Ухвала Апеляційного суду Запорізької області, захист прав споживачів, Привіт Привату


Recommended Posts

Апеляційний суд Запорізької області

Справа № 22 ц –1366 / 12 Головуючий у 1 інстанції: Васильцов О.В.

Суддя-доповідач: Каракуша К.В.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2012 року м. Запоріжжя

Колегія суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Запорізької області у складі:

головуючого: Спас О.В.,

суддів: Маловічко С.В.,

Каракуші К.В.,

при секретарі: Бабенко Т.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства комерційний банк „Приватбанк” на рішення Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 19 січня 2012 року по справі за позовом ОСОБА_2 до Публічного акціонерного товариства комерційний банк „Приватбанк” в особі Мелітопольського відділення Запорізького РУ Публічного акціонерного товариства комерційний банк „Приватбанк” , третя особа сектор з питань захисту прав споживачів виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області про визнання недійсним правочину, -

ВСТАНОВИЛА:

У липні 2011 року ОСОБА_2 звернулася до суду з позовом до ПАТ КБ „Приватбанк” в особі Мелітопольського відділення Запорізького РУ ПАТ КБ „Приватбанк” про визнання недійсним правочину.

В уточненій позовній заяві зазначала, що 06.07.2007 року між нею та відповідачем були укладені кредитні договори № ZPM0G100000061 та № ZPM0G200000061з цільовим призначенням „Придбання квартири”. Відповідно до умов цих кредитних договорів вона отримала кредитні кошти готівкою в сумі 123847 грн. 60 коп. строком до 05.07.2027 року. Кредитні зобов’язання вона виконує належним чином, щомісяця сплачує всі платежі в повному обсязі. Однак з квітня 2009 року на її адресу відповідачем надіслані листи щодо порушення нею умов договору, а саме ненадання нею щорічних довідок про майновий стан, у зв’язку з чим банком в односторонньому порядку розірвані зазначені кредитні договори. Вважала цей правочин щодо розірвання кредитних договорів безпідставними, оскільки на вимогу банку, вона 04.04.2011 року надала довідку щодо підтвердження її фінансового стану, проте 07.04.2011 року отримала повідомлення про одностороннє розірвання кредитних договорів.

Рішенням Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 19 січня 2012 року позов задоволено.

Визнано недійсним правочин ПАТ КБ „Приватбанк” щодо одностороннього розірвання кредитного договору № ZPM0G100000061 від 06.07.2007 року.

Визнано недійсним правочин ПАТ КБ „Приватбанк” щодо одностороннього розірвання кредитного договору № ZPM0G200000061 від 06.07.2007 року.

Не погоджуючись з рішенням суду, ПАТ КБ „Приватбанк” подало апеляційну скаргу, в якій посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, просить рішення суду скасувати та ухвалити нове про відмову у задоволенні позову.

Заслухавши у засіданні апеляційного суду суддю-доповідача, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга

Згідно п.1 ч.1 ст. 307 ЦПК України за наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції апеляційний суд має право постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення рішення без змін.

Відповідно до 308 ЦПК України апеляційний суд відхиляє апеляційну скаргу і залишає рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Не може бути скасоване правильне по суті і справедливе рішення суду з одних лише формальних міркувань.

Судом встановлено і це підтверджується матеріалами справи, що 06.07.2007 року між ОСОБА_2 та ПАТ КБ «ПриватБанк»в особі Мелітопольського відділення Запорізького РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» були укладені кредитні договори № № ZPM0G100000061 та № ZPM0G200000061з цільовим призначенням «Придбання квартири». Відповідно до умов погашення заборгованості по кредитам, зазначених в цих кредитних договорах, ОСОБА_2 щомісячно сплачувала усі необхідні платежі, погашення заборгованості за кредитними договорами виконувала без порушень, що банком не оспорювалось. 28 березня 2011 року ОСОБА_2 отримала повідомлення про те, що за порушення вимог п. п. 2.2.12, 2.3.3 Кредитних договорів, зазначені договори будуть розірвані банком з 07 квітня 2011 року. Також, ОСОБА_2 отримала вимогу про те, що у тижневий термін з дати розірвання договору необхідно погасити заборгованість за кредитом у повному обсязі. 04 квітня 2011 року ОСОБА_2 надала банку довідку про свій фінансовий стан, видану Мелітопольською об'єднаною державною податковою інспекцією Запорізької області, що підтверджено печаткою банку про прийняття довідки.

Відповідно до умов п. 2.2.12 договорів, позичальник зобов'язаний надати Банку документи, підтверджуючі його фінансовий стан або підтвердити свій фінансовий стан будь-яким іншим способом не рідше одного разу на рік, а при прострочені виконання зобов'язань протягом всього періоду несвоєчасного погашення заборгованості - щокварталу.

