Городские советы нарушают земельное право


Recommended Posts

Согласно гражданского кодекса Украины городские громады должны получить государственный акт на землю от Кабинета министров Украины. Если такого акта нет, то городские советы не имеют право подавать иски на снос самовольно построенных зданий. Это право только у прокурора. Прав ли я?

Link to comment
Share on other sites

У кого была практика суда с горсоветом по расторжению договора аренды земли?

ФОП взял землю в аренду на 3 года для строительства кафе. Кафе построено на 98%, а срок договора истек. Для пролонгации он должен был подать в совет заявление за месяц до окончания договора, но забыл. По закону об аренде земли если через месяц после окончания срока договора совет не направит письмо-уведомление, то договор растргнут. Совет направил за четыре дня до окнчания этого месячного срока, но ФОП его не получал. Через два месяца совет принимает решение прекратить договор и вернуть землю. ФОП пишет заявление на продление договра, совет отказывает т.к. он за месяц до окончания срока договора не подал заявление на продление.

Чего делать дальше, может кто сталктвался с подобным?

Link to comment
Share on other sites

до 12.03.2011 порядок продовження (поновлення) договорів оренди врегульований не був.

ст. 33 про оренду: У разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди, то за відсутності письмових заперечень орендодавця протягом одного місяця після закінчення строку договору він підлягає поновленню на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

як свідчить судова практика єдиною можливістю поновити договір оренди це отримання рішення ОМС про таке поновлення будь-якими способами ))

12.03.2011 вступив в силу Закон про регулювання містобудівної діяльності який внесені зміни до вказаної статті 33, а саме:

Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов'язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі.

У разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

отже, право на переважне укладення (продовження, поновлення...) договору оренди виникає за умови повідомлення орендодавця про намір за один місяць до закінчення строку

те саме каже і ВГСУ у п2.17 нової постанови від 17 травня 2011 року N 6 Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин:

Відтак господарським судам у вирішенні відповідних спорів необхідно з'ясовувати, зокрема, чи повідомляв орендар орендодавця у встановленому порядку про намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк та чи заперечував орендодавець у строк, визначений законом, проти поновлення договору.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show