Как банки нарушали валютное законодательство


Recommended Posts

Как банки нарушали валютное законодательство: http://antiraid.com.ua/news/16833-kak-bank...odatelstvo.html

Обратите внимание на следующее нарушение признанное НБУ:

10. Использование иностранной валюты на территории Украины как средства платежа без получения индивидуальной лицензии на совершение разовой валютной операции при получении банком от клиентов комиссионного вознаграждения в иностранной валюте по операциям с использованием клиентами специальных платежных средств.

Вопрос с индивидуальной лицензией опять открыт :)

Link to comment
Share on other sites

Как банки нарушали валютное законодательство: http://antiraid.com.ua/news/16833-kak-bank...odatelstvo.html

Обратите внимание на следующее нарушение признанное НБУ:

10. Использование иностранной валюты на территории Украины как средства платежа без получения индивидуальной лицензии на совершение разовой валютной операции при получении банком от клиентов комиссионного вознаграждения в иностранной валюте по операциям с использованием клиентами специальных платежных средств.

Вопрос с индивидуальной лицензией опять открыт :)

http://gazetavv.com/news/ukraine/71113-vie...ahinaciyah.html

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?sho...ost&p=62888 сообщение #4212 9.11.2012 17:22

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?sho...ost&p=66426 сообщение #4771 3.2.2013 14:28

Проект

(прийнято за основу 18.09.12 р.)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 4 Закону України

"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків

фінансових послуг" щодо видів фінансових послуг

________________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1; 2011 р., № 23, ст. 160, № 52, ст. 591; 2012 р., № 12—13, ст. 82) такі зміни:

1) у частині першій:

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12) управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю";";

2) доповнити частину пунктами 13 і 14 такого змісту:

"13) операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів;

14) послуги, що надаються банками відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".";

3) доповнити статтю частинами другою і третьою такого змісту:

"2. Фінансові послуги, надання яких передбачається іншими законами, підлягають включенню до переліку, визначеного частиною першою цієї статті. Надання фінансових послуг, не включених до зазначеного переліку, забороняється.

3. Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг згідно із статтею 21 цього Закону, можуть приймати в межах своїх повноважень рішення:

про належність операцій, які здійснюються на ринках фінансових послуг, до певного виду фінансових послуг, визначених частиною першою цієї статті;

про визначення операції як фінансової послуги, діяльність з надання якої дозволяється лише за умови включення такої послуги до переліку, визначеного частиною першою цієї статті.".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Комітету В.Ю. ХОМУТИННІК

Завідувач секретаріату Комітету С.Я. ШОЛОМІЦЬКИЙ

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45090

2.pdf

Link to comment
Share on other sites

http://gazetavv.com/news/ukraine/71113-vie...ahinaciyah.html

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?sho...ost&p=62888 сообщение #4212 9.11.2012 17:22

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?sho...ost&p=66426 сообщение #4771 3.2.2013 14:28

Проект

(прийнято за основу 18.09.12 р.)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 4 Закону України

"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків

фінансових послуг" щодо видів фінансових послуг

________________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1; 2011 р., № 23, ст. 160, № 52, ст. 591; 2012 р., № 12—13, ст. 82) такі зміни:

1) у частині першій:

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12) управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю";";

2) доповнити частину пунктами 13 і 14 такого змісту:

"13) операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів;

14) послуги, що надаються банками відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".";

3) доповнити статтю частинами другою і третьою такого змісту:

"2. Фінансові послуги, надання яких передбачається іншими законами, підлягають включенню до переліку, визначеного частиною першою цієї статті. Надання фінансових послуг, не включених до зазначеного переліку, забороняється.

3. Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг згідно із статтею 21 цього Закону, можуть приймати в межах своїх повноважень рішення:

про належність операцій, які здійснюються на ринках фінансових послуг, до певного виду фінансових послуг, визначених частиною першою цієї статті;

про визначення операції як фінансової послуги, діяльність з надання якої дозволяється лише за умови включення такої послуги до переліку, визначеного частиною першою цієї статті.".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Комітету В.Ю. ХОМУТИННІК

