Решение Хозяйственного суда Черновицкой области об отказе Сведбанку во взыскании долга


Считаете ли Вы решение справедливым и законным?  

1 member has voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" вересня 2012 р. Справа № 5027/492/2012.

За позовом публічного акціонерного товариства "Сведбанк", м. Київ

до відповідача приватного підприємства "Промбудінвест", м. Чернівці

третя особа на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - Чесанов Анатолій Анатолійович, м. Чернівці

про стягнення заборгованості в сумі 3 565 703,38 грн.

Суддя Гурин М.О.

Представники:

від позивача -Петров Я.А., довіреність від 23.01.2012 р.

від відповідача -Волошина Т.Б., довіреність від 24.05.2012 р.

від третьої особи -Волошина Т.Б., довіреність від 21.02.2011 р.

СУТЬ СПОРУ: публічне акціонерне товариство "Сведбанк" звернулось з позовом до приватного підприємства "Промбудінвест" про стягнення заборгованості за кредитним договором в сумі 3 565 703,38 грн.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує неналежним виконання відповідачем умов укладеного з позивачем кредитного договору № 29/12-Ф від 25.10.2006 р.

Провадження у справі порушено ухвалою господарського суду Чернівецької області від 09.08.2012 р., справу до розгляду призначено в судовому засіданні на 21.08.2012 р.

Ухвалою господарського суду Чернівецької області суду від 21.08.2012 р., у зв'язку з неявкою відповідача, розгляд справи в судовому засіданні відкладено на 06.09.2012 р.

Ухвалою господарського суду Чернівецької області суду від 06.09.2012 р. прийнято до розгляду заяву про збільшення позовних вимог, розгляд справи в судовому засіданні відкладено на 17.09.2012 р., позивача зобов'язано надати належним чином завірену копію письмового звернення відповідача на одержання кредиту відповідно до п. 2.2.1. кредитного договору № 29/12-Ф від 25.10.2006 р., належним чином завірені докази отримання відповідачем коштів згідно кредитного договору № 29/12-Ф від 25.10.2006 р. (меморіальні ордера, тощо); відповідача - відзив на позовну заяву та докази в його обґрунтування.

Ухвалою господарського суду Чернівецької області суду від 17.09.2012 р., враховуючи усне клопотання представника відповідача про відкладення розгляду справи, неявку третьої особи у судове засідання, невиконання сторонами вимог ухвали від 06.09.2012 р., розгляд справи в судовому засіданні відкладено на 27.09.2012 р., повторно зобов'язано позивача надати належним чином завірену копію письмового звернення відповідача на одержання кредиту відповідно до п. 2.2.1. кредитного договору № 29/12-Ф від 25.10.2006 р., належним чином завірені докази отримання відповідачем коштів згідно кредитного договору № 29/12-Ф від 25.10.2006 р. (меморіальні ордера, тощо); відповідача - відзив на позовну заяву та докази в його обґрунтування.

27.09.2012 р. господарським судом Чернівецької області отримано письмові пояснення представника позивача щодо надання доказів на виконання вимог ухвали від 17.09.2012 р.

27.09.2012 р. до господарського суду Чернівецької області надійшов відзив на позовну заяву, згідно якого відповідач позов не визнає, просить відмовити в його задоволенні, вказуючи на його необґрунтованість.

Представник позивача в судовому засіданні збільшені позовні вимоги підтримав в повному обсязі, наполягав на задоволенні позову з підстав зазначених у позовній заяві та письмових поясненнях.

Представник відповідача та третьої особи заперечувала проти задоволення позову з мотивів викладених у відзиві на позов.

Заслухавши пояснення представників сторін, розглянувши матеріали справи, встановивши фактичні обставини у справі, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, дослідивши та оцінивши в сукупності надані докази, проаналізувавши законодавство, що регулює спірні правовідносини між сторонами, суд встановив таке.

