Срок исковой давности


Recommended Posts

Ситуация такая:

Банк выдал потребительский кредит, график платежей так же оформлен (до 2013 года). В 2008 году банк присылает досудову вимогу, и требует, погасить всю задолженность (тело, проценты, пеню, штрафы).

Если я правильно понимаю, то, не смотря на то, что график платежей оформлен до 2013, то, теперь, после получения мной этого письма, в 2008 году, именно с этого времени, начинается срок исковой давности, т.е. с 2008 по 2011 год. Я правильно мыслю?

Но! В договоре указанно, что, если банк, будет требовать деньги назад досрочно в случае не платежа, это не будет считаться разрыванием договора в одностороннем порядке.

Проясните, пожалуйста.

Link to comment
Share on other sites

ЦК Стаття 253. Початок перебігу строку

1. Перебіг строку починається з наступного дня після

відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано

його початок.

Т.е. смотря, что они будут обжаловать.

Могут исчислять срок от момента якобы Вашего нарушения. В этом случае 3 года закончатся после следующего дня от Вашего нарушения. Для этого в иске они должны посылатся именно на это нарушение (неуплата, нарушение какого-то пункта договора).

В случае с письмом, думаю, срок начнется исчисляться от момента невыполнения данного письма.

В письме должен быть указан срок для устранения нарушения. если Вы не выполняете, - значит срок пошел со следующего дня после законченного срока на выполнение.

Дата получения письма (вымоги) здесь не причем. Здесь идет дата невыполнения письма (вымоги) плюс один день.

Что касается разрыва, то его нужно разрывать отдельным решением суда, например как здесь http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=1418.

Link to comment
Share on other sites

ЦК Стаття 253. Початок перебігу строку

1. Перебіг строку починається з наступного дня після

відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано

його початок.

Т.е. смотря, что они будут обжаловать.

Могут исчислять срок от момента якобы Вашего нарушения. В этом случае 3 года закончатся после следующего дня от Вашего нарушения. Для этого в иске они должны посылатся именно на это нарушение (неуплата, нарушение какого-то пункта договора).

В случае с письмом, думаю, срок начнется исчисляться от момента невыполнения данного письма.

В письме должен быть указан срок для устранения нарушения. если Вы не выполняете, - значит срок пошел со следующего дня после законченного срока на выполнение.

Дата получения письма (вымоги) здесь не причем. Здесь идет дата невыполнения письма (вымоги) плюс один день.

Что касается разрыва, то его нужно разрывать отдельным решением суда, например как здесь http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=1418.

Можно сказать в этой ситуации, что банк не успел подать иск, и в суде, он уже не сможет вернуть кредит? Вот как всё выглядит более точно:

Дата 20.07.2008.

ДОСУДОВА ВИМОГА

Про погашення заборгованості за кредитним договором від 10.05.2007р.

Згідно п.1.1. Кредитного договору Ви зобов’язані своєчасно погашати суму Кредиту та сплачувати відсотки за користування Кредитом в порядку і строки, визначені в Кредитному договорі.

В порушення зазначених вище умов Кредитного договору, Вами не погашено належні до сплати суми кредиту та не сплачено відсотки.

Враховуючи допущені Вами вищевикладені порушення, Банк на підставі п.1.9 Кредитного договору, вимагає дострокового виконання боргових зобов’язань за Кредитним договором в повному обсязі, а саме:

Ви повинні протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання цієї вимоги сплатити на рахунок №_________ наступні суми:

Сума Кредиту в розмірі__________

Сума відсотків за користування Кредитом в розмірі__________

Сума пені за порушення строків повернення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом в розмірі________

Суму штрафів_____________

У випадку невиконання Вами боргових забовязень Банк має право, у відповідності зі ст.ст. 22, 611, 623 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р., стягнути з Вас в примусовому порядку, окрім суми заборгованості за Кредитним договором, суми всіх збитків завданих Банку через неналежне виконання Вами умов Кредитного договору, а також звернути стягнення на майно, кошти та всі активи, що належать Вам на праві власності, незважаючи на термін, коли вони були придбані, а також стягнути з Вам витрати за розгляд справи у суді.