Завідувач секретаріату Комітету С.Я. ШОЛОМІЦЬКИЙ

Вы осветили Закон для умных юридически грамотных людей,а подскажите мне как он отразиться на моей ситуации, когда я в апреле 2008 года взяла ипотеку для младшей дочери, многодетной одинокой матери оставшейся с четырьми детьми по воле судьбы без крыши над головой,оформив его на старшую дочь/я пенсионерка,многодетная мать не работающая/муж ее поручитель ,моя залоговая часть, взяли 30,0долл под 12,75% купили в деревне домишко,рассчитывали на совместные доходы семьи, а так же на досрочное погашение,поэтому банк нам предложил систему погашения ануитетную с плавающей ставкой FIDR,хотя я просила классическую,но банк меня убедил, что это более подходящая в нашей ситуации при досрочном погашении.Но с курсом доллара все рухнуло.Поднялся курс и сразу % банка,за это время мы карабкались как могли,пять раз брали реструктуризацию,пять раз выдавали доп.соглашение и меняли график погашения и % почему то все время увеличивались и на сегодня без нашего ведома 15,03%.За это время я неоднократно выходила с предложениями в банк и на сниженеие %,продления срока,пересчета кредита на момент выдачи,вывести погашение 35% от совокупного дохода семьи и даже заняв денег внести 22,0 с частичным списанием, выплатив уже при этом 11,700% все возращалось на круги своя.Писала и просила защиты в Президента,НБУ депутатов все так же ссылаются на ст.Законов, которые мне уже и жизни не хватит чтобы их изучить. хотя и так понятно что они все на стороне банка у них юридические отделы,а что я бабка с пустой головой.И вот всему пришел конец мы все обонкротились,девки безрабтные,дети растут со своими потребностями особенно школьники,моя пенсия "три копейки", Как быть?В банке продавайте залог,а где же мне бабки жить?да и оценили его сегодня в 18,0 а при выдачи ипотеки был 46,700 я готова, его отдать банку но за всю ипотеку ,а не кусок, где остальные тогда брать?Ведь банк тогда этот залог устраивал,а я же не виновата что его цена упала,я же не виновата что доллар поднялся,что все мои доходы остались в прошлом.Силы иссякли.Банк ничего не уступает,на сегодня оплачено 16,0%/цыфра не точная банк не дает справки все платное/наверное больше, тело кредита 219 ,а к погашению 30515.Вот и Закон Подскажите как же нам быть.Форумчане советуют Суд,а как исковое заявление составить и то надо грамотно,да и я думаю за пять выданных реструктуризаций,и доп. соглашений к ним, банк все свои ошибки убрал.Спасибо

Link to comment
Share on other sites

Вы осветили Закон для умных юридически грамотных людей,а подскажите мне как он отразиться на моей ситуации, когда я в апреле 2008 года взяла ипотеку для младшей дочери, многодетной одинокой матери оставшейся с четырьми детьми по воле судьбы без крыши над головой,оформив его на старшую дочь/я пенсионерка,многодетная мать не работающая/муж ее поручитель ,моя залоговая часть, взяли 30,0долл под 12,75% купили в деревне домишко,рассчитывали на совместные доходы семьи, а так же на досрочное погашение,поэтому банк нам предложил систему погашения ануитетную с плавающей ставкой FIDR,хотя я просила классическую,но банк меня убедил, что это более подходящая в нашей ситуации при досрочном погашении.Но с курсом доллара все рухнуло.Поднялся курс и сразу % банка,за это время мы карабкались как могли,пять раз брали реструктуризацию,пять раз выдавали доп.соглашение и меняли график погашения и % почему то все время увеличивались и на сегодня без нашего ведома 15,03%.За это время я неоднократно выходила с предложениями в банк и на сниженеие %,продления срока,пересчета кредита на момент выдачи,вывести погашение 35% от совокупного дохода семьи и даже заняв денег внести 22,0 с частичным списанием, выплатив уже при этом 11,700% все возращалось на круги своя.Писала и просила защиты в Президента,НБУ депутатов все так же ссылаются на ст.Законов, которые мне уже и жизни не хватит чтобы их изучить. хотя и так понятно что они все на стороне банка у них юридические отделы,а что я бабка с пустой головой.И вот всему пришел конец мы все обонкротились,девки безрабтные,дети растут со своими потребностями особенно школьники,моя пенсия "три копейки", Как быть?В банке продавайте залог,а где же мне бабки жить?да и оценили его сегодня в 18,0 а при выдачи ипотеки был 46,700 я готова, его отдать банку но за всю ипотеку ,а не кусок, где остальные тогда брать?Ведь банк тогда этот залог устраивал,а я же не виновата что его цена упала,я же не виновата что доллар поднялся,что все мои доходы остались в прошлом.Силы иссякли.Банк ничего не уступает,на сегодня оплачено 16,0%/цыфра не точная банк не дает справки все платное/наверное больше, тело кредита 219 ,а к погашению 30515.Вот и Закон Подскажите как же нам быть.Форумчане советуют Суд,а как исковое заявление составить и то надо грамотно,да и я думаю за пять выданных реструктуризаций,и доп. соглашений к ним, банк все свои ошибки убрал.Спасибо

Необходимо видеть Ваши документы и значь, что конкретно Вы хотите добиться от банка на сегодняшний день.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show