Определение ОАСК об обеспечении иска ФК Плеяда о запрете Банку Михайловский принимать платежи по переуступленным кредитным договорам оставленное в силе КААС


Recommended Posts

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА
01601, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

УХВАЛА
з питань забезпечення адміністративного позову

03 червня 2016 року

м. Київ № 826/8273/16

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі:

головуючого судді Шулежка В.П.,
за участю секретаря судового засідання - Пасічнюк С.В.,

за участю сторін:

представника позивача - Берези М.С.,
представників відповідача 1 - Шевченка Ю.В., Голік О.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про вжиття заходів забезпечення позову в адміністративній справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Плеяда» до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Уповноваженої особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в публічному акціонерному товаристві «Банк Михайлівський» Ірклієнка Юрія Петровича, за участю третьої особи - публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський»» про визнання протиправними дій,

В С Т А Н О В И В:

З позовом до Окружного адміністративного суду міста Києва звернулось товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Плеяда» (далі - позивач) до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - відповідач 1, Фонд), Уповноваженої особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в публічному акціонерному товаристві «Банк Михайлівський» Ірклієнка Юрія Петровича (далі - відповідач 2), за участю третьої особи - публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський» про визнання протиправними дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк Михайлівський» Ірклієнка Юрія Петровича щодо поширення інформації про нікчемність договорів, укладених ПАТ «Банк Михайлівський» з фінансовими установами 19 травня 2016 року та про те, що ПАТ «Банк Михайлівський» залишається єдиним дійсним кредитодавцем за раніше укладеними договорами, а також інформації про реквізити для погашення кредитної заборгованості за договорами, право вимоги за якими було відступлено ПАТ «Банк Михайлівський» на користь ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» за договором факторингу № 1905 від 19 травня 2016 року, зобов'язання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк Михайлівський» Ірклієнка Юрія Петровича видалити зі всіх веб-сторінок веб-сайту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за посиланням http://www.fg.gov.ua/ та веб-сайту ПАТ «Банк Михайлівський» за посиланням http://www.mbank.kiev.ua/ будь-якої інформації про нікчемність договорів, укладених ПАТ «Банк Михайлівський» з фінансовими установами 19 травня 2016 року та про те, що ПАТ «Банк Михайлівський» залишається єдиним дійсним кредитодавцем за раніше укладеними договорами, а також інформацію про реквізити для погашення кредитної заборгованості за договорами, право вимоги за якими було відступлено ПАТ «Банк Михайлівський» на користь ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» за договором факторингу № 1905 від 19 травня 2016 року.

Водночас, разом з адміністративним позовом позивачем також подано клопотання про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, в якому просить:

зобов'язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк Михайлівський» Ірклієнка Юрія Петровича, утриматись від поширення на будь-яких веб-сторінках веб-сайту за адресою http://www.fg.gov.ua/ та на будь-яких інших веб-сторінках (веб-сайтах) у мережі інтернет і в друкованих засобах масової інформації інформацію про реквізити для погашення кредитної заборгованості за договорами, укладеними з ПАТ «Банк Михайлівський», інформацію про нікчемність договорів, укладених ПАТ «Банк Михайлівський» з фінансовими установами 19 травня 2016 року та про те, що ПАТ «Банк Михайлівський» залишається єдиним дійсним кредитодавцем за раніше укладеними договорами;

заборонити ПАТ «Банк Михайлівський» вчиняти будь-які дії щодо прийняття платежів в погашення заборгованості за кредитними договорами, право вимоги за якими було відступлено на користь ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» за договором факторингу № 1905 від 19 травня 2016 року, в тому числі, проте не виключно: приймати грошові кошти в рахунок погашення такої заборгованості, поширювати в будь-який спосіб інформацію про платіжні реквізити для погашення такої кредитної заборгованості та про те, що ПАТ «Банк Михайлівський» залишається кредитором за вказаними кредитними договорами.

