Істотні умови кредитного договору "відпали" під час дії договору


Recommended Posts

Шановні форумчани, прошу поради у наступній ситуації.

У серпні 2007 році був укладений Генеральний договір на здійснення кредитних операцій, а також Кредитний договір по якому фактично отримано кошти і в якому зазначено: суму кредиту, ставку, цільове призначення, термін кредитування, порядок нарахування процентів («факт/факт»), позичкові/процентні рахунки. Кредитний договір є невід’ємною частиною Генерального договору.

У лютому 2008 року Генеральний договір на здійснення кредитних операцій та Кредитний договір були викладені у новій редакції.

У Генеральному договорі на здійснення кредитних операцій (у редакції лютого 2008 року) змінено порядок нарахування процентів, а саме зазначено – «факт/360».

Аналогічні зміни порядку нарахування процентів («факт/360») були відображені у Кредитному договорі (у редакції лютого 2008 року). Також у Кредитному договорі (у редакції лютого 2008) передбачалось, що погашення кредиту, сплата нарахованих відсотків та комісій здійснюється шляхом перерахування відповідної суми коштів на позичковий рахунок. Але номер позичкового рахунку не зазначено, зазначено прочерк («№___________»). Тобто кошти невідомо куди перераховувати.

У 2010 році рішенням суду додаткову угоду від лютого 2008 року, якою викладено Кредитний договір у новій редакції, визнано недійсною.

У результаті чого Генеральний договір на здійснення кредитних операцій діє у редакції лютого 2008 року, а Кредитний договір (який є його невід’ємною частиною) діє у редакції серпня 2007 року.

Така ситуація привела до того, що:

- Генеральним договором (у редакції лютого 2008 року) визначений порядок нарахування процентів щоденно методом «факт/360», а Кредитним договором (у редакції серпня 2007 року) нарахування процентів щомісяця методом «факт/факт»;

- у зв’язку з визнанням недійсною угоду (від лютого 2008 року) про викладення Кредитного договору у новій редакції у якій і так не був зазначений позичковий рахунок (зазначено прочерк – позичковий рахунок №___________), то кошти на погашення кредиту та сплату процентів необхідно направляти на рахунки, які Були зазначені у Кредитному договорі (у редакції серпень 2007). Але зазначені рахунки були відкриті у філії банку, яка на сьогоднішній день закрита і відповідно і рахунки закриті. Тобто на сьогоднішній день як не крути, а рахунки на які потрібно направляти кошти для погашення кредиту та сплати процентів не відомі.

Також Банк немає рахунку для нарахування доходів за кредитом. Оскільки рахунок 2068 «Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання» (План рахунків бухгалтерського обліку банків)

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання.

За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів.

На сьогоднішній день розглядається спір за позовом банку про стягнення заборгованості по кредиту (позов поданий у лютому 2011 р). Рішення 1-ї інстанції позов задоволено у сумі меншій ніж просив банк. Наведена ситуація не була предметом дослідження у першій інстанції.

Зазначена невідповідність було виявлено вже після рішення по 1-й інстанції. На понеділок призначено розгляд апеляції банку.

Як би така ситуація була на момент підписання договорів (ген договору і Кредитного) то все зрозуміло відсутня згода по істотних умовах - договір не укладений.

Але на момент підписання (серпень 2007) фактично договори були укладені і вже після внесення змін у Генеральний договір і Кредитний договір, а також після визнання недійсною угоди про внесення змін до Кредитного договору фактично істотні умови – «відпали».

Апеляційним господарським судом розглядається апеляційна скарга Банку на рішення Господарського суду за позовом Банку до Позичальника про стягнення заборгованості за кредитним договором, в тому числі: тіла кредиту, процентів, пені.

Але через відсутність істотних умов кредитування на момент пред’явлення зазначеного позову не існувало кредитного договору.

Таким чином Позичальник зберігав у себе грошові кошти без достатньої правової підстави.

Відповідно до ст.1212 ЦК України особа зобов’язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно набуте, згодом відпала.

Враховуючи, що на момент пред’явлення позову не існувало кредитних відносин, а позивачем подано позов про стягнення заборгованості за кредитним договором, то позов пред’явлено безпідставно оскільки у позивача відсутні правові підстави для стягнення боргу у зв'язку з неналежним виконанням відповідачем взятих на себе зобов'язань за Кредитним договором в межах Генерального договору на здійснення кредитних операцій в частині повернення основної суми кредиту, сплати процентів та пені.

Може у когось є якісь міркування з наведеного, дякую.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show