Договор займа признан судом мнимым


Recommended Posts

Договор купли-продажи недвижимости.

Данные факти установлены решением суда об отказе в иске о взыскании суммы займа в связи вышеизложенным.

Возник вопрос, как лучше выйти из ситуации?

Просить вернуть сумму уплаченную, в счет оплаты договора купли продажи за недвижимость?

Стаття 692. Оплата товару

1. Покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

2. Покупець зобов'язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару. Договором купівлі-продажу може бути передбачено розстрочення платежу.

3. У разі прострочення оплати товару продавець має право вимагати оплати товару та сплати процентів за користування чужими грошовими коштами.

4. Якщо покупець відмовився прийняти та оплатити товар, продавець має право за своїм вибором вимагати оплати товару або відмовитися від договору купівлі-продажу.

5. Якщо продавець зобов'язаний передати покупцеві крім неоплаченого також інший товар, він має право зупинити передання цього товару до повної оплати всього раніше переданого товару, якщо інше не встановлено договором або актами цивільного законодавства.

Стаття 693. Попередня оплата товару

1. Якщо договором встановлений обов'язок покупця частково або повністю оплатити товар до його передання продавцем (попередня оплата), покупець повинен здійснити оплату в строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо такий строк не встановлений договором, - у строк, визначений відповідно до статті 530 цього Кодексу.

У разі невиконання покупцем обов'язку щодо попередньої оплати товару застосовуються положення статті 538 цього Кодексу.

2. Якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

3. На суму попередньої оплати нараховуються проценти відповідно до статті 536 цього Кодексу від дня, коли товар мав бути переданий, до дня фактичного передання товару покупцеві або повернення йому суми попередньої оплати. Договором може бути встановлений обов'язок продавця сплачувати проценти на суму попередньої оплати від дня одержання цієї суми від покупця.

Но у нас нет договора как такового.

В нашем договоре, который признан якобы договором купли-продажи не обусловлен статус переданной суммы, только подтверждено, что заемщик ее получил.

У нас то нет срока, в который Продавец обязан передать недвижимость.

Есть ли основания требовать сумму или недвижимость при такой формулировке договора?

вот мотивировка первой инстанции, которая совпадает с мотивировкой апелляции.

За змістом ст. 11 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених ними вимог 1 на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі

обставини визнані СТ0р0нами’ згідно із ч- 1 ст- 61 ЦПК України доказуванню не підлягають

Так, згідно розпизці від 11.10.2010 р. Костін М.М. взяв в позику у Рублі В Г грошові кошти в сумі 80 000 грн., які зобов’язався повернути (а.е.15).

Проте, з пояснень позивача в судовому засіданні вбачається

правова природа укладеноъ розписки ВІДІМЄНІ КостінаМ.-М щодо отримання 80000 грн. є

не УклаДення між ним та відповідачем договору позики а форма виконання досягнутої узгодженості учинення правочину купівлі-продажу нерухомого майна - квартири № будинку по пр. Суворова в м. Ізмаїл Одеської області, що належить відповідачу на праві власності (ас 113-114)

Факт домовленості із Позивачем фактичного укладення договору купівлі-продажу вищевказаного нерухомого майна шляхом видачі довіреності підтвердив судовому засіданні і відповідач.

Крім цього посередньо це вбачається і з самої довіреності від 04 10 2010 о посвідчено, нотаріально, відповідно якій Костін М.М. уповноважує Рублю ВГ на право замовлення, оформлення та отримання відповідних документів щодо земельної ділянки за дресою. Одеська область, м. Ізмаїл, проспект Суворова, б. кв. та її приватизації

” "*

Правочин, що вчинюється з метою приховання іншого правочину який стопони насправді вчинили, відповідно до ст. 235 ЦК України є удаваним. Тому при укладанні удаваного правочину до відносин його учасників застосовуються правила про той правочин якии сторони мали на увазі (який сторони приховали). Воля сторін в удаваному правочині

їївЯоч°ином.На ВСТаН°ВЛЄННЯ ІНШИХ ««вільно-правових відносин, ніж ті, які передбачені

При цьому, питання про дійсність чи недійсність вищевказаної розписки за договором пшики на суму 80 000 грн. у даному провадженні суд не вирішує (а.с.15)

Link to comment
Share on other sites

у меня идея такая:

Выслать требования к заемщику с требованием прийти к нотариусу и передать недвижимое имущество займодателю, тоесть оформить договор купли продажи, нотариально заверить и зарегистрировать его.