25.10.2006 р. між приватним підприємством "Промбудінвест", громадянином України Чесановим Анатолієм Анатолійовичем та закритим акціонерним товариством "ТАС-Інвестбанк" було укладено кредитний договір №29/12-Ф (далі -договір), згідно п. 1.1 якого ЗАТ "ТАС-Інвестбанк" відкриває Позичальнику (відповідач та третя особа по справі) кредитну лінію, що відновлюється, відповідно до якої надає Позичальнику кредит у доларах США (далі -валюта кредиту) на умовах, передбачених Договором, а позичальник зобов'язується одержувати кошти кредиту, а також повернути кошти кредиту у строки, визначені у графіку встановлення та зменшення ліміту заборгованості за кредитною лінією (Додаток №1 до договору), сплатити проценти за користування ними та виконати інші зобов'язання, передбачені договором (а.с. 10-16, Т.1).

Згідно п. 1.2 договору загальний ліміт заборгованості за кредитною лінією: 557 000,00 доларів США, що зменшується згідно додатку №1 до договору.

Відповідно до п.1.3. договору строк дії кредитної лінії з 25.10.2006 року по 24.10.2011 року.

Пунктом 1.5. договору встановлено цільове призначення кредиту:

- для фізичної особи зі сторони позичальника споживчі потреби - 239 000,00 доларів США.

- для юридичної особи зі сторони позичальника -рефінансування заборгованості, що виникла перед філією ЧЦВ "Промінвестбанк" в сумі 238 000,00 доларів США; розробка та затвердження проектної документації на реконструкцію нежитлової будівлі в розмірі 80 000,00 доларів США; будівництво та реконструкція будівлі за адресою: м. Чернівці, вул. Кармелюка, 19.

Процентна ставка за користування коштами кредиту згідно пункту 1.4 договору (з урахуванням Додаткового договору №1 від 29.09.2008 р. (а.с. 25, Т.1)) складає:

- для Чесанова А.А. - 14,5 відсотків річних;

- для приватного підприємства "Промбудінвест" -на період з 25.10.2006 р. по 30.09.2008 р. відсоткова ставка за користування коштами кредиту становить 14,5 відсотків річних, починаючи з 01.10.2008 р. по 28.02.2009 р. відсоткова ставка становить 15,5 відсотків річних, починаючи з 01.03.2009 р. відсоткова ставка становить 14,5 відсотків річних.

Пунктом 4.1 договору передбачено, що кошти кредиту одержані Позичальником за договором, повертаються ним у валюті кредиту на рахунок для обліку наданого кредиту з додержанням строків визначених в Графіку встановлення зменшення ліміту заборгованості за кредитною лінією.

Згідно Графіку зменшення ліміту заборгованості за кредитною лінією (додаток №1 до кредитного договору №29/12-Ф від 25.10.2006 р. в редакції додаткового договору №2 від 15.12.2006 р. (а.с. 27-28, Т.1)) кінцевий строк повернення коштів -24.10.2011 року.

У відповідності до п. 4.2 договору позичальник щомісячно сплачує проценти за користування кредитом на рахунок банку у валюті кредиту в такі строки: не пізніше 05 числа кожного місяця за період з першої по останню дату попереднього місяця або разом з повним погашенням суми кредиту, якщо таке погашення відбулося раніше 05 числа місяця.

Сторони договору в п.5.1.1 передбачили, що виконання зобов'язань позичальника забезпечується іпотекою нежитлової будівлі загальною площею 5 407,3 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Кармелюка, 19 та належить на праві приватної власності юридичній особі, що виступає на стороні Позичальника, за договором іпотеки, який укладається між банком й власником та посвідчується нотаріально не пізніше 25.10.2006 р.