А это, то, что указанно в договоре с банком на этот счёт:

Дострокове виконання Боргових забовязень за ініціативою Банку та розірвання цього Договору:

Застереження 1: Позичальник за несе відповідальність всім своїм майном, на яке може бути звернене стягнення згідно чинного законодавства України.

Застереження 2: Сторони визнають, що реалізація положень п._ цього договору не буде розглядатися Сторонами як одностороння зміна умов цього Договору. Реалізація положень п._ цього Договору є одним із способів виконання Боргових зобовязень, встановлених за взаємною домовленістю Сторін.

В буд який час після пред’явлення Банком Вимоги і до її фактичного виконання Позичальником, Банк має право відкликати свою Вимогу. Таке відкликання Вимоги здійснюється Банком в письмовій формі. В разі такого відкликання Банком Вимоги, Боргові зобов’язання відлягають виконанню Позичальником в розмірі, порядку та строки, що визначені цим Договором, якщо Сторони не домовились про інше.

Застереження: Вимога вважається надісланою, а відкликання здійсненим в день їх направлення на адресу Позичальника, що зазначена в цьому Договорі. До направлення Вимоги чи відкликання на адресу Позичальника поштою, прирівнюється також і їх вручення Позичальнику чи його представниками під розписку.

У випадку невиконання Позичальником Боргових зобов’язань понад 38 (тридцять вісім) календарних днів Банк має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір шляхом відправлення на поштову адресу Позичальника відповідного листа. Цей Договір вважається розірваним з моменту відправлення на поштову адресу Позичальника відповідного листа.

Link to comment
Share on other sites

Можно сказать в этой ситуации, что банк не успел подать иск, и в суде, он уже не сможет вернуть кредит?

Сильно не обнадеживайтесь.

Ведь речь идет именно об этой вымоге.

Может ведь возникнуть и другая, более свежая.

Кто мешает банку направить Вам сейчас обновленную вымогу? И срок пойдет новый.

Так что здесь зацепиться тяжело.

Может они вам "простили" старые начисления, а новые уже не простят...

Link to comment
Share on other sites

И плюс не забывайте, что кредитный договор действует на протяжении какого-то времени, т.е. это не единоразовая подия, как например, договор купли-продажи.

Купили- продали и разошлись. Срок пошел со следующего дня.

Соответственно, банк может подать в суд как в начале этой подии, в середине, так и после подии (срока действия договора).

Главное, чтобы после подии было не больше положенного срока исковой давности.

Вот если вы прекратите договор, то тогда исковая давность идет после прекращения.

А если договор действует, значит и нарушения продолжаются в период его действия.

Договор растянут во времени - растянуты и нарушения.

Нет договора - нет нарушений.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

И плюс не забывайте, что кредитный договор действует на протяжении какого-то времени, т.е. это не единоразовая подия, как например, договор купли-продажи.

Купили- продали и разошлись. Срок пошел со следующего дня.

Соответственно, банк может подать в суд как в начале этой подии, в середине, так и после подии (срока действия договора).

Главное, чтобы после подии было не больше положенного срока исковой давности.

Вот если вы прекратите договор, то тогда исковая давность идет после прекращения.

А если договор действует, значит и нарушения продолжаются в период его действия.

Договор растянут во времени - растянуты и нарушения.

Нет договора - нет нарушений.

Скажите, пожалуйста, а почему, тогда банк, через год, после получения мной досудової вимоги, предложил мне реструктуризацию на приемлемых для меня условиях, НО, для того, чтобы реструктуризацию оформить, я должен был заплатить определённую сумму (на свой кредитный счёт), для того, чтобы они увидели, что я, действительно желаю погашать кредит.

В то время у меня было такое желание, и я оплатил, как меня просили, но, через пару дней, в банке, мне сообщили, что в реструктуризации мне отказано, причину отказа не объяснили.

