Обращение в банк


Recommended Posts

Обращение в банк. Подкорректируйте.

Валютный автокредит апрель 2008 г.

Ситуация следующая:

1. Преддоговорная работа банком не проводилась.

2. На руках кредитный договор (графика погашения нет), договор залога и два страховых.

3. Номера имеющегося кредитного договора и кредитного договора вбитого в банковскую базу отличаются.

4. Заверенная банком копия расходно-кассового ордера не имеет ни одной подписи, ни одной печати, кроме той, что заверяет.

ПАТ КБ ПриватБанк

м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50

Vix

м. Дніпропетровськ

ЗВЕРНЕННЯ

Відповідь від 29.08.2011p. № 30.1.0.0/2 -110826/2238 на звернення № 3072 від 25.08.2011р. викликала деякі запитання пов'язані з виконанням обов'язків щодо укладенного кредитного договору:

1. По факту укладання кредитного договору:

Постанова НБУ N 168 від 10.05.2007 р. «Про затвердження Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту».

2. Вимоги щодо надання споживачу попередньої інформації про умови кредитування та орієнтовну сукупну вартість кредиту

2.1. Банки зобов'язані перед укладенням кредитного договору надати споживачу в письмовій формі інформацію про умови кредитування, а також орієнтовну сукупну вартість кредиту, зазначивши таке:

в) орієнтовну сукупну вартість кредиту з урахуванням:

процентної ставки за кредитом, вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов'язань споживача, які пов'язані з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту (у тому числі на користь третіх осіб - страховиків, оцінювачів, реєстраторів, нотаріусів тощо);

2.2. Інформація про платежі споживача, які зазначені в пункті 2.1 цієї глави, надається з обов'язковим зазначенням бази їх розрахунку (зазначається сума, на підставі якої робиться розрахунок, зокрема сума наданого кредиту, сума непогашеного кредиту, фіксована сума тощо).

2.4. Банки зобов'язані отримати письмове підтвердження споживача про ознайомлення з вищенаведеною інформацією.

3. Вимоги щодо детального розпису сукупної вартості кредиту для споживача під час укладення кредитного договору

3.1. Банки зобов'язані в кредитному договорі або додатку до нього надавати детальний розпис сукупної вартості кредиту з урахуванням процентної ставки за ним, вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов'язань споживача, зазначивши таке:

значення процентної ставки та порядок обчислення процентних доходів відповідно до вибраного банком методу згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку;

перелік, розмір і базу розрахунку всіх комісій (тарифів) банку, що пов'язані з наданням, обслуговуванням і погашенням кредиту, у тому числі комісії за обслуговування кредитної заборгованості, розрахунково-касове обслуговування, здійснення валютно-обмінних операцій, юридичне оформлення тощо;

3.2. Кредитний договір має містити графік платежів (згідно зі строковістю, зазначеною у договорі, - щомісяця, щокварталу тощо) у розрізі сум погашення основного боргу, сплати процентів за користування кредитом, вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов'язань споживача за кожним платіжним періодом з урахуванням даних, передбачених у додатку до цих Правил. У графіку платежів має бути докладно розписана сукупна вартість кредиту за кожним платіжним періодом.

Статтею 11 Закону України “Про захист прав споживачів” від 12.05.1991р. визначені такі права споживача та обов'язки кредитодавця в разі придбання споживачем продукції у кредит:

4. Договір про надання споживчого кредиту укладається у письмовій формі, один з оригіналів якого передається споживачеві. Обов'язок доведення того, що один з оригіналів договору був переданий споживачеві, покладається на кредитодавця.

Споживач не зобов'язаний сплачувати кредитодавцеві будь-які збори, відсотки або інші вартісні елементи кредиту, що не були зазначені у договорі.

2. По факту отримання згідно умовам кредитного договору через касу банку готівкової іностранної валюти (дол. США), та документального оформлення операції::

Постановами НБУ України визначене наступне:

Постанова НБУ N 566 від 30.12.98 р. «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України».

1.1.3. Повнота та достовірність операцій у сфері обліку забезпечуються обліковою політикою і внутрішніми процедурами банку, що проводяться відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України без будь-яких відхилень.

Пунктом 2.1.1. визначені вимоги до первинних облікових документів, які повинні мати такі обов'язкові реквізити, номери рахунків та підписи осіб, відповідальних за здійснення операції та правильність її оформлення.

Постанова НБУ від 14.08.2003 N 337. «Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України».

Глава 3

4. Видача готівки іноземної валюти здійснюється за такими видатковими документами:

фізичним особам з їх поточних, вкладних (депозитних) рахунків та переказу без відкриття рахунку, а також за операціями з відшкодування банкнот іноземної валюти, прийнятих на інкасо;

за документами на отримання переказу в готівковій формі, установленими відповідною платіжною системою, - фізичним особам.