Клопотання обґрунтоване тим, що, на думку позивача, існує реальна, очевидна небезпека заподіяння шкоди правам та інтересам позивача, а також третім особам - позичальникам за кредитним договорам, право вимоги за якими належить позивачу. Позивач стверджує, що в зв'язку з неправомірними діями відповідачів йому може бути завдана майнова шкода, оскільки платежі за кредитними договорами, право вимоги за якими належать позивачу, сплачуються на користь третьої особи без достатньої правової підстави. Також позивач зазначає, що невжиття вказаних заходів забезпечення призведе до порушення прав позичальників за вказаними кредитними договорами, яке полягає у виникненні прострочення в останніх за кредитними договорами перед позивачем у зв'язку із сплатою коштів на користь неналежного кредитора і фактично зробить неможливим відновлення прав позивача та позичальників за вказаними кредитними договорами у випадку задоволення позову.

Відповідно до ч. 1 ст. 118 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) клопотання про забезпечення адміністративного позову розглядається не пізніше наступного дня після його одержання й у разі обґрунтованості та терміновості вирішується ухвалою негайно без повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі.

Представники відповідача 1 заперечували проти задоволення заяви.

Розглянувши клопотання позивача про забезпечення позову, дослідивши матеріали, додані до позовної заяви, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КАС України, суд за клопотанням позивача або з власної ініціативи може постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень.

Таким чином, забезпечення адміністративного позову - це вжиття судом, у провадженні якого знаходиться адміністративна справа, до вирішення адміністративного позову по суті визначених законом заходів щодо створення можливості реального виконання у майбутньому рішення суду, якщо його буде прийнято на користь позивача та для вжиття заходів забезпечення позову повинні існувати реальні обставини наведені у вищезазначеній нормі.

Згідно з ч. 4 ст. 117 КАС України, адміністративний позов, крім способу, встановленого частиною третьою цієї статті, може бути забезпечено забороною вчиняти певні дії.

При цьому, частина п'ята коментованої статті визначає виключний перелік рішень і дій, відносно яких не допускається забезпечення позову.

Виходячи з системного тлумачення зазначених положень вбачається, що застосування заходів забезпечення позову можливе лише у випадку існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або якщо захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також наявність ознак, які свідчать про очевидність протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень. При цьому небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача має бути очевидною.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач обґрунтовує свій позов тим, що відповідачі до встановлення у передбаченому законом порядку факту нікчемності правочинів, укладених неплатоспроможним банком, поширюють недостовірну інформацію, що нібито договір факторингу № 1905 від 19 травня 2016 року є нікчемним, а неплатоспроможний банк залишається єдиним кредитодавцем за раніше укладеними договорами, та вводять в оману третіх осіб - позичальників про банківські реквізити, за якими слід здійснювати погашення заборгованості за кредитними договорами, право вимоги за якими належить позивачу.

Разом з тим, судом встановлено, що відповідачами на електронних ресурсах в мережі Інтернет http://www.fg.gov.ua/ та http://www.mbank.kiev.ua/ дійсно поширено інформацію про нікчемність договорів, укладених ПАТ «Банк Михайлівський» з фінансовими установами 19 травня 2016 року та про те, що ПАТ «Банк Михайлівський» залишається єдиним дійсним кредитодавцем за раніше укладеними договорами, а також інформації про реквізити для погашення кредитної заборгованості за вказаними договорами. Зважаючи, що договір факторингу № 1905 від 19 травня 2016 року, стороною якого є позивач, був укладений саме 19 травня 2016 року слідує висновок, що поширена відповідачами інформація також стосується зазначеного договору а відповідно і впливає на права позивача.

Зокрема, суд погоджується з доводами позивача, що в зв'язку з вчиненими відповідачами діями, позичальники можуть здійснювати платежі за кредитними договорами, право вимоги по яким перейшло до позивача, на користь третьої особи по справі, що, в свою чергу, у випадку задоволення даного позову завдасть майнової шкоди позивачу.

