Отказ в скасуванні


Recommended Posts

Справа№751/2596/14

Провадження №6/751/821/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

08 квітня 2014 року м.Чернігів

 

Новозаводський районний суд міста Чернігова

 

у складі: головуючого-судді Овсієнко Ю. К.

при секретарі Ніколаєнко І. О.

за участі заявника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду цивільну справу за заявою ОСОБА_1, заінтересована особа Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк", про скасування рішення третейського суду,-

 

в с т а н о в и в :

 

ОСОБА_1 звернулась до суду з заявою про скасування рішення постійнодіючого третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації „Всеукраїнський фінансовий союз" по цивільній справі № 79-3/72/12 за позовом ПАТ „Альфа-Банк" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором. Мотивуючи свої вимоги тим, що постійнодіючим третейським судом при Всеукраїнській Громадській організації «Всеукраїнський Фінансовий Союз» винесено рішення від 01 лютого 2012 року про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ «АльфаБанк» заборгованості за кредитним договором, яким позовні вимоги були задоволені та стягнуто з ОСОБА_2 на користь ПАТ «Альфа-Банк» заборгованість за кредитним договором в сумі 60947,88 грн., та судові витрати по сплаті третейського збору в сумі 400,00 грн. Вказує, що про існування цього рішення третейського суду дізналась лише 14 грудня 2013 року, коли отримала листа від ПАТ «Альфа-Банк» з копією оскаржуваного рішення третейського суду. Вважає, що рішення третейського суду підлягає скасуванню виходячи з наступного: третейський суд, розглянувши позов ПАТ «Альфа Банк», вирішив права та обов'язки ОСОБА_1 за її відсутності. Заявник стверджує, що третейський розгляд було проведено без її участі, а тому вона була позбавлена можливості надати свої заперечення, які мають істотне значення для правильного вирішення справи. Також заявник зазначає, що дана справа не підвідомча третейському суду, відповідно до п. 14 ст. 6 Закону України «Про третейські суди», оскільки стосується захисту прав споживачів. На думку заявника, що після внесення змін до Закону України «Про третейські суди» щодо підвідомчості справ у сфері захисту прав споживачів третейським судам», третейські суди не можуть розглядати справи у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку. Додатково просила поновити їй строк звернення до суду із заявою про скасування рішення у зв'язку з тим, що строк нею був пропущений з поважних причин.

Заявник в судовому засіданні заяву підтримала, просила її задовольнити. В своїх поясненнях посилалась на обставини, викладені в заяві.

Представник заінтересованої особи в судове засідання не з'явився про час та місце судового розгляду повідомлений у встановленому порядку. Про причини своєї неявки суд не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України суд вирішує справу у відсутність сторін, що не з'явились, на підставі наявних у справі доказів.

Дослідивши матеріали справи, матеріали справи третейського суду № 79-3/72/12, суд приходить до висновку, що заява не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що рішенням Постійнодіючого третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський фінансовий союз» № 79-3/72/12 задоволені позовні вимоги ПАТ «Альфа-Банк» про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПАТ «Альфа-Банк» заборгованості за кредитним договором № 500190225 від 15.10.2010 року у сумі: за кредитом - 38417,25 грн.; по відсотках - 10673,69 грн.; штраф - 11856,94 грн. та витрат по сплаті третейського збору в сумі 400,00 грн. (а.с. 8-11).

Статтею 5 Закону України «Про третейські суди» передбачено, що юридичні та/або фізичні особи мають право передати на розгляд третейського суду будь-який спір, який виникає з цивільних чи господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом. Спір може бути переданий на розгляд третейського суду за наявності між сторонами третейської угоди, яка відповідає вимогам цього Закону.

Статтею 12 Закону України «Про третейські суди», передбачено, що третейська угода можу бути укладена у вигляді третейського застереження в договорі, контракті або у вигляді окремої письмової угоди.

Третейське застереження міститься в кредитному договорі в якому зазначається, що судовий захист прав та законних інтересів, які мають Сторони в зв'язку з цим договором, в тому числі розгляд та вирішення спорів, які виникають при виконанні або припиненні Договору, включаючи спори про відшкодування завданих порушенням Договору збитків та недійсність (неукладеність) Договору, підлягають остаточному вирішенню у Постійно діючому Третейському суді при Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнський фінансовий союз» у відповідності до його Регламенту.

А також у вказаному пункті договору визначається погоджений сторонами порядок формування складу суду, згідно якого справа розглядається одним третейським суддею, який призначається головою третейського суду.

Відповідно до ст.2 Закону України «Про третейські суди» третейська угода - це угода сторін про передачу спору на вирішення третейським судом.

