Банкрутство й заробітня платня


Recommended Posts

Шановне панство, про Вас надати мені консультацію з такого питання:

ПРОЛОГ:

В трані 2009 року було порушено справу про банкрутство ВАТ (25% акцій у Фонду державного майна України). Згідно чинного законодавства після порушення справи про банкрутство робітники в 3 - місячний термін повинні звільнитись. Так, на той період (2009 рік) міська влада заборонила (погрозами власнику) звільняти працівників, а це порядку 3 тис. чол.

З лютого 2011 року підприємство знаходиться на простях.

В серпні 2012 р. назначена процедура санації ВАТ. Станом на травень 2012 року кількість працівників підприємства складала приблизно 600-700 чол.

ПРОБЛЕМА:

Я працювала на ВАТ з травня 2011 по серпень 2012 року. Підприємство заборгувало мені заробітню платню (та інш. працівникам). По сьогоднішній день керуючий санацією зі мною не розрахувався. Хоча Він виплатив з/п працюючим працівникам, працівникам, які знаходяться на простоях, та прцівникам, які звільнились в вересні-листопаді місяцях. В виконавчу звертатись не має змісту, т. я рахунки ВАТ порожні. Є відкритий рахунок для процедури санації.

Зараз я дізналась, що керуючий санацією звертається до суду (разом з кредиторами) про відкриття ліквідаційної процедури ВАТ.

А так, відповідно до ст. 31 Закона України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" встановлено вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати за три місяці роботи, що передують порушенню справи про банкрутство чи припиненню трудових відносин у разі звільнення працівника до порушення зазначеної справи, грошової компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, право на які виникло протягом двох років, відпрацьованих до порушення справи про банкрутство чи припинення трудових відносин, інших коштів, належних працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов'язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), право на які виникло протягом трьох останніх місяців до порушення справи про банкрутство чи припинення трудових відносин, а також вихідної допомоги, належної працівникам у зв'язку з припиненням трудових відносин, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі.

ПИТАННЯ:

Я не зовсім розумію норму вищезазначеної статті, чи я можу розраховувати на те, що я опиняюсь в першій черзі?

Link to comment
Share on other sites

на ликвидатора письмо примерно такое: прошу Вас подтвердить признание моих требований к банкроту, а также сообщить сумму требований и очередь кредиторов. Параллельно иск в суд о взыскании среднего заработка за время задержки расчета при увольнении.

Link to comment
Share on other sites

Письмо с уведомлением и описью на имя ликвидатора( суть: подтвердить вам имеется ли в его распоряжении информ. о задолженности перед вами по зароб. плате)Не будет ответа через 30дней- в прокуратуру. Если ответ будет,тогда только ждать, с реализации имущества ВАТ - вы в первой очереди. Хотя мне не совсем понятно то,что Вы пишите, что процедура была начата в 2009году, а вы устроились на работу в 2012году ???? Далее, если есть процедура санации, то безусловно должен быть утвержденный план санации, который утвержден судом и находится у санатора и в суде, Вы имеете полное право ознакомиться с ним у санатора, там должна быть прописана процедура погашения задолжености по зароботной плате! Если нет - опять же в прокуратуру!

Link to comment
Share on other sites

Письмо с уведомлением и описью на имя ликвидатора( суть: подтвердить вам имеется ли в его распоряжении информ. о задолженности перед вами по зароб. плате)Не будет ответа через 30дней- в прокуратуру. Если ответ будет,тогда только ждать, с реализации имущества ВАТ - вы в первой очереди. Хотя мне не совсем понятно то,что Вы пишите, что процедура была начата в 2009году, а вы устроились на работу в 2012году ???? Далее, если есть процедура санации, то безусловно должен быть утвержденный план санации, который утвержден судом и находится у санатора и в суде, Вы имеете полное право ознакомиться с ним у санатора, там должна быть прописана процедура погашения задолжености по зароботной плате! Если нет - опять же в прокуратуру!

Спс! Уточнение я устроилась на работу в мае 2011, а в августе 2012уволилась. Плана санации у него нет, поэтому он и хочет провести ликвидацию. Суд состоялся 20.12.2012г., но пока его не хотят назначать руководителем ликвид. комиссии.(против кредиторы). Но 100% рано или позно решение про ликвидацию будет принято, т.к. он сделал все что бы была ликвидация.

Еще подскажите пожалуйста, если бухгалтерия выдала мне справку про задолженость по з/п, является ли это доказательством того что я еть кредитор ВАТ?

стоит мне сейчас у него спрашивать про очередь, или заявиться впроцедуре ликвидации?

Link to comment
Share on other sites

на ликвидатора письмо примерно такое: прошу Вас подтвердить признание моих требований к банкроту, а также сообщить сумму требований и очередь кредиторов. Параллельно иск в суд о взыскании среднего заработка за время задержки расчета при увольнении.

Взыскать средний проблема! Я сама их научила как его можна отбросить.
Link to comment
Share on other sites

на ликвидатора письмо примерно такое: прошу Вас подтвердить признание моих требований к банкроту, а также сообщить сумму требований и очередь кредиторов. Параллельно иск в суд о взыскании среднего заработка за время задержки расчета при увольнении.