Крім того, у випадку задоволення даного позову, та встановлення незаконності дій відповідачів, у позичальників, які здійснювали платежі на вказані відповідачами реквізити на користь третьої особи виникне прострочення по кредитних договорах перед позивачем, як новим кредитором, що завдасть шкоди останнім у вигляді штрафних санкцій за відповідними кредитними договорами. При цьому, процедура повернення такими позичальниками помилково сплачених коштів буде ускладнена процедурою тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк Михайлівський», що в свою чергу змусить таких позичальників повертати помилково сплачені кошти в поряду передбаченому Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Таким чином, враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання позивача про забезпечення позову в частині заборони ПАТ «Банк Михайлівський» вчиняти будь-які дії щодо прийняття платежів в погашення заборгованості за кредитними договорами, право вимоги за якими було відступлено на користь ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» за договором факторингу № 1905 від 19 травня 2016 року, в тому числі, проте не виключно: приймати грошові кошти в рахунок погашення такої заборгованості, поширювати в будь-який спосіб інформацію про платіжні реквізити для погашення такої кредитної заборгованості та про те, що ПАТ «Банк Михайлівський» залишається кредитором за вказаними кредитними договорами підлягає задоволенню.

Що стосується решти вимог, то суд звертає увагу, що відповідно до п. 2, п. 4 ч. 5 ст. 117 КАС України, не допускається забезпечення позову шляхом зупинення рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та стосовно здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, заборони проводити певні дії уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації банку; зупинення рішень Національного банку України, актів Національного банку України, а також встановлення для Національного банку України заборони або обов'язку вчиняти певні дії.

При цьому, вжиття заходу забезпечення у вигляді «зобов'язання утриматись від вчинення певних дій» по своїй правовій природі є аналогічним заходу забезпечення у вигляді «заборони вчинення певних дій» застосування якого відповідно до п.2 ч.5 ст. 117 КАС України заборонено відносно відповідачів у справі, а відтак, в цій частині клопотання позивача задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 117, 118, 160, 165 КАС України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Плеяда» про вжиття заходів забезпечення позову задовольнити частково.

Заборонити публічному акціонерному товариству «Банк Михайлівський» (ідентифікаційний код юридичної особи 38619024, місцезнаходження 01001, м. Київ, провулок Рильський,10-12/3) вчиняти будь-які дії щодо прийняття платежів в погашення заборгованості за кредитними договорами, право вимоги за якими було відступлено на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Плеяда» (ідентифікаційний код юридичної особи 40210636, місцезнаходження 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 7, корпус 1, блок 2/8, каб. 15) за договором факторингу № 1905 від 19 травня 2016 року, в тому числі, проте не виключно: приймати грошові кошти в рахунок погашення такої заборгованості, поширювати в будь-який спосіб інформацію про платіжні реквізити для погашення такої кредитної заборгованості та про те, що Публічне акціонерне товариство «Банк Михайлівський» залишається кредитором за вказаними кредитними договорами до набрання законної сили судовим рішенням у даній справі.

Стягувачем у виконавчому провадженні, відкритому на підставі даної ухвали, є товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Плеяда» (ідентифікаційний код юридичної особи 40210636, місцезнаходження 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 7, корпус 1, блок 2/8, каб. 15) боржником - публічне акціонерне товариство «Банк Михайлівський» (ідентифікаційний код юридичної особи 38619024, місцезнаходження 01001, м. Київ, провулок Рильський, 10-12/3).

Ухвала діє до закінчення розгляду справи по суті та набрання рішенням по справі законної сили.

Ухвала підлягає негайному виконанню, оскарження ухвали не зупиняє її виконання та не перешкоджає розгляду справи.

Копії ухвали надіслати для виконання особам, що беруть участь у справі.

