Постановление ВХСУ об исключении участника общества препятствующего достижению обществом целей и наносящего ущерб


Считаете ли Вы решение законным и справедливым?  

1 member has voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   1
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

Державний герб України

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2017 року

Справа № 918/136/16

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

Головуючого судді: Барицької Т.Л.,
суддів:Іванової Л.Б., Козир Т.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу ОСОБА_4

на постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 14.09.2016

та на рішення господарського суду Рівненської області від 17.06.2016

у справі № 918/136/16 господарського суду Рівненської області

за позовом ОСОБА_4 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ринок"

про визнання частково недійсним рішення загальних зборів учасників товариства

в судовому засіданні взяли участь представники:

- ОСОБА_4 ОСОБА_5,

- ТОВ "Ринок" повідомлений, але не з'явився,

ВСТАНОВИВ:

У лютому 2016 року ОСОБА_4 (надалі - ОСОБА_4 / позивач) звернулася до господарського суду Рівненської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ринок" (надалі - ТОВ "Ринок" / відповідач) та просила суд визнати частково недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ "Ринок" від 25.02.2013, зокрема, щодо питання № 3 про виключення ОСОБА_4 зі складу учасників товариства.

Рішенням господарського суду Рівненської області від 17.06.2016 (суддя Марач В.В.), залишеним без змін постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 14.09.2016 (головуючий суддя Бучинська Г.Б., судді: Філіпова Т.Л., Василишин А.Р.), ОСОБА_4 відмовлено у задоволенні позову.

Не погоджуючись з прийнятими рішенням та постановою, ОСОБА_4 звернулася до Вищого господарського суду України із касаційною скаргою, в якій, з посиланням на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить скасувати рішення та постанову, прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги ОСОБА_4, визнати частково недійсним прийняте рішення загальних зборів ТОВ "Ринок" від 25.02.2013 по питанню № 3 в частині виключення позивача зі складу учасників товариства.

Усіх учасників судового процесу належним чином було повідомлено про час та місце розгляду даної справи.

Колегія суддів, приймаючи до уваги межі перегляду справи в касаційній інстанції, проаналізувавши на підставі фактичних обставин справи застосування норм матеріального та процесуального права при прийнятті оскаржуваних судових актів, вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Предметом даного спору є вимога позивача про визнання частково недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ "Ринок" від 25.02.2013, оформлених протоколом № 21, зокрема, стосовно питання № 3 про виключення ОСОБА_4 зі складу учасників товариства.

Обґрунтовуючи підстави позову, позивач посилалася на те, що рішенням загальних зборів учасників ТОВ "Ринок" від 25.02.2013 її (ОСОБА_4.) було незаконно виключено зі складу учасників вказаного товариства, а при скликанні та проведенні загальних зборів учасників ТОВ "Ринок" було порушено вимоги Закону України "Про господарські товариства". ОСОБА_4 також вказувала, що на загальних зборах учасників не було встановлено фактів перешкоджання діяльності товариства у досягненні своїх цілей саме позивачем, що могли би бути підставою для її виключення зі складу учасників; до того ж, на думку позивача, під час спірних загальних зборів було прийнято рішення з питань, яке не було включено до порядку денного, а саме, щодо виключення ОСОБА_4 з числа учасників ТОВ "Ринок".

Господарський суд Рівненської області, з яким погодився і Рівненський апеляційний господарський суд, відмовляючи в задоволенні заявленого ОСОБА_4 позову, виходив з того, що при скликанні загальних зборів учасників ТОВ "Ринок" право учасників на попереднє ознайомлення з порядком денним загальних зборів акціонерів, передбачене ст. 43 Закону України "Про господарські товариства", не порушено, позивач належним чином був повідомлений про місце, час та дату проведення загальних зборів та ознайомлений із порядком денним. Крім того, суди визнали доведеними фактичні обставини щодо перешкоджання учасником (ОСОБА_4.) своїми діями досягненню цілей товариства як підставу для виключення її з учасників, відповідно до ст. 64 Закону України "Про господарські товариства".

Колегія суддів касаційної інстанції погоджується з висновками місцевого та апеляційного господарських судів, з огляду на таке.

Відповідно до ч. 5 ст. 61 Закону України "Про господарські товариства" про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

Пунктами 8.12., 8.14. Статуту ТОВ "Ринок" передбачено, що голова товариства має право скликати позачергові збори, якщо цього вимагають інтереси Товариства, а також у разі виникнення необхідності вирішити питання, які відносяться виключно до компетенції зборів у відповідності з чинним Статутом. Збори учасників вправі приймати рішення щодо питань, включених до порядку денного. З останнім учасники повинні бути ознайомленні не пізніше ніж за 30 днів до початку зборів. В іншому випадку розгляд питання на зборах здійснюється за згодою більшості присутніх учасників.

