Решения 3-х иснтанций об обязательстве Минюста предоставить штатное расписание


Считаете ли Вы решение справедливым и законным?  

3 members have voted

 1. 1. Считаете ли Вы решение справедливым?

  • Да
   3
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0
 2. 2. Считаете ли Вы решение законным?

  • Да
   3
  • Нет
   0
  • Затрудняюсь ответить
   0


Recommended Posts

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01601, м.Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

17 січня 2012 року

№ 2а-17675/11/2670

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі:

головуючого судді Винокурова К.С.,

судді Головань О.В., Кротюк О.В.

при секретарі судового засідання Білецькій О.В.,

Представники сторін :

Позивач ОСОБА_1 паспорт с. НОМЕР_1

від відповідача не зявився

розглянув у письмовому провадженні адміністративну справу За позовом ОСОБА_1 до Міністерства юстиції України про визнання протиправною відмови у наданні відповіді на запит та зобовязання вчинити певні дії

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

ОСОБА_1 звернулася до суду з позовною заявою до Міністерства юстиції України про визнання протиправною відмови відповідача у наданні інформації на запит ОСОБА_1, яка надана із порушенням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», оскільки у ній не описаний порядок оскарження відмови; зобовязання відповідача надати копії запитуваних документів, а саме Штатний розпис Департаменту міжнародного права та співробітництва Міністерства юстиції України, Штатний розпис Управління європейської інтеграції Департаменту міжнародного права та співробітництва Міністерства юстиції України.

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 02.12.2012 р. відкрито провадження у адміністративній справі № 2а-17675/11/2670 та призначено попереднє судове засідання.

Ухвалою суду від 21.12.2011 р. було закінчено підготовче провадження у справі та призначено до судового розгляду колегією суддів 17.01.2011 р.

Позовні вимоги вмотивовані тим, що Відповідачем порушено норми Конституції України, Закону України «Про доступ до публічної інформації», що унеможливлює реалізацію її права на отримання інформації.

Представник відповідача в судове засідання не зявився, письмових заперечень на адміністративний позов суду не надав.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно зясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, обєктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд, -

ВСТАНОВИВ:

04.07.2011 р. позивачка звернулася до Міністерства юстиції України із двома запитами на інформацію, щодо надання копії документів, а саме штатного розпису Департаменту міжнародного права та співробітництва Міністерства юстиції України та штатного розпису Управління європейської інтеграції Департаменту міжнародного права та співробітництва Міністерства юстиції України посилаючись на норми Закону України «Про доступ на публічну інформації».

Позивачка отримала відповідь від Міністерства юстиції України від 15.07.2011 р. № С-23771-16.1, яку розглядає як неправомірну та яка суперечить нормам положень законодавства України.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на Конституцію України, Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Закону України «Про державну службу».

Статтею 40 Конституції України держава гарантує, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобовязані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно ст. 9 Закону України "Про інформацію" (далі - Закон) всі громадяни України, юридичні особи і державні органи мають право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій.

Згідно ч. 2 ст. 32 Закону громадянин має право звернутися до державних органів і вимагати надання будь-якого офіційного документу, незалежно від того, стосується цей документ його особисто чи ні, крім випадків обмеження доступу, передбачених цим Законом.

Так, у своїх інформаційних запитах позивач відповідно до ст. 19-22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»просить надати інформацію, а саме копію Штатного розпису Департаменту міжнародного права та співробітництва Міністерства юстиції України та копію Штатного розпису Управління європейської інтеграції Департаменту міжнародного права та співробітництва юстиції України та просить надіслати відповідь на адресу: 01015, м.Київ, вул. Старонаводницька, 8, оф. 24.

Відповідно до ч.5 ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

Оскільки, посадові та службові особи Міністерства юстиції України отримують заробітну плату за рахунок коштів Державного бюджету, а, отже, дана інформація щодо розміру посадових окладів належить до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, тому така інформація не може бути обмежена в доступі для ознайомлення.

