Определение КААС об отмене определения Окружного административного суда об отказе в открытии производства по иску о признании неправомерными действий органов ДМС по снятию с регистрации ипотекодержателя и членов его семьи в связи с регистрацией ипоте


Recommended Posts

жателем права собственности на предмет ипотеки

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/64592714

 

Державний герб України
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа: №   826/13512/16                                        Головуючий у 1-й інстанції:   Мазур А.С.                                                                                                  Суддя-доповідач:  Глущенко Я.Б.

У  Х  В  А  Л  А

Іменем України

07 лютого 2017 року                                                                                            м. Київ

Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

головуючого - судді                                                            Глущенко Я.Б.,

суддів                                                                                                Пилипенко О.Є., Кузьмишиної О.М.,

секретаря                                                    Грабовської Т.О.,

розглянувши у письмовому провадженні справу за адміністративним позовом ОСОБА_2, ОСОБА_3, в інтересах якої діє ОСОБА_2, ОСОБА_4 до Подільського районного відділу ГУ ДМС України в м. Києві, третя особа: Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити дії, за апеляційною скаргою ОСОБА_2 на ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва від 03 жовтня 2016 року,  

У С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2, ОСОБА_3, в інтересах якої діє ОСОБА_2, ОСОБА_4 звернулися у суд із позовом до Подільського районного відділу ГУ ДМС України в м. Києві, у якому просили визнати неправомірними дії відповідача щодо зняття їх з реєстрації місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 та зобов'язати поновити реєстрацію місця проживання за вказаною адресою.

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 03 жовтня 2016 року відмовлено у відкритті провадження у справі.

Не погоджуючись із судовим рішенням, ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу, у якій просить його скасувати.

Заслухавши суддю-доповідача, дослідивши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, а ухвала суду - скасуванню, з наступних підстав.

Відмовляючи у відкритті провадження у справі, місцевий суд виходив з того, що спірні правовідносини виникли саме з договірних відносин та порушення житлових прав, тому заявлені вимоги належить розглядати в порядку цивільного судочинства.

З таким висновком не можна погодитися, виходячи з наступного.

З матеріалів справи убачається, що 26 лютого 2016 року Подільським РВ ГУ ДМС України в м. Києві ОСОБА_2, ОСОБА_3, в інтересах якої діє ОСОБА_2, ОСОБА_4 знято з реєстрації місця проживання (АДРЕСА_1), як таких, що втратили право користування житловим приміщенням.

Позивачі, уважаючи, що Подільським РВ ГУ ДМС України в м. Києві порушені вимоги законодавства щодо зняття з реєстрації, звернулися у суд із даним адміністративним позовом.

Тобто, предметом спору є дії та рішення відповідача, пов'язані із зняттям з реєстрації місця проживання позивачів.

Надаючи оцінку щодо юрисдикції даного спору, колегія суддів виходить з наступного.

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Європейський суд з прав людини у справі "Zand v. Austria" у рішенні від 12.10.1978 вказав, що словосполучення "встановлений законом" поширюється не лише на правову основу самого існування "суду", але й на дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність. Поняття "суд, встановлений законом" у частині першій статті 6 Конвенції передбачає "усю організаційну структуру судів, включно з <…> питаннями, що належать до юрисдикції певних категорій судів <…>". З огляду на це не вважається "судом, встановленим законом" орган, котрий, не маючи юрисдикції, судить осіб на підставі практики, яка не передбачена законом.

Частиною 1 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС) встановлено, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на правовідносини, що виникають у зв'язку із здійсненням суб'єктом владних повноважень владних управлінських функцій, а також у зв'язку з публічним формуванням суб'єкта владних повноважень шляхом виборів або референдуму.

Частиною першою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Положеннями частини другої статті 2 КАС України передбачено, що до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

У частині 1 статті 3 КАС визначено, що справа адміністративної юрисдикції - переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Згідно абзацу 7 частин 1 статті 3 КАС суб'єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ним владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Отже, до компетенції адміністративних судів належать спори фізичних чи юридичних осіб з органом державної влади, органом місцевого самоврядування, їхньою посадовою або службовою особою, предметом яких є перевірка законності рішень, дій чи бездіяльності цих органів (осіб), відповідно, прийнятих або вчинених ними при здійсненні владних управлінських функцій, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

Відповідно до абз. 7 ст. 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» орган реєстрації - виконавчий орган сільської, селищної або міської ради, сільський голова (у разі якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), що здійснює реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання особи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради.

Згідно з ст. 11 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» орган реєстрації, серед іншого, здійснює реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Підстави зняття з місця реєстрації особи передбачені статтею 7 зазначеного Закону.

Ураховуючи викладене, колегія суддів дійшла до висновку, що здійснюючи функції щодо зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб, відповідач діє як суб'єкт владних повноважень, а даний позов подано з підстав невідповідності його дій вимогам чинного законодавства, відтак, вказаний спір належить до юрисдикції адміністративного суду.

При цьому, посилання суду першої інстанції на постанову Верховного Суду України від 14 червня 2016 року у справі № 21-41а16 є помилковим, оскільки правова позиція викладена у вказаній постанові, стосується інших фактичних обставин справи.

Отже, суд першої інстанції дійшов до помилкового висновку, що дану справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства, тому апеляційна скарга підлягає задоволенню, а оскаржуване судове рішення - скасуванню, з направленням справи до суду першої інстанції для продовження розгляду на підставі пункту 3 статті 199 та пункту 4 статті 204 Кодексу адміністративного судочинства України.

Керуючись ст.ст. 160, 195, 197, 199, 204, 205, 206, 211, 254 КАС України, суд

У х в а л и в:

Апеляційну скаргу ОСОБА_2 - задовольнити.

Ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва від 03 жовтня 2016 року скасувати, а справу направити до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Ухвала набирає законної сили з моменту постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя                                                              Я.Б. Глущенко

                      суддя                                           О.Є. Пилипенко                       суддя                                            О.М. Кузьмишина

Головуючий суддя                                                                 Глущенко Я.Б.            

Судді:                                                                                           Пилипенко О.Є.

                                                                                                                    Кузьмишина О.М.

                                                                                                                                

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

8 минут назад, west11 сказал:

нормально, КААС вообще прогрессивно смотрит на чудачества от ВСУ, и тут не дали возможности ДМС разогнаться... молодцы !!! :)

В данном случае помогаю человеку по этому делу.

Хочу довести дело до конца, что бы ипотекодателей не снимали с регистрации места жительства при перерегистрации имущества.

Что бы получилось окончательное постановление, как здесь: 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

4 часа назад, west11 сказал:

Удачи Вам ! Не забудьте сообщить о победе ( других вариантов быть не может).

Спасибо. Обязательно.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...