Дополнительное определение (ухвала) суда


Recommended Posts

Тема актуальна например когда истец отказался от иска, или иск оставлен без рассмотрения, или когда апелляция/кассацация удовлетворила жалобу на определение суда 1й инстанции/апелляции.

В КАС четко предусмотрена возможность вынесения такого определения, а вот в ГПК только возможность вынесения дополнительного решения суда (ст. 220).

Не смотря что в соответствии с 208 - определение - это вид судебного решения, киевская апелляция упорно отказывает в вынесении дополнительных решений на определения суда.

 

Вообщем если кто сталкивался, или может помочь найти в реестре, буду признателен...

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Нашел... Но неудачная попытка :(

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28540310

 

10.01.2013

Справа №2/0808/2027/2012

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2013 року Жовтневий районний суд міста Запоріжжя у складі:

головуючого судді Смолки І.О.,

при секретарі Котовій С.В.,

розглянувши заяву ОСОБА_1 про компенсацію судових витрат відповідача,В С Т А Н О В И В:В провадженні Жовтневого районного суду м. Запоріжжя знаходилась цивільна справа № 2/0808/2027/2012 за позовом Головного управління Держкомзему у Запорізькій області до ОСОБА_1, третя особа: Державна фінансова інспекція в Запорізькій області про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок неправомірних дій.

Ухвалою від 23.10.2012 позовну заяву Головного управління Держкомзему у Запорізькій залишено без розгляду.

14.12.2012 року ОСОБА_1 звернулася до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя із заявою про компенсацію судових витрат. У заяві ОСОБА_1 просить відшкодувати на свою користь матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок неправомірних дій, на правову допомогу у розмірі 1 505,47 грн. (одна тисяча п'ятсот п'ять гривень 47 коп.) з Головного управління Держкомзему у Запорізькій області.

У судовому засіданні сторони відсутні. Суд належним чином повідомив сторони про судове засідання, про що свідчать поштові повідомлення про отримання повісток. Причина неявки сторін суду не відома. Відповідно до ч.3 ст.220 ЦПК України, присутність сторін не є обов»язковою, тому суд розглядає заяву у відсутності сторін.

Ознайомившись з матеріалами зазначеної заяви суд приходить до висновку про відмову ОСОБА_1 у задоволенні її заяви, в ухваленні додаткового рішення і стягненні суми 1 505,47 грн. з наступних підстав:

Відповідно до ч. 3 ст. 89 ЦПК України у разі залишення заяви без розгляду відповідач має право заявити вимоги про компенсацію здійснених ним витрат, пов'язаних з розглядом справи, внаслідок необґрунтованих дій позивача.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 79 ЦПК України до витрат, пов'язаних з розглядом судової справи, належать витрати на правову допомогу. Статтею 84 ЦПК України визначено, що витрати на правову допомогу це витрати, пов'язані з оплатою правової допомоги адвоката або іншого фахівця в галузі права, несуть сторони, крім випадків надання безоплатної правової допомоги.

Згідно ч. 1 ст. 40 ЦПК України, «представником в суді може бути адвокат або інша особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, має цивільну процесуальну дієздатність і належним чином засвідчені повноваження на здійснення представництва в суді».

Відповідно до ч. 1 ст. 56 ЦПК України правову допомогу може надавати особа, яка є фахівцем у галузі права і за законом має право на надання правової допомоги.

Особа, яка має право на надання правової допомоги та є фахівцем у галузі права і за законом має право на надання правової допомоги, допускається ухвалою суду за заявою особи, яка бере участь у справі.

Таким чином, необхідною умовою допуску особи, яка надає правову допомогу для участі у справі, є волевиявлення особи, яка бере участь у справі та прийнята з цього питання ухвала суду. Відшкодування витрат на правову допомогу може мати місце лише за наявності цих умов.

Представник ОСОБА_1 - ОСОБА_2 був допущений до судового провадження у справі № 2/0808/2027/2012 як її представник. Відповідно до вимог ст. 56 ЦПК України ОСОБА_1 не подавала жодної заяви про допуск ОСОБА_2 як фахівця у галузі права та такого, що за законом має право на надання правової допомоги.

