Страна на гране революции.


Recommended Posts

1188bac-kiev.jpg

 

На Индустриальном мосту в Киеве во вторник повесили манекен "продажного судьи".

Соответствующее фото появилось на Facebook-странице "Движения Гая Фокса в Украине".

"Вчера не выдержал угрызений совести гаишник-взяточник, а сегодня вот уже и продажный судья к нему присоединился. Индустриальный мост. Интересно кто будет следующим? Каковы Ваши предположения?", - написали под фото.

d87aaa7-dai.jpg

Думаю, они доиграются, что будут висеть уже не манекены... 

Ибо не все кроткие и смиренно мудрые...

 

З.Ы. простите за механическую  ошибку - "на грани" будет правильно.  

Edited by AntiBank
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Ой какие веселые картинки  :rolleyes: Ну прям бальзам на душу  :)

это уже на картинки а шаблонкак надо делать чтоб поставить их на место

http://pravoprostir.com/wp-content/uploads/2013/04/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%BE-%D0%9C%D0%92-%D0%A3%D0%9C%D0%92%D0%A1.jpg

http://pravoprostir.com/wp-content/uploads/2013/04/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.jpg

http://pravoprostir.com/wp-content/uploads/2013/04/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F2.jpg

Кожен ОРГАН ВЛАДИ України – це приватний бізнес ( юридично і фактично).

Тепер хоча б зрозуміло чому вони не працюють на громадян України.

Відповідно до ст.3 Господарського Кодексу України встановлено, що під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва - підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).

За статтею 8. Господарського Кодексу держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання.

Таким чино органи державної влади та місцевого самоврядування не є суб,єктами господарювання .

Але у дійсності всі органи державної влади та місцевого самоврядування є суб,єктами господарювання - приватним бізнесом , що ЗАБОРОНЕНО .

http://pravoprostir.com/privat-bisnes/

Link to comment
Share on other sites

это уже на картинки а шаблонкак надо делать чтоб поставить их на место

http://pravoprostir.com/wp-content/uploads/2013/04/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B4%D0%BE-%D0%9C%D0%92-%D0%A3%D0%9C%D0%92%D0%A1.jpg

http://pravoprostir.com/wp-content/uploads/2013/04/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.jpg

http://pravoprostir.com/wp-content/uploads/2013/04/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F2.jpg

Кожен ОРГАН ВЛАДИ України – це приватний бізнес ( юридично і фактично).

Тепер хоча б зрозуміло чому вони не працюють на громадян України.

Відповідно до ст.3 Господарського Кодексу України встановлено, що під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва - підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).

За статтею 8. Господарського Кодексу держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання.

Таким чино органи державної влади та місцевого самоврядування не є суб,єктами господарювання .

Але у дійсності всі органи державної влади та місцевого самоврядування є суб,єктами господарювання - приватним бізнесом , що ЗАБОРОНЕНО .

http://pravoprostir.com/privat-bisnes/

14.11.2012 р.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про припинення дії фізичної особи , громадянина ,Юхимука Р.С. по свавільному втручанню у сферу особистого життя БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ РІММИ МИКОЛАЇВНИ та БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ДМИТРА ВІКТОРОВИЧА , ,що порушують : право на життя на свободу , особисту недоторканість та право на свободу пересування , а саме припинити складати повітки та Постанови про привід по відношенню до БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ Р.М. та складати повістки ,щодо БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО Д.В.

Частиною 1 статті 140 Розділу XI Місцеве самоврядування Конституції України

Місцеве самоврядування є правом територіальної громадижителів ...міста самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Оськільки за ч.1 статті 142.Конституції України “Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад ...у містах...”

Статтею 143. Конституції України встановлено ,що “ 1. Територіальні громади ...міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності”.

Крім того відповідно до ч.2 ст.141 Конституції України “ Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях”.

Відповідно до ч.2 ст.6 Державний реєстратор ЗУ ”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”

Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою міста обласного значення”, до яких і відноситься місто обласного значення Сєвєродонецьк .

Як видно з Витягу з Державного реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців Серія АЄ№758133 та відповіді від 15.09.2011р. за №Б-16-9 Головного управління юстиції у Луганській області Міністерства юстиції України , що юридичної особи ,власника Територіальної громади міста Сєвєродонецька неіснує.

 

Тому згідно з ч.1 ст.140 , ч.1 с.142 та ч.1 ст.143 у відсутність територіальної громади міста Сєвєродонецька нікому утворити орган місцевого самоврядування, Сєвєродонецьку міську раду та виконавчий комітет Сєєвєродонецької міської ради. Крім того у відсутність територіальної громади міста Сєвєродонецка не можливо обрати міського голову, який очолює виконавчий комітет у відповідності ч.2 ст.141 Конституції України .

І як наслідок нікому призначити у порядку ч.2 ст.6 ( Державний реєстратор) ЗУ ”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” і тому немає державного реєстратора при виконавчому комітеті Сєвєродонецької міської ради, яким і було проведено державну реєстрацію Сєвєродонецького міського відділу управління Міністерства Внутрішніх справ України в Луганській області зареєстровано Державним реєстратором реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців .

Таким чином такої юридичної особи публічного права ,як Сєвєродонецькій міський відділ управління Міністерства Внутрішніх справ України в Луганській області не існує.

Відповідно до ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950р. Я маю право на справедливий і публічний розгляд справи незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Відповідно до ч.1 ст.124 Конституції України Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Відповідно до ч.3 ст.124 Конституції України Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

Відповідно до п.23 ч.1 ст.106 Конституції України Президент України утворює суди у визначеному законом порядку.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців серія АС №758044 юридична особа “ Сєвєродонецький міський суд” створений , як юридична особа з дати його державної реєстрації у державному реєстрі 06.10.2005р. за ідентифікаційним кодом 05381484 та реєстраційним номером юридичної особи ЄДР 10004029255 за місцезнаходженням 93400 ,Луганська обл. Місто Сєвєродонецьк , вул.Леніна , будинок 19.

Сєвєродонецьким міським судом на мій запит надано інформацію за вих. №26090 від 05.09.2011р. про те , що Сєвєродонецький міський суд створений, як юридична особа на підставі розпорядчого документа .

І дійсно на день державної реєстрації Сєвєродонецького міського суду діяли зміни від 15.01.2005р.№36/2005р. Указу Президента України № 641/2001р. від 20.08.2001р. “Про мережу та кількісний склад суддів місцевих судів “ в якому до мережі місцевих судів України у Луганській області під №25 було визначено інший суд Сєверодонецький міський суд.

За нормами п.3 ч.2 ст.81 Цивільного кодексу України ,що діє з 01.01.2004р.

Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України” , і відповідно до того ,що розпорядчим актом із змінами від 05.01.2005р. за №36/2005р. Указом Президента України № 641/2001р. від 20.08.2001р. “Про мережу та кількісний склад суддів місцевих судів “ до мережі місцевих судів України у Луганській області під №25 було визначено Сєверодонецький міський суд, а державним реєстратором 06.10.2005р. вчинено реєстраційні дії та засвідчено факт створення іншої юридичної особи ніж зазначено в Указі Президента України № 641/2001р. від 20.08.2001р. “Про мережу та кількісний склад суддів місцевих судів “ в якому до мережі місцевих судів України у Луганській області під №25 було визначено інший суд не Сєверодонецький міський суд, а інший суд за іншою назвою Сєвєродонецький міський суд ,замість вказаної в Указі Президента України № 641/2001р. від 20.08.2001р. із змінами на 06.10.2005р. “Про мережу та кількісний склад суддів місцевих судів “ Сєверодонецький міський суд, тому такі дії вчиненні в порушення п.1 ч.2 ст.17 ЗУ ”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”.

Як вже зазначалось, відповідно до ч.1 і 3 ст.124 Конституції України Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, а привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються , як і створення надзвичайних або особливих судів.

Відповідно до п.23 ч.1 ст.106 Конституції України Президент України утворює суди у визначеному законом порядку.

Як вбачається з Витягу АС №758044 юридична особа “ Сєвєродонецький міський суд” , як юридична особа з дати його державної реєстрації у державному реєстрі 06.10.2005р. за ідентифікаційним кодом 05381484 та реєстраційним номером юридичної особи ЄДР 10004029255 за місцезнаходженням 93400 ,Луганська обл. Місто Сєвєродонецьк , вул.Леніна не була створена посадовою особою в державі Україна , яка має право створювати суди, — так ,як Президент України не брав жодної участі у створенні юридичної особи “Сєвєродонецький міський суд” і тому він не є МІСЦЕВИМ судом.

