Если по валютному кредиту платил поручитель без доверенности


Recommended Posts

Это касается всех поручителей, у которых принимались платежи без доверенности. Вы обязаны понять, что этим самым были нарушены интересы государства, гражданами которого Вы являетесь. Поэтому, Вы обязаны исполнить свой гражданский долг и подать в соответствующие РУ ((БЭП) на территории которого расположены отделения, принимавшие таким образом валюту) заявления примерного содержания:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,..................., в период времени с .. по ... неоднократно использовал ин. валюту в качестве плтежа по кредиту друго лица. В настоящее время из СМИ мне стало известно, что для принятия таких платежей, мне нужна была либо доверенность владельца счета либо индивидуальная лицензия НБУ, которых у меня не было и банку об этом было достоверно известно. Как я сейчас понимаю, работники банка специально вносили в квитанцию реквизиты владельца счета, не смотря на то, что в квитанциях рассписывался непосредственно я и плательщиком был тоже я, т.е. было совершено административное правонарушение, предусмотренное ст.162 КУпАП. О том, что было нарушение Закона узнал только сейчас. Прошу органы милиции предпринять необходимые мероприятия по возврату в мою собственность незаконно полученной банком валюты в сумме ...... Копии квитанций, по которым незаконный платеж совершал именно я, прилагаются.

P.S.

Звертаю Вашу увагу, що тлумачення зазначених норм Закону містилися в Постанові Пленуму Верховного Суду України №5 від 18.04.1997р., і хоча вона втратила чинність 26.03.2008р., однак ст.162 КУпАП залишилась без змін, її тлумачення не змінились, іншого тлумачення ч.ч.2,5,7,10,12,13,14 вказаної Постанови, в розрізі ст.162 КУпАП, бути не може!

Витяг з Постанови Пленуму Верховного Суду України №5 від 18.04.1997р.:

«… Пленум Верховного Суду України постановляє: …

2. Судам слід мати на увазі, що згідно з п. 4 ст. 5 Декрету та постановою Правління Національного банку України від 27 вересня 1995 р. N 243 "Про затвердження порядку надання ліцензій Національного банку України на право здійснення комерційними банками операцій з валютними цінностями" генеральна й індивідуальна ліцензії надаються лише на операції з іноземною валютою та золотом, а також із металами іридієво-платинової групи. Індивідуальні ліцензії мають цільовий характер і надаються на вчинення разової валютної операції. …

Використання валютних цінностей як засобу платежу - це розрахунок ними за товари, послуги, об'єкти права інтелектуальної власності тощо. Використання валютних цінностей як застави полягає в їх передачі та прийнятті в рахунок забезпечення зобов'язань. …

Разом з тим одержання валютними цінностями процентів за договором позики слід вважати їх використанням як засобу платежу за надану послугу, що тягне відповідальність …

5. Порушення правил про валютні операції слід вважати закінченим правопорушенням з моменту здійснення відповідної незаконної угоди щодо валютних цінностей, у процесі якої відбулася їх повна чи часткова передача іншій особі. Дії, спрямовані на укладення такої угоди (наприклад, спроба продати, купити, обміняти валютні цінності або використати їх як засіб платежу чи як заставу) слід розцінювати як замах на порушення правил про валютні операції

7. Роз'яснити, що за змістом закону порушення правил про валютні операції, вчинене у незначних розмірах особою, раніше судимою за ст. 80 КК, саме по собі не містить складу злочину і тягне адміністративну відповідальність за ст. 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

10. Дії особи, яка отримала валютні цінності шляхом обману чи зловживання довір'ям, удаючи, що має відповідну ліцензію на вчинення певних операцій з валютними цінностями (для організації туристичних подорожей, виїзду на роботу за кордон, навчання на курсах, придбання товарів тощо), належить кваліфікувати за ст.(шахрайство)

Особа, яка в такому випадку передала валютні цінності, вважаючи, що вони є законним засобом платежу або застави, не повинна нести відповідальність …

12. Оскільки індивідуальні ліцензії мають цільовий характер і надаються на вчинення разової валютної операції на необхідний для цього період, слід мати на увазі, що відповідно до п. 4 ст. 5 Декрету вчинення іншої операції з валютними цінностями або в більшому розмірі, ніж передбачено ліцензією є порушенням правил про валютні операції і за наявності підстав тягне відповідальність …

Дії працівників комерційних банків та пунктів обміну валют, які, використовуючи надану цим установам ліцензію, вчиняють валютні операції з особистими валютними цінностями, належить кваліфікувати як порушення правил про валютні операції, а за наявності підстав - і як зловживання посадовим становищем, посадовий підлог тощо.

