Новые основания для пересмотра судебных решений по кредитным договорам.


Recommended Posts

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Цей Закон спрямований на забезпечення конституційних прав

громадян, гарантування економічної безпеки держави, мінімізації

можливих збитків для економіки та фінансової системи України від

фінансової кризи, яка охопила більшу частину промислово розвинутих

країн.

...

III. Прикінцеві положення

...

п. 11 ...

...

г) при отриманні рефінансування від Національного банку України банк протягом наступних п'яти робочих днів зобов'язаний повідомити позичальника про можливість внесення змін до кредитного договору (укладення додаткового договору) з метою його пролонгації (реструктуризації) за умовами цього пункту. Незалежно від фактичної дати внесення таких змін (укладення додаткового договору) кредит вважається пролонгованим з моменту отримання банком відповідного рефінансування від Національного банку України.

Порушення банком строків надання такого повідомлення або відмова внести відповідні зміни до кредитного договору (укласти з позичальником додатковий договір) протягом 30 робочих днів з моменту отримання відповідного рефінансування вважається

порушенням істотних умов договору між Національним банком України та таким банком про підтримання ліквідності через відповідні інструменти рефінансування (у тому числі при наданні стабілізаційного кредиту), що тягне за собою безумовне дострокове

повернення такого рефінансування Національному банку України у загальній сумі.

Національний банк України забезпечує виконання норм цього пункту.

11.1. Зазначена пролонгація здійснюється на таких умовах:

а) за процентною ставкою, яка існувала на момент надання

такого кредиту, якщо згодом менша ставка не була погоджена

сторонами кредитного договору;

б) протягом такої пролонгації вартість застави (за її

наявності) не переоцінюється у бік зменшення. При цьому, якщо

заставодавець порушує умови пролонгованого кредитного договору,

банк-заставодержатель має право запропонувати заставодавцю

доповнити такий кредитний договір (укласти додатковий договір) із

застереженням про задоволення вимог заставодержателя у досудовому

порядку, внаслідок чого право заставодавця на звернення стягнення

на предмет застави виникає не раніше 90 календарного дня,

наступного за днем, в якому припускається таке порушення;

в) форма (спосіб) нарахування та погашення процентів, а також

погашення основного боргу може бути зміненою лише за погодженням з

позичальником та не може висуватися як передумова отримання такої

пролонгації;

г) не дозволяється запровадження будь-яких додаткових

комісій, плат та відшкодувань на користь банку, а також

застосування штрафних санкцій до позичальника у зв'язку з такою

пролонгацією. Це правило поширюється також на випадки дострокового

погашення такого пролонгованого кредиту за рішенням позичальника.

...

По-моему, это достаточные основания для пересмотра некоторых судебных решений по кредитным договорам!

Удачи всем!!!

Link to comment
Share on other sites

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Цей Закон спрямований на забезпечення конституційних прав

громадян, гарантування економічної безпеки держави, мінімізації

можливих збитків для економіки та фінансової системи України від

фінансової кризи, яка охопила більшу частину промислово розвинутих

країн.

...

III. Прикінцеві положення

...

п. 11 ...

...

г) при отриманні рефінансування від Національного банку України банк протягом наступних п'яти робочих днів зобов'язаний повідомити позичальника про можливість внесення змін до кредитного договору (укладення додаткового договору) з метою його пролонгації (реструктуризації) за умовами цього пункту. Незалежно від фактичної дати внесення таких змін (укладення додаткового договору) кредит вважається пролонгованим з моменту отримання банком відповідного рефінансування від Національного банку України.

Порушення банком строків надання такого повідомлення або відмова внести відповідні зміни до кредитного договору (укласти з позичальником додатковий договір) протягом 30 робочих днів з моменту отримання відповідного рефінансування вважається

порушенням істотних умов договору між Національним банком України та таким банком про підтримання ліквідності через відповідні інструменти рефінансування (у тому числі при наданні стабілізаційного кредиту), що тягне за собою безумовне дострокове

повернення такого рефінансування Національному банку України у загальній сумі.

Національний банк України забезпечує виконання норм цього пункту.

11.1. Зазначена пролонгація здійснюється на таких умовах:

а) за процентною ставкою, яка існувала на момент надання

такого кредиту, якщо згодом менша ставка не була погоджена

сторонами кредитного договору;

б) протягом такої пролонгації вартість застави (за її

наявності) не переоцінюється у бік зменшення. При цьому, якщо

заставодавець порушує умови пролонгованого кредитного договору,

банк-заставодержатель має право запропонувати заставодавцю

доповнити такий кредитний договір (укласти додатковий договір) із

застереженням про задоволення вимог заставодержателя у досудовому

порядку, внаслідок чого право заставодавця на звернення стягнення

на предмет застави виникає не раніше 90 календарного дня,

наступного за днем, в якому припускається таке порушення;

в) форма (спосіб) нарахування та погашення процентів, а також

погашення основного боргу може бути зміненою лише за погодженням з

позичальником та не може висуватися як передумова отримання такої

пролонгації;

г) не дозволяється запровадження будь-яких додаткових

комісій, плат та відшкодувань на користь банку, а також

застосування штрафних санкцій до позичальника у зв'язку з такою

пролонгацією. Це правило поширюється також на випадки дострокового

погашення такого пролонгованого кредиту за рішенням позичальника.