Відповідно до положень ст.11 Закону України «Про інформацію»не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. Проте, відповідно до положень ч.2 ст.16 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»передбачено, що «не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація про … розміри, види оплати праці осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають обов'язковій державній реєстрації, дарунки (пожертви)». Серед осіб зазначених у п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»є «державні службовці»та «посадові та службові особи інших органів державної влади». Таким чином, оскільки зазначена інформація не належить до інформації з обмеженим доступом згідно ч.7 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»та не належать до конфіденційної інформації відповідно до ст.11 Закону України «Про інформацію», тому не може бути обмежена у доступі для ознайомлення.

Крім того, визначення терміну «штатний розпис»міститься в Наказі Головного управління державної служби України "Про затвердження нової редакції Порядку підготовки організаційних документів в Головному управлінні державної служби України та його територіальних органах" від 27.10.2006 № 356. Згідно вищезазначеного Наказу, штатний розпис це перелік посад в установі (організації) із зазначенням їх кількості і розмірів посадових окладів. Таким чином з даного визначення вбачається, що при наданні інформації щодо штатного розпису достатньо вказати посаду і відповідний оклад без додаткового зазначення персональних даних осіб, які займають ці посади, що додатково підтверджує відсутність обмежень щодо повідомлення такої інформації.

Також суд вважає правомірним твердження позивача, що у відповіді Мінюста України від 15.07.2011 р. № С-23771-16.1 відсутня інформація щодо порядку оскарження запиту. Відповідно до положень п. 4 ч. 4 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»зазначено, що у відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації; дату відмови; мотивовану підставу відмови; порядок оскарження відмови; підпис. Таким чином інформація про порядок оскарження відмови повинна була зазначена відповідачем у відповіді про відмову у наданні інформації на запит.

Відповідно до ч. 3 ст. 2 КАСУ у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Згідно ч. 1 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно з ч. 1 ст. 6 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси.

Відповідно до ч. 1 ст. 11 Кодексу адміністративного судочинства України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Керуючись статтями 69-71, 94, 159-165, 167, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.

2. Визнати протиправною відмову Міністерства юстиції України у наданні інформації на запити ОСОБА_1 від 04.07.2011 р.

3. Зобовязати Міністерство юстиції України надати копії запитуваних позивачем документів, а саме штатний розпис Департаменту міжнародного права та співробітництва Міністерства юстиції України та штатний розпис Управління європейської інтеграції Департаменту міжнародного права та співробітництва Міністерства юстиції України.

Постанова набирає законної сили згідно ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими ст. ст. 185 -187 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя К.С. Винокуров

Судді О.В. Головань

О.В. Кротюк

Дата складення та підписання постанови в повному обсязі 20.01.2012

http://reyestr.court.gov.ua/Review/21737048

Link to comment
Share on other sites

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа: № 2а-17675/11/2670

Головуючий у 1-й інстанції: Винокуров К.С.

Суддя-доповідач: Хрімлі О.Г.

УХВАЛА

Іменем України

"01" листопада 2012 р.

м. Київ

Колегія суддів Київського апеляційного адміністративного суду у складі:

головуючого Хрімлі О.Г.,

суддів Ганечко О.М., Літвіної Н.М.

при секретарі Архіповій Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу Міністерства юстиції України на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 17 січня 2012 року у справі за адміністративним позовом ОСОБА_6 до Міністерства юстиції України про визнання протиправною відмови у наданні інформації на запит, зобов'язання вчинити певні дії,-

ВСТАНОВИЛА:

ОСОБА_6 звернулась до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом до Міністерства юстиції України про визнання протиправною відмови у наданні інформації на запит, зобов'язання вчинити певні дії.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 17 січня 2012 року адміністративний позов задоволений.

Не погоджуючись з ухваленою постановою, Міністерство юстиції України подало апеляційну скаргу, в якій просить скасувати постанову суду першої інстанції та прийняти нову про відмову у задоволенні адміністративного позову.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга необґрунтована та задоволенню не підлягає.

Суд першої інстанції всебічно, повно та об'єктивно розглянув справу, правильно встановив обставини, яким дав правильну правову оцінку і прийшов до обґрунтованого висновку про задоволення адміністративного позову.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, 04 липня 2011 року ОСОБА_6 звернулась до Міністерства юстиції України із двома запитами на інформацію щодо надання копії документів, а саме: штатного розпису Департаменту міжнародного права та співробітництва Міністерства юстиції України та штатного розпису Управління європейської інтеграції Департаменту міжнародного права та співробітництва Міністерства юстиції України, посилаючись на норми Закону України «Про доступ на публічну інформації».