Заемщик откажется.

у нас появится право согласно ст. 693 требовать возврата денег или передачи товара.

Возврат денег понятно.

А вот какое исковое требование составить при требовании передачи товара?

Мы обяжем ответчика прийти заверить и зарегистрировать договор купли продажи или сразу можем признать права собственности на недвижимость?

Link to comment
Share on other sites

у меня идея такая:

Выслать требования к заемщику с требованием прийти к нотариусу и передать недвижимое имущество займодателю, тоесть оформить договор купли продажи, нотариально заверить и зарегистрировать его.

Заемщик откажется.

у нас появится право согласно ст. 693 требовать возврата денег или передачи товара.

Возврат денег понятно.

А вот какое исковое требование составить при требовании передачи товара?

Мы обяжем ответчика прийти заверить и зарегистрировать договор купли продажи или сразу можем признать права собственности на недвижимость?

а в чем проблема изначально была? Я че-то не уловила. Займ, доверенность, недооформленная купля-продажа недвижимости...
Link to comment
Share on other sites

Уже доказано неоднократно судебной практикой, что неоформленный у нотариуса и не зарегистрированный договор купли-продажи недвижимости является незаключенным. Поэтому мотивировка суда: что стороны "уклали" мнимый договор - не договор позыкы, а договор купли-продажи недвижимости - это абсурд. Вот как рсаз договор К-П они и не заключили!

Link to comment
Share on other sites

А вот какое исковое требование составить при требовании передачи товара?

Мы обяжем ответчика прийти заверить и зарегистрировать договор купли продажи или сразу можем признать права собственности на недвижимость?

Посмотрите вот это http://zib.com.ua/ua/5363-ugoda__papirec.html и Пленум ВСУ № 9 от 06.11.2009. Я думаю, что протащить в судебных решениях признание права собственности по таким спорным договорам уже вряд ли удастся. То же можно и сказать и об обязательстве прийти и фактически совершить сделку - оформить у нотариуса и зарегистрировать. У ответчика просто нет такой обязанности.
Link to comment
Share on other sites

Уже доказано неоднократно судебной практикой, что неоформленный у нотариуса и не зарегистрированный договор купли-продажи недвижимости является незаключенным. Поэтому мотивировка суда: что стороны "уклали" мнимый договор - не договор позыкы, а договор купли-продажи недвижимости - это абсурд. Вот как рсаз договор К-П они и не заключили!

Вера, что я могу сделать?

был договор займа человек защищал себя сам.

Сказал, что под ним был спрятан договор купли продажи

Тоже подтвердил ответчик.

Суд сослался на ст. 61 ЦПК и установил, что под договор займа спрятан догово купли продажи.

решение первой инстанции оставила в силе апелляция.

Вопрос Как помочь человеку?

как взыскать деньги?

Тот путь, который я предлагаю -- реален?

Посмотрите вот это http://zib.com.ua/ua/5363-ugoda__papirec.html и Пленум ВСУ № 9 от 06.11.2009. Я думаю, что протащить в судебных решениях признание права собственности по таким спорным договорам уже вряд ли удастся. То же можно и сказать и об обязательстве прийти и фактически совершить сделку - оформить у нотариуса и зарегистрировать. У ответчика просто нет такой обязанности.

а взыскать деньги?

Положений договора купли-продажи не существует.

Link to comment
Share on other sites

Извините, что вмешиваюсь, но мне не понятно, что именно Вас смущает? У Вас есть все необходимые доказанные факты, которые позволяют покупателю получить переданные деньги, обратно!!! По тому, что в суде, как я понял, был установлен факт передачи денег. Также было установлено, что передачи товара (любого имущества в т.ч. и недвижимости) не произошло! а значит у покупателя возникло право требовать или возврата денег или передачи купленного товара!!! (и не надо сюда путать недействительность или ничтожность сделки, нотариусов, несоответствие договора купли-продажи нормам закона и т.д.) это в Вашем случае не приемлемо по том, что договора купли-продажи как такового НЕТ, а есть установленный факт передачи денег, который суд считает совершением сделки купли-продажи и по этому признал имеющийся договор займа - договором купли-продажи!