...

По-моему, это достаточные основания для пересмотра некоторых судебных решений по кредитным договорам!

Удачи всем!!!

Спасибо большое! Я считаю, что доблестные наши участники юристы обязаны подготовить образец иска для подачи ;) его в суд. Как правило, суды не рассматривают железобетонные основания, придумывая все, чтоб отфутболить иск, но если иск и рассматривается в суде, суддьи все делают чтоб позывач на судебном заседании не смог подать в свою пользу доказательства и т.д. и т.п. Я считаю образец должен быть такого плана, чтоб судья не смог сказать, но Вы ж кредит взяли, а на шару и я б взял, так что голубчик, перестаньте выдумывать всякую чушь!
Link to comment
Share on other sites

Link to comment
Share on other sites

Точно все друг другу морочат голову, а здесь Закон чинный http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/639-17 :blink:

Данная редакция содержит поправку к первому предложению ч.5 ст.2 Закона (осн. п.4 р.V ЗУ №4524-17).

См. ред. от 25.06.11 в части п.11-12:

п.11.7.

{ Розділ III доповнено пунктом 11 згідно із Законом N 922-VI

( 922-17 ) від 04.02.2009 - зміну визнано неконституційною згідно

з Рішенням Конституційного Суду N 29-рп/2009 ( v029p710-09 ) від

24.11.2009 }

п.12.

{ Розділ III доповнено пунктом 12 згідно із Законом N 922-VI

( 922-17 ) від 04.02.2009 - зміну визнано неконституційною згідно

з Рішенням Конституційного Суду N 29-рп/2009 ( v029p710-09 ) від

24.11.2009 }

Link to comment
Share on other sites

Смеетесь? Данная редакция содержит поправки к первому предложению ч.5 ст.2 Закона (осн. п.4 р.V ЗУ №4524-17).

Смотрите редакцию от 25.06.11 в части п.11-12:

11.7. Рекомендувати банкам надати торгівлі та переробним

підприємствам цільові кредити для розрахунків з постачальниками

молочної та м'ясної продукції та з селянами за сировину.

{ Розділ III доповнено пунктом 11 згідно із Законом N 922-VI

( 922-17 ) від 04.02.2009 - зміну визнано неконституційною згідно

з Рішенням Конституційного Суду N 29-рп/2009 ( v029p710-09 ) від

24.11.2009 }

12. Передбачити заборону на продаж земель

сільськогосподарського призначення до 1 січня 2010 року.

{ Розділ III доповнено пунктом 12 згідно із Законом N 922-VI

( 922-17 ) від 04.02.2009 - зміну визнано неконституційною згідно

з Рішенням Конституційного Суду N 29-рп/2009 ( v029p710-09 ) від

24.11.2009 }

Ничего не понял ну и хорошо.

Читаем из этого Закона:

11. Договір між Національним банком України та банком про підтримання ліквідності через відповідні інструменти рефінансування (у тому числі при наданні стабілізаційного кредиту) укладається з урахуванням таких особливостей:

а) якщо банк має у складі кредитного портфеля заборгованість позичальників - сільськогосподарських товаровиробників, то така заборгованість вважається добровільно пролонгованою цим банком на строк, не менший строку, на який надається таке рефінансування (але не менший ніж 365 днів);

б) норми підпункту "а" цього пункту поширюються на заборгованість, яка класифікується Національним банком України як субстандартна або сумнівна, що виникла станом на 1 січня 2009 року;

в) достатнім забезпеченням рефінансування (у частині субстандартної або сумнівної заборгованості) вважається подвійне складське свідоцтво, заставні, а також застава майна та майнових прав сільськогосподарського товаровиробника такому банку;

г) при отриманні рефінансування від Національного банку України банк протягом наступних п'яти робочих днів зобов'язаний повідомити позичальника про можливість внесення змін до кредитного договору (укладення додаткового договору) з метою його пролонгації (реструктуризації) за умовами цього пункту. Незалежно від фактичної дати внесення таких змін (укладення додаткового договору) кредит вважається пролонгованим з моменту отримання банком відповідного рефінансування від Національного банку України.

Порушення банком строків надання такого повідомлення або відмова внести відповідні зміни до кредитного договору (укласти з позичальником додатковий договір) протягом 30 робочих днів з моменту отримання відповідного рефінансування вважається порушенням істотних умов договору між Національним банком України та таким банком про підтримання ліквідності через відповідні інструменти рефінансування (у тому числі при наданні стабілізаційного кредиту), що тягне за собою безумовне дострокове повернення такого рефінансування Національному банку України у загальній сумі.

Я физическое лицо, взял кредит, какие проблемы??? Почему меня Банк не попередив, та не уклав додатковый договир?