Згідно п. 6.2 договору у разі порушення строків погашення кредиту Позичальник на вимогу Банку сплачує Банку (додатково до процентів за користування кредитом) за кожен день прострочення платежів (включаючи день сплати боргу) пеню, яка сплачується в гривнях за курсом НБУ на день здійснення платежу, у розмірі, що розраховується, виходячи з подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період за який сплачується пеня, та суми своєчасно не повернутих коштів.

Пунктом 6.3 договору передбачено, що у разі порушення строків сплати процентів за користування кредитом та комісії Позичальник на вимогу Банку сплачує Банку (додатково до процентів за користування кредитом) за кожен день прострочення платежів (включаючи день сплати боргу) пеню, яка сплачується в гривнях за курсом НБУ на день здійснення платежу, у розмірі, що розраховується, виходячи з подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період за який сплачується пеня, та суми боргу.

Відповідно до меморіальних валютних ордерів №2-2 від 25.10.2006 р., №11-7 від 17.10.2007 р., №11-4 від 14.01.2008 р., №11-2 від 27.02.2008 р. (а.с. 24, Т.3), за твердженням позивача, приватним підприємством "Промбудінвест" отримано від Банку 361 188,00 доларів США.

Згідно пункту 1.2 Статуту позивача ПАТ "Сведбанк Інвест" було зареєстроване як юридична особа 07.06.1996 року з назвою АКБ "Сосьєте Женераль Україна", яке в подальшому 12.10.2001 року було перейменоване на Закрите акціонерне товариство "Тас-Інвестбанк", яке в свою чергу 31.10.2007 року було перейменоване на Закрите акціонерне товариство "Сведбанк Інвест" та його визначено правонаступником ЗАТ "Тас-Інвестбанк" (а.с. 62, Т.2).

23 жовтня 2009 року ПрАТ "Сведбанк Інвест" було припинено шляхом приєднання до публічного акціонерного товариства "Сведбанк" (а.с. 62, Т.2).

Статтею 107 Цивільного кодексу України передбачено порядок припинення юридичної особи шляхом приєднання.

Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 107 Цивільного кодексу України, після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

23 жовтня 2009 року відповідно до вимог ч.2 ст. 107 Цивільного кодексу України було складено передавальний акт, затверджений Рішенням (у формі Наказу) Єдиного акціонера, що одноосібно здійснює повноваження позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Сведбанк Інвест" від 23 жовтня 2009 року №5 та Рішенням Позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Сведбанк" від 23 жовтня 2009 року Протокол № 41, який мав містити інформацію про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її боржників та кредиторів, включаючи зобов'язання, що оскаржується сторонами (а.с. 36-38, Т.3).

Представником відповідача та третьої особи 17.09.2012 р. надано суду висновок судово-економічної експертизи по цивільній справі №2-743/1, складеного 07.07.2011 р. (а.с. 55-68, Т.3), проведеної на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці про призначення судово-економічної експертизи по матеріалах справи №2-743/11 за позовом публічного акціонерного товариства "Сведбанк" до Чесанова Анатолія Анатолійовича, приватного підприємства будівельна компанія "Промбудінвест" про стягнення заборгованості, з якого вбачається, що на вирішення судової експертизи було поставлено наступні питання:

1. Чи підтверджується документально наявність заборгованості Чесанова Анатолія Анатолійовича (ідентифікаційний номер 2386016253) перед Приватним акціонерним товариством "Сведбанк Інвест" (ідентифікаційний код 21658672) за кредитним договором №29/12-Ф від 29.12.2006 року, станом на 23.10.2009 року (включно), та у якому розмірі (у тому числі: заборгованість за кредитом, заборгованість за процентами, заборгованість за щорічною комісією)?

2. Чи підтверджується документально наявність заборгованості Приватного підприємства Будівельна компанія "Промбудінвест" (ідентифікаційний код 33259903) перед Приватним акціонерним товариством "Сведбанк Інвест" (ідентифікаційний код 21658672) за кредитним договором №29/12-Ф від 25.10.2006 року, станом на 23.10.2009 року (включно), та у якому розмірі (у тому числі: заборгованість за кредитом, заборгованість за процентами, заборгованість за щорічною комісією)?

