Определение ВССУГУД об отказе Приватбанку во взыскании задолженности


Считаете ли Вы решение справедливым и законным?  

2 members have voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   2
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   2
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2011 р.

м. Київ

Колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:

головуючого Колодійчука В.М.,

суддів: Євграфової Є.П., Попович О.В.,

Хопти С.Ф., Юровської Г.В., -

розглянувши в судовому засіданні справу за позовом закритого акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором, за касаційною скаргою ОСОБА_3 на рішенням Заводського районного суду м. Миколаєва від 2 квітня 2010 року та ухвалу апеляційного суду Миколаївської області від 29 вересня 2010 року,

в с т а н о в и л а:

Закрите акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (далі ЗАТ КБ «Приватбанк») з врахуванням подальших уточнень пред'явив до суду позов до ОСОБА_3, в якому, посилаючись на неналежне виконання відповідачем умов за кредитним договором від 14 травня 2007 року просив стягнути на свою користь заборгованість в розмірі 31 115 доларів США (284 297 грн. 70 коп.), що складається із 24 478,31 доларів США (195336 грн. 91 коп.) заборгованості за кредитом, 251,24 доларів США (2004 грн. 90 коп.) заборгованості за простроченим кредитом, 229,12 доларів США (1828 грн. 38 коп.) заборгованості за процентами за користування кредитом, 416,01 доларів США (3319 грн. 68 коп.) простроченої заборгованості за комісією за користування кредитом, 1 106,15 доларів США (8827 грн. 08 коп.) пені за несвоєчасність виконання зобовязань за договором та 502,55 доларів США (4005 грн. 96 коп.) штрафу.

Рішенням Заводського районного суду м. Миколаєва від 2 квітня 2010 року, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду Миколаївської області від 29 вересня 2010 року, позов задоволено. Стягнуто з ОСОБА_3 на користь ЗАТ КБ «ПриватБанк» 284 297 грн. 70 коп. заборгованості за кредитним договором та 1 738 грн. 50 коп. судових витрат.

У поданій касаційній скарзі ОСОБА_3 просить зазначені судові рішення скасувати, посилаючи на порушення судами норм матеріального і процесуального права, та ухвалити нове рішення про відмову в позові.

Касаційна скарга підлягає задоволенні частково з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 213 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно зясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Судом встановлено, що між сторонами 14 травня 2007 р. укладено кредитний договір № nkklg104040037, за умовами якого банк надає ОСОБА_3 споживчий кредит в розмірі 32 635 доларів США для придбання квартири (п. 7.1). Позичальник ОСОБА_3, в свою чергу, зобов'язався сплачувати щомісяця для погашення кредитної заборгованості 302,92 доларів США, що складається із заборгованості за кредитом, процентам, винагороди банку. Відповідно до п. 7.3 кредитного договору для забезпечення своїх зобов'язань ОСОБА_3 уклав із банком 14 травня 2007 р. договір, за яким передав куплену квартиру в іпотеку ЗАТ КБ «Приватбанк».

Задовольняючи позов, суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, виходив із того, що згідно з наданим розрахунком позичальник умови кредитного договору щодо щомісячної оплати заборгованості за кредитом не виконує, факт прострочення в судовому засіданні визнав.

Проте з такими висновками суду погодитися не можна.

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

При цьому ст. 533 ЦК України передбачено, що грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях. Якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом. Використання іноземної валюти, а також платіжних документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків на території України за зобов'язаннями допускається у випадках, порядку та на умовах, встановлених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

З урахуванням наведеного та з огляду на положення ст. ст. 526, 533, 627, 1049, 1054 ЦК України в разі, коли за умовами кредитного договору позичальник одержав кредит у вигляді грошових коштів в іноземній валюті, він зобов'язаний повернути кредитодавцю на вимогу останнього цей кредит у вигляді грошових коштів у тій самій сумі і в тій самій валюті, що були ним одержані. Якщо у договорі визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу.