обратитесь сразу (без нотариуса, у Вас по решению суда уже возникло право требования) с иском в суд о возврате денег полученных продавцом по незавершенной сделки или признание право собственности на купленную недвижимость, используя решение суда и исходя из того, что договор займа, это договор купли-продажи, оформленный надлежащим образом!! и указав, что неоднократно обращались к продавцу с требованием передать товар, а он отказывается, факт состоявшийся (у покупателя нет подтвержденного права собственности на имущество)

Link to comment
Share on other sites

Извините, что вмешиваюсь, но мне не понятно, что именно Вас смущает? У Вас есть все необходимые доказанные факты, которые позволяют покупателю получить переданные деньги, обратно!!! По тому, что в суде, как я понял, был установлен факт передачи денег. Также было установлено, что передачи товара (любого имущества в т.ч. и недвижимости) не произошло! а значит у покупателя возникло право требовать или возврата денег или передачи купленного товара!!! (и не надо сюда путать недействительность или ничтожность сделки, нотариусов, несоответствие договора купли-продажи нормам закона и т.д.) это в Вашем случае не приемлемо по том, что договора купли-продажи как такового НЕТ, а есть установленный факт передачи денег, который суд считает совершением сделки купли-продажи и по этому признал имеющийся договор займа - договором купли-продажи!

обратитесь сразу (без нотариуса, у Вас по решению суда уже возникло право требования) с иском в суд о возврате денег полученных продавцом по незавершенной сделки или признание право собственности на купленную недвижимость, используя решение суда и исходя из того, что договор займа, это договор купли-продажи, оформленный надлежащим образом!! и указав, что неоднократно обращались к продавцу с требованием передать товар, а он отказывается, факт состоявшийся (у покупателя нет подтвержденного права собственности на имущество)

Спасибо, я всегда стараюсь наперед продумывать ходы соперника.

Также возник такой вопрос, может ли поручитель обратится с иском о признании кредитного договора и договора поручительства недействительным?

в связи с тем, что в момент заключения кредитного договора, заемщик "не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними"

Link to comment
Share on other sites

...может ли поручитель обратится с иском о признании кредитного договора и договора поручительства недействительным?

в связи с тем, что в момент заключения кредитного договора, заемщик "не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними"

возможно, все зависит от обстоятельств, скажу больше, в настоящий момент появилась возможность ограничить дееспособность заемщика по средствам так сказать азартной игромании!!! но если это делать, возможны негативные последствия для заемщика, сейчас обдумываю и эту тактику ведения дел.

но также в моей практике в последнее время судьи внимательно слушают, а потом тупо переписывают иск банка в решении и указывают, что иск заемщика безосновательный и не указывая в чем именно заключается необоснованность иска!!! выносят неправосудные решения!!! а ни в прокуратуре ни в СБУ не хотят связываться с конкретными судьями, от чего я вареный!!!

Link to comment
Share on other sites

возможно, все зависит от обстоятельств, скажу больше, в настоящий момент появилась возможность ограничить дееспособность заемщика по средствам так сказать азартной игромании!!! но если это делать, возможны негативные последствия для заемщика, сейчас обдумываю и эту тактику ведения дел.

но также в моей практике в последнее время судьи внимательно слушают, а потом тупо переписывают иск банка в решении и указывают, что иск заемщика безосновательный и не указывая в чем именно заключается необоснованность иска!!! выносят неправосудные решения!!! а ни в прокуратуре ни в СБУ не хотят связываться с конкретными судьями, от чего я вареный!!!

меня больше волнует вопрос, будет ли поручитель по такому иску надлежащим истцом?

Более интересным вопросом является: какими НПА предусмотрена возможность поручителя подать иск о признании кредитного договора недействительным.

Мотивировка будет приблизительно такой,

что в момент укладення кредитного договору та договору поруки, поручитель не знав, що позивач не може повною мірою усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, через що поручитель не міг передбачити, що у позичальника одразу ж виникне заборгованість і поручитель матиме відповідати за неї у повному обсязі.

Через вищенаведене права поручителя були порушені так як він вважав, що поручається виконання кредитного договору, який укладений позичальником, який повністю усвідомлював значення своїх дій та міг керувати ними.