Не для того ли банк всё это провёл, чтобы продлить срок исковой давности после моей оплаты? Как Вы думаете?

Link to comment
Share on other sites

Скажите, пожалуйста, а почему, тогда банк, через год, после получения мной досудової вимоги, предложил мне реструктуризацию на приемлемых для меня условиях, НО, для того, чтобы реструктуризацию оформить, я должен был заплатить определённую сумму (на свой кредитный счёт), для того, чтобы они увидели, что я, действительно желаю погашать кредит.

В то время у меня было такое желание, и я оплатил, как меня просили, но, через пару дней, в банке, мне сообщили, что в реструктуризации мне отказано, причину отказа не объяснили.

Не для того ли банк всё это провёл, чтобы продлить срок исковой давности после моей оплаты? Как Вы думаете?

Он просто Вас развел и все.

Заманил пряником, можно сказать, чтобы Вы заплатили ему.

Вы думаете они хотят судиться с Вами?

Им тоже это не нужно, куда проще вот такими способами продолжать дурить заемщика.

Возникнет у Вас новая просроченная задолженность или продлится старая - пришлют Вам новую вымогу с уже новой суммой долга и пойдет новый срок исковой давности.

Link to comment
Share on other sites

Скажите, пожалуйста, а почему, тогда банк, через год, после получения мной досудової вимоги, предложил мне реструктуризацию на приемлемых для меня условиях, НО, для того, чтобы реструктуризацию оформить, я должен был заплатить определённую сумму (на свой кредитный счёт), для того, чтобы они увидели, что я, действительно желаю погашать кредит.

В то время у меня было такое желание, и я оплатил, как меня просили, но, через пару дней, в банке, мне сообщили, что в реструктуризации мне отказано, причину отказа не объяснили.

Не для того ли банк всё это провёл, чтобы продлить срок исковой давности после моей оплаты? Как Вы думаете?

Для того, чтобы поиметь с Вас пеню и штрафы, после того как Вы внесли деньги на якобы платежеспособность, они их успешно и списали.
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Сильно не обнадеживайтесь.

Ведь речь идет именно об этой вымоге.

Может ведь возникнуть и другая, более свежая.

Кто мешает банку направить Вам сейчас обновленную вымогу? И срок пойдет новый.

Так что здесь зацепиться тяжело.

Может они вам "простили" старые начисления, а новые уже не простят...

Есть мнение (не моё) что:

В вимоге банк установил срок. По истечении её начал исчисляться СИД.

Правовое значение имеет именно ЭТА вимога, в которой банк мне установил срок.

Р.S. а где можно всё-таки прочитать, что, с предъявлением вимоги, начинается СИД?

Link to comment
Share on other sites

Есть мнение (не моё) что:

В вимоге банк установил срок. По истечении её начал исчисляться СИД.

Правовое значение имеет именно ЭТА вимога, в которой банк мне установил срок.

Р.S. а где можно всё-таки прочитать, что, с предъявлением вимоги, начинается СИД?

в главе 19 раздела V "Исковая давность" (статьи с 256 по 268) Гражданского кодекса Украины. Особенно обратить внимание на ст. 261 ГКУ.

Срок выполнения денежного обязательства у Вас, 90% вероятности, установлен ДОГОВОРОМ. А Вымога, это лишь требование выполнить просроченное денежное обязательство. Срок иск. давности начал течь с того момента, когда фин. учреждение узнало о нарушении Вами срока выполнения обязательства, т.е. на следующий день после граничной даты оплаты.

А вот ст. 264 ГКУ регулирует случай прерывания течения срока исковой давности. Это если Вы на предъявленную вымогу отреагировали признанием за собой долга. Тогда срок начинает течь заново. Кроме того, если вдруг Вы солидарный должник, то СИД прерывается предъявлением иска к одному из содолжников. (Например, если Вы поручитель, а иск перед этим предъявили заемщику, и наоборот).