3. Чи підтверджується документально та якими саме документами передача заборгованості Чесанова Анатолія Анатолійовича (ідентифікаційний номер 23.86016253) та Приватного підприємства Будівельна компанія "Промбудінвест" (ідентифікаційний код 33259903) перед Приватним акціонерним товариством "Сведбанк Інвест" (ідентифікаційний код 21658672) за кредитним договором №29/12-Ф від 25.10.2006 року, на користь Акціонерного товариства "Сведбанк" (публічне) (ідентифікаційний код 19356840) та у якому розмірі (у тому числі: заборгованість за кредитом, заборгованість за процентами, заборгованість за щорічною комісією)?

4. Чи дотримано в процесі реорганізації Приватного акціонерного товариства "Сведбанк Інвест" шляхом його Приєднання до публічного акціонерного товариства "Сведбанк" вимог законодавства України щодо порядку передачі зобов'язань юридичної особи, яка припиняється?

5. Чи документально правильно оформлений Передавальний акт станом на 23 жовтня 2009 року (кінець дня), затверджений позачерговими Загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства "Сведбанк" та приватного акціонерного товариства "Сведбанк Інвест"?

6. Чи відображено у Передавальному акті від 23 жовтня 2009 року зобов'язання, встановлене кредитним договором №29/12-Ф від 25.10.2006 року, укладеним між ЗАТ "ТАС-ІНВЕСТБАНК" та Чесановим А.А., ПП БК "Промбудінвест"?

7. Чи можна однозначно стверджувати, що Акціонерному товариству "Сведбанк" (публічне) (ідентифікаційний код 19356840) була передана заборгованість Чесанова Анатолія Анатолійовича (ідентифікаційний номер 2386016253) та Приватного підприємства Будівельна компанія "Промбудінвест" (ідентифікаційний код 33259903) перед Приватним акціонерним товариством "Сведбанк Інвест" (ідентифікаційний код 21658672) за кредитним договором №29/12-Ф від 25.10.2006 року, та саме у тому розмірі, який зазначений у "Розрахунку заборгованості за кредитним договором №29/12-Ф від 25.10.2006р. станом на 30.11.2012 р. включно" ?

8. Чи підтверджується документально розмір заборгованості, зазначений у "Розрахунку заборгованості за кредитним договором №29/12-Ф від 25.10.2006р. станом на 30.11.2010р. включно" ? Якщо ні, то які порушення вимог чинного законодавства при його складанні могли сприяти неправильності визначення суми заборгованості ?

Судовим експертом зроблено наступні висновки:

1. Експерту на дослідження не подано розпорядчі, первинні документи та реєстри обліку, що документально підтверджують факт передачі заборгованості Чесанова Анатолія Анатолійовича перед ЗАТ "ТАС-ІНВЕСТБАНК" Публічному акціонерному товариству "Сведбанк".

На підставі вищенаведеного в об'ємі поданих документів не надається за можливе документально підтвердити наявність заборгованості Чесанова Анатолія Анатолійовича (ідентифікаційний номер 2386016253) перед Приватним акціонерним товариством "Сведбанк Інвест" (ідентифікаційний код 21658672) за кредитним договором Ж29/12-Ф від 29.12.2006 року, станом на 23.10.2009 року (включно), та документально підтвердити її розмір (у тому числі: заборгованість за кредитом, заборгованість за процентами, заборгованість за щорічною комісією).

2. Експерту на дослідження не подано розпорядчі, первинні документи та реєстри обліку, що документально підтверджують факт передачі заборгованості Приватного підприємства Будівельна компанія "Промбудінвест" перед ЗАТ "ТАС-ІНВЕСТБАНК" Публічному акціонерному товариству "Сведбанк".