Можливість подання позовної заяви про визнання кредитного договору недійсним поручителем підтверджується і ч. 2 ст. 555 ЦК України, за якою Поручитель має право висунути проти вимоги кредитора заперечення, які міг би висунути сам боржник, за умови, що ці заперечення не пов'язані з особою боржника. Поручитель має право висунути ці заперечення також у разі, якщо боржник відмовився від них або визнав свій борг.

Извините, что вмешиваюсь, но мне не понятно, что именно Вас смущает? У Вас есть все необходимые доказанные факты, которые позволяют покупателю получить переданные деньги, обратно!!! По тому, что в суде, как я понял, был установлен факт передачи денег. Также было установлено, что передачи товара (любого имущества в т.ч. и недвижимости) не произошло! а значит у покупателя возникло право требовать или возврата денег или передачи купленного товара!!! (и не надо сюда путать недействительность или ничтожность сделки, нотариусов, несоответствие договора купли-продажи нормам закона и т.д.) это в Вашем случае не приемлемо по том, что договора купли-продажи как такового НЕТ, а есть установленный факт передачи денег, который суд считает совершением сделки купли-продажи и по этому признал имеющийся договор займа - договором купли-продажи!

обратитесь сразу (без нотариуса, у Вас по решению суда уже возникло право требования) с иском в суд о возврате денег полученных продавцом по незавершенной сделки или признание право собственности на купленную недвижимость, используя решение суда и исходя из того, что договор займа, это договор купли-продажи, оформленный надлежащим образом!! и указав, что неоднократно обращались к продавцу с требованием передать товар, а он отказывается, факт состоявшийся (у покупателя нет подтвержденного права собственности на имущество)

Так як договором купівлі продажу, який насправді було укладено між сторонами, не було встановлено строк у який мала відбутися передача товару, а саме нерухомого майна, то Позивач скористався правом передбаченим ч. 2 ст. 530 ЦК України, за якою: Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Как вы считаете, нужно ли послать соответствующее требование получателю денег?

Link to comment
Share on other sites

меня больше волнует вопрос, будет ли поручитель по такому иску надлежащим истцом?

а как истец может быть ненадлежащим?!! :blink:

Более интересным вопросом является: какими НПА предусмотрена возможность поручителя подать иск о признании кредитного договора недействительным.

Конституцией Украины, Гражданским процессуальным кодексом Украины

Мотивировка будет приблизительно такой, что в момент укладення кредитного договору та договору поруки, поручитель не знав, що позивач не може повною мірою усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, через що поручитель не міг передбачити, що у позичальника одразу ж виникне заборгованість і поручитель матиме відповідати за неї у повному обсязі.

Через вищенаведене права поручителя були порушені так як він вважав, що поручається виконання кредитного договору, який укладений позичальником, який повністю усвідомлював значення своїх дій та міг керувати ними.

как по мне такая формулировка не корректна! истец, что душевно больной человек? по какой именно причине он не мог осознавать значение своих действий?

Так як договором купівлі продажу, який насправді було укладено між сторонами, не було встановлено строк у який мала відбутися передача товару, а саме нерухомого майна, то Позивач скористався правом передбаченим ч. 2 ст. 530 ЦК України, за якою: Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

это особого значения не имеет. Вы можете сразу обратится в суд с требованиями о возврате денежных средств или о передаче товара, к противной стороне и как я понимаю, такие требования уже были заявлены при судебном разбирательстве.
Link to comment
Share on other sites

как по мне такая формулировка не корректна! истец, что душевно больной человек? по какой именно причине он не мог осознавать значение своих действий?

Спасибо, действительно глупо получилось.

Слово позивач нужно заменить на слово позичальник.

Вот, что вышло:

В момент укладення кредитного договору та договору поруки, поручитель не знав, що позичальник не може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, через що поручитель не міг передбачити, що у позичальника одразу ж виникне заборгованість за кредитним договором, внаслідок чого поручитель матиме одразу відповідати за неналежне виконання зобов’язань позичальником.

Через вищенаведене права поручителя були порушені, так як він вважав, що поручається за виконання кредитного договору, який укладений позичальником, який повністю усвідомлював значення своїх дій та міг керувати ними.