Link to comment
Share on other sites

в главе 19 раздела V "Исковая давность" (статьи с 256 по 268) Гражданского кодекса Украины. Особенно обратить внимание на ст. 261 ГКУ.

Срок выполнения денежного обязательства у Вас, 90% вероятности, установлен ДОГОВОРОМ. А Вымога, это лишь требование выполнить просроченное денежное обязательство. Срок иск. давности начал течь с того момента, когда фин. учреждение узнало о нарушении Вами срока выполнения обязательства, т.е. на следующий день после граничной даты оплаты.

А вот ст. 264 ГКУ регулирует случай прерывания течения срока исковой давности. Это если Вы на предъявленную вымогу отреагировали признанием за собой долга. Тогда срок начинает течь заново. Кроме того, если вдруг Вы солидарный должник, то СИД прерывается предъявлением иска к одному из содолжников. (Например, если Вы поручитель, а иск перед этим предъявили заемщику, и наоборот).

В ст. 261 ГКУ пункт 5 говориться: « По обязательствам с определенным сроком выполнения течение исковой давности начинается с истечение срока выполнения».

Т.е. срок исковой давности начнёт исчисляться только после 2013 года, когда закончится договор? Я правильно понимаю?

Тогда как это согласуется с тем, что Вы писали: «Срок иск. давности начал течь с того момента, когда фин. учреждение узнало о нарушении Вами срока выполнения обязательства, т.е. на следующий день после граничной даты оплаты».

Link to comment
Share on other sites

В ст. 261 ГКУ пункт 5 говориться: « По обязательствам с определенным сроком выполнения течение исковой давности начинается с истечение срока выполнения».

Т.е. срок исковой давности начнёт исчисляться только после 2013 года, когда закончится договор? Я правильно понимаю?

Тогда как это согласуется с тем, что Вы писали: «Срок иск. давности начал течь с того момента, когда фин. учреждение узнало о нарушении Вами срока выполнения обязательства, т.е. на следующий день после граничной даты оплаты».

Вы путаете понятия срок окончания договора и срок выполнения (денежного) обязательства. В Вашем случае срок договора - до даты в 2013 году, но срок каждого месячного платежа определен этим договором, например - не позже пятого числа месяца
Link to comment
Share on other sites

Совершенно верно.

Обязательства Ваши растянуты в период действия договора, у Вас ежемесячные обязательства, которые должны быть прекращены не позднее срока действия договора.

Но Вы их должны выполнять в полном объеме (эти промежуточные обязательства), а иначе новая вымога и новая исковая давность от даты нового якобы нарушения.

Link to comment
Share on other sites

Совершенно верно.

Обязательства Ваши растянуты в период действия договора, у Вас ежемесячные обязательства, которые должны быть прекращены не позднее срока действия договора.

Но Вы их должны выполнять в полном объеме (эти промежуточные обязательства), а иначе новая вымога и новая исковая давность от даты нового якобы нарушения.

я так понял что последние посты касаются

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?sho...ed&pid=3554

ОБОВЬЯЗКОВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ СТ 27 СТ 28 ЗАХИСТ ПРАВ КРЕДИТОРОВ \КАЖИСЬ

Link to comment
Share on other sites

Касаются промежуточных обязательств - "оплати частини кредиту, відсотків або інших кредитних зобов’язань ".

Но там ничего про исковую давность. Просто банкиры нарушили саму процедуру досудебного взыскания. Это и стало основанием для отказа на взыскание уже в суде.

Но банк может подать новую вымогу, другое дело насколько она будет законна..., А если в ней будет расчет с учетом сроков, которые превышают исковую давность? Тогда их можно посылать в сад. Мол прошляпили, где ж вы были все эти три года?

Link to comment
Share on other sites

Вы путаете понятия срок окончания договора и срок выполнения (денежного) обязательства. В Вашем случае срок договора - до даты в 2013 году, но срок каждого месячного платежа определен этим договором, например - не позже пятого числа месяца

Если я правильно понимаю, получается следующие:

Предположим, договор заключён с 1.01.2006 по 1.01.2013 г. И по нему не платили вообще.