Представник особи, яка бере участь у справі, за дорученням має процесуальний статус саме представника цієї особи, що передбачено ст. ст. 26, 42 ЦПК України і не може одночасно мати процесуальний статус особи, яка надає правову допомогу. ЦПК не відносить до судових витрат витрати за послуги представника у суді.

Крім того, витрати на правову допомогу, надану фахівцем у галузі права, відшкодовуються в порядку, передбаченому Законом України від 20 грудня 2011 року № 4191-VI «Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах».

Відповідно до ст. 627 Цивільного кодексу України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору. Отже, визначений угодою сторін розмір оплати юридичних послуг має вважатися розумним і обґрунтованим, якщо не доведено інше.

У договорі між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 не визначена ціна або розрахунок обчислення ціни наданих юридичних послуг.

В розрахунку, який надав ОСОБА_2 ОСОБА_1 не зазначено чому саме йде похвилинна оплата праці ОСОБА_2, та відповідно до яких норм ОСОБА_2 визначає, що хвилина його роботи коштує 7 грн. 35 коп., 7 грн. 45 коп., 7 грн. 56 коп.

Також, суд вважає необґрунтованими вимоги щодо компенсації судових витрат, пов'язаних з наданням правової допомоги ОСОБА_1, оскільки її представником - ОСОБА_2 явно порушено ст. 27 ЦПК України, відповідно до вимог якої, особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки.

Відповідно до розписки від 24.09.2012 року, яка міститься в матеріалах справи, представник за довіреністю ОСОБА_2 отримав у приміщенні Жовтневого районного суду м. Запоріжжя копію позовної заяви та додані до позову матеріали по цивільній справі № 2/0808/2027/2012 за позовом Головного управління Держкомзему у Запорізькій області до ОСОБА_1, третя особа: Державна фінансова інспекція в Запорізькій області про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок неправомірних дій.

Також ОСОБА_2 24.09.2012 року подана заява про ознайомлення з матеріалами справи, мета ознайомлення із матеріалами справи, які були отримані ОСОБА_2 у цей самий день, у заяві ОСОБА_1 не зазначена.

У судовому засіданні 27.09.2012 р. було винесено і оголошено Ухвалу про залишення позову без руху і надано позивачу строк для усунення недоліків.

19.10.2012 р. представник ОСОБА_1 знову подає заяву про ознайомлення з матеріалами справи. Мета цього ознайомлення ОСОБА_1 також не вказана.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 23.10.2012 року позовну заяву Головного управління Держкомзему у Запорізькій області до ОСОБА_1 було залишено без розгляду. і у судовому засіданні ця ухвала була оголошена і отримана представником ОСОБА_1 ОСОБА_2, що підтверджено розпискою.

14.11.2012 року представник ОСОБА_1 знову подає заяву про ознайомлення з матеріалами цивільної справи № 2/0808/2027/2012. Мета ознайомлення з тими ж самим матеріалами, в яких нічого не змінилося після залишення позову без розгляду і з якими неодноразово знайомився представник відповідачки, а також отримував копії усіх ухвал суду, також ОСОБА_1 і її представником не вказана.

У розрахунках ОСОБА_2 також є відомості про ознайомлення з матеріалами справи 20.11.2012 року, за яке він вимагає 111,80 грн., але в матеріалах справи відсутні будь які докази звернення із заявою та ознайомлення ОСОБА_2 20.11.2012 року з матеріалами справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 88 ЦПК стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

ОСОБА_1 зазначає, що кошти ОСОБА_2 вона передала під розписку, але зважаючи на те, що ОСОБА_2 є суб'єктом підприємницької діяльності, яку він здійснює відповідно до норм чинного законодавства, зокрема податкового законодавства, розписка не може бути визнана судом належним доказом оплати праці фахівця у галузі права.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про необхідність відмови у задоволенні заяви ОСОБА_1 про ухвалення додаткового рішення про компенсацію судових витрат.

Керуючись ст. ст. 56, 79, 84, 88, 220 ЦПК, Законом України «Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах», - судУ Х В А Л И В:У задоволенні заяви ОСОБА_1 про ухвалення додаткового рішення про стягнення компенсації судових витрат відповідача - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Запорізької області через суд першої інстанції протягом 5 днів з дня отримання її копії.Суддя І.О. Смолка


 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...