Можливість подання позовної заяви про визнання кредитного договору недійсним поручителем підтверджується і ч. 2 ст. 555 ЦК України, за якою Поручитель має право висунути проти вимоги кредитора заперечення, які міг би висунути сам боржник, за умови, що ці заперечення не пов'язані з особою боржника. Поручитель має право висунути ці заперечення також у разі, якщо боржник відмовився від них або визнав свій борг.

Згідно Узагальнень судової практики розгляду цивільних справ, що виникають з кредитних правовідносин ВСУ Із змінами і доповненнями, внесеними повідомленням Верховного Суду України від 1 грудня 2011 року «Із положень ст. 554 ЦК випливає, що хоча поручитель і пов'язаний із боржником певними зобов'язальними відносинами, він є самостійним суб'єктом у відносинах із кредитором. Це підтверджується його правом висувати заперечення проти кредитора і в тому разі, коли боржник від них відмовився або визнав свій борг (ч. 2 ст. 555 ЦК).»

Таким чином, якби Позичальник міг з моменту укладення вищезазначених договорів і в подальшому усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, він би подав позовну заяву про визнання кредитного договору недійсним та як наслідок і про визнання договору поруки недійсним, проте через свій стан і на момент укладення договорів, і зараз, він перебуває у такому стані, що позбавляє його можливості здійснити такі дії.

Тому поручитель, використовуючи право надане ч. 2 ст. 555 ЦК України, звертається із відповідною позовною заявою про визнання кредитного договору та договору іпотеки недійсними.

Link to comment
Share on other sites

Спасибо, действительно глупо получилось.

Слово позивач нужно заменить на слово позичальник.

Вот, что вышло:

В момент укладення кредитного договору та договору поруки, поручитель не знав, що позичальник не може повною мірою усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, через що поручитель не міг передбачити, що у позичальника одразу ж виникне заборгованість за кредитним договором, внаслідок чого поручитель матиме одразу відповідати за неналежне виконання зобов'язань позичальником.

Через вищенаведене права поручителя були порушені, так як він вважав, що поручається за виконання кредитного договору, який укладений позичальником, який повністю усвідомлював значення своїх дій та міг керувати ними.

Можливість подання позовної заяви про визнання кредитного договору недійсним поручителем підтверджується і ч. 2 ст. 555 ЦК України, за якою Поручитель має право висунути проти вимоги кредитора заперечення, які міг би висунути сам боржник, за умови, що ці заперечення не пов'язані з особою боржника. Поручитель має право висунути ці заперечення також у разі, якщо боржник відмовився від них або визнав свій борг.

Таким чином, якби Позичальник міг на даний момент і в подальшому усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, він би подав позовну заяву про визнання кредитного договору недійсним та наслідок і про визнання договору поруки недійсним, проте через свій стан і на момент укладення вищезазначених договорів і зараз він перебуває у такому стані, що позбавляє його можливості здійснити такі дії.

Тому поручитель, використовуючи право надане ч. 2 ст. 555 ЦК України, звертається із відповідною позовною заявою про визнання кредитного договору та договору іпотеки недійсними.

да, нет же, человек не может осознавать свои действия, так сказать, в бессознательном состоянии (состоянии опьянения, аффекта или если он больной человек), иначе как Вы будете доказывать, что он не осознавал свои действия. а так как Вы описываете, мошенничеством попахивает, в отношении поручителя :rolleyes: .

поручитель, обращаясь в суд использует свое право предусмотренное Конституцией Украины, а в ст.555, если можно так сказать, описаны законные варианты поведения стороны правоотношения. по моему, так.

Link to comment
Share on other sites

да, нет же, человек не может осознавать свои действия, так сказать, в бессознательном состоянии (состоянии опьянения, аффекта или если он больной человек), иначе как Вы будете доказывать, что он не осознавал свои действия. а так как Вы описываете, мошенничеством попахивает, в отношении поручителя :rolleyes: .

поручитель, обращаясь в суд использует свое право предусмотренное Конституцией Украины, а в ст.555, если можно так сказать, описаны законные варианты поведения стороны правоотношения. по моему, так.

Заемщик был признан невменяемым в уголовном деле, но на месяц позже чем дата заключения кредитного договора.