Значит, что 1.01.2010 года истёк срок ИД только за весь 2006 год, а 1.01.2011 года истёк срок ИД за весь 2007 год (и 2006 год соответственно)?

А вымоги банка, никак не влияют на течение срока ИД.

Link to comment
Share on other sites

Если я правильно понимаю, получается следующие:

Предположим, договор заключён с 1.01.2006 по 1.01.2013 г. И по нему не платили вообще.

Значит, что 1.01.2010 года истёк срок ИД только за весь 2006 год, а 1.01.2011 года истёк срок ИД за весь 2007 год (и 2006 год соответственно)?

А вымоги банка, никак не влияют на течение срока ИД.

Еще раз повторю, в договоре (чаще всего) есть график платежей, а если нет его, то все равно должно быть условие о дате ежемесячных платежей. Ежемесячный платеж включает часть тела кредита и начисленные за период проценты.

Если Вы уже с первого месяца не заплатили, то со следующего после просрочки дня начинает течь срок исковой давности именно для этого платежа. Он истечет в феврале 2009 года (через три года). В следующем месяце Вы задолжаете очередной платеж, срок ИД по которому истечет в марте 2009 года. И так далее для каждого ежемесячного платежа. А для пени сроки считаются днями, т.к. начисляется она за каждый день.

Но не стоит забывать, что не зависимо от сроков платежей, а вернуть сумму тела кредита заемщик обязан не только пропорциональными частями в течение срока действия договора, но есть в договоре и такое условие, как сумма выданного кредита (и проценты) должны быть выплачены не позже даты окончания договора. Это значит, что даже в эту дату кредитор имеет право получить назад тело кредита. И если не получит, то СИД по этому обязательству истечет спустя три года после даты окончания договора (который, кстати, так и не закончится).

А вымоги банка, никак не влияют на течение срока ИД. Влияют, если Вы на них хоть каким-то образом ответили положительно, признав долг.

Link to comment
Share on other sites

Если я правильно понимаю, получается следующие:

Предположим, договор заключён с 1.01.2006 по 1.01.2013 г. И по нему не платили вообще.

Значит, что 1.01.2010 года истёк срок ИД только за весь 2006 год, а 1.01.2011 года истёк срок ИД за весь 2007 год (и 2006 год соответственно)?

А вымоги банка, никак не влияют на течение срока ИД.

В данной ситуации условно можно разбить на части Ваши обязательства (промежуточные обязательства)...

Вот у Вас 7 лет - срок действия договора (эта цифра условна, т.к. фактически договор бессрочный - т.е. действует до момента полного погашения, см. договор). Т.е. не позднее окончания 7 лет Вы должны будете заплатить/вернуть банку всю сумму с процентами.

Даже если у них не будет ни одной вымоги за этот период, они могут ее прислать Вам после этих семи лет. Правда не все пени, штрафы и другие санкции уже смогут Вам предъявить. Они не смогут Вам предъявить (де-юре) те нарушения, на которые прошел срок исковой давности. Например, штраф за какую-нибудь просрочку 2006 года, штраф по какой-нибудь вымоге от 2006 года.

Т.е. вот первая или последняя подия после которой начинается срок исковой давности, а именно после окончания срока действия договора.

Но ведь эта подия не единственная.

Условно 7 лет умножаем на количество месяцев в году получается 84 месяца срок действия Вашего договора.

Каждый месяц Вы должны платить, т.е. 84 раза. Если Вы не заплатите, вот Вам и получается дополнительные 84 подии, 84 нарушения.

Т.е. фактически может быть и 84 вымоги и даже больше.

В Вашем случае истек срок за 2006 год именно по той конкретной вымоге, в части тех штрафов, пени или что-там еще они насчитали.

НО сам кредит (или его часть) за 2006 год все равно вернуть придется, т.к. есть еще другие пункты договора, которые говорят, что договор считается прекращенным только после оплаты всего кредита.