Виходячи з наведеного, на підставі ст.106, 124 Конституції України юридична особа “ Сєвєродонецький міський суд “ не є утвореним Президентом України місцевим судом , який відповідно до КПК України наділений повноваженнями вирішувати кримінальні справи та виносити вироки , обов'язкові до виконання.

Те ж саме і підтверджується вступившим в законну силу рішення суду рішення Луганського окружного адміністративного суду від 25.10.2011р. по справі №2а-9704/11/1270 за моїм позовом до юридичної особи “Сєвєродонецький міський суд” , що адміністративний позов до не їснуючого МІСЦЕВОГО СУДУ , юридичної особи “Сєвєродонецький міський суд “ не належить розглядати у порядку адміністративного судочинства за ст.17 та п.1ч.1 ст.109 КАС України .

На підставі вищенаведеного юридична особа “Сєвєродонецький міський суду “ не є місцевим судом загальної юрисдикції відповідно до Конституції України то не є місцевим суддею МІСЦЕВОГО суду ”суддя” Юхимук Р.С. юридичної особи “Сєвєродонецький міський суд “ у розумінні ч.4 ст.21 Види і склад місцевих судів Глави 2 Місцеві суди ЗУ”Про судоустрій і статус суддів”,якою встановлено ,що

“4. Місцевий суд складається з суддів місцевого суду, з числа яких призначаються голова та заступник голови суду. У місцевому суді, кількість суддів в якому перевищує п'ятнадцять, може бути призначено не більше двох заступників голови суду”.

Про те ,що юридична особа “Сєвєродонецький міський суд “ не є МІСЦЕВИМ судом ,а фізична особа ,Юхимук Руслан Степанович, не є МІСЦЕВИМ суддею, мною було повідомлено особисто ,Юхимук а Руслана Степановича, через приймальню юридичної особи “ Сєвєродонеццький міський суд” за вх.№ 23552 від 22.09.2011р.

Але не зважаючи на це фізична особа , Юхимук Руслан Степанович , усвідомлюючи протиправність своїх дій, примушує мене і мого сина , БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ДМИТРА ВІКТОРОВИЧА численними повістками до юридичної особи “Сєвєродонецький міський суду “ , яка не є МІСЦЕВИМ судом створеним відповідно до указу Президента є свавіллям фізичної особи ,Юхимука Руслан Степанович.

Чотири Постанови від 20.08.2012р. , 10.09.2012р., 19.09.2012р. та 26.09.2012р. про мій привід до юридичної особи “Сєвєродонецького міського суду “ , яка не є МІСЦЕВИМ судом є злочинним порушення мого право на життя на свободу , особисту недоторканість та право на свободу пересування.

Відповідно до того ,що всі ці дії по відношенню до мене здійснює не МІСЦЕВИЙ суддя МІСЦЕВОГО суду , а фізична особа ,Юхимук Р.С. , яка складає ці документи від імені неіснуючого місцевого суду , юридичної особи “Сєвєродонецький міський суд” не утвореного Президентом України, вимушені звернутись до цивільного суду з цивільним позовом .

Я , БІЛОЦЕРКІВСЬКА РІММА МИКОЛАЇВНА , представник Українського народу, паспорт Серія ЕК 723355 від 19 січня 1998 року виданий Сєвєродонецким МВ УМВС України в Луганській області та Я, БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ , представник Українського народу, паспорт Серія ЕН 000600 від 29 жовтня 2001 року виданий Сєвєродонецким МВ УМВС України в Луганській області що посвідчує моє право власника та громадянина України відповідно до ч.1 ст.28 ЦК України та речення першого Преамбули , ст.13,14 ,142 та 143 Конституції України вимушені звернутися до , громадянина Юхимука Р.С. з цивільним позовом про порушення ним наших немайнових прав, відповідно до загальних засад цивільного законодавства, а саме: неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини за п.1 ч.1 ст.3 ЦК України та спосіб захисту встановленого п.3 ч.2 ст.16 ЦК України, а саме : припинення дії фізичної особи , громадянина ,Юхимука Р.С. свавільного втручання у сферу особистого життя БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ РІММИ МИКОЛАЇВНИ та БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ДМИТРА ВІКТОРОВИЧА , і яка порушує наші немайнові права : право на життя на свободу , особисту недоторканість та право на свободу пересування і тим самим зобов,язана відшкодувати нам збитків та моральної (немайнової) шкоди.

Відповідно до того ,що я я і мій син є субєктами підприємницької діяльності то час проведений , БІЛОЦЕРКІВСЬКОЮ РІММОЮ МИКОЛАЇВНОЮ та БІЛОЦЕРКІВСЬКИМ ДМИТРОМ ВІКТОРОВИЧЕМ , за повістками фізичної особи Юхимука Р.С. у не місцевому суді , юридичній особі з назвою “ Сєвєродонецький міский суд” складає відповідно сім годин три хвилини — БІЛОЦЕРКІВСЬКОЮ Р.М. та одинадцять годин двадцять вісім хвилин -БІЛОЦЕРКІВСЬКИМ Д.В, , що складає збитки нанесені нашій підприємницькій діяльності , яку ми здійснювали у 2011 та 2012році ,як :

БІЛОЦЕРКІВСЬКА Р.М. - 410 тис. 870 грн. ( дохід за декларацією про доходи за 2011р. поданою до ДПІ у м.Сєвєродонецьку) : 365 днів :8 год. Х 7год.03 хв.= 985 гривень матеріальних збитків підприємницькій діяльності.

БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО Д.В. - 339290 ( дохід за декларацією про доходи за 2011р. та за три квартали 2012р. поданих до ДПІ у м.Сєвєродонецьку) : 683 дні: 8 год.Х 11 год28 хв.= 714 грн.

Якщо враховувати те ,що для того ,щоб відвідати за повістками Юхимука приміщення за адресою вуд. Леніна ,19 , м.Сєвєродонецька ми готували документи , яких назбиралось вже ВІСІМ томів , то матеріальна шкода завдана за час викликів Юхимуком Р.С. з 01.09.2011 р. – 22.11..2011р. ра 10.09.2012 р. по 14.11.2012р.р. БІЛОЦЕРКІВСЬКІЙ Р.М. та БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ Д.В, не отримано доходи (упущена вигода) у розмірі :

БЕЛОЦЕРКІВСЬКОЮ Р,М. :

Період часу Кількість місяців Упущена вигода (грн.)

з 01.09.2011 р. – 22.11..2011р. 1 місяць 21 днів 57 тис.166 грн.

10.09.2012 р. по 14.11.2012р.р. 2 місяці 04 дні 72 тис.859 грн.

ВСЬОГО: 130 тис.025 грн.

ЕЛОЦЕРКІВСЬИМ Д,В. :

Період часу Кількість місяців Упущена вигода (грн.)

з 01.09.2011 р. – 22.11..2011р. 1 місяць 21 днів 25 тис. 331 грн.

10.09.2012 р. по 14.11.2012р.р. 2 місяці 04 дні 32 тис. 285 грн.

 

ВСЬОГО: 57 тис. 616 грн.

Отже незаконними діями відповідача заподіяна значна шкода.

Конституція України проголошує: Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави (ч.2, ст.3 Констітуції України). Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (ч.2, ст.8 Конституції України). Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. (ч.3, ст.55 Конституції України.

Стаття 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 р. проголошує: “Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов’язків або при встановленні обгрунтованості будь-якого кримінального обвинувачення, висунутого проти нього, має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом”.

Відповідно до того ,що нам не відомо місце проживання фізичної особи , Юхимука Руслана Степановича , що запрошує нас повістками до неіснуючого місцевого суду , юридичної особи з назвою “Сєвєродонецький міський суд” та від імені якого складає Постанови про привід , але відомо що він проживає в місті Кремінне , Луганської області на підставі вищезазначеного і керуючись п.1.2 ;п.1.4.2;п.5.3 Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13.04.2012 N 321 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня 2012 р. за N 1046/21358 «Про затвердження Інструкції з ведення реєстраційного обліку місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні органами Державної міграційної служби України” , ст.41 Конституції України, п.1 ч.1 ст.3 ЦК України та спосіб захисту встановленого п.3 ч.2 ст.16 ЦК України, статей 15, 319, 321, 387 ЦПК України -

ПРОШУ:

 1. встановити адресу проживання ,фізичної особи , громадянина ,Юхимука Р.С., шляхом запиту до управління Державної міграційної служби міста Сєвєродонецька ,що розташовано , за адресою: м.Сєвєродонецьк _______________________________________;

 2. припинити дії фізичної особи , громадянина ,Юхимука Р.С., по свавільному втручанню у сферу особистого життя БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ РІММИ МИКОЛАЇВНИ та БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ДМИТРА ВІКТОРОВИЧА , ,що порушують : право на життя на свободу , особисту недоторканість та право на свободу пересування , а саме припинити складати повітки та Постанови про привід по відношенню до БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ Р.М. та складати повістки ,щодо БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО Д.В. ;

 3. відшкодувати матеріальної шкоди та збитків ,БІЛОЦЕРКІВСЬКІЙ РІММІ МИКОЛАЇВНІ у розмірі 131 тис.010 грн. та БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ Д,В. у розмірі 58 тис. 350 грн.

