Решение Печерского райсуда о взыскании с РайффазенБанка Аваль суммы украденного вклада


Считаете ли Вы решение справедливым и законным?  

2 members have voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   1
  • Нет
   1
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   1
  • Нет
   1
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

01001, м .Київ, вул. Хрещатик, 42-а

Справа № 2-7444/10

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2010 року

Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді Ільєвої Т.Г,

при секретарях: Карпюк А.В., Сливка А.В.

за участю

представників позивача: ОСОБА_2, ОСОБА_3

представника відповідача: Боровика І.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_5 до Відкритого акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль» про стягнення грошових коштів,-

В С Т А Н О В И В :

Позивач звернувся до суду з вищезазначеним позовом, мотивуючи свої вимоги тим, що 09.07.2007 року між ним та відповідачем був укладений договір банківського вкладу №20/02-02/29, згідно з яким відповідач прийняв від позивача грошові кошти в сумі 50000 грн. 00 коп. строком до 09.07.2008 року з відсоткової ставкою 23 % річних. Відповідно до п. 2.5 Договору вкладник має право поповнювати вкладний рахунок, тому позивачем додатково було внесені грошові кошти у сумі 45200 грн. 00 коп. Загальна сума вкладу за договором складає 95200 грн. 00 коп. Звернувшись до відповідача з вимогою повернути належні грошові кошти згідно умов зазначеного договору, позивачу було відмовлено в поверненні банківського вкладу. Позивач вважає, що відповідач діє всупереч умовам договору, а також порушує норми цивільного законодавства. В зв'язку з чим, позивач просить стягнути з відповідача на користь позивача вклад за договором банківського вкладу від 09.11.2007 року у розмірі 95200 грн. 00 коп., відсотки по вкладу у розмірі 18020 грн. 78 коп., інфляційні витрати у розмірі 25927 грн. 56 коп. та 3% річних у розмірі 6951 грн. 45 коп., всього на загальну суму 146099 грн. 79 коп. Просить стягнути зазначену суму та судові витрати.

В судовому засіданні представники позивача позов підтримали, надали суду пояснення, посилаючись на викладені в позовній заяві підстави та обставини, просили задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

В судовому засіданні представник відповідача позовні вимоги не визнав, просив відмовити в задоволенні позову.

Суд, заслухавши пояснення представників позивача у справі, представника відповідача, зясувавши обставини справи та перевіривши їх доказами шляхом дослідження письмових доказів в матеріалах справи, приходить до наступних висновків.

На підставі пояснень представників позивача, представника відповідача та наявних в матеріалах справи письмових доказів судом встановлено наступні обставини: 09.07.2007 року між ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» в особі Полтавської обласної дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» був укладений договір банківського вкладу №20/02-02/29 на вклад «Універсальний» відповідно до умов якого вкладник передає банку 50000 (пятдесят тисяч) грн. 00 коп. шляхом внесення грошових коштів на вкладний рахунок НОМЕР_1 з виплатою 23% річних строком до 09.07.2008 року.

09 липня 2007 року позивач ОСОБА_5 виконав свої зобовязання по договору та вніс готівкою на депозитний рахунок НОМЕР_1 50000 (пятдесят тисяч) грн.00 коп., що підтверджується прибутковим касовим ордером №3 від 09.07.2007 року (а.с.7).

Згідно п.2.5 Договору вкладник має право поповнювати вкладний рахунок, що було зроблено позивачем, згідно з прибутковими касовими ордерами: №7 від 17.10.2007 року на суму 25200 грн. 00 коп.; №2 від 26.12.2007 року на суму 15000 грн. 00 коп., №4 від 29.02.2008 року на суму 5000 грн. 00 коп. (а. с. 8,9,10).

Загальна суму вкладу за договором складає 95200 (девяносто пять тисяч двісті) грн. 00 коп. Відповідно до умов пунктів 2.4.1-2.4.5 договору банк нараховує та сплачує відсотки відповідно до умов договору.

За підрахунком позивача сума не отриманих відсотків, які повинен сплатити відповідач становить 18020 (вісімнадцять тисяч двадцять) грн. 78 коп.

30.03.2009 року позивач звернувся з заявою до банку з проханням повернути суму вкладу та нараховані відсотки.

Відповідач листом від 16.04.2009 року відмовив позивачу в повернені вкладу, обгрунтовуючи тим, що перевіркою було встановлено, що договір банківського вкладу №20/02-02/29 від 09.07.2007 року відсутній, не зареєстрований і не облікується, рахунок НОМЕР_1 не відкривався і кошти до банку не надходили.

