Кредит в ПУМБ


Recommended Posts

Здравствуйте, ситуация следующая: кредит в 2008 г. выдан по курсу 4,5 в грн, в договоре эквивалент в USD.

На сегодня кредит не погашен. Банк через нотариуса совершил исполнительную надпись, кот. сейчас оспаривается в суде.

1. Подскажите механизм определения бесспорности суммы кредита (еще не погашен)?

2. Есть ли возможность обыграть в пользу заемщика ситуацию: кредит выдан по курсу 4,5 в грн, эквивалент в валюте. На сегодня сумма задолженности по частично погашенному кредиту в переводе в грн. больше, чем сумма выданного в 2008 году кредита в грн.

Благодарю за идеи.

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте, ситуация следующая: кредит в 2008 г. выдан по курсу 4,5 в грн, в договоре эквивалент в USD.

На сегодня кредит не погашен. Банк через нотариуса совершил исполнительную надпись, кот. сейчас оспаривается в суде.

1. Подскажите механизм определения бесспорности суммы кредита (еще не погашен)?

2. Есть ли возможность обыграть в пользу заемщика ситуацию: кредит выдан по курсу 4,5 в грн, эквивалент в валюте. На сегодня сумма задолженности по частично погашенному кредиту в переводе в грн. больше, чем сумма выданного в 2008 году кредита в грн.

Благодарю за идеи.

Да нет никакого механизма.

Главное, чтобы Ваши расчеты совпадали с их расчетами. Только тогда будет бесспорность.

Несовпадения могут быть и из-за разного перевода из одной валюты в другую и в связи с отсутствием всех платежей в графике, в связи с неверным/отличным от вашего списанием (распределением процентов и тела) и пр. .

Давить нужно и на то, что банк при обращении у нотариусу не подал первичные документы, а подал исключительно односторонний расчет, который выполнен даже не бухгалтером. А выполнен заинтересованной стороной. ПУМБ именно так и делает через морозова (карманный продажный нотариус), хотя по Киеву могут и другого прикупить.

А вообще бесспорность определяется актом взаимосверки (бухгалтерией), т.е. Ваши платежки сопоставляют с их первичкой и /или Вашим согласием с суммой долга. Судебная практика основывается на этом. Как правило, если истец подает в суд свой расчет долга и он отличается от нотариального (банковского) то это уже факт спора.

(Цитата роз’яснення заст.. міністра юстиції Л.В.Єфіменко)

З метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, спрямування та координації дій нотаріусів шляхом чіткого визначення підстав, за яких можливе здійснення виконавчих написів на іпотечних договорах, а також у зв’язку з зі зверненнями до Міністерства юстиції юридичних та фізичних осіб щодо вчинення виконавчих написів нотаріусами виникла необхідність в унесенні змін до пункту 283 Інструкції.

При підготовці цих змін Міністерством юстиції України було також враховано результати колоквіуму, який проводився 2 листопада 2009 року у Мін’юсті за участю представників банківських установ та нотаріальної громадськості, а також узагальнено інформацію, що надана головними управліннями юстиції щодо вчинення нотаріусами виконавчих написів на іпотечних договорах.

За наслідками зазначеного, Міністерством юстиції України 16 листопада 2009 року № 2152/5 видано наказ „Про внесення змін до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2009 року за № 1084/17100, яким абзац одинадцятий пункту 283 Інструкції викладено в такій редакції:

„Виконавчий напис на іпотечному договорі, що передбачає задоволення вимоги іпотекодержателя за основним зобов'язанням, включаючи сплату процентів, неустойки, основної суми боргу та будь-якого збільшення цієї суми, яке було прямо передбачене умовами основного зобов'язання, вчиняється нотаріусом за умови подання іпотекодержателем документів, достатніх для встановлення безспірності заборгованості та прострочення виконання зобов'язання.”.

Ця редакція пункту Інструкції буде сприяти роботі банківського сектору, оскільки надасть змогу звертатись до нотаріуса для вчинення виконавчого напису при відсутності спору.

Зазначені зміни Інструкції також є позитивними для осіб, які є боржниками за кредитним договором, та іпотекодавцями, оскільки виконавчий напис нотаріусом буде вчинено лише за умови подання іпотекодержателем документів, достатніх для встановлення безспірності заборгованості та прострочення виконання зобов'язання (наприклад: нотаріус повинен буде витребувати від стягувача заяву від імені боржника про відсутність спору щодо заборгованості.

(кінець цитати роз’яснення)

...

згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення;

Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період;

Користувачі фінансової звітності - фізичні або юридичні особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень.

Статтею 3 вищезазначеного закону встановлена мета ведення обліку та звітності: Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Стаття 4. Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на таких основних принципах:

повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

Стаття .9 Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

2. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити:

назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Таким чином, визначення суми боргу, що здатне вплинути на рішення, що приймаються на його основі неприпустимо на підставі одноосібно визначеного розрахунку тим паче зацікавленою стороною, стягувачем. Такі визначення можливо лише на підставі первинних документів, які містять відомості про господарську операцію та підтверджують її здійснення (акти взаєморозрахунків, чеків, квитанції ) або якщо сторони не заперечують щодо суми, яка пропонується до стягнення, а це можливо встановити лише письмовою згодою боржника з сумою боргу.

...

Судом не встановлено, що вчиняючи виконавчий напис, нотаріус не врахував та не перевірив факту про безспірність заборгованості, чи входить в перелік безспірних заборгованостей заборгованість, відносно якої було вчинено виконавчий напис, та у тексті зазначеного виконавчого напису не вказано жодного документа підтверджуючого суму безспірної заборгованості, документів підтверджуючих факт настання кінцевого терміну виконання зобов’язань чи факт прострочення виконання зобов’язання забезпеченого заставою (іпотекою).

Таким чином, оскільки напис був виданий не на підставі безспірного документу про заборгованість боржника, а на підставі одностороннього розрахунку з боку кредитора, Позивач з приводу цього але не єдиного, з сумою нарахованих платежів, які були нараховані банком за кредитом не згодний, вважає її необґрунтованою та такою, що підлягає розгляду виключно у судовому порядку, а не стягненню у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса, в порушення ст.88 Закону України „Про нотаріат”. Адже банком не було надано нотаріусу підтвердження визнання ним суми заявлених банком нарахувань по кредиту.

Но чтобы все это доказать, нужно подать свой расчет, отличный от банковского. Любой, хоть самый бредовый. А иначе с бесспорностью может не получиться.

Если что пишите в личку, - уже имел опыт победы по нотариальной надписи.

Удачи.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...