13. За змістом п. 5 ст. 5 Декрету одержання індивідуальної ліцензії однією із сторін валютної операції означає також дозвіл на її здійснення іншою стороною або третьою особою, яка має відношення до цієї операції, якщо інше не передбачено умовами ліцензії. У зв'язку з цим у разі притягнення особи до кримінальної відповідальності за наявності відповідної ліцензії судам необхідно перевіряти умови останньої. …»

Окрім цього, в листі Національного банку України N 28-110/1941-3601 від 02.06.2000р. «Про здійснення резидентами України операцій згідно з Декретом КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"» зазначено:

«… Національний банк України розглянув запит громадської організації "Ліга підприємців Харківщини" від 27.04.2000 за N 99-11/003 щодо роз'яснення положень чинного валютного законодавства про здійснення резидентами України операцій згідно з пунктом 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 за N15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", і повідомляє.

Згідно з п.4 (г) ст.5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 за N15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" використання іноземної валюти на території України як застави потребує індивідуальної ліцензії Національного банку України.

На сьогодні чинним законодавством України поняття "використання іноземної валюти на території України як застави" не визначено, а роз'яснення цього поняття надане у постанові Пленуму Верховного Суду України від 18.04.97 за N 5 "Про практику застосування судами законодавства щодо порушеним правил про валютні операції". Так Пленум визначив, що використання валютних цінностей як застави полягає в їх передачі та прийнятті в рахунок забезпечення зобов'язань…

Що стосується готівкових коштів у іноземній валюті, а також інших валютних цінностей, які підпадають під поняття "іноземної валюти" згідно з

зазначеним Декретом, то вони можуть бути надані у заставу на території України лише на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку України.

Згідно з п.5 ст.5 зазначеного Декрету одержання індивідуальної ліцензії однією із сторін валютної операції означає також дозвіл на її здійснення іншою стороною або третьою особою, яка має відношення до цієї операції, якщо інше не передбачено умовами індивідуальної ліцензії.

Виходячи з наведеного, індивідуальну ліцензію на використання

іноземної валюти як застави на території України може отримати

будь-яка сторона цієї операції, у зв'язку з чим санкції за проведення вказаної операції без належної ліцензії можуть бути застосовані до обох сторін. …

Отже, наявність у банку генеральної ліцензії не надає йому права на здійснення валютних операцій, які згідно із ст.5 Декрету мають проводитись лише на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку України.

Згідно зі ст.1 зазначеного Декрету, до валютних операцій відносяться операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України. Валютні операції, що потребують індивідуальної ліцензії Національного банку України, перелічені в п.4 ст.5 названого Декрету…»

Окрім цього, у роз’ясненні Вищого Арбітражного Суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з укладанням та виконанням кредитних договорів» №02-5/706 від 06.10.1994р. зазначено:

«… До компетенції комерційних банків також віднесено надання кредитів резидентам в іноземній валюті за індивідуальною ліцензією Національного банку України (пункт 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"). …

9. У разі виявлення у діяльності працівників банку або позичальників кредитів порушення законності, що містять ознаки дії, переслідуваної у кримінальному порядку (зараз адміністративному), господарському суду необхідно надсилати про ці факти повідомлення органам внутрішніх справ чи прокуратури ….»

Link to comment
Share on other sites

А как предполагается обойти конфискацию валютных ценностей, которые были предметом админпроступка?

