Recommended Posts

3 частина. 

 

те, аби суд запросив у Президента його висновки, які стосуються саме правоздатності валютного кредитування. Це клопотання буде одним із моїх прохань до суду.

7777777

Зрозуміло, що Президент не зможе особисто приймати участь в судових засіданнях ні в якості співвідповідача, ні в якості третьої сторони на стороні позивача, але він може прийняти в них участь через свого представника. Таким представником має бути (бажано) прокурор, який, в силу положення частини другої статті 60 КАС України, може здійснювати у суді представництво інтересів як громадянина, тобто всіх осіб, які постраждали від незаконних дій банкірів, так і держави, що рівнозначно участі в судовому розгляді самого Президента в разі, якщо прокурор буде виконувати саме його доручення.

7777777

При цьому прокурор може здійснювати представництво на будь-якій стадії судового процесу, а для всіх учасників розгляду справи, які виступатимуть на стороні позивача, участь в розгляді справи прокурора може значно спростити процес притягнення відповідачів (які не визнають своєї провини) вже до кримінальної відповідальності, в разі, якщо цього потребуватимуть «інтереси справи».

7777777

Зрозуміло, що на роль повноважного представника Президента України в розгляді цієї досить важливої справи може бути залученим керівник відділу представництва інтересів Президента України в судах Короленко Віктор Вікторович.

7777777

Я клопотатимусь перед судом з проханням допомогти мені залучити до розгляду справи представника Президента України ще й з того приводу, що мені особисто цього зробити не вдалось – мої намагання зустрітись хоча б з одним із його радників до бажаного результату так і не привели.

7777777

Я полишаю вирішення цього питання на розсуд суду. Маю впевнену надію на те, що суд мені у вирішенні цього питання допоможе.

7777777

При цьому я прошу суд якось упередити можливість залучення до ролі представника Президента когось із співробітників РНБО, до якої я маю особливі претензії, через що і визначаю її в якості окремого співвідповідача. При цьому я приймаю до уваги саме те, що всі керівники центральних органів державної виконавчої влади є членами РНБО, через що я й не визначаю в якості співвідповідача сам Кабінет Міністрів України.

7777777

 Своє прохання до колегії суддів я сформулюю окремим клопотанням наступним  чином:   (можливо, що я цього і не робитиму -  хід справи покаже – що далі і як…)

7777777

1 - в процесі підготовки до судового розгляду позову

7777777

7777771.1 (керуючись положеннями статті 111 «Попереднє судове засідання» КАС України) провести попереднє судове засідання, з метою уточнення складу учасників судового розгляду цієї загальної частини позову, уточнення позовних вимог та заперечень проти позову і проведення інших дії, необхідних для підготовки справи до судового розгляду, з наголосом на використання всіх можливих засобів для примирення сторін в порядку, визначеному статтею 113 «Примирення сторін під час підготовчого провадження» КАСУ.

77777

Відразу заявляю суду клопотання про запрошення для участі в попередньому судовому засіданні: (для  вирішення  питання  про  можливість  їх  участі  в  розгляді  справи  на стороні  позивача  в  порядку,  визначеному  ст.  60 КАСУ).

7777777

- представника Президента України (бажано керівника відділу представництва інтересів Президента України в судах Короленка Віктора Вікторовича);

7777777

- представника Генеральної Прокуратури України (суд може зробити це керуючись правилом, встановленим частиною третьою статті 60 КАС України) --- і далі…

7777777

… – над текстом цього клопотання я ще попрацюю і передам його суду згодом – не пізніше 24 грудня – і якщо ж такого клопотання передано не буде, то нехай сам суддя, який готуватиме справу до розгляду, вирішує це питання самостійно.

7777777

Можливо, що я не зовсім вірно тлумачу собі правові норми, закладені в статтю 60 КАС України, але думаю, що це не стане на перешкоді можливості мирно владнати всі ті спірні питання, які і стали предметами мого позову. А всі питання, які стосуються наших конкретних вимог та претензій до самого Президента України П.О. Порошенка досить детально описані в позові до нього особисто (справа № 800/469/14). Суддя Весельська Т.Ф. може повернути його без розгляду, та ми повернемось до нього в цій справі.

7777777

777

 

.Співвідповідачі:.  .Рада національної безпеки і оборони України.

7777777(більш детально на сторінках 29 – 32 додатку 1а)

Формулюючи свої претензії до Ради національної безпеки і оборони України я керуюсь тим, що до її функцій (як головного дорадчого та консультативного органу Президента України з питань, до яких включена і економічна безпека держави) включені саме координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони у мирний час.