 4. відшкодувати моральної шкоди у розмірі ,БІЛОЦЕРКІВСЬКІЙ РІММІ МИКОЛАЇВНІ у розмірі 1 000 000 тис. ( один мільйн ) та БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ Д,В. у розмірі 200 000 грн. ( двісті тис. грн).

 

Додатки (копії документів):

1. Копія Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія АЄ № 758044 від 04.11.2011р. (Сєвєродонецький міський суд) -1 аркуш;

2. Копія Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія АЄ № 758059 від 04.11.2011р. (Сєвєродонецька міська рада ) -1 аркуш;

3. Копія Лист від 24.09.2012р. № 2984 Сєвєродонецької міської ради на запит від 18.09.2012р. Зареєстрованого за вх.№2386 від 18.09.2012р. про надання публічної інформації , щодо нежитлових приміщень — 1аркуш;

4. Копія Договір № 126 від 01.12.2008р. на оренду приміщення за адресою Леніна , буд. 19 - для розміщення Сєвєродонецького міського суду -2 аркуш;

5.Копія АКТ від 01.12.2008р. прийняття — передачі нежитлового приміщення (Додаток до договору № 126 від 01.12.2008р. ) -1 аркш;

6. Копія Додаткова угода № 1 від 01.12.2008р. до договору № 126 від 01.12.2008 року на оренду нежилого приміщення , укладеного між Фондом комунального майна Сєвєродонецької міської ради та Територіальним управлінням державної судової адміністрації в Луганській області -1 аркуш;

7. Копія Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи — підприємця Білоцерківського Д.В. з поясненнями мотивів подання доповнення до податкової декларації зареєстрованої 25.10.2012р. - 5 аркушів;

8. Копія Звіт суб'єкта малого підприємництва -фізичної особи — платника єдиного податку за четвертий квартал 2011 року Білоцерківського Д.В. зареєстрований 03.01.2012р.-1 аркуш;

 1. Копія Звіт суб'єкта малого підприємництва -фізичної особи — платника єдиного податку за четвертий квартал 2011 року Білоцерківської Р.М. зареєстрований 03.01.2012р.-1 аркуш;

  1. Копія Постанов від 20.08.2012р. , 10.09.2012р., 19.09.2012р. та 26.09.2012р. про привід БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ Р.М. - 4 аркуші ;

  2. Копія повідомлення Юхімуку Р.С. про неіснування МІСЦЕВОГО СМУДУ від 22.11.2011р. Вх№23552 - 3 аркушів;

  3. Рішення Луганського окружного адміністративного суду від 25.10.2011р. по справі №2а-9704/11/1270 разом з позовами — 13 аркушів.

 

14 листопада 2012року БІЛОЦЕРКІВСЬКА Р.М.

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ Д.В.

 

 

 

просто вставляете реквизиты вашего судьи --суда !!!!!!

Link to comment
Share on other sites

Настав час проводити роз'яснюючу роботу, що МИ, є ГРОМАДЯНАМИ своєї держави, а не фізичними особами і що МИ можем впливати на процеси в своїй державі, коли всі зрозуміють значення ст. 143 Конституції України. Необхідно щоб кожна родина мала Конституію України так як і Біблію. Та навчитися використовувати Конституцію України для себе, для родини, для громади.

Link to comment
Share on other sites

Настав час проводити роз'яснюючу роботу, що МИ, є ГРОМАДЯНАМИ своєї держави, а не фізичними особами і що МИ можем впливати на процеси в своїй державі, коли всі зрозуміють значення ст. 143 Конституції України. Необхідно щоб кожна родина мала Конституію України так як і Біблію. Та навчитися використовувати Конституцію України для себе, для родини, для громади.

 

Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

{Офіційне тлумачення частини першої статті 142 див. в Рішенні Конституційного Суду № 11-рп/2001 від 13.07.2001}

Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби.

Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.

Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

{Офіційне тлумачення положень частини першої статті 143 див. в Рішенні Конституційного Суду № 10-рп/2010 від 01.04.2010}

Обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання; затверджують районні і обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції.

Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності.

Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.

Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.

{Офіційне тлумачення положень статті 144 див. в Рішенні Конституційного Суду України № 7-рп/2009 від 16.04.2009}

Стаття 145. Права місцевого самоврядування захищаються в судовому порядку.

Стаття 146. Інші питання організації місцевого самоврядування, формування, діяльності та відповідальності органів місцевого самоврядування визначаються законом.

Link to comment
Share on other sites

прозьба дать коментарий о ошибках  

 

среда, 24 июля 2013 г. АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА щодо Любарець Василя Олексійовича на постанову про адмінарешт на 10 діб
 


  Апеляційний суд міста Києва
03110, м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 2-А
  Через Шевченківський районний суд міста Києва -  04655, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд. 10-Б   Скаржник (особа, яка притягується до адміністративної відповідальності): Любарець Василь Олексійович,
X X, нині перебуває на Ремонтній, №7 в Ізоляторі для адмін.затриманих
Представники скаржника:
 адвокат Овчаров Денис Геннадійович,
та
адвокат ВЕРЕМІЄНКО ОЛЕГ ІГОРОВИЧ,
адреса: 02206 м. Київ  а\с №42
тел. 050 947-5564

 

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА
на постанову судді Шевченківського районного суду м. Києва А. І. Саадулаєва
від 22.07.2013 р. у справі про адміністративне правопорушення № 761/18689/13-п, (провадження №3/761/5268/2013)щодо Любарець Василя Олексійовича
«22» липня 2012 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Саадулаєв А. І. виніс постанову в справі про адміністративне правопорушення № 761/18689/13-п щодо Любарець Василя Олексійовича (надалі – «Скаржник»), відповідно до якої  Любарець Василя Олексійовича було визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 185-1, а саме: «Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій» Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі - «КУпАП») та застосовано адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту на 10 (десять) діб. В даній постанові сказано, що начебто Любарець В.О. о 10 годині 00 хвилин 22.07.2013 р., перебуваючи на Майдані Незалежності в місті Києві, «організовував та проводив акцію всупереч заборони Окружного адміністративного суду міста Києва у справі № 826/11420/13-а від 19.07.2013 року».
Далі, в Постанові зазначено, що: «своїми діями Любарець Василь Олексійович, як організатор акції, порушив установлений порядок організації і проведення зборів і мітингів, тобто вчинив правопорушення, передбачене ч.2 ст. 185-1 КУпАП».
Вважаю, що оскаржувана постанова суду є протиправною і такою, що винесена з грубими порушеннями норм чинного законодавства, не ґрунтується на фактичних обставинах справи, а тому - підлягає скасуванню із закриттям провадження у справі, з огляду на наступне. Фактичні обставини справи Скаржник о 10 годині 00 хв.22.07.2013 р. разом з іншими учасниками мирної безстрокової акції «Врадіївська Хода» або «Громадянська січ проти свавілля міліції» (надалі – «Акція») знаходився на Майдані Незалежності в місті Києві. Про Акцію було письмово повідомлено завчасно Міністерство внутрішніх справ України ще 18.07.13 та Київську міську державну адміністрацію 19.07.13 – про що свідчить штамп-відмітка КМДА на письмовому повідомленні про мирне зібрання.  Порушень громадського порядку під час акції - не було.

