Иск о возмещении ущерба за нарушение ЗуоЗПП и 168 пост НБУ


Recommended Posts

Гагарінський районний суд

міста Севастополя

Позивач: ____________________

Відповідач: ПАТ «Укрсоцбанк» в особі Гагарінського відділення у місті Севастополі

99057, м. Севастополь,

просп. Жовтневої Революції, 8

тел. 0692-54-50-01

Підсудність позову за вибором позивача

відповідно до частини 5 статті 110 ЦПК

ПОЗОВНА ЗАЯВА

Ця позовна заява подана в порядку Закону України «Про захист прав споживачів», оскільки позивач є споживачем послуг відповідача.

За даним позовом не сплачений судовий збір на підставі частини 3 статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» та пункту 7 частини 1 статті 5 Закону України «Про судовий збір», відповідно до яких споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.

Відповідно до частини 5 статті 110 Цивільного процесуального Кодексу України, позови про захист прав споживачів також можуть бути подані за місцем проживання споживача, тому ця позовна заява подана саме до Гагарінського районного суду м. Севастополя.

Відповідно до частини 2 пункту 5 Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів» споживачі за власним вибором звертаються до суду за місцем свого проживання, або за місцем знаходження відповідача, або за місцем заподіяння шкоди, або за місцем виконання договору. Жоден із цих судів не вправі відмовити у прийнятті позовної заяви або переслати її до іншого суду з мотивів непідсудності.

13.08.2008 між позивачем та відповідачем був укладений договір кредиту № 947/40-262.САФ, відповідно до якого позивачу був наданий кредит у доларах США.

Відповідно до пункту 1.2. Договору кредит надається позичальнику для оплати придбаного автомобіля, тобто є споживчім кредитом. При виборі валюти кредиту позивачу не була надана інформація, необхідна для здійснення свідомого вибору кредитного продукту, зокрема, позичальнику не була надана інформація про валютні ризики пропонованої банком послуги, що суперечить пункту 3.8. Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених постановою Правління Національного Банку України від 10.05.2007 р. № 168.

При наданні згоди на видачу вказаного кредиту відповідачем перевірялась платоспроможність позичальника шляхом надання останнім довідки про доходи. Вказана довідка свідчить про те, що доходи позичальник отримує в гривні. Вивчивши вказану довідку, банк прийшов до висновку про можливість сплати позичальником платежів за кредитом. Однак, неглядючи на те, що позичальник отримує доходи в гривні, банк видав йому кредит у доларах, не попереджаючи про те, що курс долара може зрости, що може привести до неплатоспроможності позичальника, оскільки доходи він отримує в гривні.

Пункт 2 статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів» передбачає: «Перед укладенням договору про надання споживчого кредиту кредитодавець зобов'язаний повідомити споживача у письмовій формі про:

2) кредитні умови, зокрема:

в) наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей

між ними, в тому числі між зобов'язаннями споживача;

д) орієнтовну сукупну вартість кредиту та вартість послуги з

оформлення договору про надання кредиту (перелік усіх витрат,

пов'язаних з одержанням кредиту, його обслуговуванням та

поверненням, зокрема таких, як адміністративні витрати, витрати на

страхування, юридичне оформлення тощо);

є) варіанти повернення кредиту, включаючи кількість платежів,

їх частоту та обсяги;

і) переваги та недоліки пропонованих схем кредитування.

Жодної із умов зазначених норм Закону відповідачем дотримано не було, що свідчить про неповне надання інформації споживачу.

Крім того, кредитний договір не відповідає умовам, визначеним у пунктах 2.1.; 3.1.;3.2.;3.3. Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених постановою Правління Національного Банку України від 10.05.2007 р. № 168, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 25.05.2007 року за № 541/13808, так як в Кредитному договорі не зазначений детальний розпис сукупної вартості кредиту для Позичальника. А саме, в Кредитному договорі не зазначена вартість супутніх послуг, що пов’язані з наданням кредиту та надаються третіми особами: нотаріусом, страховою компанією, бюро технічної інвентаризації нерухомого майна; також не зазначені розміри державного мита, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що сплачуються при укладенні договору іпотеки, а також вартість розрахунково-касового обслуговування, валютно-обмінних та інших банківських операцій, пов’язаних з обслуговуванням кредитної заборгованості.