7777777

Незаперечно те, що наразі в нашій державі відбувається, фактично, експансія іноземних валют в нашу економіку. Її використання в грошові розрахунках як між суб’єктами господарювання, так і між споживачами товарів та послуг цих суб’єктів безпосередньо в самій Україні є, фактично, злочинним недбальством тих державних органів і установ, які мають контролювати питання, пов’язані з регулюванням обігу валюти в державі. Безсумнівно те, що ці процеси є одним із досить суттєвих чинників невпинної інфляції нашої національної валюти, яка і так має катастрофічну динаміку свого росту.

7777777

РНБО в своєму Рішенні від 17 листопада 2010 року зобов’язав Кабінету Міністрів України у місячний строк розробити та затвердити концепцію забезпечення національної безпеки України у фінансовій сфері (цей строк минув ще в грудні 2011 року, але такої концепції я ніде в якомусь оприлюдненому вигляді так і не знайшов – її немає навіть на сайті Кабінету Міністрів України)

Кабінету Міністрів України разом із Національним банком України були зобов’язані цим рішенням вжити заходів щодо поступового зменшення у 2011 році використання іноземної валюти як засобу платежу на території України. (а до цього завдання моя претензія по темі і є категоричною – Чому це поступового, а не відразу..???, і Чому це зменшення, а не повна заборона..???   )

7777777

Всі мої претензії до РНБО детально описані мною в додатку 15а, в якому названі інші документи, які стосуються обґрунтування моїх позовних вимог, адресованих РНБО.

7777777

В додаток 15б наведено текст запиту до РНБО від 21.09.2011 про надання інформації.

7777777

Запрошеної інформації я так і не отримав – а відписка прийшла (додаток 15в) – начебто "перенаправили" вони мій запит в Кабмін та в НБУ, а сама РНБО нічого не має.

7777777

Текст моїх заперечень на отриману від РНБО відповідь наведено в додатку 15г.

7777777

І лише в листі 19-008/8209 від 17.10.2011 р. (додаток 15д) я отримав інформацію від  НБУ, в якій, зрозуміло, нічого не було вказано на жадану мною «Концепцію забезпечення національної безпеки України у фінансовій сфері». І лише згодом я відшукав щось бажано-подібне за посиланням на веб-сторінку www.ufin.com.ua/koncepcia/008.doc, з якої отримав 30 аркушів з проектом документу під бажаною назвою: «Концепція фінансової безпеки України», розроблена за доручення Міжвідомчої комісії з питань фінансової безпеки при РНБО – ЗАТ «Українське агентство фінансового розвитку»  (наводжу її текст в додатку 15е). Ця сторінка відкривається і тепер, а ось чи є такий документ в Україні мені невідомо і я хотів би отримати цю інформацію від РНБО в судовому засіданні.

7777777

А ось інформація, отримана мною від НБУ за підписом Першого заступника Голови Національного банку України Ю.В. Колобова, (додаток 15д) дуже цікава тим, що в ній я прочитав такі дуже цікаві фрази які полишити без уваги ніяк не можу.…

7777777

Переконливо прошу зазирнути на сторінки 30 – 32 додатку 1а, на яких цей лист детально проаналізовано з ілюстраціями сканованих фрагментів його тексту. Тут я обмежусь демонстрацією абзацу четвертого тексту цього надісланого мені «інформативного повідомлення», в якому чорним по білому написано про цей "злополучний" «підпункт "г" пункту 4 статті  5 Декрету», який однозначно вказує на те, що іноземна валюта може використовуватись на території України як засіб платежу на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку України.

77777

 

Саме через це «підпункт "г"» так старанно "обходять" всі, кому він не до вподоби, і, в тому числі, судді судів всіх чотирьох інстанцій – від першої до найвищої. А ось посадовець  Ю.В. Колобов його не "обійшов" може що через те, що мій запит надійшов йому не від якоїсь там "нікчемності", а від самої РНБО, з якою жартувати не варто.

7777777

Я, зрозуміло, вдячний Ю.В. Колобову ще й за те, що він "нагадав" мені про два дуже важливих документи, які напряму стосуються такого «надзвичайно полемічного питання», як обіг готівкової іноземної валюти в якості засобу платежів на території України.

7777777

В тексті позову я вже торкався питання правил використання готівкової іноземної валюти в якості засобу платежів без отримання відповідної індивідуальної ліцензії – із того мого аналізу (сторінки 11 – 12 додатку 1) всім має бути добре зрозумілим, що багатотисячних інвалютних кредитів для цього нашим споживачам фінпослуг не потрібно.

7777777

А ось самого «Положення  про  порядок  видачі  Національним  банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 р. №483, я не торкався. Тож і пропоную належній увазі колегії суддів аналіз його правового змісту (додаток 16), аби оцінити "по заслугам" дії тих, хто працювали  над  його  текстом.

