Решение ЕСПЧ по Делу "Луценко проти України"


Recommended Posts

РАДА ЄВРОПИ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

РІШЕННЯ

Справа "Луценко проти України"


(Заява N 37645/10)

5 квітня 2012 року
:P

Стислий виклад.

30 вересня 2009 року заявника було затримано за підозрою у вчиненні злочину.

2 жовтня 2009 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (далі - районний суд) обрав щодо заявника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

18 листопада 2009 року строк тримання заявника під вартою було подовжено до 29 січня 2010 року.

9 березня 2010 року районний суд відмовив у задоволенні клопотання про звільнення заявника з-під варти у зв'язку із закінчення строку тримання під вартою та залишив обраний запобіжний захід без змін, не визначивши строку тримання заявника під вартою.

23 травня 2011 року районний суд визнав заявника винним у вчиненні злочину та звільнив його від відбування покарання із випробуванням.

До Європейського суду заявник скаржився за підп. "c" п. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) на незаконність тримання його під вартою з 29 січня 2010 року.

З огляду на прецедентну практику в аналогічних справах Європейський суд встановив порушення підп. "c" п. 1 ст. 5 Конвенції у зв'язку з тим, що тримання заявника під вартою з 29 січня 2010 року по 23 травня 2011 року було незаконним, оскільки він тримався під вартою без будь-якого рішення суду та оскільки рішення суду щодо продовження тримання заявника під вартою не містили підстав та визначених строків такого тримання.

РОЗГЛЯНУВШИ СПРАВУ, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ОДНОГОЛОСНО:

"1. Оголошує заяву прийнятною;

2. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення підпункту "c" пункту 1 статті 5 Конвенції."
Link to comment
Share on other sites

Стаття 5 Конвенции:

Право на свободу та особисту недоторканність 

1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом:

...

c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення;

Link to comment
Share on other sites

очень интересная статья, причем она сразу же цепляет ст. 6, 7 конвенции (право на справедливый суд и ненаказание без закона)

Стаття 6

Право на справедливий суд  

1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути не допущені в зал засідань протягом усього судового розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або - тією мірою, що визнана судом суворо необхідною, - коли за особливих обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя.

2. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку.

3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права:

a) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього;

B) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту;

c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, або - за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника - одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя;

d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення;

e) якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, або не розмовляє нею, - одержувати безоплатну допомогу перекладача.

Стаття 7

Ніякого покарання без закону

1. Нікого не може бути визнано винним у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення на підставі будь-якої дії чи бездіяльності, яка на час її вчинення не становила кримінального правопорушення згідно з національним законом або міжнародним правом. Також не може бути призначене суворіше покарання ніж те, що підлягало застосуванню на час вчинення кримінального правопорушення.

2. Ця стаття не є перешкодою для судового розгляду, а також для покарання будь-якої особи за будь-яку дію чи бездіяльність, яка на час її вчинення становила кримінальне правопорушення відповідно до загальних принципів права, визнаних цивілізованими націями.

Короче, Украина попала по-полной.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show