Відповідно до пункту 7 статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів» У разі коли надання недоступної, недостовірної, неповної

або несвоєчасної інформації про продукцію та про виробника

(виконавця, продавця) спричинило:

1) придбання продукції, яка не має потрібних споживачеві

властивостей, - споживач має право вимагати розірвання договору та відшкодування завданих йому збитків;

У даному випадку ненадання повної інформації про кредитні послуги, зокрема, ненадання інформації про валютні ризики призвело до надання позивачу кредиту у доларах США, що призвело до виникнення збитків у споживача, у зв’язку зі зростанням курсу вказаної валюти відносно гривні, у якій позичальник отримує доходи, оскільки для погашення кредиту він вимушений купувати долари США за курсом 8 грн за долар, а не за курсом 4,56 грн. за долар якій діяв при оформленні кредиту та визначення платоспроможності споживача.

Отже, збитки, що завдані споживачу неякісною фінансовою послугою підлягають відшкодуванню. У період з вересня 2008 року по листопад 2011 року позивачем на користь відповідача сплачено 8343,91 доларів США, що складає 63889,38 грн. При цьому ту ж саму суму доларів США за курсом 4,56 позивач придбав би за 38048,23 грн Таким чином збитки позивача складають 25841,15 грн. Розрахунок збитків позивача:

Дата Платёж,у.е. Платёж, грн. по квитанции Платёж по курсу 456:100

05.09.2008 200,00 970,06 912,00

06.10.2008 250,00 1217,38 1140,00

04.11.2008 250,00 1447,95 1140,00

05.12.2008 206,00 1516,45 939,36

05.01.2009 250,00 1925,00 1140,00

05.02.2009 250,00 1925,00 1140,00

05.03.2009 205,00 1578,50 934,80

30.04.2009 232,97 1746,57 1062,3432 аукцион

01.05.2009 229,07 1856,27 1044,5592 аукцион

04.06.2009 226,00 1719,86 1030,56

08.07.2009 250,00 1907,50 1140,00

10.08.2009 215,00 1656,32 980,40

04.09.2009 227,32 1830,00 1036,5792 аукцион

05.10.2009 223,59 1800,00 1019,5704 аукцион

02.11.2009 225,05 1800,00 1026,2280 аукцион

07.12.2009 221,41 1775,00 1009,6296 аукцион

08.01.2010 100,00 798,50 456,00

09.02.2010 200,00 1601,48 912,00

09.03.2010 210,00 1676,59 957,60

08.04.2010 220,00 1743,33 1003,20

06.05.2010 215,00 1704,07 980,40

08.06.2010 215,00 1703,02 980,40

06.07.2010 215,00 1700,56 980,40

05.08.2010 211,50 1668,97 964,44

08.09.2010 217,00 1716,08 989,52

04.10.2010 215,00 1700,63 980,40

05.11.2010 205,00 1623,58 934,80

06.12.2010 211,00 1675,76 962,16

05.01.2011 211,00 1679,92 962,16

02.02.2011 210,00 1667,71 957,60

03.03.2011 200,00 1587,40 912,00

06.04.2011 205,00 1632,76 934,80

10.05.2011 200,00 1593,68 912,00

06.06.2011 224,00 1786,06 1021,44

08.07.2011 201,00 1602,13 916,56

08.08.2011 202,00 1610,18 921,12

06.09.2011 201,00 1602,31 916,56

10.10.2011 200,00 1594,54 912,00

07.11.2011 194,00 1548,26 884,64

ИТОГО: 8343,91 63889,38 38048,2296

При прийнятті рішення за вказаною справою, прошу суд прийняти до уваги пункт 12 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 12.04.1996 №5 «Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів», відповідно до якого У справах за позовами про захист прав споживачів, суд має виходити з припущення, що споживач не має спеціальних знань про властивості та характеристики товарів (робіт, послуг).

На підставі викладеного, керуючись статтями 11, 15 Закону України «Про захист прав споживачів», прошу суд:

Розірвати договір кредиту № ________.САФ від 08.2008.

Стягнути з ПАТ «Укрсоцбанк» на користь ФИО збитки у розмірі 25841,15 грн.

Додатки: копія договору кредиту від_________ № __________

Копія позову із додатком для відповідача.

Копії квитанцій про сплату платежів за кредитом на __ л

«__» ________ 2011 ФИО

Обсуждаем и подаём! Про результаты рассмотрения отписываемся.

У кого какие замечания и предложения, какие варианты стратегии и тактики в суде могут быть по данному иску.

Link to comment
Share on other sites

1.Обоснование убытков из-за курсовой разницы, - срежут валютными рисками (обкатано у них уже): договорное право, Вы же подписали договор именно в валюте? Подписали, все...;

2. Когда Вы узнали о наличии дополнительных затрат при кредитовании? Почему обратились в суд сейчас только?

Подобного рода вопросы будут обязательно заданы судьями перед тем, как... отказать в иске.

Не пропустят такого иска... Разве что для потренироваться.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show