Суть Акції: учасники, у супроводі представників органів внутрішніх справ пішки прийшли з смт. Врадіївки Миколаївської області до м. Києва (приблизна кількість учасників – 20-30 осіб, біля 500 км, подорож тривала до 10 днів). Учасники мали плакат, що їх ідентифікував. Прийшовши на Майдан Незалежності 18.07.13, учасники не кричали, не скандували, а просто стояли, не створюючи при цьому скупчень, чи будь-яких інших незручностей, тим більше не приводячи до порушення громадського порядку. (підтверджується поясненнями свідків, що наявні в матеріалах адмін.справи). Коли до них підходили перехожі, щоб поцікавитися, що є причиною, що вони пішки пройшли майже 500 км., вони розповідали про такі причини.  Розповідь здійснювалась не через засоби підсилення гучності голосу (мікрофон/гучномовець), а в режимі бесіди.  
Проте до Василя Любарця підійшли представники правоохоронних органів і показали копію незнайомого та незрозумілого для Скаржника Рішення суду (скаржник не володіє спеціальними знаннями у галузі права), в якому начебто встановлюється заборона проводити мітинги і інші мирні зібрання. Скаржник поцікавився у міліціонерів, чи є в Рішенні його прізвище, ім’я та по батькові? Ознайомившись із копією рішення, що її надали міліціонери (яка не мала навіть мокрої печатки суду) Любарець В.О. своїх даних в цьому рішенні так і не знайшов, стосувалось воно абсолютно інших громадян. Натомість представники МВС склали на пана Любарця В.О. відповідний Протокол. (наявний в матеріалах справи).Неоднакове застосування судами норм права за однакових обставин Любарець В.О. звертає увагу суду на той факт, що аналогічна справа (різниця полягає лише в часі та суб’єкті владних повноважень) проти Скаржника розглядалася 22.07.2013 р. у судді Шевченківського районного суду – Волокітіної Н.Б. (справа № 761/18687/13-п, провадження № 3/761/5267/2013), де суд прийшов до висновку про те, що провадження в справі про притягнення до адміністративної відповідальності Скаржника за ч. 185-1 КУпАП необхідно закрити за відсутністю складу правопорушення. Як вбачається, має місце також неоднакове застосування судами, в аналогічних справах, норм законодавства, бо суд в оскаржуваній постанові за однакових обставин прийшов до абсолютно протилежного Рішення. Суд першої інстанції невірно надав правову оцінку фактичним обставинам справ і доказам, що призвело до порушення норм закону А.                    Звертаю увагу Суду на Рішення Європейського суду з прав людини (далі – «Європейський Суд»)  від «11» квітня 2013 р. у справі «Вєренцов проти України» (Скарга № 20372/11), яке є обов’язковим для України. У відповідності до ч.2. ст. 8 КАС України «суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського Суду з прав людини». У Рішенні «Вєренцов проти України» Європейський суд зазначає, що українське законодавство у відношенні порядку ведення демонстрацій має прогалини, а точніше порядок проведення демонстрацій – відсутній, а саме: «За обставин даної справи Суд зазначає, що заявник був покараний відповідно до….та 185-1 Кодексу про адміністративні правопорушення, які встановлюють відповідальність за …. порушення порядку проведення демонстрацій . Правовою основою для покарання заявника, отже, був закон про адміністративні правопорушення, чинний на момент розгляду справи. Суд нагадує свої попередні висновки про те, що, хоча порушення порядку проведення демонстрацій було передбачено Кодексом про адміністративні правопорушення, основу цього правопорушення, тобто зазначений порядок, не було достатньо чітко встановлено внутрішнім законодавством (див. п.п. 54 і 55 вище). За браком чітких та передбачуваних законів, що встановлюють правила проведення мирних демонстрацій, його покарання за порушення неіснуючого порядку суперечить статті 7 Конвенції. За цих умов немає необхідності окремо розглядати, чи можна вважати розпорядження міліції законними і, отже, передбачуваними з точки зору того ж самого положення. Відповідно, мало місце порушення статті 7 Конвенції.». Отже, за огляду на те, що досі законодавцем не встановлено на рівні Закону порядок проведення мирних мітингів та демонстрацій, то застосування ст. 185-1 КОАП України до Любарця В.О. порушує ст. 7 Конвенції, яка закріплює принцип права-аксіому: nullum crimen sine lege  «Ніякого покарання без закону». Враховуючи тільки це положення Рішення Європейського Суду, оскаржувана Постанова є незаконною та не відповідає вимогам законності та обґрунтованості, принципу верховенства права. Б.         У ст. 39 Конституції України закріплено, що «громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до Закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей». Офіційне тлумачення положення частини першої статті 39 викладено в Рішенні Конституційного Суду № 4-рп/2001 від 19.04.2001 (надалі – «Рішення КСУ»). В Рішенні КСУ зазначено, що «визначення конкретних строків  завчасного сповіщення  з урахуванням особливостей форм мирних зібрань, їх масовості, місця, часу проведення тощо є предметом законодавчого регулювання». На сьогоднішній день таке законодавче регулювання – відсутнє! В.         Також, прошу Суд звернути увагу на положення «Довідки Вищого адміністративного суду України щодо вивчення та узагальнення практики застосування адміністративними судами законодавства під час розгляду та вирішення впродовж 2010 – 2011 років справ стосовно реалізації права на мирні зібрання (збори, мітинги, походи, демонстрації тощо)» (далі – «Довідка ВАС України»). У Довідці ВАС України вказано, що «мирні зібрання є одним із засобів відстоювання людиною і громадянином своїх прав, свобод та інтересів у демократичному суспільстві. Право громадян на свободу мирних зібрань в Україні гарантується та захищене державою, яка зобов’язана забезпечити його ефективну реалізацію. Здійснення цього права не підлягає жодним обмеженням, крім установлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей. Обмеження щодо реалізації цього права може бути встановлено тільки судом, у зв’язку з чим забезпечення гарантованого державою права на мирні зібрання значною мірою покладається на суд. Роль суду в регулюванні зазначених відносин сьогодні зростає, а в період активізації руху громадянських та політичних сил вирішення судами справ розглядуваної категорії викликає особливу увагу і резонанс у суспільстві». Враховуючи, що станом на момент складення адмін.протоколу міліцією будь-якого рішення суду, яке б мотивовано й обґрунтовано забороняло пану Василю Олексійовичу Любарцю проводити мирні акції на Майдані Незалежності чи якимось іншим чином обмежувало його право на мирні зібрання (що передбачене в ст.39 Конституції) – не існувало, вважаю, що міліцейський адмін.протокол по ст. 185-1 КОАП України і відповідне судове рішення районного суду від 22.07.13 - є незаконними і необґрунтованими, а адмін.арешт Любарця В.О. без надання йому можливості оскарження (рішення) в залі суду – є неприкритим правовим свавіллям і порушенням права, передбаченого ст.5 Європейської Конвенції 1950 року.  пан Любарець В.О. завчасно подав письмову заявку в КМДА про свою безстрокову мирну акцію, таким чином виконав існуючі на цей момент вимоги чинного законодавства. Таким чином, посилання судді райсуду на рішення Окружного адміністративного суду від 19.07.2013 року (справа № 826/11420/13-a), копію якого, належним чином не засвідчену, і з порушенням процедури (без представників ДВС), показували Скаржнику представники правоохоронних органів - не стосується Скаржника, бо він не стороною спору і не брав участі в судовому засіданні в Окружному адмін.суді. Таким чином, його ще й позбавили можливості захищатись включивши в категорію «інші суб’єкти». Чи не за  таким принципом (теж доречі автоматично) затверджувались розстрільні списки по 1-ій категорії в 1937-38 роках? Ми так далеко підемо… Г.         Згідно до абзаців 2,3 п.2. Постанови Пленуму Вищого Адміністративного Суду України № 7 від 20.05.2013 року «Про судове рішення в адміністративній справі», суд постановляє тільки два види судових рішень: «постанова - письмове рішення суду в адміністративній справі, у якому вирішуються вимоги адміністративного позову (пункт 12 частина перша статті 3 КАС України), тобто є вирішення судом спору по суті та ухвала - письмове або усне рішення суду в адміністративній справі, яким вирішуються питання, пов'язані з процедурою розгляду адміністративної справи, та інші процесуальні питання (пункт 13 частина перша статті 3 КАС України). Відповідно до ч.2. ст. 53 КАС України якщо адміністративний суд при прийнятті позовної заяви, підготовці справи до судового розгляду або під час судового розгляду справи встановить, що судове рішення може вплинути на права і обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору. Тобто, якщо б Рішення Окружного адміністративного суду від 19.07.2013 року (справа № 826/11420/13-a) стосувалося Скаржника, то суд зобов’язаний був його залучити як третю особу!  Судове рішення є актом індивідуальної дії, стосується лише сторін, що беруть участь в справі. Стосовно порушення матеріального права в Постанові суду першої інстанції По - перше, в Постанові суду першої інстанції зазначено, що Скаржник являється «організатором акції», проте  жодних підтверджуючих документів, фактів, доказів для такого висновку суду про те, що Скаржник являється саме «організатором Акції» в Постанові суду не зазначено. Отже, будь-які докази, що Скаржник є «організатором Акції» -- відсутні. У ч. 7 ст. 9 Кодексу Адміністративного судочинства України (надалі – «КАС України») встановлено, що у разі відсутності закону, що регулює відповідні правовідносини, суд застосовує закон, що регулює подібні правовідносини (аналогія закону), а за відсутності такого закону суд виходить із конституційних принципів і загальних засад права (аналогія права). Тому, Скаржник, у якості аналогії закону приводить визначення поняття «Організатор», що міститься в Постанові КМ України, від 01.09.1998, № 1369 від 01.09.1998,  № 1369 Про проведення торгів (тендерів) у будівництві» від 01.09.1998 N 1369 дається наступне визначення поняття «організатор»: «юридична особа, якій замовник може доручити на договірних засадах організацію, підготовку та проведення торгів (тендерів)». Тобто, від організатора вимагається вчинення фактичних дій, які мають об’єктивне вираження: «підготувати», «організовувати», «керувати», «забезпечити фінансування». Скаржник жодного із перелічених дій не вчиняв: не здійснював підготовку для проведення акції, не керував нею, не забезпечував фінансування, а зворотного в суді першої інстанції доведено не було. Згідно до ст. 71 КАС України тягар доказування покладається на суб’єкта владних повноважень, якщо той заперечує проти адміністративного позову. По-друге, стосовно висновку, що на думку Суду Постанова Окружного адміністративного суду від 19.07.2013 року (справа № 826/11420/13-a) стосується Скаржника, бо у ній є формулювання «та іншим суб’єктам, які реалізовують право на мирні зібрання», то така думка суду є хибною, помилковою. У ст. 162 КАС України визначено повноваження суду при вирішенні справи. Єдина згадка про «інших суб’єктів» міститься у ч.2. ст.162 КАС України, а саме: суд може прийняти іншу постанову, яка б гарантувала дотримання і захист прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб'єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб'єктів владних повноважень». Тобто, у разі, коли суб’єкт владних повноважень здійснює порушення, що посягають на права, інтереси, свободи людини і громадянина, (через кому) інших суб’єктів, то суд, з метою припинення таких порушень суб’єктом владних повноважень постановляє постанову, якою гарантується захист будь-кого (громадянина, іншого суб’єкта (наприклад: іноземця, апатрида тощо)) від свавілля, порушень суб’єкта владних повноважень. Приходимо до висновку, що з метою захисту «інших суб’єктів» від порушень суб’єктів владних повноважень, суд постановити постанову має право. Однак, жоден суд в жодному разі без наявних правових і фактичних підставі не наділений і не уповноважений накладати будь-які обов’язки, заборони та інші обмеження мирних зібрань, які влаштовують громадяни України для реалізації свого права на мирні зібрання, що передбачено ст.39 Конституції, і для захисту своїх конституційних прав, як «несуб’єкти владних повноважень».
Окрім того с
таття 60 Конституції каже: «Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.» Виходячи із вищезазначеного та беручи до уваги загальновідомий факт, що рішення суду впливає на права та обов’язки осіб, що є сторонами спору в межах заявлених вимог (предмету спору), то думка суду першої інстанції стосовно того, що Постанова Окружного адміністративного суду від 19.07.2013 року (справа № 826/11420/13-a) стосується Скаржника – є хибною, помилковою. По-третє, в оскаржуваній постанові суд наголошує на «невизнання» Скаржником своєї вини та вирішуючи питання про санкції, що мають застосуватися до Скаржника вказує «невизнання Скаржником вини» як одну із обставин, що впливають на характер та ступінь санкцій, а саме: «…відношення його до вчиненого, яке полягає у категоричному невизнанні вини, ступеня його вини, суддя дійшов до висновку»…   В чинному законодавстві закріплено принцип дійсних можливостей, що розуміє в собі презумпцію правомірності дій та правової позиції громадянина, який діє як в юрисдикційних, так і в неюрисдикційних провадженнях. Таким чином, дана презумпція включає в себе презумпцію невинуватості юрисдикційної частини адміністративного процесу. Правова основа цієї аксіоми зумовлена визнанням у ст. 62 Конституції України презумпції невинуватості: «Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.» Тому, той факт, що Скаржник не визнавав себе винним у тому, що йому інкримінували, лише говорить про обов’язок держави і її агентів довести склад правопорушення (а не навпаки, Любарець В.О. повинен виправдовуватись).  Цього зроблено не було.
По-четверте, Скаржник звертає увагу суду на питання кваліфікації. Протокол складено за ч.2 ст. 185-1 КУпАП, що передбачає посилену відповідальність за вчинення повторного протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення дій, визначених у ч.1, або організатором зборів, мітингу, вуличного походу, демонстрації. Разом з тим, у справі відсутні будь-які докази, що Скаржник є «організатором» та докази, що підтверджують притягнення Скаржника до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 185-1 КУпАП.
Враховуючи наведене, постанова судді Шевченківського районного суду м. Києва Саадулаєв А. І. від 22.07.2013 р., у справі про адміністративне правопорушення № 761/18689/13-п, (провадження №3/761/5268/2013) щодо Любарець Василя Олексійовича підлягає скасуванню із закриттям провадження у справі у зв’язку з відсутністю в діях Скаржника складу адміністративного правопорушення та події самого правопорушення.


