ухвала Апеляційного суду Чернігівської області від 18.04.2012


Recommended Posts

тільки з Чернігова

сьогодні Апеляційний суд Чернігівської області скасував ухвалу Новозаводського районного суду міста Чернігова про видачу виконавчого документу на підставі рішення Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській Організації «Всеукраїнський фінансовий союз» від 12.01.2009р в третейській справі за позовом ЗАТ «Альфа - Банк» та направив на новий розгляд

основною підставою для апеляційної скарги та відповідно ухвали колегії було відсутність повідомлення відповідача про розгляд заяви Альфа-банку про видачу виконавчого документу. в матеріалах є повернутий лист із відміткою закінчення терміну зберігання.

повний текст десь через тиждень - два

Link to comment
Share on other sites

Справа № 22-ц-865/2012 Головуючий у I інстанції Маслюк Н. В.

Категорія цивільна Доповідач - Скрипка А. А.

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2012 року АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у складі:

головуючого - суддіСкрипки А.А.

суддів:Лакізи Г.П., Шевченка В.М.

при секретарі:Марченко О.О., Руденко О.М.

за участю:ПРЕДСТАВНИКА ПАТ АЛЬФА БАНК- ПЕТРУШАНКА В.П., ПРЕДСТАВНИКА ОСОБА_7 ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернігові цивільну справу за апеляційною скаргою ОСОБА_7 на ухвалу Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09 квітня 2009 року у справі за заявою ЗАТ Альфа-Банк про видачу виконавчого документа на підставі рішення Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації „Всеукраїнський фінансовий союз по справі за позовом ЗАТ „Альфа-Банк до ОСОБА_7 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

в с т а н о в и в:

Ухвалою Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09 квітня 2009 року заяву закритого акціонерного товариства "Альфа-Банк" про видачу виконавчого документа задоволено. Видано ЗАТ "Альфа-Банк" виконавчий лист на підставі рішення Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації „Всеукраїнський фінансовий союз від 12.01.2009 року по справі № 1595 Третейського суду за позовом ЗАТ „Альфа-Банк до ОСОБА_7 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

В апеляційній скарзі ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу суду першої інстанції та передати справу на новий розгляд до Новозаводського районного суду м. Чернігова. Доводи апеляційної скарги зазначають, що оскаржувана ухвала судом першої інстанції постановлена з порушенням норм процесуального права. Апелянт вказує, що судом першої інстанції її не було повідомлено належним чином про розгляд заяви ПАТ „Альфа Банк про видачу документа на підставі рішення третейського суду, що позбавило її можливості належним чином захищати свої права в суді. Про винесення оскаржуваної ухвали Новозаводським районним судом від 09 квітня 2009 року апелянт дізналася лише 17 лютого 2012 року, при ознайомилася з матеріалами виконавчого провадження № 58/8, відкритого по примусовому виконанню виконавчого листа Новозаводського районного суду м. Чернігова № 6-389 від 09.04.2009 року. Апелянт також зазначає, що з 2008 року вона постійно проживає за адресою АДРЕСА_1, місце проживання не змінювала. Апелянт вказує на порушення судом першої інстанції при розгляді даної справи її прав, зокрема, ОСОБА_7 не була належним чином повідомлена судом про день та час судового розгляду даної справи, в обґрунтування своїх тверджень апелянт посилається на положення статті 56 Закону України „Про третейські суди (в редакції станом на час винесення оскаржуваної ухвали судом першої інстанції), статті 74 ЦПК України (в редакції станом на час винесення оскаржуваної ухвали судом першої інстанції), статтю 17 Закону України „ Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини та статтю 6 Європейської Конвенції з прав людини.

Вислухавши суддю - доповідача, пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, перевіривши доводи апеляційної скарги, апеляційний суд на підставі приписів ч.1, п. 3 статті 312 ЦПК України приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, а оскаржувана ухвала суду першої інстанції, - скасуванню, з передачею питання на новий розгляд до Новозаводського районного суду м. Чернігова.

Як вбачається з матеріалів справи, ЗАТ ( нині публічне акціонерне товариство) „Альфа-Банк 27 березня 2009 року звернулось до суду із заявою про видачу виконавчого документа на підставі рішення Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації „Всеукраїнський фінансовий союз від 12 січня 2009 року по справі №1595, яким стягнуто з ОСОБА_7 на користь ЗАТ „Альфа-Банк заборгованість за кредитним договором у сумі 25480 грн. 53 коп. та судові витрати, а саме витрати по сплаті третейського збору в сумі 400 грн. ( а. с. 2-3, 5-70.

Ухвалою судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 30 березня 2009 року ( а. с. 9) відкрито провадження у справі за заявою ЗАТ „Альфа-Банк про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації „Всеукраїнський фінансовий союз по справі за позовом ЗАТ „Альфа-Банк до ОСОБА_7 про стягнення заборгованості за кредитним договором, і справу призначено до розгляду судовому засіданні на 09 квітня 2009 року на 08 годин 40 хвилин з викликом представника заявника та боржника.

