Recommended Posts

Вища рада юстиції

04050, м.Київ, вул. Артема, 89

                                                                                         гр. ВАСЯ

                              95, Луганська область,

                            тел. 050-555-45-41

 

                                                                  Скарга /заява/

 щодо порушення суддею Вищого адміністративного

суду України Пасічник С.С. присяги

                 09 липня 2013 року суддя Вищого адміністративного суду України Пасічник Світлана Сергіївна по справі № 812/3808/13-а винесла ухвалу К/800/35731/13 про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою ВАСІ. У цій справі я, ВАСЯ маю статус позивача.

      Суддя Пасічник С.С. при винесенні вказаної ухвали вчинила дії, що викликають сумнів у її об'єктивності, неупередженості та незалежності, порушила принцип верховенства права, а саме ігнорувала обов’язкові вимоги ч.2 ст.161 та ст.244-2 КАС України щодо обов’язкового виконання у подібних правовідносинах рішень Верховного Суду України.   

                Суть справи.

              Вимогами ст. 1 ЗУ «Про державну виконавчу службу» встановлено: державна  виконавча служба входить до системи органів Міністерства юстиції України і здійснює виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб (далі - рішень) відповідно до законів України. Завданням державної виконавчої служби є своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень, передбачених законом.

            З аналізу ст. 1 ЗУ «Про державну виконавчу службу» можливо зробити висновок, що державна виконавча служба немає повноважень виконувати непередбачені законом рішення нотаріусів.

            В порушення вимог ст.1 ЗУ «Про державну виконавчу службу» на заставлене рухоме майно нібито боржника ВАСІ державною виконавчою службою м.Лос-Анджелес за непередбаченим законом рішенням нотаріуса (виконавчим написом про звернення стягнення на заставлене рухоме майно) було звернуто стягнення.

           Як доказ того, що рішення нотаріуса (виконавчий напис про звернення стягнення на заставлене рухоме майно) не передбачено законом, я 18.03.2013р. надав начальнику ВДВС Лос-Анджелевского МУЮ Лаптінову В.В. повідомлення о рішенні Верховного Суду і рішення Верховного Суду України у подібних правовідносинах по справі № 3-134гс11 від 12 грудня 2011 року у якому було зроблено два ПРАВОВИХ ВИСНОВКА:

           1. ПРАВОВИМ ВИСНОВКОМ Постанови Верховного Суду України від 12 грудня 2011 року по справі № 3-134гс11, встановлено: «…виконавчий напис нотаріуса не підлягає виконанню, оскільки його вчинено щодо рухомого майна, а стаття 26 Закону України “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень” не передбачає звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження на підставі виконавчого напису нотаріуса».

           2. ПРАВОВИМ ВИСНОВКОМ Постанови Верховного Суду України від 12 грудня 2011 року по справі № 3-134гс11, встановлено: «…відповідно до Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» підстав для звернення стягнення на заставлене майно шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису немає, викладено в постанові Верховного Суду України від 15 листопада 2010 року у справі № 19/164».

           Таким чином Верховний Суд України застосовує до правовідносин виконання непередбаченого законом виконавчого напису нотаріуса вчиненого на заставлене рухоме майно норму права ст.26 ЗУ “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень”.

           Відповідно до ст. 83 ЗУ «Про виконавче провадження» на начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, покладено контроль за своєчасністю, правильністю і повнотою виконання рішень державним виконавцем.

           Проте начальник ВДВС м.Лос-Анджелеса Лаптінов В.В. у подібних правовідносинах тих, що стосуються виконання непередбаченого законом виконавчого напису нотаріуса вчиненого на моє заставлене рухоме в порушення ст. 1 ЗУ «Про державну виконавчу службу» застосував норми права ст. 17 ЗУ «Про виконавче провадження».

            При особистій розмові начальник ВДВС Лос-Анджелевского МУЮ Лаптінов В.В. сказав мені, що Верховний Суд України йому не указ і він буде до непередбаченого законом виконавчого напису нотаріуса вчиненого на моє заставлене майно застосовувати норми права які потрібні йому, а ні ті що застосовує Верховний Суд України у подібних правовідносинах.

           Така несправедлива дискримінація по відношенню до мене з боку Лаптінова В.В. змусила мене звернутися до адміністративного суду з позовом у якому я вимагав визнати бездіяльність Лаптінова В.В. щодо невиконання рішення Верховного Суду України у подібних правовідносинах протиправною та вимагав зобов’язати начальника ВДВС Алчевського МУЮ Лаптінова В.В. на виконання рішення Верховного Суду України, у подібних правовідносинах тих, що стосуються виконання виконавчого напису нотаріуса вчиненого на заставлене рухоме майно,  застосувати норми права зазначені у рішенні Верховного суду України, а саме застосувати норми права ст. 26 ЗУ «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень».