Відповідно до вищенаведеного, на підставі ст. 39 Конституції України, ст. 173 КУпАП, керуючись п. 1 ч. 1 ст. 247, ст. 294 КУпАП, -- ПРОШУ: Скасувати постанову судді Шевченківського районного суду м. Києва Саадулаєв А. І. від 22.07.2013 р. у справі про адміністративне правопорушення № 761/18689/13-п, (провадження №3/761/5268/2013) щодо Любарець Василя Олексійовича. Провадження у справі про адміністративне правопорушення №3/761/5268/2013 щодо Любарець Василя Олексійовича - закрити у зв’язку з відсутністю в діях складу адміністративного правопорушення та самої події правопорушення.
Додатки: Копія Постанови від 22.07.2013р. у справі № 761/18687/13-п (провадження № 3/761/5267/2013), Документи, що підтверджують повноваження адвоката.   «24» липня 2013 року Представник Скаржника                         ___________________

http://innocentsukr.blogspot.com/2013/07/10_24.html

Link to comment
Share on other sites

ЯКІ ТУТ МОЖУТЬ БУТИ ПОМИЛКИ ТУТ ПОРУШЕННЯ  органами державної влади та судом ст. 39 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ  та ч.2 ст.58   КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ де зазначено: "Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавались законом як правопорушення."

Link to comment
Share on other sites

Також необхідно було б звернути увагу і на п.22) ст. 92 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ де: "Виключно законами України визначаються: 22) засади цивільно - правової відповідальності;діяння які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них.

Link to comment
Share on other sites

 

 

Общался с адвокатом Васыля. подвезу всё что он просит, Это письио передаю тебе для распространения (по его просьбе). Васыль объявил сухую голодовку в пятницу могут госпитализировать. Держится молодцом. Всем передал привет! В камере три человека, писчую бумагу и ручку передать запретили. Пробьёмся!
Link to comment
Share on other sites

 

Сьогодні я отримала цього листа-прошу допомогти в поширеніЭто письио передаю тебе для распространения (по его просьбе). Васыль объявил сухую голодовку в пятницу могут госпитализировать. Держится молодцом. Всем передал привет! В камере три человека, писчую бумагу и ручку передать запретили. Пробьёмся!

969223_447772188664341_2130048328_n.jpg

Link to comment
Share on other sites

УВАГА, ПОШИРЮЙТЕ, ПЕРЕПОСТ...
27 липня о 12.00 годині
ЦЕ ПОВИНЕН ЗРОБИТИ КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ:
УКРАЇНА, УСІ ЗБИРАЄМОСЬ У КИЄВІ: МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОВСТАННЯ:
УКРАЇНА ПРОТИ МІЛІЦЕЙСЬКОГО СВАВІЛЛЯ
УКРАЇНА ПРОТИ БАНДЮКІВ ВЛАДИ.
УКРАЇНА ЗА ГІДНЕ ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ...

1010366_555921494466861_1980301872_n.png

Link to comment
Share on other sites

  Северодонецкие общественники   устроили революцию в городе
Сегодня, 12:12
http://v-variant.lg.ua/region/62995-severodoneckie-obschestvenniki-reshili-ustroit-revolyuciyu-v-gorode.html  

 

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=567978179910708&id=100000955929789&notif_t=close_friend_activity

 

Сегодня, 25 июля, после завершения сессии Северодонецкого городского совета, освободившийся зал заседаний заняла группа примерно из 10 сторонников общественной организации «Правовий простір» во главе с Риммой Белоцерковской.