На підставі вищенаведеного в об'ємі поданих документів не надається за можливе документально підтвердити наявність заборгованості Приватного підприємства Будівельна компанія "Промбудінвест" (ідентифікаційний код 33259903) перед Приватним акціонерним товариством "Сведбанк Інвест" (ідентифікаційний код 21658672) за кредитним договором №29/12-Ф від 25.10.2006 рову, станом на 23.10.2009 року (включно), та документально підтвердити її розмір (у тому числі: заборгованість за кредитом, заборгованість за процентами, заборгованість за щорічною комісією).

3. Експертом підтверджується документально, що в поданих на дослідження виписках/особових рахунках, скріплених печаткою Публічного акціонерного товариства "Сведбанк" (Ідентифікаційний код 19356840 МФО 300164) відображена передача заборгованості Чесанова Анатолія Анатолійовича (ідентифікаційний номер 2386016253) та Приватного підприємства Будівельна компанія "Промбудінвест" (ідентифікаційний код 33259903) перед Приватним акціонерним, товариством "Сведбанк Інвест" (ідентифікаційний код 21658672) за кредитним договором №29/12- Ф від 25.10.2006 року, на користь Акціонерного товариства "Сведбанк" (публічне) (ідентифікаційний код 19356840).

Проте, встановити документальну обґрунтованість та підставність відображення в поданих на дослідження виписках/особових рахунках, скріплених печаткою Публічного акціонерного товариства "Сведбанк" (Ідентифікаційний код 19356840 МФО 300164) передачі заборгованості Чесанова Анатолія Анатолійовича (ідентифікаційний номер 2386016253) та Приватного підприємства Будівельна компанія "Промбудінвест" (ідентифікаційний код 33259903) перед Приватним акціонерним товариством "Сведбанк Інвест" (ідентифікаційний код 21658672) за кредитним договором №29/12- Ф від 25.10.2006 року, на користь Акціонерного товариства "Сведбанк" (публічне) (ідентифікаційний код 19356840) не надається за можливе.

4. У зв'язку з неподанням на дослідження Розшифрування активів, зобов'язань і капіталу, які передаються банку-правонаступнику, у розрізі рахунків експерту не надається за можливе встановити чи дотримано в процесі реорганізації Приватного акціонерного товариства "Сведбанк Інвест" шляхом його Приєднання до публічного акціонерного товариства "Сведбанк" вимог законодавства України щодо порядку передачі зобов'язань юридичної особи, яка припиняється.

5. Розшифрування активів, зобов'язань і капіталу, які передаються банку-правонаступнику, у розрізі рахунків експерту на дослідження не подано, що унеможливлює встановлення правильності оформлення Передавального акту станом на 23 жовтня 2009 року (кінець дня), затвердженого позачерговими Загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства "Сведбанк" та приватного акціонерного товариства "Сведбанк Інвест".

6. Дослідженням Передавального акту від 23 жовтня 2009 року експертом не встановлено наявність записів, у яких відображено зобов'язання, встановлене кредитним договором №29/12-Ф від 25.10.2006 року, укладеним між ЗАТ "ТАС-ІНВЕСТБАНК" та Чесановим А.А., ПП БК "Промбудінвест".

7. Проведеним дослідженням експертом встановлено, що в об'ємі поданих документів та матеріалів справи відсутні документи, що дають можливість однозначно стверджувати, що Акціонерному товариству "Сведбанк" (публічне) (ідентифікаційний код 19356840) була передана заборгованість Чесанова Анатолія Анатолійовича (ідентифікаційний номер 2386016253) та Приватного підприємства Будівельна компанія "Промбудінвест" (ідентифікаційний код 33259903) перед Приватним акціонерним товариством "Сведбанк Інвест" (ідентифікаційний код 21658672) за кредитним договором №29/12-Ф від 25.10.2006 року, та саме у тому розмірі який зазначений у "Розрахунку заборгованості за кредитним договором №29/12-Ф від 25.10.2006р. станом на 30.11.2010р. включно".