Постанова НБУ від 17.11.2004 N 555 «Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України».

Рахунки, що використовуються в Інструкції для відображення в обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах

2620 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб".

Постанова НБУ від 12.11.2003 N 492 Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

6. Порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам

6.1. Якщо фізична особа не має в цьому банку рахунків, то відкриття поточного рахунку здійснюється в такому порядку:

фізична особа пред'являє уповноваженому працівнику банку паспорт або документ, що його замінює. Фізичні особи-резиденти додатково мають пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків;

уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка відкриває рахунок, та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї Інструкції;

фізична особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5) та картку із зразками підписів (додаток 4). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку;

між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.

Стаття 1067 Цивільного кодексу України. Укладення договору банківського рахунка

1. Договір банківського рахунка укладається для відкриття клієнтові або визначеній ним особі рахунка у банку на умовах, погоджених сторонами.

Враховуючи вищезазначене виникають наступні питання та вимоги що до укладеного кредитного договору:

ПИТАННЯ

1. Чому банком на момент укладення кредитного договору та по теперішній час не надана письмова інформація, графік платежів (враховуючи те, що у договорі він не зазначений) згідно Постанові НБУ N 168 від 10.05.2007 р. «Про затвердження Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту», а також Закону України “Про захист прав споживачів” від 12.05.1991р., враховуючи те, що мною неодноразово було звернуто увагу банку у попередних зверненнях?

2. Керуючись якими актами валютного законодавства України, банком, без укладання договору банківського рахунку, відкито кредитний рахунок 2203, з якого згідно умовам договору ніби-то видана готівкова інострана валюта, та якими документами підтверджується ця операція?

ВИМОГИ

1. Враховуючи відсутність кредитного договору № D00002222 від 14.04.2008 р., згідно якому банком ведеться погашення заборгованності за кредитом, керуючись п.4 ст.11 ЗаконуУкраїни “Про захист прав споживачів” від 12.05.1991р., вимагаю надіслати на мою домашню адресу один з оригіналів договору, або завірену банком копію.

2. Надана банком копія видатково-касового ордера не підтверджує відачи через касу готівкової іноземної валюти, тому вимагаю, надіслати на мою домашню адресу, документи, що свідчать про проведення цієї валютної операції згідно умовам договору, відповідно до вимог актів валютного законодавства України.

Прошу надати у письмовому вигляді обґрунтовану відповідь у терміни згідно Закону України «Про звернення громадян» та надіслати поштою на мою домашню адресу.

12 вересня 2011 року

З повагою Vix

Жду Вашей критики. Что лишнее, чего не хватает?

Link to comment
Share on other sites

Из опыта личной переписки с упомянутым банком могу сказать, что предметного ответа ни разу не дали: все кратко (но не признак таланта), формально, обтекаемо; конкретики очень мало, но она есть.

По поводу советов: лучше писать запрос на один-два конкретных вопроса, лучше разбить получение желаемого на несколько этапов: давать несколько запросов, с вопросами без очевидной взаимосвязи (будет шанс, что никто эти запросы не будет складывать один к одному, а потому не сможет оценить истинного замысла).

post-8765-1315895473_thumb.jpg

post-8765-1315896207_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

В расходно-кассовом ордере стоит ПАТ КБ ПРИВАТБАНК. А в 2008 году это был ЗАТ.???

До апреля 2008 точно был ЗАО.

В вытяге госрегистратора от 01.04.11 значится, что дата выдачи или изменения свидетельства - 17.07.09. Можно предполагать, что это и есть дата изменения названия банка.

Link to comment
Share on other sites

В расходно-кассовом ордере стоит ПАТ КБ ПРИВАТБАНК. А в 2008 году это был ЗАТ.???

смена была в средине 9 того у меня на руках 2 лицензии и дозволы и что любопытно не знаю кто рисовал представленую в суд б лицензию потому что датировка как зат кб примат так и пат кб совпадают

и еще без подтверждения смены в письменном виде полученной вами можно добавить проблем банку в суде .. это переуступка --и соответственно должна была быть вам направлено уведомление в 5 дневный срор и под росьпись

Link to comment
Share on other sites

TajSon

То, что банк присылает такие ответы, уже известно. У меня на руках есть точно такой-же ответ привата, как у вас, слово в слово, хотя обращение имело несколько иной смысл. Юристы банка себя не утруждают! А по поводу расчетно-кассового ордера, так это чистейшей воды "ЛИПА", даже тут "накосячили".

По обращению молчок, неужели все идеально? Хочу использовать ответ на данное обращение в дальнейшей, скорее всего судебной, тяжбе.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...