Ухвала набирає законної сили відповідно до статті 254 КАС України та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її отримання особою, яка оскаржує ухвалу, за правилами, встановленими статтями 185-187 КАС України.

Повний текст ухвали складений та підписаний 03.06.2016 року.

Суддя В.П. Шулежко

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58155521

Link to comment
Share on other sites

Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа: № 826/8273/16

Головуючий у 1-й інстанції: Шулежко В.П.

Суддя-доповідач: Желтобрюх І.Л.

УХВАЛА
Іменем України

28 липня 2016 року

м. Київ

Київський апеляційний адміністративний суд у складі:

головуючої-судді: Желтобрюх І.Л.,
суддів: Мамчура Я.С.,
Шостака О.О.,

при секретарі: Вітковській К.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський» на ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва від 03 червня 2016 року у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Плеяда» до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Уповноваженої особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві «Банк Михайлівський» Ірклієнка Юрія Петровича, третя особа: Публічне акціонерне товариство «Банк Михайлівський» про визнання протиправними дій, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Плеяда» звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовною заявою до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Уповноваженої особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві «Банк Михайлівський» Ірклієнка Юрія Петровича, де третя особа Публічне акціонерне товариство «Банк Михайлівський», та просило:

- визнати протиправними дії відповідачів щодо поширення інформації про нікчемність договорів, укладених ПАТ «Банк Михайлівський» з фінансовими установами 19 травня 2016 року та про те, що ПАТ «Банк Михайлівський» залишається єдиним дійсним кредитором за раніше укладеними договорами, а також інформації про реквізити для погашення кредитної заборгованості за договорами, право вимоги за якими було відступлено ПАТ «Банк Михайлівський» на користь ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» за Договором факторингу від 19 травня 2016 року №1905;

- зобов'язання відповідачів видалити зі всіх веб-сторінок веб-сайту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за посиланням http://www.fg.gov.ua/ та веб-сайту ПАТ «Банк Михайлівський» за посиланням http://www.mbank.kiev.ua/ будь-якої інформації про нікчемність договорів, укладених ПАТ «Банк Михайлівський» з фінансовими установами 19 травня 2016 року та про те, що ПАТ «Банк Михайлівський» залишається єдиним дійсним кредитором за раніше укладеними договорами, а також інформацію про реквізити для погашення кредитної заборгованості за договорами, право вимоги за якими було відступлено ПАТ «Банк Михайлівський» на користь ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» за договором факторингу від 19 травня 2016 року №1905.

Одночасно з адміністративним позовом позивачем також подано клопотання про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову шляхом:

- зобов'язання відповідачів утриматись від поширення на будь-яких веб-сторінках веб-сайту за адресою http://www.fg.gov.ua/ та на будь-яких інших веб-сторінках (веб-сайтах) у мережі Інтернет і в друкованих засобах масової інформації інформацію про реквізити для погашення кредитної заборгованості за договорами, укладеними з ПАТ «Банк Михайлівський», інформацію про нікчемність договорів, укладених ПАТ «Банк Михайлівський» з фінансовими установами 19 травня 2016 року та про те, що ПАТ «Банк Михайлівський» залишається єдиним дійсним кредитором за раніше укладеними договорами;

- заборони ПАТ «Банк Михайлівський» вчиняти будь-які дії щодо прийняття платежів в погашення заборгованості за кредитними договорами, право вимоги за якими було відступлено на користь ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» за Договором факторингу від 19 травня 2016 року №1905, в тому числі, проте не виключно: приймати грошові кошти в рахунок погашення такої заборгованості, поширювати в будь-який спосіб інформацію про платіжні реквізити для погашення такої кредитної заборгованості та про те, що ПАТ «Банк Михайлівський» залишається кредитором за вказаними кредитними договорами.

