Решение апелляционного суда Сумской области об отказе ПАТ "Дельта банк" во взыскании пени


Считаете ли Вы решение справедливым и законным?  

1 member has voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

Справа №2-3394

Головуючий у суді у 1 інстанції - Кудін

Номер провадження 22-ц/1890/2182/12

Суддя-доповідач - Семеній Категорія - 27

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2012 року

м.Суми

Колегія суддів з розгляду справ цивільного судочинства Апеляційного суду Сумської області в складі:

головуючого-судді - Семеній Л. І.,

суддів - Білецького О. М., Кононенко О. Ю.,

з участю секретаря судового засідання - Кияненко Н.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні апеляційного суду цивільну справу за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 28 вересня 2012 року у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

в с т а н о в и л а:

07 червня 2012 року Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» звернулося до суду з вказаним позовом, мотивуючи позовні вимоги тим, що 25 травня 2007 року між ним та відповідачем ОСОБА_1 був укладений кредитний договір №006-18022-250507, за яким банк відкрив позичальнику картковий рахунок НОМЕР_1 в національній валюті за відновлювальною відкличною кредитною лінією для споживчих та розрахункових цілей в сумі 1500 грн. та відсотковою ставкою 29,9% річних.

В зв'язку з тим, що своїх зобов'язань за кредитним договором ОСОБА_1 належним чином не виконує і у неї виникла заборгованість, позивач просив стягнути заборгованість, яка станом на 26 березня 2012 року склала 5924,44 грн. заборгованості по тілу кредиту та 525 грн. пені за прострочену заборгованість на початок періоду, а всього на суму 6449,44 грн.

Рішенням Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 28 вересня 2012 року позов Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Дельта Банк» задоволено.

Стягнуто на користь Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Дельта Банк» з ОСОБА_1 заборгованість за кредитним договором №006-18022-250507 від 25.05.2007 року в сумі 6449,44 грн., яка складається з тіла кредиту - 5924,44 грн. та пені - 525 грн.

Вирішено питання судових витрат.

В апеляційній скарзі ОСОБА_1, посилаючись на незаконність ухваленого рішення, неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи, порушення норм матеріального та процесуального права, просить рішення скасувати та ухвалити нове рішення про відмову у задоволенні позову.

Зазначає, що банк не надав суду розрахунок заборгованості за тілом кредиту, а суд не дослідив обставин виникнення або наявності заборгованості взагалі. Вважає, що боргу перед банком не має, оскільки повністю його погасила, що підтверджується квитанціями. Крім того, не було застосовано спеціальний строк позовної давності у частині стягнення пені.

Заслухавши пояснення представника позивача ОСОБА_3, який заперечив проти задоволення скарги, дослідивши матеріали справи, перевіривши законність й обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених в суді першої інстанції, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Судом першої інстанції встановлено та з матеріалів справи вбачається, що 25.05.2007 р. між ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Комерційний Банк Дельта», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі - ПАТ «Дельта Банк») був укладений кредитний договір №006-18022-250507, за яким банк відкрив позичальнику картковий рахунок НОМЕР_1 в національній валюті за відновлювальною відкличною кредитною лінією для споживчих та розрахункових цілей в сумі 1500 грн. та відсотковою ставкою 29,9% річних.

За умовами п.п.2.5 п.2 договору та Правилами здійснення операцій за картковими рахунками, відкритими фізичними особами, держатель картки зобов'язаний щомісяця до 15 числа здійснювати погашення суми заборгованості за кредитною лінією, яка виникла за попередній звітний місяць згідно з тарифами, а також здійснювати погашення в повному обсязі заборгованості за овердрафтом, яка виникла за попередній звітний місяць, сплачувати всю суму процентів, які нараховані за користування кредитними коштами та/або овердрафтом за попередній звітний місяць та всю суму пені, яка нарахована за попередній звітний місяць у разі порушення строків сплати заборгованості.

