Окрема думка щодо відмови прокурору у поверненні частини судового збору у зв'язку зі зміною позиції ВП ВС і встановлення немайнового характеру для спорів про повернення земельної ділянки


Recommended Posts

Окрема думка судді К. М. Пількова до ухвали Великої Палати Верховного Суду від 22.11.2023 у справі № 922/1830/19 (провадження № 12-91гс20)

1. Велика Палата Верховного Суду ухвалою від 22.11.2023 відмовила у задоволенні заяви прокурора відділу Харківської обласної прокуратури (далі - Прокурор) про повернення частини судового збору в розмірі 31 917,68 грн, сплаченого за подання касаційної скарги на рішення Господарського суду Харківської області від 17.03.2020 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 11.06.2020 у цій справі.

2. Мотивуючи цю ухвалу, Велика Палата виходила з того, що розмір судового збору, який підлягав сплаті за подання вказаної вище касаційної скарги, був визначений в ухвалі Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду (далі - КГС ВС) від 04.08.2020 про залишення її без руху з посиланням на підпункти 1, 2, 5 пункту 2 частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір», статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», зокрема, за одну вимогу майнового характеру про повернення земельної ділянки загальною площею 65,7339 га з нормативною грошовою оцінкою 1 448 122,14 грн.

3. Велика Палата зазначила, що на виконання вимог цієї ухвали прокуратура Харківської області сплатила судовий збір у встановленому судом розмірі (78 021,68 грн), однак у поданій заяві Прокурор просить повернути частину сплаченого судового збору з тієї підстави, що відбулася зміна судової практики щодо визначення характеру позовної вимоги про зобов`язання повернути земельну ділянку.

4. На думку Великої Палати Верховного Суду, подальша зміна судової практики КГС ВС щодо характеру позовної вимоги про зобов`язання повернути земельну ділянку не є підставою для повернення судового збору, сплаченого відповідно до закону та в розмірі, визначеному судом. Інше означало б перегляд ухвали КГС ВС від 04.08.2020, яка набрала законної сили й обов`язкова для виконання.

5. З наведеними вище мотивами та результатами розгляду заяви Прокурора не погоджуюсь з огляду на таке.

6. Насамперед слід звернути увагу на відсутність стверджуваних Великою Палатою змін у судовій практиці.

Так, у постанові об`єднаної палати КГС ВС від 02.12.2020 у справі № 905/105/20, на яку посилався Прокурор в своїй заяві, не наводився принципово новий підхід до визначення як немайнової вимоги про повернення орендованого нерухомого майна, а підтримано відповідні висновки, викладені у постанові КГС ВС від 23.05.2018 у справі № 915/742/17, де вказано, зокрема, що прокурор в інтересах держави в особі Фонду державного майна України звернувся з позовом до суду з двома вимогами немайнового характеру про розірвання договору оренди та про повернення причалів згідно з переліком.

У постанові від 02.12.2020 у справі № 905/105/20 об`єднана палата КГС ВС погодилась з доводами прокурора щодо немайнового характеру позовної вимоги про повернення земельної ділянки, оскільки мали місце правовідносини сторін, які врегульовані договором оренди, строк дії якого закінчився, а судовий збір з позовної заяви про визнання права власності на майно, витребування або повернення майна може визначається з урахуванням вартості спірного майна, лише у позадоговірних зобов`язаннях. Врахувавши наведене, об`єднана палата КГС ВС дійшла висновку про те, що позовна вимога прокурора про зобов`язання повернути земельну ділянку у цьому випадку має немайновий характер, оскільки є вимогою про виконання обов`язку в натурі (повернення належної орендодавцеві земельної ділянки), об`єктом вимоги є дія зобов`язаної сторони, що не піддається грошовій (вартісній) оцінці, а вирішення спору не вплине на склад майна сторін спору та не змінить власника майна.

Дійшовши висновку про те, що вимога прокурора про зобов`язання повернути земельну ділянку є вимогою немайнового характеру, об`єднана палата КГС ВС не вбачала підстав для відступлення від висновків, викладених у постанові КГС ВС від 23.05.2018 у справі №915/742/17, що свідчить про сталість такої судової практики.