8. Дослідженням поданих документів та матеріалів справи експертом встановлено, що поданий на дослідження "Розрахунок заборгованості за Кредитним договором №29/12-Ф від 25.10.2006р. по 24.10.2011р. станом на 30.11.2010р. включно" проведено з недотриманням вимог п.6 статті 232 Господарського Кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-IV, та п.6.2, 6.3 умов Кредитного договору № 29/12-Ф від 25 жовтня 2006 року, в зв'язку з чим не підтверджується документально встановлений розмір заборгованості.

Відповідно до п. 13 Плану реорганізації шляхом приєднання (додаток № 2 до Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 27.06.2008 року № 189 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 12 вересня 2008 року за №845/15536) передбачено переукладання (у разі необхідності) банком-правонаступником договорів з клієнтами банку, у тому числі банківського рахунку, банківського вкладу, кредитних, про встановлення кореспондентських відносин та інших.

У свою чергу, судом встановлено, що між відповідачем та позивачем кредитний договір №29/12-Ф від 25.10.2006 року переукладений не був, що також свідчить про те, що право вимоги за кредитним договором №29/12-Ф від 25.10.2006 року від ЗАТ "Сведбанк Інвест" до ПАТ "Сведбанк" не було передане.

Водночас, у відповідності до статті 517 (Докази прав нового кредитора у зобов'язанні) Цивільного кодексу України первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та Інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Таким чином, документами, які засвідчують перехід прав кредитора у зобов'язанні до нового кредитора, зокрема, при правонаступництві, окрім передавального акту, є документи, які засвідчують права, що передаються, а також документ (документи), який (які) посвідчує (посвідчують) факт такої передачі (наприклад: акт приймання-передачі у якому зазначено про передавання відповідної кредитної справи).

Ухвалами суду неодноразово витребовувались у позивача ряд доказів, а саме: належним чином завірені копії письмового звернення відповідача на одержання кредиту відповідно до п. 2.2.1. кредитного договору № 29/12-Ф від 25.10.2006 р., належним чином завірені докази отримання відповідачем коштів згідно кредитного договору № 29/12-Ф від 25.10.2006 р. (меморіальні ордера, тощо).

Так, п.п. 2.2., 2.2.1. кредитного договору № 29/12-Ф від 25.10.2006 р. встановлено, що кредит надається за письмовим зверненнями Позичальника (у одному екземплярі) після укладання (відповідно до розділу 5 Договору) договорів у забезпечення виконання зобов'язань за Договором. Письмове звернення юридичною особою зі сторони Позичальника подається на її фірмовому бланку за підписом керівника, завіреним відбитком печатки, у одному екземплярі та має містити: вихідний номер, дату, розмір траншу, його цільове призначення та строки здійснення Банком платежу. До письмового звернення юридична особа зі сторони Позичальника додає документи, які обґрунтовують відповідність цільовому призначенню кредиту платежів, які він передбачає здійснити за рахунок кредитних коштів, а саме: завірені юридичною особою зі сторони Позичальника копії договорів, рахунків, накладних та (або) інші документи, на підставі яких має здійснюватися платіж, а також оригінали платіжних доручень.

Однак, з наданих представником позивача копій заяв (а.с. 74-77, Т.3) вбачаються, що вони не відповідають вимогам вищевказаних пунктів договору, а саме:

- заяви написані не на фірмовому бланку;

- на заявах відсутня печатка Підприємства;

- відсутні вихідний номер та дата;

- із змісту заяв вбачається, що це заяви на продаж валюти на міжбанківському валютному ринку, а не письмові звернення Позичальника на надання кредиту.

Крім того, відповідно до п. 1.191 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" меморіальний ордер - розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку для оформлення операцій щодо списання коштів з рахунка платника і внутрішньобанківських операцій відповідно до цього Закону та нормативно-правових актів Національного банку України.