А зачем ее обходить? Пусть достанется государству - стабильнет нац валюту. После этого можно смело разрывать банк исками о возврате средств, т.к. будучи агентом валютного контр., обязан был предупредить и не принимать платеж, противоречащий закону. Но вы не смотрите дальше, что будет с работниками банка, которые такие платежи пропускали? Умышленно внося реквизиты другого лица, а принимая у третьего? Криминал.

Но это необходимо оценивать в каждом кокретном случае.

Link to comment
Share on other sites

А зачем ее обходить? Пусть достанется государству - стабильнет нац валюту. После этого можно смело разрывать банк исками о возврате средств, т.к. будучи агентом валютного контр., обязан был предупредить и не принимать платеж, противоречащий закону. Но вы не смотрите дальше, что будет с работниками банка, которые такие платежи пропускали? Умышленно внося реквизиты другого лица, а принимая у третьего? Криминал.

"попадают" все...... не посадят ли "крайнего".....?
Link to comment
Share on other sites

"попадают" все...... не посадят ли "крайнего".....?

Плативший - не крайний, он не является агентом валютного контроля. Он является жертвой обмана, злоупотребления ..... потерпевшим (читайте выше постановление Пленума ВСУ, другого трактования ст.162КУпАП нет)

Дії особи, яка отримала валютні цінності шляхом обману чи зловживання довір'ям, удаючи, що має відповідну ліцензію на вчинення певних операцій з валютними цінностями (для організації туристичних подорожей, виїзду на роботу за кордон, навчання на курсах, придбання товарів тощо (ПЛАТА ПО КРЕДИТУ ДРУГОГО ЛИЦА (авт.))), належить кваліфікувати за ст.(шахрайство)…

Особа, яка в такому випадку передала валютні цінності, вважаючи, що вони є законним засобом платежу або застави, не повинна нести відповідальність …

Link to comment
Share on other sites

Думаю, что не все банки принимали платежи именно в валюте. Принося валюту в банк, у клиента иногда меняли эту валюту на гривну и тогда поручитель спокойно вносил в кассу.ю на транзитный счет. А заемщик в это время крупно попадал, т.к. при даже наличии открытого на заемщика счета эти деньги туда не попадали.

как у меня - валютный кредит, поручитель с какого-то перепугу заплатить решил, принес гривны в банк и банк спокойно все принял, на внутренний счет банка, минуя мой открытый текущий.

Link to comment
Share on other sites

Думаю, что не все банки принимали платежи именно в валюте. Принося валюту в банк, у клиента иногда меняли эту валюту на гривну и тогда поручитель спокойно вносил в кассу.ю на транзитный счет. А заемщик в это время крупно попадал, т.к. при даже наличии открытого на заемщика счета эти деньги туда не попадали.

как у меня - валютный кредит, поручитель с какого-то перепугу заплатить решил, принес гривны в банк и банк спокойно все принял, на внутренний счет банка, минуя мой открытый текущий.

ОТП, ПриватБанк, УкрагазБанк - принимали валюту у поручителей и третьих лиц без разбору не стесняясь. Список не полный.
Link to comment
Share on other sites

Думаю, что не все банки принимали платежи именно в валюте. Принося валюту в банк, у клиента иногда меняли эту валюту на гривну и тогда поручитель спокойно вносил в кассу.ю на транзитный счет. А заемщик в это время крупно попадал, т.к. при даже наличии открытого на заемщика счета эти деньги туда не попадали.

как у меня - валютный кредит, поручитель с какого-то перепугу заплатить решил, принес гривны в банк и банк спокойно все принял, на внутренний счет банка, минуя мой открытый текущий.

Об этом тоже должен знать БЭП или УБОП.

А как же условия договора (если есть) - только валютой. Так что было принято? Может депозит?

Link to comment
Share on other sites

Об этом тоже должен знать БЭП или УБОП.

А как же условия договора (если есть) - только валютой. Так что было принято? Может депозит?

давайте составим письмо в ОБЭП. Я сама не справлюсь.

Хотя бы тезисно

Link to comment
Share on other sites

давайте составим письмо в ОБЭП. Я сама не справлюсь.