7. В подальшому ця практика була поширена також на вимоги про повернення від орендаря належної орендодавцеві земельної ділянки як наслідок недійсності відповідного договору оренди (див. постанову КГС ВС від 03.11.2021 у справі № 920/15/20), а також підтримана Касаційним цивільним судом у складі Верховного Суду (далі - КЦС ВС).

8. Так, у постанові від 16.08.2023 у справі № 733/201/22 за позовом прокуратури в інтересах держави в особі міської ради до фізичної особи про визнання недійсними додаткових угод та повернення земельних ділянок, посилаючись на висновки об`єднаної палати КГС ВС, викладені у постанові від 02.12.2020 у справі № 905/105/20, КЦС ВС зазначив, що при зверненні з апеляційної скаргою прокурор обґрунтовано виходив з немайнового характеру спірних правовідносин та сплатив судовий збір у розмірі, встановленому для вимог немайнового характеру. При цьому КЦС ВС дійшов висновку про те, що прокурор звернувся з вказаним позовом у зв`язку з закінченням строку, на який було укладено договори оренди цих земельних ділянок, тобто просив повернути належні орендодавцеві земельні ділянки, а вирішення спору не вплине на склад майна сторін спору та не змінить власника майна, оскільки право власності на спірні земельні ділянки не оспорюється.

9. Окрім цього, в ухвалах від 30.09.2021 у справі № 143/923/19 та від 09.03.2023 у справі № 391/608/21 про залишення касаційних скарг без руху КЦС ВС обраховував судовий збір, який належало доплатити скаржникам, з посиланням на висновки, зроблені об`єднаною палатою КГС ВС від 02.12.2020 у справі № 905/105/20, зокрема, щодо немайнового характеру вимог про повернення земельних ділянок.

10. Враховуючи наведену вище практику касаційних судів господарської та цивільної юрисдикції, Великій Палаті Верховного Суду належало погодитись з доводами Прокурора про те, що заявлені у цій справі вимоги про зобов`язання повернути земельні ділянки є немайновими та задовольнити подану ним заяву.

11. Стосовно тверджень Великої Палати про те, що це означало б перегляд ухвали КГС ВС від 04.08.2020, що набрала законної сили й обов`язкова для виконання, слід виходити з того, що ухвала про залишення без руху не є судовим рішенням, яке остаточно визначає обов`язки учасників справи. До прикладу суд, який зобов`язав учасника процесу в ухвалі про залишення без руху усунути недоліки шляхом сплати судового збору, в подальшому може прийняти як виправлення такого недоліку подане у встановленому порядку клопотання цього учасника про звільнення його від сплати судового збору (див. пункт 42 постанови Великої Палати Верховного Суду від 18.10.2023 у справі № 910/10939/22).

12. До того ж Велика Палата Верховного Суду ухвалою від 05.10.2022 у справі № 923/199/21 вже повертала Одеській обласній прокуратурі судовий збір, сплачений на виконання ухвали КГС ВС про залишення касаційної скарги без руху від 04.11.2021 у вказаній справі.

13. Підсумовуючи викладене вважаю, що Велика Палата Верховного Суду мала постановити ухвалу, якою задовольнити заяву Прокурора та повернути Харківській обласній прокуратурі з Державного бюджету України частину судового збору, сплаченого за платіжним дорученням № 1844 від 07.08.2020, у розмірі 31 917,68 грн.

Суддя К. М. Пільков

Джерело: ЄДРСР 115127047

Link to comment
Share on other sites

На думку Великої Палати Верховного Суду, подальша зміна судової практики КГС ВС щодо характеру позовної вимоги про зобов`язання повернути земельну ділянку не є підставою для повернення судового збору, сплаченого відповідно до закону та в розмірі, визначеному судом. Інше означало б перегляд ухвали КГС ВС від 04.08.2020, яка набрала законної сили й обов`язкова для виконання.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...