Згідно п. 4.6. Положення "Про організацію операційної діяльності в банках України" затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003 р. №254 меморіальні документи застосовуються банками для здійснення і відображення в обліку операцій банку і його клієнтів за безготівковими розрахунками відповідно до нормативно-правових актів Національного банку. До меморіальних документів (паперових або електронних), що використовуються для безготівкових розрахунків, належать такі розрахункові документи: меморіальні ордери, платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, платіжні вимоги, розрахункові чеки, інші документи (інші платіжні інструменти, що визначаються нормативно-правовими актами Національного банку).

Пунктами 4.7., 4.8. даного Положення визначено, що внутрішньобанківські операції оформляються меморіальними ордерами та іншими документами, що складаються банками відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку і внутрішніх процедур банку. Операції, що відображаються за позабалансовими рахунками, також оформляються меморіальними ордерами. У первинних документах, на підставі яких здійснюються записи в бухгалтерському обліку, мають зазначатися номери кореспондуючих рахунків за дебетом і кредитом, сума операції в грошовому виразі, дата виконання, підпис відповідального виконавця, підпис контролера (якщо операція підлягає додатковому контролю), підпис уповноваженої особи (якщо підставою для здійснення операції було відповідне розпорядження).

Представником позивача, на підтвердження факту отримання приватним підприємством "Промбудінвест" коштів кредиту, надано меморіальні ордери №2-2 від 25.10.2006 р., №11-7 від 17.10.2007 р., №11-4 від 14.01.2008 р., №11-2 від 27.02.2008 р. (а.с. 24, Т.3).

Однак з даних меморіальних ордерів вбачається, що:

- банк клієнта, який проводив кошти, АТ "Сведбанк Інвест", а проведені дані кошти ПАТ "Сведбанк";

- датою виконання меморіальних ордерів №2-2 25.10.2006 р., №11-7 від 17.10.2007 р., №11-4 від 14.01.2008 р., №11-2 від 27.02.2008 є 23.08.2012 р., що підтверджується відтиском печатки банку;

- призначення платежу на всіх меморіальних ордерах "продаж валюти", а не надання коштів на виконання кредитного договору.

Відповідно до приписів статті 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Статтею 34 цього ж Кодексу, унормовано, що господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

В обґрунтування позовних вимог не подано суду доказів переукладання позивачем (банком правонаступником) договору з відповідачем (клієнтом банку), доказів, що засвідчують права, що передаються (акт приймання-передачі, меморіальні ордери, докази звернення, тощо).

Наявні в матеріалах справи висновок №3022/12-45 (а.с. 43-48, Т.3) експертного економічного дослідження та Науково-правовий висновок доктора юридичних наук Дзери О.В. (а.с. 49-55,Т.3) оцінюються судом критично, оскільки не є висновками судової експертизи та містять висновки щодо загальних питань правонаступництва позивача, без з'ясування з посиланням на обставини справи та наявні в ній документи того, чи має місце передача заборгованості Приватного підприємства Будівельна компанія "Промбудінвест" перед ЗАТ "Сведбанк - Інвест" за кредитним договором №29/12-Ф від 25.10.2006 року на користь ПАТ "Сведбанк".

За недоведеністю позовних вимог у задоволенні позову слід відмовити, а судові витрати залишити за позивачем.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 33, 42, 49, 82, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В :

1.У задоволенні позову відмовити.

2.Судові витрати залишити за позивачем.

Повне рішення складено 28.09.2012 р.

Суддя М.О. Гурин

http://reyestr.court.gov.ua/Review/26241307

Link to comment
Share on other sites

Это проплаченное решение.Чесанов -депутат ,олигарх Черновицкого уровня. Во Львове оно пройдет так как адвокат Видповидача дочка судьи Львовского апеляционного госп.суда.А вот устоит ли оно в ВГСУ....

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи

  No members to show