Також, судом встановлено, що спірний договір від імені відповідача укладений та підписаний на той час начальником Миргородського територіально відокремленого безбалансового відділення Полтавського обласного філіалу АППБ «Аваль» ОСОБА_7 на підставі довіреності, якою вона була уповноважена представляти інтереси банку з усіх питань, повязаних з діяльністю відділення з правом підпису. Зазначений факт в судовому засіданні підтвердив представник відповідача.

Відповідно до ст.239 ЦК України правочин, вчинений представником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обовязки особи, яку він представляє.

На даний час ОСОБА_7 перебуває у розшуку, відносно неї порушено кримінальну справу за фактом заволодіння майном громадян шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинено повторно, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В своїх поясненнях представник відповідача просить відмовити в задоволенні позовних вимог в повному обсязі, посилаючись на нікчемність договору, вважає, що не було додержано письмової форми договору, так як приймання готівки національної валюти від фізичних осіб на вкладні (депозитні) рахунки здійснюється банком на підставі прибуткового касового документу заяви на переказ готівки. Після завершення приймання готівки клієнту видається квитанція, що є підтвердженням про внесення готівки. Крім того, у позивача відсутні дані про укладення ним вказаних договорів, так як грошові кошти від позивача на виконання умов цього договору до каси банку не надходили і зазначений у договорі рахунок не відкривався.

Згідно ст. 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямований на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обовязків.

Відповідно до ч.2 ст.631 ЦК України договір набирає чинності з моменту його укладення. Частиною 1 ст.638 ЦК України встановлено, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Відповідно до ст.1058 ЦК України за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобовязується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

Згідно ч.1 ст.1059 ЦК України, письмова форма банківського вкладу вважається додержаною, якщо внесення грошової суми підтверджено договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки або сертифіката чи іншого документа, що відповідає вимогам, встановленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) та звичаями ділового обороту.

Відповідно до ч.2 ст. 1059 ЦК України, у разі недодержання письмової форми договору банківського вкладу цей договір є нікчемним.

Пунктом 1 глави 1 розділу ІІІ Інструкції про касові операції у банках України, затвердженою постановою Правління Національного Банку України від 14 серпня 2003 року №337 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2003 р. №768/8089 визначено, що до касових документів, які оформляються згідно з касовими операціями, визначеними цією Інструкцією, належать: заява на переказ готівки, прибутково-видатковий касовий ордер, грошовий чек, а також рахунки на сплату платежів та документи, установлені відповідною платіжною системою для відправлення переказу готівки та отримання його у готівковій формі.

У відповідності до п.8 гл.2 розділу ІІІ зазначеної Інструкції передбачено, що після завершення приймання готівки клієнту видається квитанція (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі. Квитанція, або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі, має містити найменування банку, який здійснив касову операцію, дату здійснення касової операції, а також підпис працівника банку, який прийняв готівку, відбиток печатки (штампа) або електронний підпис працівника банку, засвідчений електронним підписом САБ.

Надані позивачем прибуткові касові ордери № 3 від 09 липня 2007 року, №7 від 17 жовтня 2007 року, №2 від 26 грудня 2007 року, №4 від 29 лютого 2008 року, оригінали яких було оглянуто судом в судовому засіданні, відповідають вказаним вимогам Інструкції, отже вони являються документами, які підтверджують внесення грошової суми до банку, а також письмова форма договору банківського вкладу є додержаною.

Крім того, позивач, укладаючи та підписуючи договір, бажав реального настання правових наслідків, що обумовлені ним, тому звернувся до банку із заявою про повернення депозитного вкладу та в подальшому з позовною заявою до суду.

Відповідно до ч. 1 ст.60 ЦПК України кожна сторона зобовязана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Представником відповідача в судовому засіданні не було надано доказів, що ОСОБА_7 діяла на час укладення спірного договору з перевищенням своїх повноважень.

Статтею 525 ЦК України встановлено, що одностороння відмова від зобовязання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 41 Конституції України, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Статтею 17 Загальної декларації прав людини передбачено - ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого майна.

Згідно ст.1074 ЦК України, обмеження прав клієнта щодо розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпорядження рахунком за рішенням суду у випадках, встановлених законом.

Судом встановлено, що до цього часу ВАТ «Райффайзен банк Аваль» не повернуло вклад позивачу, тому суд вважає, що позовні вимоги в частині стягнення вкладу та відсотків за вищезазначеним Договором банківського вкладу в розмірі 113220 (сто тринадцять тисяч двісті двадцять) грн. 78 коп. є обгрунтованими та підлягають задоволенню.

