КЗоТ о заочниках


Recommended Posts

Подскажите правда или нет что  студентов-заочников приравнивают к молодым специалистам (не зависимо от стажа) и не имеют права приходить с проверками для выяснения профессионального уровня? А выявленные недочеты не могут быть поводом для докладной или увольнения.

Ситуация такая: знакомая поступила в институт (стаж 5 лет) по специальности, но администрации надо устроить своих и начинают проверки. Одно занятие открытое провела, через две недели еще требуют.

Где можно почитать.   

Link to comment
Share on other sites

Подскажите правда или нет что  студентов-заочников приравнивают к молодым специалистам (не зависимо от стажа) и не имеют права приходить с проверками для выяснения профессионального уровня? А выявленные недочеты не могут быть поводом для докладной или увольнения.

Ситуация такая: знакомая поступила в институт (стаж 5 лет) по специальности, но администрации надо устроить своих и начинают проверки. Одно занятие открытое провела, через две недели еще требуют.

Где можно почитать.   

Что за бред?

По поводу заочников и желания их приравнять к младшим специалистам, то Вы напутали мухи с котлетами:

 

Порівняно із чинним Законом України "Про вищу освіту" він містить ряд новацій, якими передбачається:

- на законодавчому рівні закріпити зовнішнє незалежне оцінювання знань та умінь осіб, які бажають здобувати вищу освіту на базі повної загальної середньої освіти, та встановити порядок його проведення.

- ліквідувати рівні акредитації  (І-ІV) вищих навчальних закладів;

- запровадити новий освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст";

- ліквідувати освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст", прирівнявши його до магістра;

- запровадити новий освітньо-науковий рівень та науковий ступінь "доктор філософії" та прирівняти до нього науковий ступінь "кандидат наук", а також змінити вчене звання “старший науковий співробітник” вченим званням “старший дослідник”; 

- підвищити статус коледжа шляхом призначення на посаду керівника коледжу осіб, які мають вчене звання професора, науковий ступінь доктора філософії або доктора наук та стаж науково-педагогічної діяльності не менше десяти років.

- законодавчо закріпити новий тип вищого навчального закладу – "професійний коледж"; 

- запровадити замість вченого звання "старший науковий співробітник" вчене звання "старший дослідник".

 

Что за занятие, где работает Ваша знакомая?

 

 

Стаття 26. Випробування при прийнятті на роботу

При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.

В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю.

Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: осіб, які не досягли вісімнадцяти років; молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи. Випробування не встановлюється також при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.

(Із змінами, внесеними згідно

 

Стаття 198. Обмеження звільнення працівників молодше вісімнадцяти років

Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей. При цьому звільнення з підстав, зазначених в пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, провадиться лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування.

 

Никаких ограничений для проверки Вашей знакомой нет.

если ее становится невыносимо, то необходимо получить максимальное количество денег с места работы и готовится уходить оттуда, подготовив для этого маленькие пакости (зная всю внутреннюю кухню, я думаю можно найти основания для проверок контролирующих органов). правда на сегодняшний день проверки почти всех контролирующих органов, кроме налоговой, запрещены.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show