Також п.п.2.7 п.2 договору визначено черговість зарахування коштів, сплачених позичальником, а саме: погашення плати за прострочену заборгованість, потім на сплату прострочених процентів за користування кредитом, на погашення основного боргу по кредиту, тобто тіла кредиту, на сплату поточних процентів за користування кредитом, на погашення поточної заборгованості за кредитом, на сплату комісій банку та в останню чергу кошти зараховуються на поточний рахунок (позитивний залишок). При цьому у першу чергу погашається прострочена заборгованість, а потім поточна.

ОСОБА_1 погодилася з умовами вказаного вище договору на відкриття та обслуговування карткового рахунку та платіжної картки та тарифами на обслуговування платіжної картки за тарифним пакетом «Лояльний», які затверджені рішенням тарифного комітету банку17.04.2007 р., протокол №10.

З матеріалів справи вбачається, що позичальник своїх зобов'язань за укладеним договором належним чином не виконує, внаслідок чого утворилася заборгованість, яка згідно з розрахунком банку станом на 26.03.2012 р. склала 5924,44 грн. заборгованості по тілу кредиту та 525 грн. пені за прострочену заборгованість на початок періоду, а всього на суму 6449,44 грн.

За таких обставин, суд першої інстанції правильно встановив правовідносини, що склались між сторонами, дав належну правову оцінку доказам, поясненням сторін.

Рішення суду в частині стягнення основного боргу (тіла кредиту) відповідає вимогам ст.ст. 526, 527, 530, 1050, 1054 ЦК України та ґрунтується на зібраних у справі доказах.

Доводи апеляційної скарги у частині необґрунтованого розміру суми заборгованості по кредиту спростовуються розрахунком заборгованості за кредитним договором та випискою з рахунку.

Твердження апелянта про повну сплату заборгованості за кредитом спростовуються матеріалами справи. Всі кошти, що були ним сплачені на погашення заборгованості відповідно до наданих ним суду квитанцій, зазначені в графі 17 розрахунку та враховані банком при визначенні розміру заборгованості (а.с.11). Інших доказів, які б підтверджували, що відповідач своєчасно та в повному розмірі сплатив заборгованість перед банком, суду не надано.

Проте, з висновком суду першої інстанції, у частині стягнення неустойки, колегія суддів не може погодитися.

Так, згідно з вимогами ч.3 ст.549 ЦК України пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.258 ЦК України до вимог про стягнення неустойки застосовується позовна давність в один рік.

З розрахунку заборгованості вбачається, що пеня у сумі 525 грн. нарахована за період з квітня 2008 року по 30 червня 2009 року, а з позовом банк звернувся до суду в червні 2012 року, тобто по закінченню строку для захисту порушеного права. Доказів поважності причин пропуску позивачем цього строку матеріали справи не містять.

Відповідно до ч.3,4 ст.367 ЦК України позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення.

Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

В порушення вимог ст. ст.213,214 ЦПК України суд першої інстанції при ухваленні рішення не застосував ці норми права, хоча відповідачка у своєму запереченні на позовну заяву просила суд застосувати річний строк позовної давності до вимог про стягнення пені.

Так як неправильне застосування норм матеріального права та порушення норм процесуального права призвело до неправильного вирішення справи, дане рішення в частині стягнення неустойки відповідно до п.4 ст.309 ЦПК України підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення про відмову в задоволенні цих вимог.

Керуючись ст. ст.303,304, п.2 ч.1 ст.307, п.4 ч.1 ст.309, 313, ч.2 ст.314, ст.ст.316, 317, 319 ЦПК України, колегія суддів,

в и р і ш и л а:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 частково задовольнити.

Рішення Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 28 вересня 2012 року в частині вирішення позовних вимог про стягнення пені скасувати та ухвалити нове рішення про відмову в задоволенні цих вимог Публічному акціонерному товариству «Дельта Банк».

В іншій частині рішення суду першої інстанції залишити без змін.

Рішення набирає законної сили з моменту його проголошення і може бути оскаржене в касаційному порядку безпосередньо до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів з дня набрання ним законної сили.

Головуючий -

Судді -

http://reyestr.court.gov.ua/Review/27578540

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи

  No members to show