Відповідно до ст.12 Закону України «Про третейські суди» третейська угода має містити відомості про найменування сторін та їх місцезнаходження, предмет, спору, місце і дату укладення угоди.

В рішенні Конституційного Суду України від 10.01.08 у справі № 1-3/2008 про завдання третейського суду зазначається, що третейські суди не віднесені до системи судів загальної юрисдикції, таким чином, третейські суди не здійснюють правосуддя, їх рішення не є актами правосуддя. Третейський розгляд спорів сторін у сфері цивільних і господарських правовідносин - це вид недержавної юрисдикційної діяльності, яку третейські суди здійснюють на підставі законів України шляхом застосування, зокрема, методів арбітрування. Здійснення третейськими судами функції захисту, передбаченої в абзаці сьомому статті 2, статті 3 Закону, є здійсненням ними не правосуддя, а третейського розгляду спорів сторін у цивільних і господарських правовідносинах у межах права, визначеного частиною п'ятою статті 55 Конституції України.

Так відповідно до ст. 51 Закону України «Про третейські суди» підставами для скасування рішення третейського суду є: справа, по якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону; рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди; третейську угоду визнано недійсною компетентним судом; склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам статей 16-19 цього Закону; третейський суд вирішив питання про права і обов'язки осіб, які не брали участь у справі.

Даний перелік не містить таких підстав, на які посилається заявник.

Також слід зазначити, що банк не є споживачем відповідно до положень Закону України «Про захист прав споживачів», тому можливість звернення його до третейського суду не виключається.

Оскільки у судовому засіданні було встановлено, що заявник дізналась про рішення Постійно діючого третейського суду при ВГО «Всеукраїнській фінансовий союз» від 01 лютого 2012 року лише 14 грудня 2013 року, тому суд визнає причини пропуску поважними і вважає за можливе поновити заявнику строк звернення до суду із заявою про скасування рішення.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що підстав для скасування рішення постійнодіючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнський фінансовий союз» від 01 лютого 2012 року по справі № 79-3/72/12, передбачених законом не має, отже в задоволенні заяви ОСОБА_1 слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 389-1, 389-4, 389-5 ЦПК України, ст.ст. 5, 12, 15, 18, 39, 46, 50, 51 Закону України "Про третейські суди", -

 

Ухвалив:

 

Поновити ОСОБА_1 строк звернення до суду із заявою про скасування рішення третейського суду.

В задоволенні заяви ОСОБА_1 про скасування рішення третейського суду - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області через Новозаводський районний суд м. Чернігова шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення ухвали. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії ухвали. Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційної скарги не було подано.

 

 

Суддя Ю.К. Овсієнко

 

 

 

 

 
Link to comment
Share on other sites

Обязательно готовьте апелляцию на тех основаниях, что были в вашем заявлении об отменен решения третейского суда.

Возможно были какие-то нарушения норм материального права?

Суды воспринимают и нарушения норм материального права, как основания для отмены решения третейских судов.

Есть соответствующая практика.

П.С. для обсуждения негативных решений не нужно их выкладывать в раздел судебные решения, а лучше обсуждать их в других темах, которые имеют похожие обсуждения.

Раздел Судебные решения предназначен для позитивной практики заемщиков, поручителей, ипотекодателей и должников.

Link to comment
Share on other sites

Это решение не по моему иску.

Изучал сейчас практику решений "Новозаводський районний суд міста Чернігова"

очень много отказов в рассмотрении исков по 389-2.

Куда можно перенести тему?

Link to comment
Share on other sites

Вы уже ее не перенесете, это право есть лишь у админа.

Да отказов много, если изучаете, то лучше начинайте с решений ВССУ, потом переходите к апелляции и проверяйте не пересматривались ли решения апелляционных судов в ВССУ.

И если совсем ничего не найдете, только тогда переходите к первой инстанции.

А Вы собираетесь подавать заявление об отмене в чьих-то интересах?

Link to comment
Share on other sites

Вы ознакамливались с материалами дела в третейском суде?

все ли необходимые документы для взыскания задолженности там есть?

Link to comment
Share on other sites

В своих , :(

Решение о взыскании суммы только с Вас?

Вы получали иск, заявление о выдаче исполнительного листа?

Знакомились с материалами дела в третейском суде?

Вы получили определение о выдаче исполнительного листа?

Подготовили заявление об отмене решения третейского суда или апелляционную жалобу на определение о выдаче исполнительного листа на реш трет суда?

Нужно посмотреть все документы, которые я указал выше, тогда можно что посоветовать более дельное.

В любом случае Вам нужно это все оспаривать, так как это дает Вам возможность выиграть время.

у Вас есть другое имущество, которое не находится в залоге?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...