Відповідно до статей 58, 59 Закону України "Про господарські товариства" вищим органом товариства з обмеженого відповідальністю є збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному фонді. 

Одним із гарантованих прав учасника товариства є його участь в управлінні товариством через діяльність у вищому органі товариства - загальних зборах. Неповідомлення учасника товариства про проведення загальних зборів в установленому статутом порядку є грубим порушенням його прав, що може бути підставою для визнання рішень загальних зборів господарського товариства недійсними (такої правової позиції дотримується Верховний Суд України у постанові від 02.09.2014 у справі №3-39гс14).

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судами, 16.01.2013 голова ТОВ "Ринок" звернувся до голови загальних зборів із заявою, у якій просив скликати загальні збори товариства на 25.02.2013 та запропонував порядок денний.

Головою зборів ОСОБА_6 всім учасникам ТОВ "Ринок" надіслано повідомлення № 7 від 17.01.2013, яким було повідомлено, що 25.02.2013 відбудуться загальні збори учасників ТОВ "Ринок". Місце проведення: м. Рівне, вул. Шевченка, 45, актовий зал. Початок зборів 12:00, Реєстрація учасників (представників) 11:40-12:00. Порядок денний: 1) Фінансово-господарська діяльність товариства в 2012 році; 2) Розгляд заяви учасника ОСОБА_7 щодо виходу з числа учасників товариства; 3) Розгляд заяви учасника ОСОБА_8 щодо виключення учасників товариства; 4) Внесення відповідних змін до Статуту чи викладення його в новій редакції в зв'язку з змінами до законодавства, прийнятими рішеннями та вирішення питання щодо розміру Статутного капіталу, складу учасників та часток.

Крім того, у вказаному повідомленні визначено, що не пізніше як за 7 днів до скликання загальних зборів учасників товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів.

До проведення загальних зборів учасник товариства ОСОБА_9 використав своє право на внесення свого питання до порядку денного, запропонувавши внести на збори учасників таке питання: "Діяльність голови-директора ТОВ "Ринок" ОСОБА_10 в період з 04.10.2007 по 31.12.2012", що було також відображено в протоколі загальних зборів № 21 від 25.02.2013.

25.02.2013 відбулись загальні збори ТОВ "Ринок", рішення яких оформлені протоколом № 21, з таким порядком денним: 1) діяльність голови-директора ТОВ "Ринок" ОСОБА_10 в період з 04.10.2007 по 31.12.2012, фінансово-господарська діяльність товариства у 2012; 2) розгляд заяви учасника ОСОБА_7 щодо виходу з числа учасників товариства; 3) розгляд заяви учасника ОСОБА_8 щодо виключення учасників з товариства; 4) внесення відповідних змін до статуту чи викладення його в новій редакції у зв'язку зі змінами до законодавства, прийнятими рішеннями та вирішення питання щодо розміру статутного капіталу, складу учасників та часток.

Вищий господарський суд України погоджується з обґрунтованими висновками судів попередніх інстанцій про дотримання процедури скликання загальних зборів ТОВ "Ринок", які відбулися 25.02.2013, зважаючи на наведене та встановлені судами попередніх інстанцій обставини щодо належного повідомлення позивача про проведення загальних зборів ТОВ "Ринок", її обізнаності з порядком денним цих зборів, можливості ознайомлення з матеріалами порядку денного та його участі у спірних загальних зборах учасників, що підтверджується наявним в матеріалах справи протоколом від 25.02.2013.

З матеріалів справи вбачається та судами з'ясовано, що на зборах з питання третього порядку денного зборів було прийнято рішення про виключення з учасників товариства ОСОБА_4 на підставі статті 64 Закону України "Про господарські товариства" за перешкоджання своїми діями досягненню цілей товариства, та проведення розрахунку з цим учасником згідно з вимогами чинного законодавства (пункт 3.2). За прийняття такого рішення із розглянутого питання проголосувало 64,12 % голосів (проти - 1,85 %, утримались 28,67 %).

Підставою виключення позивача зі складу учасників відповідача в спірному рішенні вказано, що ОСОБА_9 та ОСОБА_4 перешкоджали своїми діями досягненню цілей товариства, що підтверджується відповідними матеріалами, копії яких наявні в матеріалах справи, а саме: заявою голови ради трудового колективу ОСОБА_11 від 10.09.2012, доповідними адміністратора ринку ОСОБА_12 від 10.09.2012 та 18.09.2012, заявою заступника директора ОСОБА_6 від 30.11.2012, заявою підприємців ОСОБА_13, ОСОБА_14, бухгалтерською довідкою, доповідною головного бухгалтера ОСОБА_15 від 20.09.2012, заявою ОСОБА_16 від 22.10.2012.

