кому писать и на кого жаловаться по поводу неполучения документов и повесток


Recommended Posts

Здравствуйте. Ситуация такая: Кредит на автомобиль(сумма 58000грн.на 72 мес. полная стоимость кредита с процентами 97000грн).Платил, потом просрочка и авто передал банку. Дали копию бумаги, что пеню и штрафы спишут и начислять не будут. Сейчас насчитали пени почти 165000 грн. по телу кредита 44500грн. проценты 8000грн. В сентябре 2012 года суд вынес заочное решение , каким удовлетворил просьбу банка о взыскании солидарно с поручителя(моя жена) и меня долга. Ни я ни поручитель о иске не знали, досудебных требований от банка не получали, повестки не получали, само заочное решение суда тоже не видели. Вчера из исполнительной принесли постанову и так мы узнали о решении суда. Сегодня написал заявление об ознакомлении с делом. Вопрос такой - кому писать и на кого жаловаться по поводу неполучения документов и повесток (я так понимаю, что подписи вместо меня ктото ставил ) и кому подать жалобу на судью. И еще вопрос- при передаче мной авто банку, поручитель должен быть дать согласие?

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте. Ситуация такая: Кредит на автомобиль(сумма 58000грн.на 72 мес. полная стоимость кредита с процентами 97000грн).Платил, потом просрочка и авто передал банку. Дали копию бумаги, что пеню и штрафы спишут и начислять не будут. Сейчас насчитали пени почти 165000 грн. по телу кредита 44500грн. проценты 8000грн. В сентябре 2012 года суд вынес заочное решение , каким удовлетворил просьбу банка о взыскании солидарно с поручителя(моя жена) и меня долга. Ни я ни поручитель о иске не знали, досудебных требований от банка не получали, повестки не получали, само заочное решение суда тоже не видели. Вчера из исполнительной принесли постанову и так мы узнали о решении суда. Сегодня написал заявление об ознакомлении с делом. Вопрос такой - кому писать и на кого жаловаться по поводу неполучения документов и повесток (я так понимаю, что подписи вместо меня ктото ставил ) и кому подать жалобу на судью. И еще вопрос- при передаче мной авто банку, поручитель должен быть дать согласие?

Отвечу по порядку:

1. Жалобы можете направить в Высшую квалифкомиссию судей Украины на судью, если после ознакомления с делом увидите нарушения.

2. По поводу повесток, если опять же за Вас кто-то расписывался, подайте заявление о криминальном правонарушении в прокуратуру на сотрудников почты.

3. Поручитель согласия давать не должен.

4. Не теряйте время и подавайте заявление об отмене заочного решения, у Вас есть 10 дней с момента, когда Вы его получите или ознакомитесь.

Link to comment
Share on other sites

Отвечу по порядку:

1. Жалобы можете направить в Высшую квалифкомиссию судей Украины на судью, если после ознакомления с делом увидите нарушения.

2. По поводу повесток, если опять же за Вас кто-то расписывался, подайте заявление о криминальном правонарушении в прокуратуру на сотрудников почты.

3. Поручитель согласия давать не должен.

4. Не теряйте время и подавайте заявление об отмене заочного решения, у Вас есть 10 дней с момента, когда Вы его получите или ознакомитесь.

Написал вот такую заяву. Подскажите, может что-то добавить или убрать? .. Заява

про перегляд заочного рішення

13 06.2013 року мною було отримано постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчудження, винесенну на підставі виконавчого листа №1111/6751/12:2\1111/1626/12 від 23.01.2013р. що видав Ленінський райсуд м.Кіровограда. В постанові говорилося про стягнення солідарно з ---------------------на користь ПАТ Альфа-банк заборгованості за кредитним договором коштів. 14 червня 2013 року, через канцелярію Ленінського райсуду м. Кіровограда, мною була подана заява про ознайомлення з матеріалами справи №1111/6751/12. 17 червня 2013року я був ознайомленний з матеріалами справи, згідно яких я дізнався, що 3 вересня 2013 року Ленінським районним судом м. Кіровограда винесене заочне рішення про стягнення заборгованості за кредитним договором від 21.04 2008р. №490063554 в суммі 71672,84грн.

Вважаю за необхідне переглянути вказане заочне рішення з наступних причин:

