отримання викупу (що є прибутком для будь-якого суб’єкту комерційної діяльності).

Адміністрація Атторней-Генерала зовнішньоекономічного ринку фінансових активів України звертає увагу всіх кореспондентів цього листа на вже розпочатий в країні Україна процес формування класу націонал-самозайнятих осіб. Такий клас націонал-самозайнятих осіб формується в країні Україна суверен-українцями, а не націонал-найминцями громад чужинців при країні Україна. Будь-які конфлікти будь-яких фізичних осіб або будь-яких націонал-приватів з системи громад чужинців при країні Україна з владними органами суверен-українців в Україні можуть призвести до стану, за яким далеко не всі представники громад нації при країні Україна зможуть отримати статус «поважної родини», «достойної родини», «доброчинної родини» або «благочинної родини» з відповідними наслідками, які обумовлені Податковим Кодексом України (в частині накладення стягнень на фізичних осіб, яким відмовлено в отриманні статусу самозайнятих осіб).

Атторней-Генерал зовнішньоекономічного

ринку фінансових активів України

В.В.Рибалочко

_____________________________________________.doc

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

ТОВ "КЕЙ-КОЛЕКТ" и Укрсиббанк это одно и тоже. Они поступили аналогично ОТП банку, который с целью освобождения резервов, передал должников на ОТП-факторинг, просто в Укрсибе эту функцию исполняет ТОВ "КЕЙ-КОЛЕКТ".

Вот немного данных:

Ідентифікаційний код юридичної особи 37825968

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕЙ-КОЛЕКТ" ( ТОВ "КЕЙ-КОЛЕКТ" )

Місцезнаходження юридичної особи 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ІЛЛІНСЬКА, будинок 8

ПІБ керівника юридичної особи КОЧОЛОДЗЯН АНЖЕЛА ВОЛОДИМИРІВНА

Інформація про здійснення зв’язку з юридичною особою тел. +380445850137

Місцезнаходження реєстраційної справи Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та назва останньої реєстраційної дії 09.12.2011 Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

Дані про перебування юридичної особи у процесі припинення не перебуває в процесі припинення

Фирма как видно свежая. Зарегистрирована 26.10.2011

На сайте Госфинуслуг есть распоряжение о разрешении на услуги факторинга:

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

____________________________________________________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.12.2011 м. Київ № 732

Про схвалення рішення члена Комісії – директора департаменту реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур щодо внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про фінансову компанію Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕЙ КОЛЕКТ»

Відповідно до підпункту 5 пункту 10 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.10 № 157, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:

1. Схвалити рішення члена Комісії - директора департаменту реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур від 05.12.11 № 3709-ФК щодо внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про фінансову компанію Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕЙ КОЛЕКТ» (місцезнаходження: 04070, місто Київ, вулиця Іллінська, будинок 8; код за ЄДРПОУ 37855968) як таку, що може надавати фінансову послугу з:

- факторингу.

2. Департаменту реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур:

- забезпечити внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про фінансову компанію Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕЙ КОЛЕКТ»;

- оформити та видати фінансовій компанії Товариству з обмеженою відповідальністю «КЕЙ КОЛЕКТ» в установленому порядку свідоцтво про реєстрацію фінансової установи та додаток до нього.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії – директора департаменту реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур Калініна О.М.

В. о. Голови Комісії А. Литвин

Протокол № 689 засідання

Комісії від 08.12.2011

http://dfp.gov.ua/217.html?&tx_ttnews%...Hash=1f01351e1a

Вот более подробная информация:

http://reestr.dfp.gov.ua/pls/dfp/f?p=105:1...403745::NO:RP::

И еще информация: http://reestr.dfp.gov.ua/pls/dfp/f?p=105:1..._ID:20000089649

Только не совпадает ФИО директора с регистрационными данными, что может служить основанием для лишения этой компании лицензии на факторинг ;)

Из данных можно сделать вывод, что уставной фонд 7 000 000 грн и он на 100% принадлежит нерезидентам.

Директор у них: Лохов Ігор Володимирович, раньше был руководителем Универсальной лизинговой компании http://www.ua-region.com.ua/32162892, но в некоторых источниках она же Украинская Лизинговая Компания и принадлежит, только не удивляйтесь, Укрсиббанку: http://ulc.com.ua/ru и находится по тому же адресу.