Читаем дальше http://dt.ua/POLITICS/refinansuvannya_vid_...leno-55731.html

А потом смотрим еще раз дальше http://static.zn.ua//img/st_img/2008/726/726-banks-.gif

И почему б не применить? :mellow:

Link to comment
Share on other sites

"Я физическое лицо, взял кредит, какие проблемы???" - и правда, какие проблемы?

"И почему б не применить?" - почему бы и нет, если и время позволяет, и результат не интересует?

"Ничего не понял ну и хорошо" - зачет, +100))) Счастливый человек...

Link to comment
Share on other sites

"Я физическое лицо, взял кредит, какие проблемы???" - и правда, какие проблемы?

"И почему б не применить?" - почему бы и нет, если и время позволяет, и результат не интересует?

"Ничего не понял ну и хорошо" - зачет, +100))) Счастливый человек...

Я счастливый потому что не брал кредит. Ничего не понял, это нужно читать между строк :P . Результат пока один Банки держат суды и скоро дойдут к ипотеке. Но если у кого то возникнет тупая идея, которая поможет решить вопрос простых людей, в чем здесь подвох. Я гражданин плачу податки, государство выделяет деньги банку при определенных условиях, почему не воспользоваться Законом? В нем прописано : пунк г. ..... (не я не писал гам-.о.)

это продолжение:

Незалежно від фактичної дати внесення таких змін (укладення додаткового договору) кредит вважається пролонгованим з моменту отримання банком відповідного рефінансування від Національного банку України.

А самый простой вопрос, а куда же ушли деньги? Я б на вашем месте написал, Закон хороший, но не для нашего брата, а то голову морочат, втратив чиннисть.... Еще ссылку можно выслать с фоткой и щеки надуть.

Link to comment
Share on other sites

Я счастливый потому что не брал кредит. Ничего не понял, это нужно читать между строк :P . Результат пока один Банки держат суды и скоро дойдут к ипотеке. Но если у кого то возникнет тупая идея, которая поможет решить вопрос простых людей, в чем здесь подвох. Я гражданин плачу податки, государство выделяет деньги банку при определенных условиях, почему не воспользоваться Законом? В нем прописано : пунк г. ..... (не я не писал гам-.о.)

это продолжение:

Незалежно від фактичної дати внесення таких змін (укладення додаткового договору) кредит вважається пролонгованим з моменту отримання банком відповідного рефінансування від Національного банку України.

А самый простой вопрос, а куда же ушли деньги? Я б на вашем месте написал, Закон хороший, но не для нашего брата, а то голову морочат, втратив чиннисть.... Еще ссылку можно выслать с фоткой и щеки надуть.

Вы не на моем месте. Складывается впечатление, что Вы нетрезв.
Link to comment
Share on other sites

Вы не на моем месте. Складывается впечатление, что Вы нетрезв.

И это хорошо, потому что определения места обычно выясняют в местах и... а после прочитаного пойду и это сделаю, для Вашего удолетворения и тем самым сам себя поддержу.

И потихоньку буду читать Закон и высказывать свое мнение, а все будут читать и как то думать про Вас и про меня. А вот цитата Закона:

Стаття 1. Створити за рахунок понадпланових надходжень від приватизації державного майна у 2008 році та надходжень цих коштів у повному обсязі у 2009 році, а також цільового розміщення державних цінних паперів Стабілізаційний фонд, кошти якого використовуються у встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням із комітетами Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності та з питань бюджету порядку на:

.....................

ж) викуп державою у кредиторів іпотечних кредитів, отриманих фізичними особами на будівництво та придбання житла до набрання чинності цим Законом і віднесених до категорії ризикованих. { Статтю 1 доповнено пунктом "ж" згідно із Законом N 800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008 }

Link to comment
Share on other sites

Вы не на моем месте. Складывается впечатление, что Вы нетрезв.

Ага я уже нетрезв, значит пьян. И поэтому исходя из теоремы вероятности Вы женщина и занимаетесь продажей квартир в Днепропетровске под крышкой.. Очень много обьявлений под Вашим моб. телефоном. У вас столько квартир? Можно одну купить по дешевке? Но с одним условием, что бы она не была Банковской.

S.P. Гулять так гулять, пойду еще накачу. Телефончик могу потом написать или случайно пойти спать.

Link to comment
Share on other sites

Вы не на моем месте. Складывается впечатление, что Вы нетрезв.

Ага я уже нетрезв, значит пьян. И поэтому исходя из теоремы вероятности Вы женщина и занимаетесь продажей квартир в Днепропетровске под крышкой.. Очень много обьявлений под Вашим моб. телефоном. У вас столько квартир? Можно одну купить по дешевке? Но с одним условием, что бы она не была Банковской.

S.P. Гулять так гулять, пойду еще накачу. Телефончик могу потом написать или случайно пойти спать.

+5

Link to comment
Share on other sites

хватит троллить!

Делайте замечание алкашам, несущим не бог весть что в этой теме, а восклицательным знаком начните с себя в первую очередь, дорогенький.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...