Відповідно до ст. 127 ЦПК України після відкриття провадження у справі суд невідкладно надсилає особам, які беруть участь у справі, копії ухвали про відкриття провадження у справі. Одночасно з копією ухвали про відкриття провадження у справі відповідачу надсилається копія позовної заяви з копіями доданих до неї документів. Ні копія ухвали про відкриття провадження, ні копія позовної заяви з додатками для відповідача не була мною отримана. На конверті, який було відправлено судом з штампом-СУДОВА ПОВІСТКА, приклеєна довідка Ф20 в якій зазначена причина повернення - за вказаною адресою не проживає, та приміткою - УМЕР. Хто і з якою метою подав до суду про мене такі данні я не знаю, але це стало причиною того, що я не отримав лист із судовою повісткою, отже і не міг знати про розгляд даної справи. Інші заходи, передбаченні ст.74 ЦПК, судом не здійснювалися. З’ясування, чи дійсно людина померла, судом теж не робилося. Таким чином було порушено моє право на судовий захист і я не мав можливості подати заперечення проти позову та докази, якими обґрунтовував свої міркування. Згідно з матеріалами справи суд провів одне засідання. Під час розгляду справи суд ухвалив 03.09.2012р. заочне рішення без попереднього судового засідання (проте позивач у своєму клопотанні від 30 липня 2013 року просить суд тільки у разі повторної неявки відповідача ухвалити заочне рішення). У постанові Пленуму ВСС України від 30.03.2012р. №5 Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають з кредитних правовідносин у пункті №8 говориться: Ураховуючи складність та особливість спорів, що виникають із кредитних правовідносин, проведення попереднього судового засідання є необхідним. При його проведенні суд має вчинити дії для врегулювання спору до судового розгляду

Також у матеріалах справи відсутній журнал судового засідання та технічний запис судового засідання. У своїй позовній заяві, позивач стверджує про відсутність аналогічного рішення, яке вступило в законну силу. Це ствердження позивача є не вірним. Згідно п.3 ст.131 ЦПК сторони зобов’язані повідомити суд про всі відомі їм рішення судів, що стосуються предмета спору… 14.05.2009 року. ТОВ ЕКОЛЛ, яка діяла на підставі довіреності №1123/07 від 29.10.2007р. виданою ЗАТ Альфа-Банк, надіслало мені лист ( вих.№ 369550/2-241-б/б) з досудовою вимогою про неможливість подальшої співпраці зі мною і вимогою погасити заборгованість у сумі 54604 грн. У цьому листі також говорилось про розпочаток звернення до суду для стягнення заборгованості. 07.10.2009 р. суддя Шахтарського міськрайонного суду Донецької області Кобаль М.І. видано судовий наказ про стягнення заборгованості з мене у сумі 60386,67грн. і в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором я повинен передати предмет застави – автомобіль , який належить мені на праві приватної власності. На вимогу співробітників банку, я передав автомобіль 13 січня 2011 року, про що свідчить Акт прийому-передачі автомобіля підписаний працівниками банку та мною. Продаж переданого мною автомобіля може зменшити заборгованість. Я на даний час не отримав від банку акт оцінки заставного майна незалежним експертом. З розрахунком заборгованості, наданий банком до суду, я повністю не згоден. Разом з актом прийому-передачі представник банку вручив мені документ, яким гарантувалось: невзымание пени и штрафних санкцый по всем кредитным договорам заемщиков, передавши объект залога уполномоченным сотрудникам банка. У зв’язку з цим, я вважаю нарахування банком пені та штрафів безпідставним і не законним. На підставі викладеного вище та керуючись статтями 228, 229 ЦПК України прошу:

— переглянути заочне по справі №1111/6751/12;

— скасувати заочне рішення по справі №1111/6751/12 ;

— призначити справу за позовом ПАБ Альфа-банк до Клименко В.М., Клименко О.В. про стягнення заборгованості до розгляду в загальному порядку. —Судові повістки та всі письмові матеріали прошу направляти за адресою:

Додатки:

+1) копія заяви про перегляд заочного рішення суду у кількості - 3 шт +2) копія судового наказу – 3 шт.

+3) копія постанови ДВС-3 шт.

+4) копія заяви на ознайомлення з матеріалами справи – 3 шт.

+5) копія досудової вимоги від 14.05.2009р. – 3 шт.

+6) копія довіреності від 13.01.2011р. – 3 шт.

+7) копія акту прийому-передачі – 3 шт.

+8) копія протоколу кредитного комітету – 3 шт.

Дата _____________________ Підпис_____________

Link to comment
Share on other sites

Момент неполучения по уважительной причине искового заявления я понял. Это существенный фактор.

но помимо этого нужно еще указать нарушения материального права.

В чем именно Вы не согласны с заочным решением.

Какую статью суд не применил, а следовало бы применить.

И какую стать применил, а не следовало бы применять.

Вы указали некое несогласие по процессуальным моментам.

Но это не существенно.

Вы указали несогласие с расчетом банка. при этом в чем именно и свой расчет не предоставили.

2. У заяві про перегляд заочного рішення повинно бути

зазначено:

1) найменування суду, який ухвалив заочне рішення; -

2) ім'я (найменування) відповідача або його представника, які

подають заяву, їх місце проживання чи місцезнаходження, номер

засобів зв'язку; -

3) обставини, що свідчать про поважність причин неявки в

судове засідання і неповідомлення їх суду, і докази про це;

4) посилання на докази, якими відповідач обґрунтовує свої

заперечення проти вимог позивача;

5) клопотання про перегляд заочного рішення;

6) перелік доданих до заяви матеріалів.

А у Вас в основном только о причинах неполучения иска.

Не цепляйтесь за процессуальные нарушения, кроме как в части неналежного извещения. (например, причем здесь журнал судебного заседания и техническая запись)

Ищите нарушения материального права. пишите и заперечуйте.

Просто написать свое несогласие этого мало.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show