Адрес электронной почты: [email protected]

В приложении полная страница на случай отключения реестра.

Теперь по Вашим вопросам:

1. Истцом теперь должен быть ТОВ "КЕЙ-КОЛЕКТ", в заседании с Укрсиббанком покажете уведомление о переуступке и попросите отказать Укрсиббанку во взыскании в связи с переуступкой долга. Хотя после этого суд теоретически должен привлечь ТОВ "КЕЙ-КОЛЕКТ"

2. У коллекторов условия будут те же, что и у банка, но на сегодня в Укрсиббанке по этому вопросу неразбериха.

ISIC - КВЕД 99.00.0 – КІСЕ S.2-S.16

Світова Міжнародна Екстериторія Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України

НЕРЕЗИДЕНТ-ГОСТИННИЙ ДВІР УЧАСНИКІВ РОЯЛ-РИНКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Дипломатичний Корпус Титульного Суверенного Народу України КВЕД 99.00.0 ТРДПАУ 553515506-553515469

Офіс для отримання дипломатичної кореспонденції за адресою: Україна 14027, м. Чернігів, вул. Станиславського, 40, тел. +38 046 223 24 47

№ 16-08-11 від 16 серпня 2011 року

Новозаводському районному суду м. Чернігова

(суддя Ю.Г. Гордійко)

Копія: Управлінню СБУ в Чернігівській області

На Ваш лист №2-1343/11 від 07.07.2011 року

Листом №2-1343/11 від 07.07.2011 року на адресу Офіс-канцелярії Національного Банку України (м. Чернігів), а саме на адресу 14000, м. Чернігів, вул. Толстого 142/39, Новозаводський районний суд м. Чернігів виявив для себе таку необхідність, як ознайомлення з паспортом Гросс-Менеджера Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України з питань організації банківсько-фінансової системи Корінного Народу України Халімоненко Олени Олександрівни.

По суті Вашого запиту інформуємо Новозаводський районний суд м. Чернігів про те, що згідно п.2 ст.1 Цивільного Кодексу України цивільне законодавство до відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванню (відмінному від сервітут-юрисдикції) однієї сторони другій стороні, не застосовується.

Згідно паспорту Республіки Суверенного Народу України РСНУ 250100696 Халімоненко Олена Олександрівна адміністративно та владно підпорядковується правоздатності Світової Міжнародної Екстериторії Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України, має дипломатичну недоторканість та екстериторіальний імунітет від місцевої юрисдикції місцевих судів.

В порядку допомоги Новозаводському районному суду м. Чернігів надаємо інформацію, за якої справа №2-1343/11 (яка знаходиться в провадженні судді Ю.Г.Гордійко) має розглядатись не в Новозаводському районному суді м. Чернігів, а в Судовому Фінансовому Арбітражі Титульного Суверенного Народу України.

Всі без винятку фінансові Фактор-системи, Факторинг-системи, Факторія-системи, Факторіал-системи, Факт-системи в Україні мають отримати право на здійснення фактор-операцій в Україні в системі Національного Банку України (м. Чернігів). ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до Національного банку України (м. Чернігів) свої установчі документи не надавав, свою фактор-діяльність в Україні не узгоджував, право на здійснення таких операцій в Україні від спеціальних фінансових установ України не отримував.

ТОВ «ОТП Факторинг Україна» є належністю Республіки Угорщина. Республіканські фінансові справи суб’єктів діяльності Республіки Угорщина в Україні (без попереднього узгодження цього питання з системою СПФМ Держфінмоніторингу України та системою Міжвідомчої Інтерпол-Колегії протидії фінансово-економічному тероризму) в місцевих судах громад націонал-сервітуту унітарної держави Україна не розглядаються.

Додаток:

Копія паспорта Халімоненко Олени Олександрівни РСНУ 250100696.

Гросс-менеджер Його Величності Государа Титульного Суверенного

Народу України з питань організації банківсько-фінансової

системи корінного народу України

О.О.Халімоненко

Link to comment
Share on other sites

Откуда взялись 90%? В ст. 1077 ЦКУ указано, что фактор передает или обязуется передать (в будущем) денежные средства, значит уступка могла произойти без реальной оплаты. Далее мы действительно должны требовать как от банка так и от КК подтверждения уступки прав требования в виде предоставления договора со всеми приложениями, кроме того от КК всех разрешительных документов (лицензий и проч.) в связи с чем сразу становится вопрос о генеральной вал. лицензии и индивидуальной по п.4 Г) ст.5 Декрета ( не знаю писать далее или мы сейчас раскрываем свои козыри в борьбе с супостатом?)