У процесі розгляду справи судами було встановлено, що дії позивача щодо розповсюдження неправдивої інформації щодо банкрутства відповідача стали підставою, зокрема, для розірвання підприємцем ОСОБА_14 спільної угоди по встановленню нових кіосків, реконструкції та модернізації ринку, договору оренди камери, а з підприємцем ОСОБА_13 - угоди оренди туалету, які у своїх заявах, адресованих директору ТОВ "Ринок" вказали, що саме діяльність позивача впродовж тривалого періоду зумовила нестабільність в роботі колективу ринку. У свою чергу, розірвання договірних відносин з вказаними особами спричинило збитки ТОВ "Ринок".

Крім того, в спірному рішенні було зазначено, що голова товариства ОСОБА_10 направив учасникам ОСОБА_4 та ОСОБА_9 листи з пропозицією надати письмові пояснення по даним фактам. Проте ОСОБА_4 пояснень взагалі не надала.

За змістом ст. 100 ЦК України, учасник товариства у випадках та в порядку, встановлених установчими документами або законом, може бути виключений з товариства.

Відповідно до ст. 64 Закону України "Про господарські товариства" учасника товариства з обмеженою відповідальністю, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства, може бути виключено з товариства на основі рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства. При цьому цей учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.

Згідно зі статтею 59 Закону України "Про господарські товариства" при вирішенні питання про виключення учасника з товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства.

У рішенні загальних зборів про виключення учасника з господарського товариства повинні міститися обґрунтовані причини такого виключення і зазначено, які саме факти невиконання статутних обов'язків стали підставою для виключення учасника з товариства, в чому полягає систематичність невиконання учасником товариства його обов'язків, якими саме діями (бездіяльністю) учасник перешкоджає досягненню цілей товариства. Відсутність відповідних відомостей у рішенні про виключення учасника з товариства може бути підставою для визнання зазначеного рішення недійсним за позовом такого учасника. Під час вирішення питання про наявність факту перешкоджання учасником своїми діями досягненню цілей товариства необхідно встановити, що поведінка учасника суттєво ускладнює діяльність товариства чи робить її практично неможливою. Господарські суди повинні перевірити фактичні обставини, що були підставою для виключення учасника товариства, а також дослідити питання щодо дотримання вимог законодавства та установчих документів під час скликання та проведення відповідних загальних зборів (п. 4.24 постанови пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 25.02.2016 "Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин ").

Пунктом 29 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 13 від 24.10.2008 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" також роз'яснено, що при вирішенні спорів, пов'язаних з виключенням учасника з товариства, необхідно дослідити всі обставини, пов'язані з виключенням учасника з товариства, дати оцінку його поведінці, встановити наявність негативних для товариства наслідків у зв'язку з діями (бездіяльністю учасника). Необхідно встановити причинний зв'язок між діями (бездіяльністю) учасника товариства та негативними наслідками для товариства, а також дослідити мотиви поведінки учасника, форму вини тощо. Вирішуючи питання про наявність факту перешкоджання учасником своїми діями досягненню цілей товариства, необхідно встановити, що поведінка учасника суттєво ускладнює діяльність товариства чи робить її практично неможливою.

Разом з тим, слід враховувати, що виключення учасника з товариства з обмеженою відповідальністю належить до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства, а не суду.

Відповідно до п.п. 2.1, 2.2 статуту ТОВ "Ринок" (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) товариство створено з метою довгострокової підприємницької діяльності і отримання прибутку та наступного його розподілу між учасниками. Основними напрямками діяльності товариства є, зокрема, загальна комерційна діяльність по забезпеченню функціонування ринків, надання послуг з реалізації продовольчих та промислових товарів фізичними та юридичними особами.

Суди попередніх інстанцій встановили, що позивача було виключено з учасників ТОВ "Ринок" в силу статті 64 Закону України "Про господарські товариства" за перешкоджання своїми діями досягненню цілей товариства. Вказане рішення загальних зборів приймалось 64,12 % голосів учасників товариства, присутніх на зборах, на підставі документів, наданих товариству на підтвердження обставин, які свідчать про те, що дії позивача суттєво ускладнили діяльність товариства, негативно відобразилися на результатах господарської діяльності та перешкоджали досягненню цілей товариства (зокрема, стосовно отримання прибутку), оскільки, як уже зазначалося, такі дії призвели, в тому числі, до розірвання орендарями ринку договорів оренди торгівельних площ з відповідачем та звільнення місць на території ринку.

Враховуючи вищенаведене, судова колегія вважає, що місцевий господарський суд, з яким правомірно погодився і суд апеляційної інстанції, дійшов обґрунтованого висновку про доведеність негативних наслідків для ТОВ "Ринок" у зв'язку з діями, в тому числі і позивача у даній справі (ОСОБА_4.), а відтак, і про наявність підстав для її виключення зі складу учасників ТОВ "Ринок", з огляду на що прийняте на загальних зборах учасників 25.02.2013 рішення про виключення, зокрема, учасника ОСОБА_4, зі складу товариства є правомірним.