Т.е. если Вы вообще не платили, то фактически срока исковой давности нет, т.к. договор будет действовать до момента окончательного погашения, а не до 2013 года.

Вымога банка условно влияет на срок исковой давности конкретного нарушения. Ну, например, Вы не предоставили какую-нибудь справку в 2006 году, они прислали Вам вымогу сразу же, чем подтвердили, что они уже знают об этом нарушении, и в ней написано, что вам нужно оплатить штраф за это. Вы не заплатили. Так вот, если в течение 3 лет они не обратятся в суд по этому стягненню, то считайте, что простили. При этом срок будет считаться не от момента получения Вами вымоги, а от момента, когда они узнали об этом нарушении.

Конкретная вымога именно по этому нарушению, например № 7 от 7.7.2006 будет уже нелегитимна в 2010 году.

Ну и что, они пришлют новую. У них ведь этих подий до фига и больше.

Link to comment
Share on other sites

В данной ситуации условно можно разбить на части Ваши обязательства (промежуточные обязательства)...

Вот у Вас 7 лет - срок действия договора (эта цифра условна, т.к. фактически договор бессрочный - т.е. действует до момента полного погашения, см. договор). Т.е. не позднее окончания 7 лет Вы должны будете заплатить/вернуть банку всю сумму с процентами.

Даже если у них не будет ни одной вымоги за этот период, они могут ее прислать Вам после этих семи лет. Правда не все пени, штрафы и другие санкции уже смогут Вам предъявить. Они не смогут Вам предъявить (де-юре) те нарушения, на которые прошел срок исковой давности. Например, штраф за какую-нибудь просрочку 2006 года, штраф по какой-нибудь вымоге от 2006 года.

Т.е. вот первая или последняя подия после которой начинается срок исковой давности, а именно после окончания срока действия договора.

Но ведь эта подия не единственная.

Условно 7 лет умножаем на количество месяцев в году получается 84 месяца срок действия Вашего договора.

Каждый месяц Вы должны платить, т.е. 84 раза. Если Вы не заплатите, вот Вам и получается дополнительные 84 подии, 84 нарушения.

Т.е. фактически может быть и 84 вымоги и даже больше.

В Вашем случае истек срок за 2006 год именно по той конкретной вымоге, в части тех штрафов, пени или что-там еще они насчитали.

НО сам кредит (или его часть) за 2006 год все равно вернуть придется, т.к. есть еще другие пункты договора, которые говорят, что договор считается прекращенным только после оплаты всего кредита.

Т.е. если Вы вообще не платили, то фактически срока исковой давности нет, т.к. договор будет действовать до момента окончательного погашения, а не до 2013 года.

Вымога банка условно влияет на срок исковой давности конкретного нарушения. Ну, например, Вы не предоставили какую-нибудь справку в 2006 году, они прислали Вам вымогу сразу же, чем подтвердили, что они уже знают об этом нарушении, и в ней написано, что вам нужно оплатить штраф за это. Вы не заплатили. Так вот, если в течение 3 лет они не обратятся в суд по этому стягненню, то считайте, что простили. При этом срок будет считаться не от момента получения Вами вымоги, а от момента, когда они узнали об этом нарушении.

Конкретная вымога именно по этому нарушению, например № 7 от 7.7.2006 будет уже нелегитимна в 2010 году.

Ну и что, они пришлют новую. У них ведь этих подий до фига и больше.

Значит, никакие сроки ИД на сам кредит не влияют, а только на неустойки. И как ни крути, отдавать кредит всё равно придется. И ничего с этим не поделаешь?

Link to comment
Share on other sites

Значит, никакие сроки ИД на сам кредит не влияют, а только на неустойки. И как ни крути, отдавать кредит всё равно придется. И ничего с этим не поделаешь?

Именно так. Сами нарушения имеют исковую давность, а сам кредитный договор, как правило, нет. Если в нем прописан этот нюанс.