  Свої позовні вимоги я обгрунтував ПРАВОВИМИ ВИСНОВКАМИ і рішенням Верховного Суду України у подібних правовідносинах по справі № 3-134гс11 від 12 грудня 2011 року, а також вимогами ст. 244-2 КАС України.

           Частиною 2 статті 13 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» встановлено:  Судові рішення,  що набрали законної сили, є обов'язковими до  виконання  усіма органами державної влади,  органами місцевого самоврядування,  їх посадовими та службовими особами,  фізичними і юридичними  особами  та їх об'єднаннями на всій території України. Обов'язковість  урахування  (преюдиційність)  судових  рішень  для інших судів визначається процесуальним законом.   

           Вказані мої вимоги о обов’язковому виконанні рішення Верховного Суду України у подібних правовідносинах для адміністративних судів ураховано приписами ст.244-2 КАС України - Рішення Верховного Суду України, прийняте за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового  застосування судом (судами)  касаційної інстанції одних  і  тих  самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначені норми права, та для всіх судів України. Суди зобов'язані привести свою судову практику у відповідність з рішенням Верховного Суду України.

2. Невиконання     судових     рішень    тягне    за    собою відповідальність, установлену законом.

     Постановою Луганського окружного адміністративного суду в задоволенні позовних вимог щодо застосування до правовідносин тих, що стосуються виконання виконавчого напису нотаріуса вчиненого на заставлене рухоме майно, норм права зазначених у подібних правовідносинах у рішенні Верховного суду України відмовлено. Суд зробив висновок, що у державного виконавця відсутня законна можливість щодо виконання постанови Верховного Суду України від 12 грудня 2011 року по справі № 3-134гс11. З таким висновком суду першої інстанції погодився Донецький апеляційний адміністративний суд.

     Оскільки суди першої і другої інстанцій проігнорували та не виконали обов’язкові вимоги ст. 244-2 КАС України, не привели свою судову практику у відповідність з рішенням Верховного Суду України, а висновок зробили, що відсутня законна можливість виконати рішення Верховного Суду України, що суперечить обов’язковим вимогам ст.244-2 КАС України, я посилаючись на порушення судами вимог ст. 244-2 КАС України звернувся до суду касаційної інстанції з касаційної скаргою.

     09 липня 2013 року суддя Вищого адміністративного суду України Пасічник С.С. винесла ухвалу у який зазначила, що проаналізувавши касаційну скаргу прийшла до висновку, що остання не містить належних доводів в підтвердження незаконності постановлених судами попередніх інстанцій рішень.

    Таким чином можливо зробити висновок, що суддя Пасічник С.С. вважає, що доводи ст. 244-2 КАС України о обов’язковості виконання у подібних правовідносинах рішення Верховного суду України не є належними, можливо зробити висновок, що суддя погодилася з висновками суду першої інстанції, що у подібних правовідносинах немає законної можливості виконувати рішення Верховного Суду України. При цьому у своїй ухвалі суддя Пасічник С.С. не зазначила мотивів чому вона у подібних правовідносинах ігнорує обов’язкові вимоги ст. 244-2 КАС України та не виконує рішення Верховного Суду України.  

            Крім того суддя Пасічник проігнорувала обов’язкові вимоги ч.2 ст.161 КАС України якими встановлено: При виборі правової норми, що підлягає застосуванню до спірних  правовідносин,  суд  зобов'язаний враховувати висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 237 цього Кодексу.

   Таким чином ігнорування суддею Пасічник С.С. обов’язкових вимог ч.2 ст.161 та ст. 244-2 КАС України говорить про те, що суддя Пасічник С.С. умисно у подібних правовідносинах не виконує рішення Верховного Суду України, яке має силу закону, є обов’язковим, сприймається як прояв несправедливості судді, говорить про те, що суддя Пасічник С.С. не додержується присяги судді, тобто не керується принципом верховенства права, такі її дії викликають сумнів у її об'єктивності, неупередженості та незалежності, дискредитують орган судової влади в очах суспільства, принижують авторитет судової влади, а, отже, і порушують охоронюваний законом інтерес.

  Висновок суду першої інстанції, що немає законної можливості виконувати рішення Верховного суду України, з яким погодилася суддя Пасічник С.С., руйнує принципи закріплені: у Конституції України, у ч. 2 ст. 13 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», що кожне судове рішення підлягає обов’язковому виконанню на всій території України.