Твердження ОСОБА_4 у поданій до Вищого господарського суду України касаційній скарзі щодо недослідження судами попередніх інстанцій обставин, які б підтверджували факт невиконання нею як учасником товариства своїх обов'язків чи факт перешкоджання з її сторони діяльності товариства та досягнення поставлених цілей не знайшли свого підтвердження в процесі розгляду справи судами всіх інстанцій та спростовуються вищенаведеним.

Що стосується посилань позивача на те, що під час загальних зборів учасників було прийнято рішення з питань, які не були включені до порядку денного, а саме щодо її виключення з числа учасників ТОВ "Ринок", то суд касаційної інстанції звертає увагу на таке.

Згідно з п. 18 постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" № 13 від 24.10.2008 при розгляді справ судам слід враховувати, що не всі порушення законодавства, допущені під час скликання та проведення загальних зборів господарського товариства, є підставою для визнання недійсними прийнятих на них рішень.

Безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів у зв'язку з прямою вказівкою закону, зокрема, є прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного загальних зборів товариства (ч. 4 ст. 43 Закону України "Про господарські товариства").

Аналогічні положення містяться в п. 2.13. постанови пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 №4 "Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних відносин".

Враховуючи те, що позивач була належним чином повідомлена про проведення спірних загальних зборів, ознайомлена з усіма питаннями порядку денного зборів, зокрема, з питання № 3 щодо виключення учасників з товариства, та, відповідно, мала можливість ознайомитися з документами та матеріалами, внесеними до порядку денного зборів, в яких наявна, в тому числі, і заява ОСОБА_8 щодо виключення ОСОБА_4 зі складу учасників товариства, беручи до уваги, що сама позивач не надала суду належних та допустимих доказів того, що питання стосовно її виключення зі складу учасників ТОВ "Ринок" було включено на самих зборах, які відбулися 25.02.2013, суди дійшли вірного висновку про непідтвердженість таких доводів ОСОБА_4

Крім того, в поданій касаційній скарзі позивач вказує, що господарський суд Рівненської області та Рівненський апеляційний господарський суд поверхнево віднісся до дослідження питання виключення ОСОБА_4, поклавши в основу прийнятих рішення та постанови правову позицію стосовно іншого учасника ОСОБА_9, якого також виключили з учасників товариства (справа № 918/747/13 за позовом ОСОБА_9 до ТОВ "Ринок" про визнання частково недійсним рішення загальних зборів (в частині його виключення зі складу учасників товариства).

Такі твердження позивача відхиляються колегією суддів, з огляду на те, що в процесі розгляду даної справи судами попередніх інстанцій було встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_4 своїми спільними діями перешкоджали досягненню цілей товариства, що підтверджувалося наданими іншими учасниками ТОВ "Ринок" та працівниками ринку документами, в яких, йшлося про спільні дії учасників товариства ОСОБА_9 та ОСОБА_4, а відтак суди вірно виходили з того, що під час розгляду даної справи дії позивача (ОСОБА_4.) та ОСОБА_9 слід вважати спільними, спрямованими на досягнення однієї мети, а тому їх потрібно розглядати в сукупності.

Враховуючи наведене, колегія суддів Вищого господарського суду України приходить до висновку, що під час розгляду справи судами попередніх інстанцій на основі повного, всебічного і об'єктивного дослідження поданих доказів встановлено фактичні обставини справи, вірно застосовані норми матеріального права, а доводи скаржника не спростовують законності прийнятих у справі рішень.

В силу ст.ст. 42, 43, 47 ГПК України правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом; сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами; судове рішення ухвалюється суддею за результатами обговорення усіх обставин справи.

Відповідно до ст. 1117 ГПК України касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Повноваження вищих судів щодо скасування чи зміни тих судових рішень, які вступили в законну силу та підлягають виконанню, мають використовуватися для виправлення фундаментальних порушень. Такі рішення можуть бути скасовані лише у виняткових обставинах, а не тільки з метою одержання іншого рішення у справі (вказана правова позиція викладена в постанові Верховного Суду України від 13 квітня 2016 року у справі №908/4804/14).

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу ОСОБА_4 залишити без задоволення.

Постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 14.09.2016 та рішення господарського суду Рівненської області у справі № 918/136/16 залишити без змін.

Головуючий суддя Т.Л. Барицька
Судді: Л.Б. Іванова
Т.П. Козир
 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/66295202

Link to comment
Share on other sites

ВХСУ согласился с выводами судов низших инстанций о правомерности исключения из состава участников общества лиц наносящих ущерб такому обществу, что подтверждено документами и показаниями свидетелей.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...