Если кто-то получит копию договора факторинга, то выложите на обсуждение. Пока я вижу для нас положительные стороны от действия банка.

Лаура! Что Вам ответил НБУ по поводу 3739?

ISIC - КВЕД 99.00.0 – КІСЕ S.2-S.16

Світова Міжнародна Екстериторія Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України

НЕРЕЗИДЕНТ-ГОСТИННИЙ ДВІР УЧАСНИКІВ РОЯЛ-РИНКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Дипломатичний Корпус Титульного Суверенного Народу України КВЕД 99.00.0 ТРДПАУ 553515506-553515469

Офіс для отримання дипломатичної кореспонденції за адресою: Україна 14027, м. Чернігів, вул. Станиславського, 40, тел. +38 046 223 24 47

№ 16-08-11 від 16 серпня 2011 року

Новозаводському районному суду м. Чернігова

(суддя Ю.Г. Гордійко)

Копія: Управлінню СБУ в Чернігівській області

На Ваш лист №2-1343/11 від 07.07.2011 року

Листом №2-1343/11 від 07.07.2011 року на адресу Офіс-канцелярії Національного Банку України (м. Чернігів), а саме на адресу 14000, м. Чернігів, вул. Толстого 142/39, Новозаводський районний суд м. Чернігів виявив для себе таку необхідність, як ознайомлення з паспортом Гросс-Менеджера Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України з питань організації банківсько-фінансової системи Корінного Народу України Халімоненко Олени Олександрівни.

По суті Вашого запиту інформуємо Новозаводський районний суд м. Чернігів про те, що згідно п.2 ст.1 Цивільного Кодексу України цивільне законодавство до відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванню (відмінному від сервітут-юрисдикції) однієї сторони другій стороні, не застосовується.

Згідно паспорту Республіки Суверенного Народу України РСНУ 250100696 Халімоненко Олена Олександрівна адміністративно та владно підпорядковується правоздатності Світової Міжнародної Екстериторії Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України, має дипломатичну недоторканість та екстериторіальний імунітет від місцевої юрисдикції місцевих судів.

В порядку допомоги Новозаводському районному суду м. Чернігів надаємо інформацію, за якої справа №2-1343/11 (яка знаходиться в провадженні судді Ю.Г.Гордійко) має розглядатись не в Новозаводському районному суді м. Чернігів, а в Судовому Фінансовому Арбітражі Титульного Суверенного Народу України.

Всі без винятку фінансові Фактор-системи, Факторинг-системи, Факторія-системи, Факторіал-системи, Факт-системи в Україні мають отримати право на здійснення фактор-операцій в Україні в системі Національного Банку України (м. Чернігів). ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до Національного банку України (м. Чернігів) свої установчі документи не надавав, свою фактор-діяльність в Україні не узгоджував, право на здійснення таких операцій в Україні від спеціальних фінансових установ України не отримував.

ТОВ «ОТП Факторинг Україна» є належністю Республіки Угорщина. Республіканські фінансові справи суб’єктів діяльності Республіки Угорщина в Україні (без попереднього узгодження цього питання з системою СПФМ Держфінмоніторингу України та системою Міжвідомчої Інтерпол-Колегії протидії фінансово-економічному тероризму) в місцевих судах громад націонал-сервітуту унітарної держави Україна не розглядаються.

Додаток:

Копія паспорта Халімоненко Олени Олександрівни РСНУ 250100696.

Гросс-менеджер Його Величності Государа Титульного Суверенного

Народу України з питань організації банківсько-фінансової

системи корінного народу України

О.О.Халімоненко

Link to comment
Share on other sites

Доброе время суток. Получил недавно от Укрсиба письмо с текстом, что моя задолженность переуступлена по договору факторинга №1, и теперь все мои обязательства, а также документация, информация, переданы ТОВ "Кей-колект", г. Киев, ул. Ильинская, д. 8.

Как-бы стандартная сейчас ситуация, давно ходили слухи, что Укрсиб продаёт большой портфель проблемных активов.