Листом Міністерства юстиції України від 15 липня 2011 року № С-23771-16.1 позивачу відмовлено у наданні запитуваної інформації із посиланням на ст. 11 Закону України «Про інформацію».

Перевіряючи обґрунтованість позовних вимог та їх відповідність чинному законодавству, колегія суддів виходить з наступного.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною 1 ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»надано визначення терміну публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації»встановлено, що доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.

Види та порядок обмеження доступу до інформації визначений ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», згідно до ч. 5 якої не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що оскільки, посадові та службові особи Міністерства юстиції України отримують заробітну плату за рахунок коштів Державного бюджету, зазначена інформація щодо розміру посадових окладів належить до інформації про розпорядження бюджетними коштами, у зв'язку з чим вона не може бути обмежена в доступі для ознайомлення.

Крім того, згідно до ч. 7 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що підстави для відмови позивачу у наданні запитуваної інформації у Міністерства юстиції України відсутні.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції дійшов правильного висновку щодо обґрунтованості адміністративного позову.

Доводи апелянта спростовуються вищенаведеним, матеріалами справи та не відповідають вимогам чинного законодавства.

Згідно зі ст.ст. 198 ч. 1 п. 1, 200 КАС України, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову суду без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

На підставі вищевикладеного, колегія суддів дійшла висновку про те, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Керуючись ст.ст. 160, 196, 198, 200, 205, 206, 212, 254 КАС України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу Міністерства юстиції України - залишити без задоволення, постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 17 січня 2012 року - без змін.

Повний текст ухвали виготовлений 06 листопада 2012 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена протягом двадцяти днів з дня складання у повному обсязі шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.

Головуючий суддя Хрімлі О.Г.

Судді: Ганечко О.М.

Літвіна Н. М.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/27418674

Link to comment
Share on other sites

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" лютого 2013 р.

К/9991/70532/12

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

Ємельянової В.І.,

Черпака Ю.К., Рецебуринського Ю.Й.,

розглянувши у порядку письмового провадження касаційну скаргу Міністерства юстиції України на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 17 січня 2012 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 01 листопада 2012 року по справі № 2а-17675/11/2670

за позовом ОСОБА_4

до Міністерства юстиції України

про визнання протиправною відмови у наданні відповіді на запит та зобов'язання вчинити певні дії, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 в листопаді 2011 року звернулась до суду з позовом, в якому просила визнати протиправною відмову Міністерства юстиції України у наданні інформації на її запити від 4 липня 2011 року, визнати, що відмова Міністерства юстиції України надана із порушенням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», зобов'язати відповідача надати копії запитуваних документів, а саме: копію штатного розпису Департаменту міжнародного права та співробітництва Міністерства юстиції України та копію штатного розпису Управління європейської інтеграції Департаменту міжнародного права та співробітництва Міністерства юстиції України.

В обґрунтування позовних вимог ОСОБА_4 зазначала, що відмова відповідача надати відомості, про які зазначено у запитах на інформацію, порушує її право на доступ до публічної інформації, гарантоване Законом України від 13 січня 2011 року «Про доступ до публічної інформації» (далі Закон № 2939-VІ).

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 17 січня 2012 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 01 листопада 2012 року, позовні вимоги задоволено у повному обсязі.

Визнано протиправною відмову Міністерства юстиції України у наданні інформації на запити ОСОБА_4 від 4 липня 2011 року.

Зобов'язано Міністерство юстиції України надати копію штатного розпису Департаменту міжнародного права та співробітництва Міністерства юстиції України та копію штатного розпису Управління європейської інтеграції Департаменту міжнародного права та співробітництва Міністерства юстиції України.

Не погоджуючись із зазначеними судовими рішеннями, Міністерство юстиції України подало касаційну скаргу, в якій просить скасувати судові рішення першої та апеляційної інстанцій, посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити повністю.