Хотя бы тезисно

Давайте. Что Вас смущает в заявлении в посте №1.
Link to comment
Share on other sites

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,..................., в период времени с .. по ... я неоднократно использовал ин. валюту в качестве плтежа по кредиту друго лица. В настоящее время из СМИ мне стало известно, что для принятия таких платежей, мне нужна была либо доверенность владельца счета (это я) либо индивидуальная лицензия НБУ, которых у меня не было и банку об этом было достоверно известно. Как я сейчас понимаю, работники банка специально вносили в квитанцию реквизиты владельца счета, не смотря на то, что в квитанциях рассписывался непосредственно я и плательщиком был тоже я, т.е. было совершено административное правонарушение, предусмотренное ст.162 КУпАП. О том, что было нарушение Закона узнал только сейчас. Прошу органы милиции предпринять необходимые мероприятия по возврату в мою собственность незаконно полученной банком валюты в сумме ...... Копии квитанций, по которым незаконный платеж совершал именно я, прилагаются.

ну и т.д. То, что я выделила - это просто местоимения заменить. Смысл не теряется?

Ща, надо подумать.... ну можно взять за основу, так?

реквизиты мои в квитанции не вносились... многое надо поменять,

Это не заявление, это явка с повинной

Link to comment
Share on other sites

ну и т.д. То, что я выделила - это просто местоимения заменить. Смысл не теряется?

Ща, надо подумать.... ну можно взять за основу, так?

реквизиты мои в квитанции не вносились... многое надо поменять,

Меняйте соответственно своей ситуации.
Link to comment
Share on other sites

нет, мне это совершенно не подходит.

Я,...... не я, а мой поручитель............., в период времени единоразово с .. по ... я неоднократно использовал гривну, оплатив ею мой валютный кредит ин. валюту в качестве плтежа по кредиту моему друго лица. В настоящее время из СМИ мне стало известно, что для принятия таких платежей, мне ему, поручителю нужна была либо доверенность владельца счета (это я) либо индивидуальная лицензия НБУ, которых у меня у него не было и банку об этом было достоверно известно. Как я сейчас понимаю, работники банка специально не вносили вносили в квитанцию реквизиты владельца счета, не смотря на то, что в квитанциях рассписывался непосредственно он, поручитель я и плательщиком был тоже он же я, т.е. было совершено административное правонарушение, предусмотренное ст.162 КУпАП. О том, что было нарушение Закона узнал только сейчас. Прошу органы милиции предпринять необходимые мероприятия по ?????????

возврату в мою собственность незаконно полученной банком валюты в сумме ...... Копии квитанций, по которым незаконный платеж совершал именно он, поручитель я, прилагаются. не прилагаются, т.к. мне их банк НЕ ДАЕТ!!!

все, что красненьким - это моя ситуация. Получается, на кого мне писать это заявление? и что просить?

и самое интересное - тут 162 не катит, поручитель внес гривну.

Link to comment
Share on other sites

нет, мне это совершенно не подходит.

все, что красненьким - это моя ситуация. Получается, на кого мне писать это заявление? и что просить?

и самое интересное - тут 162 не катит, поручитель внес гривну.

А как у Вас с поручителем, в каких Вы сейчас отношениях? Он сам не хочет написать?
Link to comment
Share on other sites

Думаю, что не все банки принимали платежи именно в валюте. Принося валюту в банк, у клиента иногда меняли эту валюту на гривну и тогда поручитель спокойно вносил в кассу.ю на транзитный счет. А заемщик в это время крупно попадал, т.к. при даже наличии открытого на заемщика счета эти деньги туда не попадали.

как у меня - валютный кредит, поручитель с какого-то перепугу заплатить решил, принес гривны в банк и банк спокойно все принял, на внутренний счет банка, минуя мой открытый текущий.

Скажу, что наш банк, Укргазбанк требовал валюту. Мы носились по Киеву в поисках хоть по какому-то курсу ее купить, что б заплатить кредит, когда начался рост. Если кто помнит ту осень 2008 года - жесть, валюты просто не было в продаже.... А с нас требовали валюту....
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show