Возникли следующие вопросы:

1) после переуступки долга, банк может дальше судиться со мной? Или он уже не может быть истцом?

2) может у кого-то есть информация по этой конторе, я нигде не нашёл даже телефона.

3) рассматриваю вариант предложить коллекторам погасить 20-25% от суммы и закрыть долг. Были ли у кого-то такие прецеденты?

Заранее всем спасибо!

ISIC - КВЕД 99.00.0 – КІСЕ S.2-S.16

Світова Міжнародна Екстериторія Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України

НЕРЕЗИДЕНТ-ГОСТИННИЙ ДВІР УЧАСНИКІВ РОЯЛ-РИНКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Дипломатичний Корпус Титульного Суверенного Народу України КВЕД 99.00.0 ТРДПАУ 553515506-553515469

Офіс для отримання дипломатичної кореспонденції за адресою: Україна 14027, м. Чернігів, вул. Станиславського, 40, тел. +38 046 223 24 47

№ 16-08-11 від 16 серпня 2011 року

Новозаводському районному суду м. Чернігова

(суддя Ю.Г. Гордійко)

Копія: Управлінню СБУ в Чернігівській області

На Ваш лист №2-1343/11 від 07.07.2011 року

Листом №2-1343/11 від 07.07.2011 року на адресу Офіс-канцелярії Національного Банку України (м. Чернігів), а саме на адресу 14000, м. Чернігів, вул. Толстого 142/39, Новозаводський районний суд м. Чернігів виявив для себе таку необхідність, як ознайомлення з паспортом Гросс-Менеджера Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України з питань організації банківсько-фінансової системи Корінного Народу України Халімоненко Олени Олександрівни.

По суті Вашого запиту інформуємо Новозаводський районний суд м. Чернігів про те, що згідно п.2 ст.1 Цивільного Кодексу України цивільне законодавство до відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванню (відмінному від сервітут-юрисдикції) однієї сторони другій стороні, не застосовується.

Згідно паспорту Республіки Суверенного Народу України РСНУ 250100696 Халімоненко Олена Олександрівна адміністративно та владно підпорядковується правоздатності Світової Міжнародної Екстериторії Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України, має дипломатичну недоторканість та екстериторіальний імунітет від місцевої юрисдикції місцевих судів.

В порядку допомоги Новозаводському районному суду м. Чернігів надаємо інформацію, за якої справа №2-1343/11 (яка знаходиться в провадженні судді Ю.Г.Гордійко) має розглядатись не в Новозаводському районному суді м. Чернігів, а в Судовому Фінансовому Арбітражі Титульного Суверенного Народу України.

Всі без винятку фінансові Фактор-системи, Факторинг-системи, Факторія-системи, Факторіал-системи, Факт-системи в Україні мають отримати право на здійснення фактор-операцій в Україні в системі Національного Банку України (м. Чернігів). ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до Національного банку України (м. Чернігів) свої установчі документи не надавав, свою фактор-діяльність в Україні не узгоджував, право на здійснення таких операцій в Україні від спеціальних фінансових установ України не отримував.

ТОВ «ОТП Факторинг Україна» є належністю Республіки Угорщина. Республіканські фінансові справи суб’єктів діяльності Республіки Угорщина в Україні (без попереднього узгодження цього питання з системою СПФМ Держфінмоніторингу України та системою Міжвідомчої Інтерпол-Колегії протидії фінансово-економічному тероризму) в місцевих судах громад націонал-сервітуту унітарної держави Україна не розглядаються.

Додаток:

Копія паспорта Халімоненко Олени Олександрівни РСНУ 250100696.

Гросс-менеджер Його Величності Государа Титульного Суверенного

Народу України з питань організації банківсько-фінансової

системи корінного народу України

О.О.Халімоненко

Link to comment
Share on other sites

Доброе время суток. Получил недавно от Укрсиба письмо с текстом, что моя задолженность переуступлена по договору факторинга №1, и теперь все мои обязательства, а также документация, информация, переданы ТОВ "Кей-колект", г. Киев, ул. Ильинская, д. 8.

Как-бы стандартная сейчас ситуация, давно ходили слухи, что Укрсиб продаёт большой портфель проблемных активов.