Відповідно до умов п. 2.3.3 договорів, Банк має право при наявності порушення позичальником зобов'язань, передбачених умовами цих договорів, розірвати ці договори в односторонньому порядку з надісланням позичальникові відповідного повідомлення.

Відповідно до ч. 2 ст. 651 ЦК України, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Як установив суд, позичальником ОСОБА_2 своєчасно виконувались фінансові зобов'язання перед банком і відсутня заборгованість щодо погашення кредиту і відсотків за його користування, тому несвоєчасним виконанням ОСОБА_2 вимоги п. 2.2.12 зазначених договорів, щодо надання відомостей про свій фінансовий стан, при виконанні інших умов кредитних договорів не спричинило позивачу будь-якої майнової шкоди, а тому не є істотним порушенням умов договору.

Задовольняючи позовні вимоги ОСОБА_2, суд, встановивши зазначені обставини та надавши всебічну оцінку наданим по справі доказам, прийшов до правомірного висновку про відсутність правових підстав для дострокового розірвання Банком в односторонньому порядку вказаних кредитних договорів з ОСОБА_2

У зв'язку з цим доводи апеляційної скарги про порушення судом норм матеріального та процесуального права при вирішенні питання щодо визнання недійсним правочину публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»щодо одностороннього розірвання кредитних договорів є безпідставними.

За таких обставин, судова колегія приходить до висновку, що судом першої інстанції з'ясовані всі обставини справи, які мають істотне значення для правильного вирішення спору, дана належна оцінка письмовим доказам у сукупності з доводами сторін, висновки суду відповідають обставинам справи, доводи, викладені у апеляційній скарзі, не спростовують висновки суду першої інстанції, тому підстав для скасування оскаржуваного рішення немає.

Керуючись ст.ст. 307, 308, 314, 317 ЦПК України, колегія судців,

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства комерційний банк „Приватбанк” відхилити.

Рішення Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 19 січня 2012 року по цій справі залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, проте вона може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів.

Головуючий:

Судді:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/22267666

Link to comment
Share on other sites

Интересное решение. Люди стремятся расторгнуть договор банком, а тут обратное...

В том ведь и прикол!

А вообще, там долгая песня из 6 судов - и все в пользу заемщика.

Будет кому интересно - расскажу, хотя это больше для темы "Меня несколько достал ПРИВАТ"...

Link to comment
Share on other sites

Интересное решение. Люди стремятся расторгнуть договор банком, а тут обратное...

не, ну если кредит в гривне и размер ежемесячного платежа устраивает, то к чему торопиться? Платит себе потихоньку заемщик и не парится.

Расторгать и избавляться надо от псевдовалютных кредитов. гривну можно погашать ;-)

Link to comment
Share on other sites

не, ну если кредит в гривне и размер ежемесячного платежа устраивает, то к чему торопиться? Платит себе потихоньку заемщик и не парится.

Расторгать и избавляться надо от псевдовалютных кредитов. гривну можно погашать ;-)

во-во, мои клиенты так и просят меня - шоб тока было можно платить. Но примат сделал все, чтоб такого не допустить - видишь-ли, потеряли они доверие к клиенту!!! УРОДЫ, млин

Link to comment
Share on other sites

Посмотрим, что скажет кассация.

Дай Бог, что бы все осталось по прежнему

А вообще такую ситуацию вижу впервые, что бы банк расторгал договор с клиентом, который платит

Link to comment
Share on other sites

Посмотрим, что скажет кассация.

Дай Бог, что бы все осталось по прежнему

А вообще такую ситуацию вижу впервые, что бы банк расторгал договор с клиентом, который платит

думаю, что кассация (если она будет) оставит все без изменений.

Там вообще пичалька такая: Примат поднял проценты, клиенты выпали на мороз, потом подали иск о признании этого движения незаконным, т.к. примат начислял неустойки, заблокировал счета, присылал требования погасить все досрочно. Результат - 1 инстанция за клиентами, 2 - тоже, 3 не было. Дело в ДВС.

Примат обиделся - расторгли договор на основании непредоставления инфы о фин состоянии и подали 2 иска: ВНИМАНИЕ: !!!!!! 1) про стягнення боргу!!!! 2) про звернення стягнення на предмет ипотеки!!!!! И это при РАСТОРГНУТОМ ДОГОВОРЕ!!

Идиоты...

Ну, мы собственно, подали на ... Вы читали ухвалу.

А теперь пойдем в процессы по "1) про стягнення боргу!!!! 2) про звернення стягнення на предмет ипотеки!!!!!" и получим отказ примату в исках (ну, так хочется очень)))))

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show