У поданих запереченнях на касаційну скаргу позивач просить касаційну скаргу залишити без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій -без змін.

Перевіривши правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, юридичної оцінки обставин справи, доводи касаційної скарги, заперечення на неї, колегія суддів вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається із матеріалів справи та встановлено судами першої та апеляційної інстанцій, 4 липня 2011 року ОСОБА_4 звернулась до Міністерства юстиції України із запитами про надання публічної інформації, в яких просила надати в копіях штатні розписи Департаменту міжнародного права та співробітництва Міністерства юстиції України та Управління європейської інтеграції Департаменту міжнародного права та співробітництва Міністерства юстиції України.

Відповідачем на вищевказаний запит надана відповідь від 15 липня 2011 року № С-23771-16.1, згідно якої позивачу відмовлено у наданні запитуваної інформації із посиланням на статтю 11 Закону України «Про інформацію».

Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України.

Відповідно до статті 9 Закону України від 2 жовтня 1992 року № 2657-ХІІ «Про інформацію» всі громадяни України, юридичні особи і державні органи мають право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій.

Частиною 1 статті 1 Закону № 2939-VІ визначено, що публічна інформація - відображена та задокументована будь - якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Доступ до інформації забезпечується шляхом: систематичного та оперативного оприлюднення інформації: в офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет, на інформаційних стендах, будь-яким іншим способом, а також надання інформації за запитами на інформацію (стаття 5 Закону № 2939-VІ).

Відповідно до частини 2 статті 32 вказаного Закону громадянин має право звернутися до державних органів і вимагати надання будь-якого офіційного документу, незалежно від того, стосується цей документ його особисто чи ні, крім випадків обмеження доступу, передбачених цим Законом.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічна інформація - це відображена та задокументована будь - якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Види та порядок обмеження доступу до інформації передбачено статтею 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до частини 5 якої не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

Крім того, відповідно до частини 7 статті 6 вказаного Закону, обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

На практиці використовується таке поняття, яке містить юридичний словник: «Штатний розпис -це документ, який установлює на даному підприємстві, в установі, організації структуру, штати і посадові оклади працівників. Штатний розпис містить назву посад, чисельність працівників і оклади по кожній посаді»(лист Міністерства праці та соціальної політики України від 27 червня 2007 року № 162/06/187-07).

Визначення терміну «штатний розпис»міститься в Наказі Головного управління державної служби України «Про затвердження нової редакції Порядку підготовки організаційних документів в Головному управлінні державної служби України та його територіальних органах»від 27 жовтня 2006 року № 356. Згідно вищезазначеного Наказу, штатний розпис це перелік посад в установі (організації) із зазначенням їх кількості і розмірів посадових окладів.

Аналізуючи зазначені вище норми чинного законодавства та встановивши фактичні обставини справи, суди першої та апеляційної інстанцій дійшли обґрунтованого висновку щодо задоволення позовних вимог, оскільки фінансування виплат заробітної плати працівників Міністерства юстиції України здійснюється за рахунок бюджетних коштів, штатний розпис не передбачає зазначення персональних даних осіб, які займають відповідні посади за цим штатним розписом, а тому не є інформацією конфіденційною або інформацією з обмеженим доступом.

Доводи касаційної скарги зазначених висновків судів не спростовують і не дають підстав вважати, що судами першої та апеляційної інстанцій при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права.

За правилами статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України, суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Керуючись статтями 220, 222, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

У Х В А Л И В:

Касаційну скаргу Міністерства юстиції України залишити без задоволення.

Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 17 січня 2012 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 01 листопада 2012 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили протягом п'яти днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі, та може бути переглянута з підстав, встановлених статтею 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий В.І. Ємельянова

Судді Ю.Й. Рецебуринський

Ю.К. Черпак

http://reyestr.court.gov.ua/Review/29865447

Link to comment
Share on other sites

 • 8 months later...
 • 2 years later...
 • 2 years later...
В 23.12.2018 в 22:52, МирославаММ сказал:

Да мне кажется сейчас особо ничего не изменилось и не изменится в нашем государстве.хотя очень надеюсь

Это Вы решили нам сообщить... И для этого надо было регистрировать три логина...?))

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи

  No members to show