Решение Королевского районного суда г. Житомира


Recommended Posts

Справа № 2-510/09

Р І Ш Е Н Н Я

Іменем України

22 січня 2009 року м. Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі :

головуючого Бондарчука В.В.

секретаря Білоцькій Л.В., Гришкун К.Л.

розглянув у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку «Промінвестбанк» в особі філії «Відділення Промінвестбанку в м.Житомирі» про стягнення грошових коштів,-

в с т а н о в и в :

Позивач звернулася до суду з вказаним позовом, де зазначила, що ІНФОРМАЦІЯ_1 року між нею та філією «Відділення Промінвестбанку в м.Житомирі» було укладено депозитний договір ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якого вона передала відповідачу 6196 доларів США, строком на 12 місяців, з депозитною ставкою 10,0% річних.

Відповідно до пункту 3.2.3, та 4.2.4 договору вона ІНФОРМАЦІЯ_3 року звернулась до банку із письмовою заявою, в якій просила повернути всю суму депозиту достроково, на що отримала відмову, мотивовану накладенням мараторію правлінням Національного банку України на проведення такого роду банківських операцій.

В зв»язку з викладеним позивач просила постановити рішення, яким зобов’язати філію «Відділення Промінвестбанку в м.Житомирі» повернути на її користь кошти за депозитним договором НОМЕР_1 про банківський вклад ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 6196 доларів США.

В судовому засіданні позивач позовну заяву підтримала з наведених в ній підстав.

Представник відповідача в судовому засіданні позов не визнав, посилаючись на те, що постановою Національного банку України №308 від 07.10.2008 року було введено мараторій на задоволення вимог кредиторів на строк з 07.10.2008 року до 06.04.2009 року, в зв»язку з чим видача депозитного вкладу позивачу є неможливою.

Заслухавши пояснення позивача, представника відповідача та дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги підлягають задоволенню в повному об”ємі виходячи з наступного.

В судовому засіданні достовірно встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 року між Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком (закрите акціонерне товариство) в особі начальника управління розвитку банку філії «Відділення Промінвестбанку в м.Житомир» та позивачем ОСОБА_1 було укладено договір НОМЕР_1 про банківський влад ІНФОРМАЦІЯ_2 в іноземній валюті, відповідно до якого позивач передала, а Банк прийняв на депозитний рахунок Депозит готівкою в сумі 6196,00 доларів США строком на 12 місяців. Згідно з пунктом 3.2.3 Договору вкладник має право достроково отримати суму Депозиту або його частину відповідно до п.п.2.5, 2.8, 4.2.4 Договору, якими передбачено, що у разі наміру дострокового повернення Депозиту або його частини вкладник зобов»язаний повідомити про це установу Банку шляхом подання заяви не пізніше ніж за 2 робочих дні.

Наведене підтвердилось в судовому засіданні копією договору (а.с.9-11), та не заперечувалось представником відповідача.

ІНФОРМАЦІЯ_3 року позивач звернулася до відповідача з заявою, у відповідності до пункту 4.2.4. Договору, про дострокове отримання всієї суми депозиту (а.с.6), на що отримала відмову, з посиланням на постанову Національного банку України №308 від 07.10.2008 року, якою було введено мараторій на задоволення вимог кредиторів на строк з 07.10.2008 року до 06.04.2009 року .

Постановою Правління Національного банку України №308 від 07 жовтня 2008 року було призначено в Банку тимчасову адміністрацію строком на 1 рік – з 07.10.2008 року до 06.10.2009 року. Пунктом 4 цієї Постанови дійсно було уведено мараторій на задоволення вимог кредиторів строком на 6 місяців з 07.10.2008 року до 06.04.2009 року.

Разом з тим, статтями 1058, 1060 ЦК України встановлено, що за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором. За договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов’язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором. Умова договору про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною.

Також статтями 526 та 629 ЦК України передбачено, що зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог — відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Таким чином, в судовому засіданні було встановлено суперечність пункту 4 Постанови Правління Національного банку України №308 від 07 жовтня 2008 року в частині уведення мараторію на задоволення вимог кредиторів Банку та зазначеними нормами Цивільного Кодексу України.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобовязані діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України. Частиною 3 статті 22 Конституції України гарантується, що при прийнятті нових законів або внесення змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, це також стосується і підзаконних актів, які повинні відповідати Конституції України та законам України.

Згідно з положеннями частини 4 статті 8 ЦПК України у разі невідповідності правового акта закону України або міжнародному договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, суд застосовує акт законодавства, який має вищу юридичну силу.

Отже, за конституційними нормами, виходячи з пріоритетності законів над підзаконними актами, суд дійшов до висновку про необхідність застосування в даному випадку положень статтей 1058, 1060 ЦК України, відповідно до до яких відмова відповідача у достроковій видачі Депозиту є незаконною.

Статтєю 16 ЦК України встановлено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Стаття має перелік способів захисту прав та інтересів, який не є вичерпним, оскільки частиною 2 пункту 10 встановлено, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом. Право вибора способу захисту належить особі. В звязку з чим вимога позивача про стягнення суми Депозиту з відповідача є законною.

На підставі викладеного суд дійшов до висновку про обгрунтованість вимог позивача, тому задовольняє їх в повному обсязі.

Керуючись ст. 526, 1060, 1061 ЦК України ст.ст. 3, 10, 60, 208, 209, 212, 215, 225, 226 ЦПК України, суд-

в и р і ш и в :

Позов задовольнити.

Зобов’язати Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк «Промінвестбанк» в особі філії «Відділення Промінвестбанку в м.Житомирі» повернути на користь ОСОБА_1 суму депозитного вкладу в розмірі 6196 доларів США та нараховані відсотки в сумі 427,57 доларів США, а всього 6623,57 доларі США.

Зобов’язати Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк «Промінвестбанк» в особі філії «Відділення Промінвестбанку в м.Житомирі» повернути на користь ОСОБА_1 сплачені витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 30,00 грн.

Стягнути з Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку «Промінвестбанк» в особі філії «Відділення Промінвестбанку в м.Житомирі» судовий збір в сумі 516,64 грн. на користь держави.

На рішення суду протягом десяти днів з дня його проголошення може бути подана заява про апеляційне оскарження, а протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження на рішення суду може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Житомирської області через Корольовський районний суд м. Житомира.

Суддя: В.В.Бондарчук

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show