09 квітня 2009 року судом першої інстанції вказану заяву ЗАТ „Альфа Банк було розглянуто по суті, у відсутності представника заявника та ОСОБА_7, які в судове засідання не зявились ( а. с. 13 ). Розглядаючи справу у відсутності ОСОБА_7, суд першої інстанції в оскаржуваній ухвалі зазначив, що ОСОБА_7 в судове засідання не зявилась, про день та час розгляду справи судом повідомлялася. На підставі положень ч.1 статті 56 Закону України Про третейські суди суд вважав за можливе справу розглянути без участі сторін.

Заслуговують на увагу апеляційного суду доводи апеляційної скарги ОСОБА_7 відносно того, що при розгляді даної справи судом першої інстанції було порушено порядок її вирішення, встановлений приписами ЦПК України. Зокрема, оскаржувана ухвала постановлена Новозаводським районним судом м. Чернігова 09 квітня 2009 року у відсутності ОСОБА_7, яка не була належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, що підтверджується матеріалами справи. На аркуші справи 11 міститься повернуте до суду першої інстанції поштове відправлення без вручення ОСОБА_7, із зазначенням поштового відділення, що вказане відправлення повернуто за закінченням терміну зберігання у звязку з тим, що за зазначеною адресою ОСОБА_7 не проживає .

Висновок суду першої інстанції відносно того, що за даних обставин ОСОБА_7 є належним чином повідомленою про час і місце розгляду справи, що дає можливість розглянути справу за її відсутності, суперечить нормам цивільного процесуального законодавства, яке регламентувало спірні правовідносини станом на час розгляду справи 09 квітня 2009 року. Зокрема, порядок судових викликів і повідомлень регламентується главою 7 ЦПК України. Згідно ч.4 статті 74 ЦПК України, судова повістка про виклик повинна бути вручена з таким розрахунком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи.

За даних обставин суд першої інстанції порушив порядок розгляду заяви ЗАТ „Альфа Банк про видачу виконавчого листа на підставі рішення третейського суду, який на час розгляду заяви судом першої інстанції - 09 квітня 2009 року, визначався приписами ч.1 статті 56 Закону України „Про третейські суди, статтями 74, 76 ЦПК України (в редакції станом на час винесення оскаржуваної ухвали суду), а тому відповідно до приписів п.3 ч.1 статті 312 ЦПК України ухвала підлягає скасуванню з передачею питання на новий розгляд до суду першої інстанції.

Відповідно до вищезазначених норм закону, які діяли станом на час розгляду справи судом першої інстанції, повернення до суду першої інстанції поштового відправлення без вручення ОСОБА_7 із зазначенням поштового відділення, що вказане відправлення повернуто за закінченням терміну зберігання у звязку з тим, що за зазначеною адресою ОСОБА_7 не проживає, не давало підстав суду першої інстанції для висновку про те, що ОСОБА_7 належним чином повідомлена про день та час розгляду справи , і відповідно є можливим розгляд справи за її відсутності. Є обґрунтованими доводи апеляційної скарги відносно того, що в даному випадку судом першої інстанції безпідставно не застосовані приписи ч.7, ч. 9 статті 74 ЦПК України (в редакції станом на час постановлення судом першої інстанції оскаржуваної ухвали).

Твердження представника публічного акціонерного товариства Альфа Банк в судовому засіданні апеляційного суду відносно того, що ухвала суду першої інстанції про видачу виконавчого документа на підставі рішення третейського суду апеляційному оскарженню не підлягає, не може бути прийнято до уваги апеляційним судом , оскільки приписами п.8, ч. 3 статті 129 Конституції України визначено, що основними засадами судочинства є забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом. Відповідно, чинне законодавство, яке регламентує спірні правовідносини, не містить заборони на оскарження ухвал суду першої інстанції про видачу виконавчого документа на підставі рішення третейського суду.

Враховуючи вищенаведене, ухвала Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09 квітня 2009 року на підставі приписів ч.1, п. 3 статті 312 ЦПК України підлягає скасуванню, з передачею питання на новий розгляд до Новозаводського районного суду м. Чернігова.

Керуючись статтями : 303, 304, 307; ч.1, п. 3 статті 312, 313, 314, 315, 317, 319 ЦПК України, апеляційний суд,

У Х В А Л И В:

Апеляційну скаргу ОСОБА_7 задовольнити.

Ухвалу Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09 квітня 2009 року скасувати, передати питання на новий розгляд до Новозаводського районного суду м. Чернігова.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів з дня набрання нею законної сили.

Головуючий:Судді:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/22656761

Link to comment
Share on other sites

Справа № 22-ц-865/2012 Головуючий у I інстанції Маслюк Н. В.

Категорія цивільна Доповідач - Скрипка А. А.

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2012 року АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у складі:

У меня в свое время Апелляционный суд Черниговской области так и не захотел отменять определение о выдаче исполнительного листа на решение третейского суда по процессуальным основаниям.

Хотя коллегия долго спорила по этому вопросу.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...