на момент заключения кредитного договора у него уже было заболевание, которое лишало его возможности в полной мере осознавать свои действия и руководить ними.

Link to comment
Share on other sites

Заемщик был признан невменяемым в уголовном деле, но на месяц позже чем дата заключения кредитного договора.

на момент заключения кредитного договора у него уже было заболевание, которое лишало его возможности в полной мере осознавать свои действия и руководить ними.

ок. :)
Link to comment
Share on other sites

ок. :)

Згідно ч. 1 ст. 225 ЦК України Правочин, який дієздатна фізична особа вчинила у момент, коли вона не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними, може бути визнаний судом недійсним за позовом цієї особи, а в разі її смерті - за позовом інших осіб, чиї цивільні права або інтереси порушені.

основная проблема находится в плоскости ст. 225 ЦК, которая дает право обратится в суд только тому лицу, не могло в полной мере осознавать и руководить своими действиями.

будет ли поручитель надлежащим истцом по иску о недействительности кредитного договора.

Link to comment
Share on other sites

Згідно ч. 1 ст. 225 ЦК України Правочин, який дієздатна фізична особа вчинила у момент, коли вона не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними, може бути визнаний судом недійсним за позовом цієї особи, а в разі її смерті - за позовом інших осіб, чиї цивільні права або інтереси порушені.

основная проблема находится в плоскости ст. 225 ЦК, которая дает право обратится в суд только тому лицу, не могло в полной мере осознавать и руководить своими действиями.

будет ли поручитель надлежащим истцом по иску о недействительности кредитного договора.

конечно, поручитель ведь является участником кредитного правоотношения, права которого нарушены. рекомендую признавать недействительными, кредитный договор и договор поруки, одним иском. только красиво распишите обстоятельства.
Link to comment
Share on other sites

конечно, поручитель ведь является участником кредитного правоотношения, права которого нарушены. рекомендую признавать недействительными, кредитный договор и договор поруки, одним иском. только красиво распишите обстоятельства.

так и сделал.

Спасибо за активное участие в обсуждении.

Link to comment
Share on other sites

Вера, что я могу сделать?

был договор займа человек защищал себя сам.

Сказал, что под ним был спрятан договор купли продажи

Тоже подтвердил ответчик.

Суд сослался на ст. 61 ЦПК и установил, что под договор займа спрятан догово купли продажи.

решение первой инстанции оставила в силе апелляция.

Вопрос Как помочь человеку?

как взыскать деньги?

Тот путь, который я предлагаю -- реален?

а взыскать деньги?

Положений договора купли-продажи не существует.

Якщо сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору, щодо якого у законі це не передбачено, і одна зі сторін ухиляється від виконання

цієї умови, договір не може бути визнаний судом дійсним відповідно до правил ч. 2 ст. 220 ЦК, оскільки в такому випадку він є не нікчемним, а не є

укладеним. Такого висновку доходимо в результаті аналізу ч. 2 ст. 639 ЦК, відповідно до якої: якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для такого виду договорів не вимагалася. Якщо ж такий договір виконано повністю або частково, то сторони можуть витребовувати виконане за договором згідно з правилами про кондикцію безпідставне збагачення), але не можуть вимагати ні визнання договору дійсним у судовому порядку, ні застосування норм про наслідки недійсного договору.

Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть / Под ред. Е.А. Суханова. — М., 2008. —С. 473.

Link to comment
Share on other sites

Якщо сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору, щодо якого у законі це не передбачено, і одна зі сторін ухиляється від виконання

цієї умови, договір не може бути визнаний судом дійсним відповідно до правил ч. 2 ст. 220 ЦК, оскільки в такому випадку він є не нікчемним, а не є

укладеним. Такого висновку доходимо в результаті аналізу ч. 2 ст. 639 ЦК, відповідно до якої: якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для такого виду договорів не вимагалася. Якщо ж такий договір виконано повністю або частково, то сторони можуть витребовувати виконане за договором згідно з правилами про кондикцію безпідставне збагачення), але не можуть вимагати ні визнання договору дійсним у судовому порядку, ні застосування норм про наслідки недійсного договору.

Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть / Под ред. Е.А. Суханова. — М., 2008. —С. 473.

Спасибо, хорошие положения

теперь у меня точно нет сомнений.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...