Есть разьяснение КСУ по ст. 233 КЗоТ, где: Суд считает, что трехмесячный срок для обращения работника в суд с заявлением о взыскании среднего заработка за все время задержки по день фактического расчета при увольнении и возмещении причиненного при этом морального вреда, начинает истекать со дня, когда уволенный работник узнал или должен был узнать о том, что собственник или уполномоченный им орган, по вине которого произошла задержка выплаты, фактически с ним рассчитался.

Link to comment
Share on other sites

Есть разьяснение КСУ по ст. 233 КЗоТ, где: Суд считает, что трехмесячный срок для обращения работника в суд с заявлением о взыскании среднего заработка за все время задержки по день фактического расчета при увольнении и возмещении причиненного при этом морального вреда, начинает истекать со дня, когда уволенный работник узнал или должен был узнать о том, что собственник или уполномоченный им орган, по вине которого произошла задержка выплаты, фактически с ним рассчитался.

Интересно и на какую норму суд ссылается возвращая исковое заявление или отказывая в иске?

Link to comment
Share on other sites

Спс! Уточнение я устроилась на работу в мае 2011, а в августе 2012уволилась. Плана санации у него нет, поэтому он и хочет провести ликвидацию. Суд состоялся 20.12.2012г., но пока его не хотят назначать руководителем ликвид. комиссии.(против кредиторы). Но 100% рано или позно решение про ликвидацию будет принято, т.к. он сделал все что бы была ликвидация.

Еще подскажите пожалуйста, если бухгалтерия выдала мне справку про задолженость по з/п, является ли это доказательством того что я еть кредитор ВАТ?

стоит мне сейчас у него спрашивать про очередь, или заявиться впроцедуре ликвидации?

У меня больше вопросов нежели ответов :

1. Кто подал в суд из кредиторов ?- на банкротство или же это процедура самоликвидации?

2. Справка- єто безусловно доказательство, но проверьте еще в ПФ отчисления на ваше имя !!!!!

3. Далее, после того, когда суд вынесет решение и признает ВАТ банкротом, то в газету ликвидатор подаст объявление о выявлении кредиторов.

4. Но в течении 6-ти месяцев будет действовать мораторий, который может успешно перерасти в 6лет( 25% как вы писали государственные)

5. А лучше всего выложите на форум название ВАТ и ЭДРПОУ, я сам посмотрю всю информацию и отвечу по сути.

Link to comment
Share on other sites

У меня больше вопросов нежели ответов :

1. Кто подал в суд из кредиторов ?- на банкротство или же это процедура самоликвидации?

2. Справка- єто безусловно доказательство, но проверьте еще в ПФ отчисления на ваше имя !!!!!

3. Далее, после того, когда суд вынесет решение и признает ВАТ банкротом, то в газету ликвидатор подаст объявление о выявлении кредиторов.

4. Но в течении 6-ти месяцев будет действовать мораторий, который может успешно перерасти в 6лет( 25% как вы писали государственные)

5. А лучше всего выложите на форум название ВАТ и ЭДРПОУ, я сам посмотрю всю информацию и отвечу по сути.

Проверяй: ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат" 00306710

Link to comment
Share on other sites

Интересно и на какую норму суд ссылается возвращая исковое заявление или отказывая в иске?

Да все просто, суд говорит, вот когда с вами расчитаються, вот тогда у вас и появиться право на средний (за весь период)

Link to comment
Share on other sites

Да все просто, суд говорит, вот когда с вами расчитаються, вот тогда у вас и появиться право на средний (за весь период)

Кроме того, есть решение ВХСУ где определено, что средний заработок - єто штрафная санкция по отношению к предприятию, а т.к. действует мораторий...

Link to comment
Share on other sites

Да все просто, суд говорит, вот когда с вами расчитаються, вот тогда у вас и появиться право на средний (за весь период)

...

Кроме того, есть решение ВХСУ где определено, что средний заработок - єто штрафная санкция по отношению к предприятию, а т.к. действует мораторий...

Ну... все так просто быть не может, так как должностные лица должны действовать в порядок и способ предусмотренные законом, и процессуальным кодексом определены четкие основания для возвращения иска без рассмотрения, вот я и интересуюсь.

Кроме того, ВСУ в порядке пересмотра сформулирована правовая позиция (обязательная для всех судов) о том, что средний заработок не является штрафной санкцией и мораторий на нее не распространяется.

Link to comment
Share on other sites

Ну... все так просто быть не может, так как должностные лица должны действовать в порядок и способ предусмотренные законом, и процессуальным кодексом определены четкие основания для возвращения иска без рассмотрения, вот я и интересуюсь.

Кроме того, ВСУ в порядке пересмотра сформулирована правовая позиция (обязательная для всех судов) о том, что средний заработок не является штрафной санкцией и мораторий на нее не распространяется.

Суды иск рассматривают, но являеться в судебное заседание юрист предприятия, и говорит,то исковые требования по среднему зароботку не правомерны на сегодняшний день, т.к право взыскания среднего зароботка возникнет только тогда, когда предприятие расчитаеться с бывшим сотрудником. А суды с этим мнением соглашаються!

Поэтому, к сожалению о среднем можно не париться, тут хотябы свое кровное вернуть!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show