Римма Белоцерковская заявила, что вызвала наряд милиции в связи с совершенным преступлением – захватом депутатами горсовета и городским головой здания, принадлежащего территориальной громаде.Которой и отойдут все права распоряжаться собственностью города, его землей, недрами и прочими богатствами. И что депутаты горсовета – преступники, которые узурпировали имущественные права громады.Сотрудники милиции в количестве четырех человек (двое остались внизу и находились перед зданием горсовета) действительно скоро прибыли, и Белоцерковская заявила, что подает им заявление о совершении уголовного преступления.

Link to comment
Share on other sites

  Северодонецкие общественники   устроили революцию в городе

Сегодня, 12:12

http://v-variant.lg.ua/region/62995-severodoneckie-obschestvenniki-reshili-ustroit-revolyuciyu-v-gorode.html  

 

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=567978179910708&id=100000955929789&notif_t=close_friend_activity

Малі міста України подають приклад відновлення конституційного ладу. Хто розпочне цей процес в столиці?

Submitted by admin on

Thu, 04/11/2013 - 01:05
dsc03752_0.jpg?itok=7vuRrPLj

 

Територіальна громада

для киян ілюзія,

для українців сіл та міст – реальність.

Вивчайте досвід успішних та свідомих!

 

      Нині  глибина проблем  така «досконала»,  що визріли  всі умови для того, щоб зробити реальний  прорив для побудови  конституційного ладу  та громадянського суспільства в Україні.

         Прийшов час не теорій,  а дій. Штучні методи провладних інституцій які сьогодні нав’язуються громадам не спроможні змінити ситуацію.

        Чиновники! Слуги посадових осіб!  Партійні  службовці! Хиткі  та  слабкі лжеактивісти! Вам не вдасться  врятувати систему розкрадання майна!  Облиште свої плани косметичного ремонту держави, вона  вимагає капітального!  Народжується здорова нація -  народ,  якому потрібні нові  органи, а не «протези».

         Шкода,  що столиця не очолює процес формування свідомої української нації. Цю справу започаткували жителі малих міст, які усвідомили раніше за киян, що вони є реальним джерелом влади за Конституцією України.  Столиця також має пройти цей шлях, повернувши власність киян в кожному районі Києва, шляхом утворення та реєстрацї юридичних осіб - територіальних громад районів Києва.

Реальний приклад:вже створені територіальні громади с.Руда в Львіавській області, Рівненській області.  Ігор Гурня і Роман Олексевичи  допомогли створити три громади в Житомирській області. Яскравий приклад міста районного значення Гуляйполе  в Запорізькій області. 5 тис. мешканців  провели народні збори і утворили територіальну громаду власників - ююридичну особу. Пропонуємо вам відео і фото цього видатного свята пробудження області. Бо задасть тон ДУХ свободи народу на весь регіон козацької слави.

http://mahnograd.com/sogodni-gulyaypiltsi-proveli-narodni-zbori-teritorialnoi-gromadi-video-foto.html

     Позаздріть мені!  Я бачила  хвилю  очищення населення України і перетворення його у НАРОД. На запрошення моїх однодумців (яке значиме для мене слово!) я мала змогу подивитись на процес з середини: задати питання  і  відчути радість людей, які знають куди  йти і що робити. Їх лідери викристалізувались на очах у громади. Вони  вже мають перші перемоги спільного успіху об’єднання  і при цьому  розуміють скільки їм треба пройти і що витримати. Вони витримають! Раджу переглянути все відео, що дасть вам досвід та натхнення. Вихід є!

Конституційний лад в Україні розпочався з малих міст

http://www.youtube.com/watch?v=sTMq6WeTqns

Територіальні громади - з братерства підприємців.

http://www.youtube.com/watch?v=QbIC49ERFUU

Злочинні органи влади передумова територіальних громад.

http://www.youtube.com/watch?v=FHDYWd1p4ZA

Асамблея ГО малого та середнього бізнесу і звязки з Н. Королевською

http://www.youtube.com/watch?v=vK53iCaMhzw

Житомирщина піднімається - за ними і Київ.

http://www.youtube.com/watch?v=2lM78I2kdv0

Мітинг в Житомирі усвідомлення права власника.

http://www.youtube.com/watch?v=O53UluRVm8Q

Суть екологічного лиха на Житомирщині від мешканців.

http://www.youtube.com/watch?v=V-HuG6v041c

Тер. гром - єдиний порятунок від екологічного лиха і кризи держави

http://www.youtube.com/watch?v=1ZiCfUrPPWs

Місцева активістка захищає людей

http://www.youtube.com/watch?v=QPXsDlprvjM

Резолюція мітингу - рішення територіальної громади сіл Житомирщини

http://www.youtube.com/watch?v=A4sOcwHOkKc

Купити мешканців олігарх не зміг.

http://www.youtube.com/watch?v=TeMUPALZdE4

Учасники створення теріторіальної громади села.

http://www.youtube.com/watch?v=obzWNaHhw1Y

Юрій Докіль на захисті односельчан Чайківської територіальної громади

http://www.youtube.com/watch?v=ogl_LceVOr0

Закон Божий на стороні териоріальної громади

http://www.youtube.com/watch?v=ZFXZwKQWNHg

Голова Облради головний брехун Житомирської області

http://www.youtube.com/watch?v=Vo64mAwc01g

Сходами облради на сесію разом з мітингувальниками

http://www.youtube.com/watch?v=JbmNUS_5qEo

Змінити чи скасувати рішення про титанові рудники в селах Житомирщини

http://www.youtube.com/watch?v=RCtTcmXQxxk

Перемога територіальної громади досягнута, як не втратити...

http://www.youtube.com/watch?v=F70gzp0xjZo

Вуличний семінар громади "Питання - відповіді" 1ч.

http://www.youtube.com/watch?v=UQb8Z8vGWZg

 

Вуличний семінар громади" Питання - відповіді"2.ч.

http://www.youtube.com/watch?v=6ZRMTE8Hsmw

 

         На вказаних відео відображено надзвичайно корисний досвід реалізації нового політичного замовлення, яке сформувала для політичних партій свідома громада:  – в державі Україна створити територіальну громаду як власника, юридичну особу. Політичне замовлення є, потрібна лише сила, яка наважиться взятись за його озвучення, щоб самі громадяни приступили до його виконання без втручання верхів. Ми чекаємо відважних лідерів партій, які  б взяли на себе відповідальність за майбутнє України. Поки що таких не маємо, тому сама громадськість має взятись за її реалізацію. Для виходу із кризи, через відновлення конституційного ладу харизма та ораторське мистецтво  не обов’язкові, потрібні свідомі, не байдужі, активні об'єднання громадян.

           Такі вже є. Першими відновлювати конституційний лад України  взялась Асамблея громадських організацій малого та середнього бізнесу, що об’єднались на податковому майдані. ЇХ підхопила  ГО «Вільний простір»,  ідейним натхненником якого є Римма Миколаївна Білоцерківська. Досконало розібравшись в Конституційному праві як юрист - практик,  вона взяла на себе місію лише допомагати активістам громад реалізувати своє конституційне право  безпосередньо   керувати країною. Адже за статтею  69 Конституції України  народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії, такі як   загальні збори і статут. Ми маємо навчитись керувати  своїм життям і  гуртом відтворити  органи місцевого самоврядування згідно Конституції України. Оскільки чинна Конституція України визнала вперше не лише належність влади народові, тобто володіння політичною владою як його природне право мати владу, але і його право її здійснювати. До того ж Конституцією визнано право народу здійснювати владу безпосередньо, а також через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. У Конституції визнається як одне з пріоритетних прав - право народу захищати, охороняти, гарантувати свою владу і конституційний лад (статті 5, 17). Зокрема, у ст. 5 Конституції України зазначається, що право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові, й воно не може бути узурповане державою, її органами чи посадовими особами. Відповідно, народ має право контролю, нагляду, спостереження у сфері влади, а в разі узурпації влади народу державою  її органами чи посадовими особами - частково чи повністю - логічно має право на будь-яку форму опору, протидії, непокори.

