ОСПОРИТЬ ДЕЙСТВИЯ НОТАРИУСА


Recommended Posts

1/2 дома, которая принадлежала умершему.

п. 12 Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України

Наказ Міністерства юстиції України

від 3 березня 2004 року N 20/5

За обґрунтованою письмовою заявою заінтересованої особи, яка звернулася до суду, та на підставі отриманого від суду повідомлення про надходження позовної заяви заінтересованої особи, яка оспорює право або факт, про посвідчення якого просить інша заінтересована особа, вчинення нотаріальної дії зупиняється до вирішення справи судом.

Но в исковом второй наследник просит признать свое право собственности на вторую часть дома в связи с тем, что у нее отсутствуют правоустанавливающие документы, таким образом право первого наследника не оспаривается.

На этом основании хочу оспорить остановку осуществления нотариального действия по выдаче свидетельства на право собственности на 1/2 часть дома.

Не у кого нет примера жалобы.

Хочу оспорить в областное управление юстиции, в нем есть отдел по надзору за нотариатом.

Link to comment
Share on other sites

1/2 дома, которая принадлежала умершему.

п. 12 Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України

Наказ Міністерства юстиції України

від 3 березня 2004 року N 20/5

За обґрунтованою письмовою заявою заінтересованої особи, яка звернулася до суду, та на підставі отриманого від суду повідомлення про надходження позовної заяви заінтересованої особи, яка оспорює право або факт, про посвідчення якого просить інша заінтересована особа, вчинення нотаріальної дії зупиняється до вирішення справи судом.

Но в исковом второй наследник просит признать свое право собственности на вторую часть дома в связи с тем, что у нее отсутствуют правоустанавливающие документы, таким образом право первого наследника не оспаривается.

На этом основании хочу оспорить остановку осуществления нотариального действия по выдаче свидетельства на право собственности на 1/2 часть дома.

Не у кого нет примера жалобы.

Хочу оспорить в областное управление юстиции, в нем есть отдел по надзору за нотариатом.

У кого-нибудь есть идеи или мнения?
Link to comment
Share on other sites

У кого-нибудь есть идеи или мнения?

Обжаловать можно только в суд. Упр. юстиции осуществляет исключительно контроль за нот. деловодством и оранизацией роботы нотариуса. Просите нотариуса выдать свидетельство о наследстве, берите письменный отказ и обязуйте нотариуса в суде выдать свидетельство о наследстве.

0503800418 ира

Link to comment
Share on other sites

Обжаловать можно только в суд. Упр. юстиции осуществляет исключительно контроль за нот. деловодством и оранизацией роботы нотариуса. Просите нотариуса выдать свидетельство о наследстве, берите письменный отказ и обязуйте нотариуса в суде выдать свидетельство о наследстве.

0503800418 ира

Уже понял, завтра должны получить Постановление об отказе в осуществлении нотариального действия и оспорю его в суд.
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Уже понял, завтра должны получить Постановление об отказе в осуществлении нотариального действия и оспорю его в суд.

возвращаясь к этой теме, на основании каких норм происходит обжалование действий нотариуса?
Link to comment
Share on other sites

возвращаясь к этой теме, на основании каких норм происходит обжалование действий нотариуса?

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя

69104 м. Запоріжжя , вул. Малиновського, 7

ПОЗИВАЧА:

ВІДПОВІДАЧ:

Державний нотаріус Шостої Запорізької Державної нотаріальної контори Дмитрієва Наталія Павлівна,

69194, м. Запоріжжя, вул. Чумаченко, буд. 25 б

Немайновий позов

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про зобов’язання нотаріуса видати свідоцтва про право на спадщину

67/100 житлового будинку, який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, в, зареєстровано за на підставі свідоцтва № 89 про право власності на домоволодіння виданого Запорізьким МКГ р.

Цей факт підтверджується копією свідоцтва про право власності на домоволодіння виданого Запорізьким МКГ р.

Ольга Іванівна померла 24 травня 2010 року, що підтверджується довідкою головного управління юстиції Запорізької області Запорізький РАГС, актовий запис та Свідоцтвом про смерть.

Після смерті Ольги Іванівни відкрилася спадщина на 67/100 житлового будинку, який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя,.

23.08.2011 року Ганна Іванівна (надалі – Позивач) звернулася до Державного нотаріуса Шостої Запорізької Державної нотаріальної контори Дмитрієвої Наталії Павлівни (надалі – Нотаріус або Відповідач) з проханням видати свідоцтва про право на спадщину на 67/200 житлового будинку, який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя,.

Проте нотаріусом було відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, що підтверджується Постановою про відмову у вчиненні нотаріальної дії від 25.08.2011 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України, Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Припинення дії, яка порушує право прямо передбачено в ч. 2 цієї ж статті ЦК України, як один із способів захисту цивільних прав та інтересів.

Таким чином, Позивач має право на захист свого права на видачу свідоцтва на спадщину шляхом припинення дії нотаріуса, яка порушує його, тому він має право просити суд зобов’язати нотаріуса видати свідоцтва про право на спадщину.

Дані Позовні вимоги обґрунтовуються таким положеннями Законодавства України:

Згідно п. 205 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 року N 20/5 На майно, що переходить за правом спадкування до спадкоємців, нотаріусом за місцем відкриття спадщини видається свідоцтво про право на спадщину.

Згідно п. 210 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 року N 20/5 Свідоцтво про право на спадщину видається на підставі письмової заяви спадкоємців після закінчення шести місяців з дня відкриття спадщини, а у випадках, передбачених частиною другою статті 1270, статтею 1276 Цивільного кодексу України, - не раніше зазначених у цих статтях строків.