Возникли следующие вопросы:

1) после переуступки долга, банк может дальше судиться со мной? Или он уже не может быть истцом?

2) может у кого-то есть информация по этой конторе, я нигде не нашёл даже телефона.

3) рассматриваю вариант предложить коллекторам погасить 20-25% от суммы и закрыть долг. Были ли у кого-то такие прецеденты?

Заранее всем спасибо!

Описание: 2962108_af36e349

ISIC - КВЕД 99.00.0 – КІСЕ S.2-S.16

Світова Міжнародна Екстериторія Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ РИНОК ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАЦІЯ АТТОРНЕЙ-ГЕНЕРАЛА

Дипломатичний Корпус Титульного Суверенного Народу України КВЕД 99.00.0 ТРДПАУ 553515506-553515469

Офіс для отримання дипломатичної кореспонденції за адресою: Україна 14027, м.Чернігів, вул. Станиславського, 40, тел. +38 046 223 24 47

№ 08-08-11 від 08 серпня 2011 року

Апеляційному суду Чернігівської області

Деснянському районному суду м. Чернігова

Копії: УСБУ в Чернігівській області

ПАТ«УкрСиббанк»

Про обставини, які унеможливлюють розгляд справи Деснянського

райсуду м. Чернігова №2/2506/2980/11 (суддя А.В.Сапон), в будь-якому

місцевому суді національної юрисдикції України.

Адміністрація Атторней-Генерала зовнішньоекономічного ринку фінансових активів України розглянула матеріали справи Деснянського райсуду м. Чернігова №2/2506/2980/11 за ухвалою райсуду від 18.07.2011р. (номер рядка звіту 26).

Ця справа підлягає закриттю свого провадження в місцевому Деснянському райсуді за підстав неналежної ідентифікації судом так званого позивача за його листом №135-20-01/657 від 12.07.2011р. Вимоги щодо посиленої ідентифікації всіх суб’єктів фінансового процесу в країні Україна сформульовані Міністерством Фінансів України. Фінансову дисципліну в країні Україна ніхто не відміняв.

Підстави для закриття справи Деснянського районного суду м. Чернігова №2/2506/2980/11 за його ухвалою від 18.07.2011р., які надаються Апеляційному суду Чернігівської області Адміністрацією Атторней-Генерала зовнішньоекономічного ринку фінансових активів України після проведення процедури ідентифікації позивача за вищевказаною цивільною справою.

1. ПАТ «УкрСиббанк» не належить країні Україна. ПАТ «УкрСиббанк» є належністю до BNP PARIBAS GROUP. Діяльність ПАТ «УкрСиббанк» здійснюється не в країні Україна, а при країні Україна. Така діяльність є зовнішньоекономічною. Місцеві суди національної юрисдикції України зовнішньоекономічні фінансові спори чужоземних нерезидентів не вирішують. Дозвіл на вирішення таких спорів надається місцевим судам національної юрисдикції Фінансовим Агентом національної унітарної держави Україна. Такий дозвіл отримується місцевим судом за умов стратифікації такого суду в реєстрі суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

2. Позовна справа ПАТ «УкрСиббанк», який не належить країні Україна, сформульована в доларах США. Долари США не належать до складу розрахункових одиниць країни Україна. Долари США використовуються виключно в системах зовнішньоекономічних розрахунків суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності країни Україна та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності при країні Україна. Така діяльність повинна мати відповідний фінансовий код. В разі відсутності такого коду, зокрема відсутності такого коду у ПАТ «УкрСиббанк», Деснянський районний суд м. Чернігова може мати справу не з цивільним позивачем, а з транснаціональним фінансовим терористом.

3. Кредитні договори, про які йде мова в ухвалі Деснянського районного суду від 18.07.2011р. за справою №2/2506/2980/11, укладено не націонал-фізичною особою, а громадянкою України (Несторенко О.М.) і не з ПАТ «УкрСиббанк», а з акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк». Всі без винятку комерційні банки при країні Україна реєструються в Національному банку м. Київ. Всі без винятку некомерційні банки в країні Україна реєструються в Національному банку м. Чернігів. В реєстрах національного банку м. Чернігів ПАТ «УкрСиббанк» не значиться.