7777777

Не можу я поминути ще одної фрази із абзацу четвертого цього «інформативного повідомлення», бо вона занадто цікава…  

А цей значок3 посилає нас до відповідної примітки в колонтитулі  першої сторінки, яка вказує на те, що такими "органами" є дуже поважні установи: Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України та  Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, АЛЕ… (питається) куди ж вони дивились, коли моїй донці на ремонт житла було видано $70000, аби вона використала їх на оплату ремонтних робіт в Луганську ? (далі не продовжую, бо видно банкіри просто забули спитатись на це дозволу в цих поважних установах)

7777777

А ось як ці поважні установи допустили те, що сам НБУ став фактично скопом злочинців, які настільки занедбали фінансову систему України, що «далі вже нікуди».

7777777

Вбачаю сенс взагалі проаналізувати описані вище дії посадових осіб названих державних органів та установ – НБУ, комерційних банків, ВСУ та ВССУ під нехлюйським контролем з боку РНБО в світлі відповідних статей Кримінального кодексу України.

7777777

Через  це  наступною  (позачергово)  буде ---  Особлива  частина  заяви.

(більш детально в додатку 17)

7777777

Із цією частиною я пропоную вам ознайомитись на сторінках 32 -33 додатку 1, а її закінчення я наведу…

7777777

Коротше кажучи… - Без участі представника ГПУ в розгляді заявленої мною справи нам ніяк не обійтись…

(а  на  терезах  правосуддя  лежить  доля  дуже  багатьох  моїх  Співвітчизників).

777

77777777777777

Продовжую  далі  головну  тему  позовної  заяви.

7777777

Не зважаючи на те, що якого б питання ми не торкнулись, "стрілки" знову і знову виявляються "переведеними" на НБУ (яке стало, за влучним висловом одного нашого активіста,  дійсно якимсь НБУ-ОЗГорганізованим злочинним угрупуванням, що в умовах нашого сьогодення проявляється все більше і більше), сама головна провина в тому, що відбувається в нашій державі, лягає на контрольні органи і, в першу чергу, саме на Раду національної безпеки та оборони, керовану Президентами  України.

7777777

Так що прохання до колегії суддів, формулюванням якого я завершаю обґрунтування позову, стосуються позовних вимог,  адресованих  саме  Президенту  України та керованій ним РНБО, я вирішив вписати найпершим, так що переходжу вже безпосередньо до завершальної резолютивної частини позову.

7777777

 Формулювання  позовних  вимог  до  відповідачів  та  співвідповідачів.

 

Виходячи із викладених в тексті фактів та наведених мною пояснень я прошу суд:

(1)- керуючись правилом, встановленим пунктом 2) частини четвертої статті 162 Кодексу, я ставлю питання про винесення судом постанови стосовно задоволення моєї вимоги, спрямованої до Президента України та очолюваної ним Ради національної безпеки і оборони, щодо їх зобов’язання вчинити певні дії, які конкретизуються мною так:. (зважаючи  на  те, що  я  не ставлю перед собою мету неодмінно довести справу до її

 

 

судового розгляду, а завершити її примиренням сторін в процесі підготовки справи до судового розгляду в порядку, визначеному статтею 113 «Примирення сторін під час підготовчого провадження» КАС України, що є практично неможливим без конкретного розгляду самим Президентом наших колективних звернень до нього, переданих йому 01.08 та 26.08 ц.р. – їх ігнорування і стало предметом поданого мною позову - справа №800/469/14, розгляд якої я і пропоную об’єднати з розглядом цією справи, переслідуючи ту ж мету – конструктивний  діалог  та  примирення)

7777777

- забезпечити розробку проекту та прийняття нормативно-правового документу під бажаною назвою: «Концепція фінансової безпеки України», та опублікувати його на сайті РНБО http://www.rnbo.gov.ua/ (для цього може бути використано проект такої концепції, розроблений за доручення Міжвідомчої комісії з питань фінансової безпеки при РНБО – ЗАТ «Українське агентство фінансового розвитку», текст якої є на веб-сторінці www.ufin.com.ua/koncepcia/008.doc, - мені не відомі інші роботи на цю тему, так що остання фраза є просто рекомендаційною, а рекомендований проект потребує свого доопрацювання  на  предмет  його  суттєвого  удосконалення);

77777777777777

 - належним чином розглянути наше колективне звернення, передане Президенту України 01.08 ц.р., та організувати практичне виконання всіх пропозицій, зміст яких сформульований в тексті цього звернення, відразу ж долучивши до цієї справи представників громадськості, які поіменно будуть названі мною в попередньому судовому засіданні – Громадські Ради, створені при державних установах на зразок такої Ради, яка начебто діє при НБУ, будучи створеною Постановою самого НБУ від 05.06.2014 № 335, у нас довіри не викликають;

7777777

 - на базі прийнятої «Концепції фінансової безпеки України», при участі представників громадськості, розробити конкретний план практичних дій по виводу нашої держави із

ЗаяваПо-овНБУ.doc

Позов_4.doc

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show