Щодо вимоги позивача про стягнення з відповідача 3% річних за порушення грошового зобовязання та індексу інфляції на суму боргу, суд вважає, що вони не підлягають задоволенню, оскільки спільні правовідносини врегульовані договором, укладеним сторонами, яким не передбачено такі штрафні санкції, а передбачено нарахування відсотків за користування грошовими коштами позивача.

Враховуючи, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню, відповідно до ч. 1 ст. 88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати. Якщо позов задоволено частково, судові витрати присуджуються позивачеві пропорційно до розміру задоволених позовних вимог, а відповідачеві - пропорційно до тієї частини позовних вимог, у задоволенні яких позивачеві відмовлено, тому з відповідача підлягає стягненню на користь позивача судові витрати, які підтверджені документально, а саме: сплачений судовий збір у розмірі 1 132 (одна тисяча сто тридцять дві) грн.00 коп. та 120 (сто двадцять) грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 41 Конституції України, ст.17 Загальної декларації прав людини, ст.ст. 3, 6, 11, 13, 15, 16, 23,525, 526, 530, 1058, 1059,1060, 1061,1167, 1074 ЦК України, ст.ст.3, 6, 10, 11, 60, 169, 208, 209, 212-215, 218 ЦПК України, суд ,-

В И Р І Ш И В :

Позовну заяву ОСОБА_5 до Відкритого акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль» про стягнення грошових коштів задовольнити частково.

Стягнути з Відкритого акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль» на користь ОСОБА_5 заборгованість за договором банківського вкладу №20/02-02/29 від 09 липня 2007 року у розмірі 113220 (сто тринадцять тисяч двісті двадцять) грн. 78 коп.

Стягнути з Відкритого акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль» на користь ОСОБА_5 понесені судові витрати у розмірі 1 252 (одна тисяча двісті пятдесят дві) грн. 00 коп.

В іншій частині позовних вимог - відмовити.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Апеляційного суду м. Києва. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії рішення.

Суддя Т.Г. Ільєва

http://reyestr.court.gov.ua/Review/11585810

Link to comment
Share on other sites

По этому решению цинизм банкиров и Киевской апелляции не имеет границ, оно было отменено: http://reyestr.court.gov.ua/Review/13361503

Киевская апелляция внимательно "обдумав" пришла к выводу что:

"надані позивачем прибуткові касові ордери № 3 від 9 липня 2007 року на суму 50000 грн., № 7 від 17 жовтня 2007 року на суму 25000 грн., № 2 від 26 грудня 2007 року на суму 15000 грн., № 4 від 29 лютого 2008 року на суму 5000 грн. не є належними доказами, які підтверджують розміщення коштів на рахунку позивача (а.с. 7, 8, 9, 10).

Інструкцією визначено зразки касових документів, на підставі яких здійснюється приймання і видача готівки.

Надані позивачем прибуткові касові ордери відповідно до п. п. 2, 8 глави 2 розділу ІІІ Інструкції не є тими банківськими документами, які підтверджують приймання готівки національної валюти від фізичних осіб. Такими є заява на переказ готівки та квитанція або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі.

З огляду на викладене, договір банківського вкладу між ОСОБА_1 та ВАТ «Райффайзен Банк «Аваль» в особі Полтавської обласної дирекції ВАТ «Райффайзен Банк «Аваль» укладено з недодержанням письмової форми, він є нікчемним і не створює юридичних наслідків, а тому позов із заявлених підстав задоволенню не підлягає."

Вот интересно, а если бы это был вклад одного из судей этой тройки, они также бы считали договор никчемным.

Надеюсь ВССУ отменит это циничное и неправомерное решение, а судей за это привлекут к дисциплинарной ответственности.

Link to comment
Share on other sites

По этому решению цинизм банкиров и Киевской апелляции не имеет границ, оно было отменено: http://reyestr.court.gov.ua/Review/13361503

Вот интересно, а если бы это был вклад одного из судей этой тройки, они также бы считали договор никчемным.

Надеюсь ВССУ отменит это циничное и неправомерное решение, а судей за это привлекут к дисциплинарной ответственности.

И что, жалоба на "тройку серых лошадей" уже имеет место быть? Ведь случай действительно вопиющий!!!

Link to comment
Share on other sites

И что, жалоба на "тройку серых лошадей" уже имеет место быть? Ведь случай действительно вопиющий!!!

Как только появится решение ВССУГУД сразу же будет и жалоба.
Link to comment
Share on other sites

 • 10 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи

  No members to show