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 03 червня 2016 року клопотання про вжиття заходів забезпечення позову задоволено частково: заборонено ПАТ «Банк Михайлівський» вчиняти будь-які дії щодо прийняття платежів в погашення заборгованості за кредитними договорами, право вимоги за якими було відступлене на користь ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» за Договором факторингу від 19 травня 2016 року №1905, в тому числі, проте не виключно: приймати грошові кошти в рахунок погашення такої заборгованості, поширювати в будь-який спосіб інформацію про платіжні реквізити для погашення такої кредитної заборгованості та про те, що ПАТ «Банк Михайлівський» залишається кредитором за вказаними кредитними договорами до набрання законної сили судовим рішенням у даній справі.

Не погоджуючись із зазначеним судовим рішенням ПАТ «Банк Михайлівський» подало апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу суду першої інстанції як таку, що постановлена з порушенням норм процесуального права та прийняти нову, якою в задоволенні клопотання про вжиття заходів забезпечення позову відмовити. В обґрунтування вимог апеляційної скарги зазначає, що відповідно до п.2 ч.5 ст.36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» вжиті заходи примусового забезпечення виконання рішення скасовуються у разі введення тимчасової адміністрації.

Заслухавши суддю-доповідача, учасників процесу, які з'явилися у судове засідання, вивчивши матеріали справи, дослідивши й проаналізувавши доводи апеляційної скарги і докази на їх підтвердження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Приймаючи оскаржуване рішення суд першої інстанції посилався на існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам та інтересам позивача, для відновлення яких треба буде докласти значних зусиль та витрат.

Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КАС України суд за клопотанням позивача або з власної ініціативи може постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень.

Так, позивач обґрунтовує свій позов тим, що відповідачі до встановлення у передбаченому законом порядку факту нікчемності правочинів, укладених неплатоспроможним банком, поширюють недостовірну інформацію, що Договір факторингу від 19 травня 2016 року №1905 є нікчемним, а неплатоспроможний банк залишається єдиним кредитором за раніше укладеними договорами, та вводять в оману третіх осіб - позичальників про банківські реквізити, за якими слід здійснювати погашення заборгованості за кредитними договорами, право вимоги за якими належить позивачу.

Водночас, як вбачається з матеріалів справи, на розгляді в Господарському суді м. Києва перебуває справа №910/11298/16 за позовом ПАТ «Банк Михайлівський» до ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» про застосування наслідків нікчемності правочину.

Відповідно до ст.201 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом, або якщо він не визнаний судом недійсним.

Презумпція правомірності правочину є важливою гарантією реалізації цивільних прав учасниками цивільних відносин та полягає у припущенні, що особа, вчиняючи правочин, діє правомірно.

На час вирішення питання про забезпечення позову, справа №910/11298/16 не розглянута, наслідки недійсності Договором факторингу від 19 травня 2016 року №1905 не застосовані, а тому підстави для невиконання умов вказаного Договору сторонами відсутні.

Разом з тим, судом першої інстанції було встановлено, що відповідачами на електронних ресурсах в мережі Інтернет http://www.fg.gov.ua/ та http://www.mbank.kiev.ua/ дійсно поширено інформацію про нікчемність договорів, укладених ПАТ «Банк Михайлівський» з фінансовими установами 19 травня 2016 року та про те, що ПАТ «Банк Михайлівський» залишається єдиним дійсним кредитором за раніше укладеними договорами, а також інформації про реквізити для погашення кредитної заборгованості за вказаними договорами.

Таким чином, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що внаслідок вчинених відповідачами дій, позичальники можуть здійснювати платежі за кредитними договорами, право вимоги по яких перейшло до позивача, на користь третьої особи по справі, що, в свою чергу завдає майнової шкоди позивачу.

Стосовно посилань апелянта на положення п.2 ч.5 ст.36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», колегія суддів зазначає наступне.