  Отже, якщо суддя Пасічник С.С. читала мою касаційну скаргу, то вона звернула би увагу на обов’язкові вимоги ст. 244-2 КАС України. Проте ці обов’язкові вимоги вона проігнорувала.

           На додаток хочу звернути увагу, що на сайті Верховного Суду України за адресою: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/64A0BD121B982E65C2257B1F0030D4D8?opendocument   знаходиться стаття з журналу «Право України», № 11-12, 2012 року «Я. Романюк, І. Бейцун «Правова природа обов’язковості рішень Верховного Суду України та вдосконалення механізму забезпечення єдності судової практики». У цій статті детально описано обов’язкове виконання судами у подібних правовідносинах ПРАВОВИХ ВИСНОВКІВ Верховного Суду України, а також порушення судом процесуального права у випадку ігнорування судом обов’язковості виконання рішень Верховного Суду України у подібних правовідносинах.

            На підставі викладених фактів ігнорування суддею Пасічник С.С. обов’язкових вимог ч.2 ст.161 та ст. 244-2 Кодексу адміністративного судочинства, -

                                  ПРОШУ:

 1. Порушити відносно судді Вищого адміністративного суду України Пасічник С.С. дисциплінарне провадження;
 2. Вирішити питання щодо внесення подання про звільнення судді Вищого адміністративного суду України Пасічник С.С. з посади з причини порушення суддею присяги.

 

Додаток:

 1. Копія виконавчого напису нотаріуса вчиненого на заставлене рухоме майно;
 2. Копія постанови про відкриття виконавчого провадження;
 3. Копія постанови Луганського окружного адміністративного суду від 24 квітня 2013р. по справі № 812/3808/13-а;
 4. Копія постанови Донецького апеляційного адміністративного суду від 11  червня  2013р.  по справі № 812/3808/13-а;
 5. Копії касаційної скарги по справі № 812/3808/13-а;
 6. Копія ухвали К/800/35731/13 від 09 липня 2013 року судді Пасічник С.С.;
 7. Копія повідомлення о рішенні Верховного суду України;
 8. Копія постанови Верховного суду України по справі № 3-134гс11 від 12 грудня 2011 року.

 

Всі відомості, подані у цій заяві є правдивими, і я обізнаний з тим, що у випадку поширення мною неправдивої інформації я можу бути притягнутим до встановленої законом відповідальності.

 

 

                      22.08.2013р.                                                                           ВАСЯ

 

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

ВАСЯ, это так пох всем в этом государстве.

Я подал порядка 30 заявлений про преступление, по ним открыли уголовные производства (за неисполнение судебных решений судьями: 367, 375, 382), и через неделю все позакрывали..... 

При обжаловании суды писали: "жалоба сводится к несогласию с судебным решением". При том, что о несогласии не было ни слова, тем более что с решениями я был бы согласен (при условии другой мотивировки) 

Все, писец!

 

А еще писали, что милиция (прокуратура) не может оценивать судебное решение на законность.... Законность должен проверять суд высшей инстанции...

Дождался когда в одном (из 30) дел суд отменил решение изза невыполнения постановления ВСУ. Подал заявление о преступлении, и ..... таже хрень.... При чем постановление о закрытии уголовного производства мотивировано одним предложением: "нет преступления". Вот вроде вчера было обжалование (я не ходил), получу копию отпишу.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

У мене звісно поменше але на всі рішення і вимоги влада клала.Я подал позовну заяву щлб суд визнав бездіяльність ЖКГ.А другим пунктом написав щоб забов'язати ЖКГ укласти зі мною договір.Суддя першої інстанції виніс ухвалу- що розглянув за позовом ддд до жкг про визнання незаконною бездіяльність та забов'язання укласти договір про надання послуг,- На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 10,60,61,88,213-215,294, ЦПК Ураїни, суд ВИРІЩИВ У задоволені позову ддд до ЖКГ про визнання незаконною бездіяльністі та забов'язання укласти договір про надання послуг відмовити. І як Вам подобаеться таке? І хто може пояснити і кому поскаржитися на це?У моєї позовні немае слово незаконною .

Link to comment
Share on other sites

ГИЯ, у Вас много вопросов в частности про ЖКХ. ЖКХ это мое родное :)

Откройте отдельный топик (свой), я Вам на многое смогу ответить, а то Вы бегаете из топика в топик, и все не в тему! 

Или хотите я Вам открою? 

Вот этот пойдет? http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=5959

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи

  No members to show