4. Цивільний кодекс України та Цивільно-процесуальний кодекс України свою чинність на Національний банк м. Чернігів не розповсюджує. Предмети іпотеки в країні Україна існують тільки для суб’єктів конституційного права країни Україна та суб’єктів зовнішньоекономічного ринку фінансових активів України. Всі без винятку нормативно правові документи обертаються виключно в системі народної правоздатності. Ніяких прав вимог на народну власність жоден суб’єкт комерційної юрисдикції при країні Україна не має. Предмет іпотеки за кредитними договорами не ПАТ «УкрСиббанк», а акціонерного комерційного інноваційного банку «УкрСиббанк» ‑ народна власність.

5. Починаючи з 2007 року Закон України «Про власність» втратив свою чинність в межах національної юрисдикції при країні Україна. Це означає. Що акціонерний комерційний інноваційний банк «УкрСиббанк» (а не ПАТ «УкрСиббанк») мав би виконати свої зобов’язання по іпотечному договору №30105Z191 від 28.10.2005 року. Індекс Z, який стоїть в номері іпотечного договору №30105Z191 від 28.10.2005 року є складовою належністю до Держфінмоніторингу України. Тобто справа за іпотечним договором №30105Z191 від 28.10.2005 року є суто зовніньоекономічно-фінансовою, а не цивільною. Такі справи проходять моніторинг в системах суб’єктів первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингу України та системах спеціально визначених та спеціально уповноважених суб’єктах первинного фінансового моніторингу при Національному банку м. Чернігів.

6. Акціонерний комерційний інноваційний банк «УкрСиббанк» мав код ЄДРПОУ. За наказом Державного комітету статистики України №96 від 18.05.2005р., починаючи з 01.06.2005р. такого кодування об’єктів в країні Україна не існує. За п.3.2 вказаного наказу Державного комітету статистики України, починаючи 01.06.2005р. в країні Україна існує кодування об’єктів не ЄДРПОУ, а об’єктів ЄДРПОУ за КІСЕ. Коди об’єктів ЄДРПОУ за КІСЕ видаються не Національним банком м. Київ, не фамільним держреєстратором, а Фінансовим Агентом держави Україна (м. Чернігів вул. Шевченка, 12). Саме цей будинок і має намір прибрати до своїх рук не існуючий в країні Україна чужоземний ПАТ «УкрСиббанк», залучаючи до цієї справи Деснянський районний суд, який теж не має прав та повноважень на вчинення зовнішньоекономічного судочинства щодо чужоземних суб’єктів, які не мають статусу інвестора в країні Україна.

7. В кінці іпотечного договору №30105Z191 від 28.10.2005 року стоїть напис нотаріуса України А.В.Сенюк, за яким на об’єкт вимоги чужоземного ПАТ «УкрСиббанк» накладено заборону на його відчуження (на користь будь-яких чужинців як в Україні так і при Україні). Це означає, що акціонерний комерційний інноваційний банк «УкрСиббанк» ще 25.10.2005р. взяв на себе зобов’язання перереєструватись з реєстру ЄДРПОУ до реєстру ЄДРПОУ за КІСЕ, але цього зобов’язання не виконав.

Акціонерний комерційний інноваційний банк «УкрСиббанк» мав би підвищити свій статус в Україні з положення юридичної одиниці до положення інституційної одиниці, але такої реєстраційної процедури не здійснив. За положеннями Наказу Держкомстат України №481 від 16.12.2009р. всі без винятку юридичні одиниці при країні Україна (які не набули статусу інституційної одиниці в Україні) не належать до складу статистичних одиниць України.

Чужоземна особа ПАТ «УкрСиббанк», яка не належить до складу статистичних одиниць України вимагає від Деснянського райсуду не народну власність ‑ будинок за адресою м. Чернігів, вул. Шевченка, 12, а намагається за допомогою Апеляційного суду Чернігівської області принизити положення Рибалочко В.В. з його статусом людини корінного народу України до статусу сервуса чужоземної країни Франції. Такими питаннями займаються органи служби безпеки України за положеннями статті 5 Закону України «Про Службу безпеки України».

Апостиля Служби безпеки України щодо узгодження такого питання як передача будинку Фінансового Агента держави України на користь чужоземного банку при країні Україна на справі Деснянського райсуду м. Чернігова №2/2506/2980/11 від 18.07.2011р. поки що не має.