Дійсно, відповідно до п.2 ч.5 ст.36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» під час тимчасової адміністрації не здійснюється примусове стягнення майна (у тому числі коштів) банку, накладення арешту та звернення стягнення на майно (у тому числі кошти) банку (виконавче провадження щодо банку зупиняється, у тому числі знімаються арешти, накладені на майно (у тому числі на кошти) банку, а також скасовуються інші вжиті заходи примусового забезпечення виконання рішення щодо банку).

В свою чергу, як вбачається зі змісту повідомлення, розміщеного на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 12 липня 2016 року відповідно до рішення Правління Національного банку України №124-рш виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення про початок ліквідації ПАТ «Банк Михайлівський».

Тобто, на сьогодні положення п.2 ч.5 ст.36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» на спірні правовідносини не поширюються.

Натомість, положення статті 46 вказаного Закону, які визначають наслідки початку процедури ліквідації банку, жодних застережень з цього приводу не містять.

Також, колегія суддів враховує, що у випадку задоволення даного позову, та встановлення незаконності дій відповідачів, у позичальників, які здійснювали платежі на вказані відповідачами реквізити на користь третьої особи виникне прострочення за кредитними договорами перед позивачем, як новим кредитором, що завдасть шкоди останнім у вигляді штрафних санкцій за відповідними кредитними договорами. При цьому, процедура повернення такими позичальниками помилково сплачених коштів буде ускладнена процедурою ліквідації ПАТ «Банк Михайлівський», що в свою чергу змусить таких позичальників повертати помилково сплачені кошти в поряду передбаченому Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Доводи апеляційної скарги висновків суду першої інстанції не спростовують.

Допущення судом першої інстанції порушень норм процесуального права, які б призвели до неправильного вирішення питання колегією суддів не виявлено, суд правильно визначив правовідносини, що склалися між сторонами, - з огляду на що підстави до скасування оскаржуваного судового рішення відсутні.

Керуючись ст.ст. 160, 167, 197, 199, 200, 205, 206, 211 КАС України, суд, -

У Х В А Л И В :

Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Банк Михайлівський» залишити без задоволення, а ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва від 03 червня 2016 року, - без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуюча: 

Судді: 

Повний текст ухвали виготовлено 29 липня 2016 року.

Головуючий суддя Желтобрюх І.Л. 
Судді: Мамчур Я.С
Шостак О.О.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59318597

Link to comment
Share on other sites

Вниманию заемщиков банка Михайловский, чьи обязательства были переуступлены ФК Пледа и далее ФК Фагор:

Очередное преступление руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц и ликвидатора банка Михайловский.

На сегодня существует запрет установленный судом принимать денежные средства в счет погашения задолженности переуступленной банком Михайловский ФК Плеяда и далее ФК Фагор, распространять любым способом информацию о платежных реквизитах для погашения такой кредитной задолженности и о том, что Публичное акционерное общество «Банк Михайловский» остается кредитором по указанным кредитным договорам.

Не смотря на это Фонд цинично продолжает нарушать законодательство и вводит заемщиков в заблуждение размещая подобную информацию и всячески ее распространяя. В частности:

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/171-pat-bank-mykhaylivskyy/4841-do-uvahy-pozychalnykiv-pat-bank-mykhaylivskyy

и даже обещают не применять штрафные санкции за не возврат средств по переуступленным кредитам:

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/171-pat-bank-mykhaylivskyy/4918-fhvfo-shtrafni-sanktsii-do-pozychalnykiv-pat-bank-mykhailivskyi-pravo-vymohy-za-dohovoramy-iakykh-bulo-vidstupleno-na-koryst-tov-fk-pleiada-ne-zastosovuvatymutsia

Циничность надругательства над Законом уже просто зашкаливает.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Да фондарям всё по барабану. Преступлением больше, преступлением меньше.

Всё равно на них нет никакой управы, они и вступившие в силу решения не выполняют, и вообще чихать хотели на суд и на закон.  Для них бабалера — и есть суд и закон в одном лице, они подчиняются только её вказивкам, и больше никому и ничему.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...