Но, в принципе, возможна ситуация, когда кредит можно будет и не отдать вообще, и за это ничего не будет. Были такие случаи, правда кредиты были мелкие бытовые (до 20 тыс. грн.) или это касалось какой-то якобы неуплаты, например за интернет или телефон 500 - 1000 грн.

Это возможно будет, когда банк или какая-то коллекторская компания (фирма - поставщик услуги) уже после истечения срока действия договора (когда сумма долга уже подбита и установлена) или после возникновения окончательной задолженности известила заемщика об этой задолженности, таким образом, сразу дала понять, что она знает уже об этом якобы нарушении заемщика (клиента). Клиент забил, проигнорировал это извещение и прошло больше трех лет.

В этом случае эта фирма уже вряд ли получит обратно свои денежки. В том же суде им скажут, где ж вы раньше были. Почему не обращались в суд раньше?

Такое произошло например, с Просто- финанс и еще другими "хвирмочками". Они только и делали, что давили на клиентов, но в суд не обращались. Более стойкие клиенты выдержав паузу, просто их послали.

Но, в ипотечных договорах или других залоговых, при крупных кредитах, как правило, все это прописано, что договор продолжает действовать до полного погашения.

Link to comment
Share on other sites

Именно так. Сами нарушения имеют исковую давность, а сам кредитный договор, как правило, нет. Если в нем прописан этот нюанс.

Но, в принципе, возможна ситуация, когда кредит можно будет и не отдать вообще, и за это ничего не будет. Были такие случаи, правда кредиты были мелкие бытовые (до 20 тыс. грн.) или это касалось какой-то якобы неуплаты, например за интернет или телефон 500 - 1000 грн.

Это возможно будет, когда банк или какая-то коллекторская компания (фирма - поставщик услуги) уже после истечения срока действия договора (когда сумма долга уже подбита и установлена) или после возникновения окончательной задолженности известила заемщика об этой задолженности, таким образом, сразу дала понять, что она знает уже об этом якобы нарушении заемщика (клиента). Клиент забил, проигнорировал это извещение и прошло больше трех лет.

В этом случае эта фирма уже вряд ли получит обратно свои денежки. В том же суде им скажут, где ж вы раньше были. Почему не обращались в суд раньше?

Такое произошло например, с Просто- финанс и еще другими "хвирмочками". Они только и делали, что давили на клиентов, но в суд не обращались. Более стойкие клиенты выдержав паузу, просто их послали.

Но, в ипотечных договорах или других залоговых, при крупных кредитах, как правило, все это прописано, что договор продолжает действовать до полного погашения.

Спасибо за разъяснения, понял!

А если договор до 2013 года, но банк подал в суд сейчас, с требованием о возврате кредита (процентов, штрафов и т.п.), получил судебный наказ или же выиграл суд по иску, предъявил документ в ОГИС, они открыли выконавче провадження. Но, так и не найдя никакого имущества (недвижимого, движимого, техники, зарплаты и т.п.), ОГИС возвращает исполнительный лист банку, который, как я понимаю, через некоторое время (какое?) может снова его подать в исполнительную.

В такой ситуации, когда это дело полностью закроется?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Спасибо за разъяснения, понял!

А если договор до 2013 года, но банк подал в суд сейчас, с требованием о возврате кредита (процентов, штрафов и т.п.), получил судебный наказ или же выиграл суд по иску, предъявил документ в ОГИС, они открыли выконавче провадження. Но, так и не найдя никакого имущества (недвижимого, движимого, техники, зарплаты и т.п.), ОГИС возвращает исполнительный лист банку, который, как я понимаю, через некоторое время (какое?) может снова его подать в исполнительную.

В такой ситуации, когда это дело полностью закроется?

Если у них не будет такой позовной вымоги , то нет.

Прекращение договора происходит согласно самому же договору либо по решению суда.

Т.е. вполне возможно, когда они подадут в суд и даже если выиграют, то договор будет считаться действующим.

Здесь уже Вам придется подавать иск о прекращении договора (его разрыве).

Здесь судебная практика. НО апеляшка зарубила это решение.

Так что борьба продолжается.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show