Пунктом 7.1 кредитного договору від 14 травня 2007 року, укладеного між сторонами, передбачено, що Банк надає Позичальнику кредит у розмірі 32 635 доларів США. Кредит надається шляхом видачі готівки у банку. Погашення заборгованості за кредитом, відсотками та винагородою за цим договором здійснюється щомісяця з 14 до 21 числа в сумі 302,92 доларів США.

Суд установив, що ОСОБА_3 порушив свої обов'язки за кредитним договором, у зв'язку з чим станом на 10 березня 2010 р. заборгованість за кредитним договором становить 24 478,31 доларів США, що еквівалентно 28 4297 грн. 70 коп., із яких: заборгованість за кредитом 24478,31 доларів США, що еквівалентно 195 336 грн. 91 коп.; заборгованість за простроченими відсотками за користування кредитом 251,24 доларів США, що еквівалентно 2 004 грн. 90 коп.; поточна заборгованість за відсотками за користування кредитом 229,12 доларів США, що еквівалентно 1 838 грн. 38 коп.; заборгованість за комісією за користування кредитом 0, 48 доларів США, що еквівалентно 3 грн. 83 коп.; прострочена заборгованість з комісії за користування кредитом 416,01 доларів США, що еквівалентно 3 319 грн. 68 коп.; пеня за порушення виконання зобов'язань за договором 1 106,15 доларів США, що еквівалентно 8 827 грн. 08 коп.; штраф 502,55 доларів США, що еквівалентно 4 005 грн. 96 коп.

Установивши такі факти, суд у порушення вимог ст. ст. 214, 215 ЦПК України в достатньому обсязі не визначився із характером спірних правовідносин та правовою нормою, що підлягає застосуванню, не звернув уваги на положення ст. ст. 526, 533, 1049, 1054 ЦК України та відповідні положення кредитного договору й помилково дійшов висновку, що згідно зі ст. 524 ЦК України заборгованість за кредитним договором, безпосереднім предметом якого була іноземна валюта, повинна бути стягнута на користь банку лише як грошовий еквівалент у гривні, визначений на день ухвалення рішення.

Залишені судом поза увагою і заявлені позивачем вимоги про одночасне стягнення з відповідача штрафу 502,55 доларів США, що еквівалентно 4 005 грн. 96 коп. та пені 1 106,15 доларів США, що еквівалентно 8 827 грн. 08 коп. за прострочення сплати суми кредиту та відсотків, що переконливо свідчать про безпідставне намагання кредитора застосувати до боржника (відповідача) подвійну цивільно-правову відповідальність одного й того ж виду за одне й те ж порушення договірного зобов'язання (прострочення виконання грошового зобов'язання), що суперечить вимогам ч. 1 ст. 61 Конституції України та ч. 3 ст. 509 ЦК України, згідно з якими ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення, а зобов'язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Апеляційний суд на зазначене уваги не звернув, у порушення вимог ст. ст. 303, 315 ЦПК України в достатній мірі не перевірив доводів апеляційної скарги, в ухвалі не зазначив конкретні обставини й факти, що спростовують такі доводи, і залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Керуючись ст. 336 ЦПК України, колегія суддів Судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

у х в а л и л а :

Касаційну скаргу ОСОБА_3 задовольнити частково.

Рішення Заводського районного суду м. Миколаєва від 2 квітня 2010 року та ухвалу апеляційного суду Миколаївської області від 29 вересня 2010 року скасувати, справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий В.М. Колодійчук

Судді: Є.П. Євграфова

О.В. Попович

С.Ф. Хопта

Г.В. Юровська

http://reyestr.court.gov.ua/Review/15726875

Link to comment
Share on other sites

одержав кредит у вигляді грошових коштів в іноземній валюті,

интересная формулировка...всё таки у нас есть " грошові кошти в іноземній валюті " !!!

тай " кредит " надавався в ГРОШОВИХ КОШТАХ...

Вот, казначейские билеты США, необеспеченные...у нас всё же ГРОШОВИЄ КОШТИ...

Link to comment
Share on other sites

скажите, ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 11 р., а какая дальнейшая судьба этого дела?

Link to comment
Share on other sites

скажите, ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 11 р., а какая дальнейшая судьба этого дела?

Ведомостей по данному делу нет.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи

  No members to show