Згідно п. 216 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 року N 20/5 Видача свідоцтва про право на спадщину на майно, яке підлягає реєстрації, провадиться нотаріусом після подання правовстановлювальних документів про належність цього майна спадкодавцеві та перевірки відсутності заборони або арешту цього майна.

Позивач надав нотаріусу заяву на видачу свідоцтва про право на спадщину на 67/200 житлового будинку, який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, та правовстановлювальні документи на цей будинок

Згідно ч. 4 ст. 42 Закону України «Про нотаріат» За обґрунтованою письмовою заявою заінтересованої особи, яка звернулася до суду та на підставі отриманого від суду повідомлення про надходження позовної заяви заінтересованої особи, яка оспорює право або факт, про посвідчення якого просить інша заінтересована особа, вчинення нотаріальної дії зупиняється до вирішення справи судом.

Згідно абз. 3 п. 12 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 року N 20/5 За обґрунтованою письмовою заявою заінтересованої особи, яка звернулася до суду, та на підставі отриманого від суду повідомлення про надходження позовної заяви заінтересованої особи, яка оспорює право або факт, про посвідчення якого просить інша заінтересована особа, вчинення нотаріальної дії зупиняється до вирішення справи судом.

Нотаріусом було відмолено у вчиненні нотаріальної дії згідно положень цих норм законодавства та нищенаведених проваджень:

Комунарським районним судом м. Запоріжжя було відкрито провадження у справі № 2-2097/11 за позовом Ніни Григорівни до Галини Іванівни, третя особа: Державна нотаріальна контора № 6 про визнання право власності на 67/100 житлового будинку у м. Запоріжжі, в порядку спадкування за законом.

Комунарським районним судом м. Запоріжжя ухвалою від 23.06.2011 року було відкрито провадження у справі № 2-1980/11 за позовом до Ніни Григорівни, Галини Іванівни, третя особа: Державна нотаріальна контора № 6 про визнання права на спадкування Позивача разом із спадкоємцями другої черги, внаслідок смерті спадкодавця Ольги Іванівни та права власності на одну третю 67/100 житлового будинку у м. Запоріжжі, який належав на праві власності померлому спадкодавцю, а також про стягнення із Спадкоємців Ганни Іванівни та Ніни Григорівни витрат у розмірі 9280 (дев’ять тисяч двісті вісімдесят) грн. 00 коп. на поховання Ольги Іванівни.

Проте нотаріус не звернув уваги, що Н.Г. лише просить визнати право власності на 67/200 житлового будинку, який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул., внаслідок спадкування за законом.

Вона не оспорює право Г.І. на спадкування 67/200 житлового будинку, який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя,

.

Позовна заява до Ніни Григорівни, Галини Іванівни, третя особа: Державна нотаріальна контора № 6 про визнання права на спадкування Позивача разом із спадкоємцями другої черги, внаслідок смерті спадкодавця Ольги Іванівни та права власності на одну третю 67/100 житлового будинку у м. Запоріжжі, який належав на праві власності померлому спадкодавцю, а також про стягнення із Спадкоємців Ганни Іванівни та Ніни Григорівни витрат у на поховання Ольги Іванівни у справі № 2-1980/11 залишено без розгляду, що підтверджується ухвалою про залишення її без розгляду. (буде надана на судове засідання у справі).

Таким чином, за жодним позовом право Г.І. на спадкування 67/200 житлового будинку у м. Запоріжжі не оспорюється.

Отже, відмова нотаріуса у вчиненні нотаріальної дії – видачі свідоцтва про право на спадщину за законом на 67/200 житлового будинку, який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, , після померлої – гр. Ольги Іванівни є неправомірним.

Згідно ч. 2 ст. 109 ЦПК України Позови до юридичних осіб пред'являються в суд за їхнім місцезнаходженням.

Місцем знаходження Відповідача є Комунарський район м. Запоріжжя, адже його адреса є такою: м. Запоріжжя, вул. Чумаченко, буд. 25 б, тому позивач має право звернутися до: Комунарського районного суду м. Запоріжжя

Тому позивач просить суд визнати обґрунтованим звернення з позовною заявою про зобов’язання нотаріуса видати свідоцтво про право на спадщину за законом на 67/200 житлового будинку, який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, після померлої– гр. Ольги Іванівни.

У зв'язку вищезазначеним, керуючись, положеннями Конституції України, Цивільного Кодексу України, ст. ст. 3, 15, 88, 114, 118, 119, 120, 121, 130, 133, 136 ЦПК України,

ПРОШУ:

1. Прийняти позовну заяву та відкрити провадження.

2. Зобов’язати Державного нотаріуса Шостої Запорізької Державної нотаріальної контори Дмитрієву Наталію Павлівну видати свідоцтво про право на спадщину за законом на 67/200 житлового будинку, який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, після померлої 22 травня 2010 року – гр. Ольги Іванівни.

3. Судові витрати покласти на Відповідачів.

ДОДАТКИ:

1) Оригінал квитанції про оплату ІТЗ судового розгляду 37 грн.

2) Оригінал квитанції про оплату державного мита 8,50 грн.

3) Копія свідоцтва № 89 про право власності на домоволодіння виданого Запорізьким МКГ 30.01.1984 р.;

4) Копія Свідоцтва про смерть Серія 1-ЖС № 175177;

5) Копія Постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії від 25.08.2011 р.

6) Копія витягу з реєстру БТІ від «__» серпня 2011 року

7) Копія позовної заяви з додатками для відповідача – 1 прим.

Позивача:

«__» вересня 2011 року Г.І.

Написал такой иск, жду комментариев

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи