ухвала ВССУ від 09.11.2011 за позовом Укрсоцбанк


Recommended Posts

Будьте уважні! не все так просто із строком іпотечної вимоги

УХВАЛА

іменем україни

09 листопада 2011 р.

м. Київ

Колегія суддів судової палати у цивільних справах

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:

головуючого:

Гводзика П.О.

суддів:

Горелкіної Н.А.,

Завгородньої І.М.,

Іваненко Ю.Г.,

Ситнік О.М.

розглянувши в судовому засіданні цивільну справу за позовом публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» в особі центрального комерційного макрорегіону м. Хмельницького публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до ОСОБА_6 про звернення стягнення на предмет іпотеки за касаційною скаргою публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» в особі представника ОСОБА_7 на рішення колегії суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Хмельницької області від 14 липня 2011 року,-

в с т а н о в и л а:

Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» звернулося до суду із позовом до відповідача та просило ухвалити рішення, яким звернути стягнення на предмет іпотеки, посилаючись на те, що 30 вересня 2008 року між банком та ОСОБА_8 був укладений кредитний договір, відповідно до умов якого ОСОБА_8 отримала кредит в сумі 45 590 доларів США із терміном погашення до 28.09.2018 року зі сплатою 15% за користування коштами. 30 вересня 2008 року між банком та ОСОБА_6 був укладений іпотечний договір, згідно якого остання передала в іпотеку квартиру АДРЕСА_1 у м. Кам’янці–Подільському, вартість якої на день укладення іпотечного договору становила 26 994 доларів США 44 центи. Однак, взяті на себе зобов’язання ОСОБА_8 належним чином не виконує, станом на 11.11.2010 року загальна сума заборгованості за кредитним договором становила 55 957 доларів США 12 центів, що еквівалентне в національній валюті України за офіційним курсом НБУ 442 620 грн. 82 коп. В зв’язку із невиконанням ОСОБА_8 своїх зобов’язань, просили звернути стягнення на предмет іпотеки.

Рішенням Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 20 квітня 2011 року позовні вимоги публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» в особі центрального комерційного макрорегіону м. Хмельницького публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» задоволено, звернено стягнення на предмет іпотеки – нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_1, загальною площею 29 кв.м., що належить ОСОБА_6 на праві особистої приватної власності на підставі договору дарування квартири № 3836 від 05 жовтня 2006 року для задоволення вимог публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» за кредитним договором № 966/127-302-РК 92 від 30 вересня 2008 року, шляхом продажу предмету іпотеки на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження, із початковою ціною продажу 26 994 доларів США 44 цента, що за курсом НБУ становить 213 526 грн. 02 коп.

Рішенням колегії суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Хмельницької області від 14 липня 2011 року вищезазначене рішення Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 20 квітня 2011 року, скасовано, ухвалено нове рішення, у задоволенні позовних вимог публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» в особі центрального комерційного макрорегіону м. Хмельницького відмовлено.

У поданій касаційній скарзі заявник просить рішення колегії суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Хмельницької області від 14 липня 2011 року скасувати, залишити в силі рішення суду першої інстанції, посилаючись на неправильне застосування норм матеріального права та порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права.

Вивчивши матеріали цивільної справи № 2-599/11, касаційну скаргу, колегія суддів приходить до висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом першої інстанції встановлено, що 30 вересня 2008 року між публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк» та ОСОБА_8 було укладено кредитний договір № 966/127-302 –РК 92 на суму 45 590 доларів США, під 14,8 % річних, з кінцевим терміном повернення 28 вересня 2018 року. 30 вересня 2008 року між позивачем та ОСОБА_6 було укладено іпотечний договір, згідно якого остання передала в іпотеку у якості забезпечення виконання ОСОБА_8 зобов’язань за кредитним договором від 30 вересня 2008 року, квартиру АДРЕСА_1 вартість якої на день укладення іпотечного договору становила 26 994 долара США 44 цента. Станом на 11 листопада 2010 року заборгованість ОСОБА_8 по договору становить 55 957 доларів 12 центів США, що еквівалентно у національній валюті України за офіційним курсом НБУ 442 620 грн. 82 коп. з яких: сума заборгованості за кредитом 45206 доларів США 05 цента, сума по сплаті нарахованих відсотків – 10 751 доларів США 07 цента, сума пені за несвоєчасне повернення кредиту – 5 364 грн. 52 коп., пеня за несвоєчасне повернення відсотків – 5 642 грн. 33 коп.

Суд першої інстанції прийшов до висновку, що ОСОБА_6 передала в іпотеку у якості забезпечення виконання ОСОБА_8 зобов’язань за кредитним договором належну їй квартиру, та оскільки ОСОБА_8 взятих на себе зобов’язань щодо повернення кредиту не виконує, то позовні вимоги позивача є обґрунтованими та законними.

Суд апеляційної інстанції скасовуючи рішення суду першої інстанції та ухвалюючи нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог виходив із того, що судом першої інстанції неправильно застосовано норми матеріального та процесуального права, оскільки звертаючись 29.12.10 року до суду із позовом до відповідачки банк попередньо не виконав вимоги положення ст. 35 Закону України "Про іпотеку", своєчасно не надіслав на адресу Іпотекодавця письмової вимоги про погашення заборгованості із попередженням про наступне звернення стягнення на предмет іпотеки, оскільки така вимога отримана відповідачкою 08.12.10 року, що підтверджується повідомленням про вручення листа. Крім того, такий зміст листа не узгоджується з вимогами ст. 35 Закону України "Про іпотеку" №898-ІV й не може бути визнаний доказом виконання вказаних норм.

Колегія суддів апеляційного суду дійшла висновку, що при зверненні до суду із позовом позивач не виконав вимоги Закону України "Про іпотеку" №898-ІV, не дотримався процедури дострокового стягнення заборгованості по кредиту й звернення стягнення на предмет іпотеки, позовні вимоги банку є такими, що заявлені передчасно, у зв'язку із чим не знаходить підстав для їх задоволення.

Крім цього, суд апеляційної інстанції звернув увагу на те, що приймаючи рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом продажу предмету іпотеки на прилюдних торгах, суд першої інстанції не звернув увагу на особливості захисту прав неповнолітніх на житло, що також потягнуло за собою прийняття неправильного рішення.

Відповідно до ст. 213 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з’ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Проте зазначеним вимогам рішення суду апеляційної інстанції не відповідає.

У порушення вимог ст. ст. 212-214 ЦПК України суд апеляційної інстанції не з’ясував належним чином фактичних обставин справи щодо заявлених вимог; чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги й заперечення сторін, та якими доказами вони підтверджуються, що має суттєве значення для правильного вирішення спору.

Згідно ч. 1 ст.1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

У разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов’язання іпотекодержатель, відповідно до статті 33 Закону України «Про іпотеку», управі задовольнити свої вимоги за основним зобов’язання шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки. Звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється в тому числі і на підставі рішення суду.

Також, згідно п. 4.1 умов іпотечного договору у разі неналежного виконання Позичальником умов кредитного договору іпотекодержатель має право задовольнити свої забезпеченні іпотекою вимоги шляхом звернення на предмет іпотеки.

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про іпотеку» у разі порушення основного зобов'язання та/або умов іпотечного договору іпотекодержатель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі зазначається стислий зміст порушених зобов'язань, вимога про виконання порушеного зобов'язання у не менш ніж тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя залишається без задоволення, іпотекодержатель вправі прийняти рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору.

Положення частини першої цієї статті не є перешкодою для реалізації права іпотекодержателя звернутись у будь-який час за захистом своїх порушених прав до суду у встановленому законом порядку.

Вимога, встановлена частиною першою цієї статті, не перешкоджає іпотекодержателю здійснювати свої права, визначені статтею 12 цього Закону, без попереднього повідомлення іпотекодавця, якщо викликана таким повідомленням затримка може спричинити знищення, пошкодження чи втрату предмета іпотеки.

Суд першої інстанції, з’ясувавши обставини справи, давши їм належну оцінку, дійшов обґрунтованого висновку про те, що позивач мав право на захист своїх порушених прав шляхом пред’явлення позову до суду про звернення стягнення на предмет іпотеки до закінчення тридцятиденного строку, наданого іпотекодавцю для задоволення вимоги про виконання порушеного зобов'язання, визначеного ст. 35 Закону України «Про іпотеку».

Безпідставно скасувавши законне й обґрунтоване рішення суду першої інстанції, апеляційний суд припустився помилки у застосуванні матеріального та процесуального закону та не врахував того, що рішення суду першої інстанції було прийнято 20 квітня 2011 року, тобто після закінчення тридцятиденного строку наданого іпотекодавцю для задоволення вимоги про виконання порушеного зобов'язання, у зв`язку з чим рішення суду апеляційної інстанції підлягає скасуванню із залишенням в силі рішення суду першої інстанції, що було помилково скасовано апеляційним судом.

Керуючись ст. ст. 333, 336, 339, 345 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ,-

у х в а л и л а :

Касаційну скаргу публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» в особі представника ОСОБА_7 на рішення колегії суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Хмельницької області від 14 липня 2011 року – задовольнити.

Рішення колегії суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Хмельницької області від 14 липня 2011 року скасувати, рішення Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 20 квітня 2011 року залишити в силі.

Ухвала оскарження не підлягає.

Головуючий:

П.О. Гвоздик

Судді:

Н.А. Горелкіна

І.М. Завгородня

Ю.Г. Іваненко

О.М. Ситнік

http://reyestr.court.gov.ua/Review/19514990

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...