Атторней-Генерал зовнішньоекономічного

ринку фінансових активів України

В.В.Рибалочко

Link to comment
Share on other sites

Доброе время суток. Получил недавно от Укрсиба письмо с текстом, что моя задолженность переуступлена по договору факторинга №1, и теперь все мои обязательства, а также документация, информация, переданы ТОВ "Кей-колект", г. Киев, ул. Ильинская, д. 8.

Как-бы стандартная сейчас ситуация, давно ходили слухи, что Укрсиб продаёт большой портфель проблемных активов.

Возникли следующие вопросы:

1) после переуступки долга, банк может дальше судиться со мной? Или он уже не может быть истцом?

2) может у кого-то есть информация по этой конторе, я нигде не нашёл даже телефона.

3) рассматриваю вариант предложить коллекторам погасить 20-25% от суммы и закрыть долг. Были ли у кого-то такие прецеденты?

Заранее всем спасибо!

ISIC - NACE –КВЕД 99.00.0 – КІСЕ S.2-S.16

Світова Міжнародна Екстериторія Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України

ТИТУЛЬНИЙ СУВЕРЕННИЙ НАРОД УКРАЇНИ

НАРОДНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ СУД

Дипломатичний Корпус Титульного Суверенного Народу України КВЕД 99.00.0 ТРДПАУ 553515506-553515469

Офіс для отримання дипломатичної кореспонденції за адресою: 14027, Україна, м.Чернігів, вул. Станиславського, 40, тел. +38 046 223 24 47

N 08-08-11 від 08 серпня 2011 року

Ічнянському районному суду Чернігівської області

ПАТ «Банк «Демарк»

Чернігівському Південному Сударству

Титульного Суверенного Народу України

Копії: Чернігівській облдержадміністрації

Управлінню СБУ в Чернігівській області

Прокуратурі Чернігівської області

Апеляційному суду Чернігівської області

Головному управлінню юстиції в Чернігівській області

УМВС України в Чернігівській області

Чернігівському облуправлінню НБУ

Податковій інспекції Ічнянського району

Прокуратурі Ічнянського району

Ічнянському РВ УМВС України в Чернігівській області

ВДВС Ічнянського РУЮ

Ічнянській райдержадміністрації

Ічнянській районній раді

Ічнянській міській раді

На рішення Ічнянського районного суду Чернігівської області

від 05.08.2011 року за справою № 2-708/2011 року

Народний Земельний Суд Титульного Суверенного Народу України розглянув текст рішення націонал-місцевого Ічнянського районного суду Чернігівської області від 05.08.2011 року за справою 2-708/2011 року.

Суддя націонал-місцевого Ічнянського районного суду Чернігівської області М.М. Головченко прийняв рішення щодо власності Світової Міжнародної Екстериторії Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України (щодо власності Українців в Україні) в Чернігівській області.

За рішенням судді Ічнянського районного суду Чернігівської області М.М. Головченко від 05.08.2011 року за справою 2-708/2011 року на будинок в Чернігівській області за адресою: м. Ічня, площа Шевченко, 1а звернуто стягнення у вигляді його реалізації з прилюдних торгів.

Всім без винятку фахівцям з реалізації нерухомості з прилюдних торгів добре відомо, що будь-які торги відбуваються виключно в системі Уніфікованих правил та звичаїв Міжнародної Торгівельної Палати. Будь-які суб’єкти з системи націонал-цивільних громад при країні Україна торгами не займаються, участі в торгах не беруть, кодів на здійснення торгової діяльності не мають. Будь-які торги (торгові операції) в країні Україна вчинюються виключно в системі Світової Міжнародної Екстериторії Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України.

Всім без винятку фахівцям з реалізації нерухомості з прилюдних торгів добре відомо, що прилюдні торги вчинюються людьми. Люди в країні Україна існують виключно в системі Світової Міжнародної Екстериторії Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України. Відносини торгових операцій між людьми не регулюються, не контролюються та не управляються жодним законом націонал-цивільних громад сервусів при країні Україна. Фізичні особи – не люди.

Всім без винятку фахівцям з реалізації нерухомості з прилюдних торгів добре відомо, що реалізація – це операція, яка вчинюється виключно в реал-економічних просторах. Реал-економічний простір в країні Україна формується виключно в системі Світової Міжнародної Екстериторії Його Величності Государа Титульного Суверенного Народу України. Реалізація, як операція – це не відчуження, не відмова, не відречення і т.і. від речей, майна або товару. Реалізації підлягають реал-блага, реал-статки та реал-капітал. В системі фізичних осіб націонал-цивільних громад-сервусів при країні Україна реал-блага, реал-статки та реал-капітал на облік в системі Міністерства Фінансів України не ставляться.

Народний Земельний Суд Титульного Суверенного Народу України розглянув витяг Статуту ПАТ Банк «Демарк». ПАТ Банк «Демарк» зареєстровано Національним Банком України зразка 1992 року. Правонаступником Національного Банку України зразка 1992 року є Національний Банк України (м. Чернігів), а не Національний Банк України (м. Київ).

Національний Банк України (м. Київ) не веде жодного громадського та жодного громадянського рахунку. Такі рахунки ведуться в системі Національного Банку України (м. Чернігів).

Національний Банк України (м. Чернігів) не веде жодного сервус-рахунку, жодного цивільного рахунку, жодного мерче-рахунку та жодного рахунку фізичних осіб. Такі рахунки ведуться системою Національного Банку України (м. Київ), який існує не в країні Україна, а при країні Україна. ПАТ Банк «Демарк» належить системі Національного Банку України (м. Київ). Це означає, ПАТ Банк «Демарк» в країні Україна не існує.

Національний Банк України (м. Київ) оперує не гривнею, а квазі-гривнею. За квазі-гривню Національного Банку України (м. Київ) купити або продати будь-яку нерухомість в країні Україна неможливо. Такі операції підлягають фіксації Держфінмоніторингом України у якості операцій, які пов’язані із здійсненням терористичної діяльності в країні Україна (транснаціональне терористичне рейдерство).

Міжвідомча Інтерпол-Колегія протидії фінансово-економічному тероризму має намір внести діяльність ПАТ Банк «Демарк» до списку організацій, які підозрюються у вчиненні та організації терористичних операцій проти власності та власників України, проти реформ та програм Його Високоповажності Президента Україна Віктора Федоровича Януковича.

В рішенні Ічнянського районного суду Чернігівської області від 05.08.2011 року за справою 2-708/2011 року не існує жодного натяку на те, що система Апеляційного суду Чернігівської області будь-яким чином вступає в конфлікт з текстом листа Сенату Корінного Народу України № 01-07-11 від 1 липня 2011 року (лист офіційно отримано Головою правління ПАТ Банк «Демарк» Л.О. Оніщенко).

Власність корінного народу України на користь будь-якого суб’єкта комерційної діяльності з системи націонал-цивільних громад при країні Україна ніколи та за будь-яких умов не відчужуються. Торги щодо такої власності вчинюються виключно в системі Чернігівського Муніципалітету Титульного Суверенного Народу України, Бакаївського Муніципалітету Титульного Суверенного Народу України та Городищенського Муніципалітету Титульного Суверенного Народу України.

Звертаючись до правління ПАТ Банк «Демарк», Народний Земельний Суд Титульного Суверенного Народу України пропонує проінформувати акціонерів ПАТ Банк «Демарк» про дві подальші можливості існування ПАТ Банк «Демарк» - як джерела видобутку прибутків для акціонерів банку, а не для людей, які проживають в м. Чернігові.

Перша можливість існування ПАТ Банк «Демарк» в Україні полягає в безумовній його реєстрації в реєстрах Національного Банку України (м. Чернігів).

Друга можливість існування ПАТ Банк «Демарк» поза межами України полягає в його своєчасному переміщенню за межі кордонів країни Україна. Терористичні організації в країні Україна підлягають безумовному знищенню. В період 70% капіталізації економіки країни Україна такої кількості комерційних банків, яка існує за сучасних умов при країні Україна, непотрібно.

По факту передачі предмету спору за справою Ічнянського районного суду Чернігівської області № 2-708/2011 року на прилюдні торги кінцеве вирішення цього судового спору на його завершальній стадії передано націонал-місцевим судом до сфери компетенції Народного Земельного Суду Титульного Суверенного Народу України (зі ст.124 Конституції України на ст.55 Конституції України).

Голова Народного Земельного Суду при Його Величності

Государі Титульного Суверенного Народу України

Л.І.Козлов

Link to comment
Share on other sites