         Ми, ГО «Самоврядна громада» є успішними  послідовниками впровадження проекту відновлення територіальної  громади Дніпровського району та інших  районів столиці. Разом з нами в цьому напрямку співпрацює  вільна профспілка підприємців України на чолі з Валентиною Коробкою,  ініціативна група Автокооперативу «Дніпровський» (який ТОВ «Епіцентр» зухвало позбавляє землі в 2 га.),активісти громадянського руху "Відсіч" надають підтримку в захисті інтересів мешканців, ініціативна група захисту мікрорайону Радужний (що бореться проти зведення екологічно небезпечного мосту у Дніпровському районі).  Цей список першими мають продовжити Голови ОСН та ОСББ столиці - діючі та ті, що  отрмали дозволи. Адже нині вони не повноцінні та навіть не легітимні. Бути залежними від злочинної КМДА, утвореної продажною Київрадою це зраджувати своїй громаді ,яку очолили для того щоб погоджувати рішення КИЇВРАДИ по остаточному дерибану майна і землі нашої безцінної столичної землі. Невже переглянувши відео у вас ,панове українці не защимить серце, не здригнеться  рука і не проговорить свідомість: " ДОСИТЬ!!! НАСТАВ ЧАС ДІЙ ПО ЗАХИСТУ ТІЄЇ ГРОМАДИ, ЯКОЮ Я КЕРУЮ. ГРОМАДА МАЄ КЕРУВАТИ МНОЮ, А Я МАЮ КЕРУВАТИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ  ВЛАДИ." Ми чекаємо телефонні дзвінки голів ОСН ЛІВОГО БЕРЕГА. З НЬОГО, ЯК І МРІЯЛИ, відбудеться ВЕЛИКЕ ПРОБУДЖЕННЯ столиці УКРАЇНИ. Телефони ініціативної групи по створенню територіальних громад районів столиці, як власників - юридичних осіб,  наступні: 093-3-777-525, 093-63-000-66, 098-00-910-33.( телефони можуть змінюватись, але процес розпочинається незмінний). 

         Тільки після утворення  органів місцевого самоврядування у нас, територіальних громад, як власників, з’являться повноваження  за Законом «Про ОСН» утворювати ОСН і передавати їм частину  повноважень органів місцевого самоврядування разом з матеріальним забезпеченням  для вирішення  місцевих проблеми. ( Як написано  в Законі України «Про ОСН»  "окремих питань місцевого значення".) У нас поки що відсутня  громада як власник, значить і ОСН Комітет мікрорайону Комсомольський  «Пробудження» Дніпровського району м. Києва, на який ініціативна група масиву отримали дозвіл, є неповноцінний. Тому, в інтересах  киян масиву ми всіляко будемо вимагати реалізації нашого ОСНОВНОГО конституційного права -  права власності  територіальної громади  і лише після цього ми зможемо створити повноцінний ОСН і реалізувати всі його максимально допустимі  повноваження. (Звісно, як варіант можливо  громаді нашого мікрорайону створити  ОСН, враховуючи те, що столиця має цілу мережу нелегітимних, але діючих ОСН. Рішення за активістами в будинках, які мають визначитись зі своїм майбутнім. Однак перевірка люстрацією буде обов’язковою для всіх раніше створених органах. Така вимога часу.)

        Як би там не було, процес розпочатий і підмінити його іншими  ідеями новостворених політичних рухів чи то від опозиції, чи від влади неможливо. Лише територіальні  громади вирішать долю країни.

Ми маємо в руках безболісний для народу України реформаторський та конституційний механізм заміни влади олігархії реальною владою народу.

Не на нашу користь вагатись, краще залучатись!

http://vyhid-e.org.ua/article/mali-mista-ukrayini-podayut-priklad-vidnovlennya-konstituciynogo-ladu-hto-rozpochne-cey
Link to comment
Share on other sites

Торговцев копиями паспортов «Вести» обнаружили в соцсети «Вконтакте» и на многочисленных форумах. «Продам скины (копии) украинских паспортов – Киев и другие регионы, к некоторым есть пенсионные, идентификационные коды, также есть пасы (паспорта на сленге. – Авт.) граждан Евросоюза, $2–4 за штуку. Оптовикам скидки – до $1,5 за один», – пишет продавец Евгений.

http://obkom.net.ua/news/2013-07-26/0849.shtml

Link to comment
Share on other sites

 

Антонина Кравченко

УВАГА!!! Прямо зараз!!!

Учасників Врадіївської ходи Чернявсько, Скобельську, Голоско та Михайловську кинули до автозаку та везуть в райвідділок.    

 
Шевченковское районное управление ГУМВД Украины г. Киева

Адрес: ул. Герцена, 9

Тел.: 486-03-06 http://kiev.vgorode.ua/reference/company/64378/

Link to comment
Share on other sites

  Частиною 1  статті 140  Розділу XI Місцеве самоврядування Конституції України

“Місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів ...міста  самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України”.

    Оськільки  за  ч.1 статті 142.Конституції України  “Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад ...у містах...”

     Статтею 143. Конституції України  встановлено ,що “ 1. Територіальні громади ...міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності”.

   Крім того відповідно до ч.2  ст.141 Конституції України          “  Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях”.

    Відповідно до ч.2 ст.6 Державний реєстратор  ЗУ ”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”

“Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою міста обласного значення”, до яких і відноситься  місто Київ .

    Як    видно з Витягу  з Державного реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців  Серія ………………………………………………… Головного управління  юстиції у м.Києві  Міністерства юстиції України , що юридичної особи ,власника Територіальної громади міста  Києва  не існує.

 

   Тому згідно з ч.1 ст.140 , ч.1 с.142 та ч.1 ст.143  у відсутність територіальної громади міста  Києва  нікому утворити  орган  місцевого самоврядування,  Київску  міську раду   та  виконавчий комітет  Київської  міської ради. Крім того у відсутність територіальної громади міста Києва   не можливо обрати міського голову, який очолює виконавчий комітет  у відповідності ч.2 ст.141 Конституції України .

    І як наслідок нікому призначити  у порядку ч.2 ст.6 ( Державний реєстратор)  ЗУ ”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”  і тому  немає державного реєстратора  при виконавчому комітеті   Києвської   міської ради, яким   і було проведено  державну реєстрацію   Києвського міського відділу  управління Міністерства  Внутрішніх справ  України в Києвський області   зареєстровано Державним реєстратором  реєстру  юридичних і фізичних осіб-підприємців  .

    Таким чином  такої юридичної особи  публічного права ,як   Київський міський відділ  управління Міністерства  Внутрішніх справ  України в Київський області  не існує.

    Відповідно до ч.1  ст.6   Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950р. Я маю право на справедливий і публічний розгляд  справи незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

   Відповідно до ч.1  ст.124 Конституції України Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

 Відповідно до ч.3 ст.124 Конституції України Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

Link to comment
Share on other sites

  Частиною 1  статті 140  Розділу XI Місцеве самоврядування Конституції України

“Місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів ...міста  самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України”.

    Оськільки  за  ч.1 статті 142.Конституції України  “Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад ...у містах...”

     Статтею 143. Конституції України  встановлено ,що “ 1. Територіальні громади ...міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності”.

   Крім того відповідно до ч.2  ст.141 Конституції України          “  Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях”.

    Відповідно до ч.2 ст.6 Державний реєстратор  ЗУ ”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”

“Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою міста обласного значення”, до яких і відноситься  місто Київ .

    Як    видно з Витягу  з Державного реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців  Серія ………………………………………………… Головного управління  юстиції у м.Києві  Міністерства юстиції України , що юридичної особи ,власника Територіальної громади міста  Києва  не існує.

 

   Тому згідно з ч.1 ст.140 , ч.1 с.142 та ч.1 ст.143  у відсутність територіальної громади міста  Києва  нікому утворити  орган  місцевого самоврядування,  Київску  міську раду   та  виконавчий комітет  Київської  міської ради. Крім того у відсутність територіальної громади міста Києва   не можливо обрати міського голову, який очолює виконавчий комітет  у відповідності ч.2 ст.141 Конституції України .

    І як наслідок нікому призначити  у порядку ч.2 ст.6 ( Державний реєстратор)  ЗУ ”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”  і тому  немає державного реєстратора  при виконавчому комітеті   Києвської   міської ради, яким   і було проведено  державну реєстрацію   Києвського міського відділу  управління Міністерства  Внутрішніх справ  України в Києвський області   зареєстровано Державним реєстратором  реєстру  юридичних і фізичних осіб-підприємців  .

    Таким чином  такої юридичної особи  публічного права ,як   Київський міський відділ  управління Міністерства  Внутрішніх справ  України в Київський області  не існує.

    Відповідно до ч.1  ст.6   Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950р. Я маю право на справедливий і публічний розгляд  справи незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

   Відповідно до ч.1  ст.124 Конституції України Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

 Відповідно до ч.3 ст.124 Конституції України Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ ..... В 1991 ОБЬЯВИЛИ ГОСУДАРСТВО НО ЕГО НЕ СОЗДАЛИ И ПО ДОКАМ МЫ ЕЩО В СОЮЗЕ ПОТОМУ ЧТО НЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ

УЧИТЕ КОНСТИТУЦИЮ ЭТО ОСНОВНОЙ ЗАКОН

Link to comment
Share on other sites

ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ ..... В 1991 ОБЬЯВИЛИ ГОСУДАРСТВО НО ЕГО НЕ СОЗДАЛИ И ПО ДОКАМ МЫ ЕЩО В СОЮЗЕ ПОТОМУ ЧТО НЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ

УЧИТЕ КОНСТИТУЦИЮ ЭТО ОСНОВНОЙ ЗАКОН

  Частиною 1  статті 140  Розділу XI Місцеве самоврядування Конституції України

“Місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів ...міста  самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України”.

    Оськільки  за  ч.1 статті 142.Конституції України  “Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад ...у містах...”

     Статтею 143. Конституції України  встановлено ,що “ 1. Територіальні громади ...міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності”.

   Крім того відповідно до ч.2  ст.141 Конституції України          “  Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях”.

    Відповідно до ч.2 ст.6 Державний реєстратор  ЗУ ”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”

“Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою міста обласного значення”, до яких і відноситься  місто Київ .

    Як    видно з Витягу  з Державного реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців  Серія ………………………………………………… Головного управління  юстиції у м.Києві  Міністерства юстиції України , що юридичної особи ,власника Територіальної громади міста  Києва  не існує.

 

   Тому згідно з ч.1 ст.140 , ч.1 с.142 та ч.1 ст.143  у відсутність територіальної громади міста  Києва  нікому утворити  орган  місцевого самоврядування,  Київску  міську раду   та  виконавчий комітет  Київської  міської ради. Крім того у відсутність територіальної громади міста Києва   не можливо обрати міського голову, який очолює виконавчий комітет  у відповідності ч.2 ст.141 Конституції України .

    І як наслідок нікому призначити  у порядку ч.2 ст.6 ( Державний реєстратор)  ЗУ ”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”  і тому  немає державного реєстратора  при виконавчому комітеті   Києвської   міської ради, яким   і було проведено  державну реєстрацію   Києвського міського відділу  управління Міністерства  Внутрішніх справ  України в Києвський області   зареєстровано Державним реєстратором  реєстру  юридичних і фізичних осіб-підприємців  .

    Таким чином  такої юридичної особи  публічного права ,як   Київський міський відділ  управління Міністерства  Внутрішніх справ  України в Київський області  не існує.

    Відповідно до ч.1  ст.6   Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950р. Я маю право на справедливий і публічний розгляд  справи незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

   Відповідно до ч.1  ст.124 Конституції України Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

 Відповідно до ч.3 ст.124 Конституції України Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

Link to comment
Share on other sites

 24 серпня 1991 р. Протокол № 2 засідання позачергової сесії Верховної Ради Української РСР дванадцятого скликання

Ф. 1, оп. 16, спр. 4631, арк. 12   СМОТРИ СТР 20  http://tsdavo.org.ua/4/webpages/62910209.html
[14:31:19] Олег: http://vyhid-e.org.ua/article/gromadskiy-reyd-u-pravoviy-prostir-diyalnosti-mvs-ukrayini   :$
[14:33:20] Василь Миколайович Цегельник: ТОДІ ЩО ЦЕ БРЕД!!! ЯК ТАК МОЖНА, Хтось же це все перевенув????

 

ХТО ЦЕ ЗРОБИВ??? ПЕРЕВЕРНУВ ПРАПОРЯКИЙ БУВ ВНЕСЕНИЙ В ЗАЛ і ПОСТАВЛЕНИЙ НА КУПОЛІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ. ЦЕ СИМВОЛ ДЕРЖАВИ!!!!
  Василь Миколайович  : А ТЕПЕР ВІН ПЕРЕВЕРНУТИЙ І ЗМІНЕНІ КОЛЬОРИ З БЛАКИТНОГО НА СИНІЙ ОСЬ ПОМИЛКА НЕУЧІВ І БЕЗХРЕБЕТНИХ ПАТРІОТІВ.

Link to comment
Share on other sites

 24 серпня 1991 р. Протокол № 2 засідання позачергової сесії Верховної Ради Української РСР дванадцятого скликання

Ф. 1, оп. 16, спр. 4631, арк. 12   СМОТРИ СТР 20  http://tsdavo.org.ua/4/webpages/62910209.html

[14:31:19] Олег: http://vyhid-e.org.ua/article/gromadskiy-reyd-u-pravoviy-prostir-diyalnosti-mvs-ukrayini   :$

[14:33:20] Василь Миколайович Цегельник: ТОДІ ЩО ЦЕ БРЕД!!! ЯК ТАК МОЖНА, Хтось же це все перевенув????

 

ХТО ЦЕ ЗРОБИВ??? ПЕРЕВЕРНУВ ПРАПОРЯКИЙ БУВ ВНЕСЕНИЙ В ЗАЛ і ПОСТАВЛЕНИЙ НА КУПОЛІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ. ЦЕ СИМВОЛ ДЕРЖАВИ!!!!

  Василь Миколайович  : А ТЕПЕР ВІН ПЕРЕВЕРНУТИЙ І ЗМІНЕНІ КОЛЬОРИ З БЛАКИТНОГО НА СИНІЙ ОСЬ ПОМИЛКА НЕУЧІВ І БЕЗХРЕБЕТНИХ ПАТРІОТІВ.

Link to comment
Share on other sites

 

много ума не надо чтоб понять как можно использовать это тело прямо на заседании суда или даже когда наехали исполнители !!!!!

 

Начальнику  Сєвєродонецького  ГУМВС України

                                                          в Луганській області

                                                          вул. Партізанська ,16,

                                                          міста  Сєвєродонецька ,Луганської області, 93400

                                                        

                                                          Громадянки України ,

                                                          ____________________                     

                                                          пров.___________  , б. _____,

                                                          місто Сєвєродонецька

                                                          Луганської області ,93400

                                                          тел. _________________

 

 

                                            ЗАЯВА  ПРО  ЗЛОЧИНИ

(у порядку ч.1 ст. 55,  першого речення ст. 215 та ч.2 ст.217  КПК України)

про дії які, вчинені громадянкою України  Шаруновою Ольгою Вініамінівною   , що мають ознаки складу злочину, передбаченого  ст.189 КК України                             (  Вимагання  )  .

    Мною, громадянкою  України , ___________________________________  , отримано  поштове відправлення  у якому  було  вкладено  лист  з назвою:  Вимога  про сплату недоїмки № Ф/10  від   04.03.2013 року    ( далі -  Вимога № Ф/10  від   04.03.2013 року   ) у розмірі ,   підписане  громадянкою  України Шарунової Ольгою Вініаміновною .  Цей  лист  громадянками  України Шаруновою О.В. підписаний  від імені  суб'єкта господарської діяльності - юридичної особи з назвою “Управління  Пенсійного  фонду України в м. Сєвєродонецьку  Луганської області Пенсійного фонду України” .

     Відповідно до того ,що і  Вимога № Ф/10  від   04.03.2013 року  складена від імені ,  територіального органу  виконавчої  влади України  ,за ч.7 Указу Президента України №384 від 06.04.2011 року “Про  пенсійний фонд України “, управління  Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьку Луганської області   , але  у реквізитах супровідного  листа   №2991/03-14/1 від 28.02.2013 року  управління ПФУ в м.Сєвєродонецьку було вказано  чомусь його  ЄДРПОУ 21792459 ,як суб.єкта господарської діяльності  .

      Єдиний державний реєстр   підприємств та організацій України (далі -  ЄДРПОУ)  створений і ведеться у порядку , встановленому Положенням про ЄДРПОУ, який  затверджено  постановою Кабінету Міністрів України   від 22 січня 1996 р. N118.

    Навіть назва ЄДРПОУ свідчить про те, що до нього не можуть бути внесені відомості про органи державної влади оскільки цей реєстр створений для реєстрації  підприємств та організацій України, якими органи влади не можуть бути апріорі.

 Згідно п.1 Положення про ЄДРПОУ Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України  - це  автоматизована  система  збирання,  накопичення  та  опрацювання даних  про  юридичних  осіб  всіх  форм  власності  та  організаційно-правових     форм    господарювання,    відокремлені  підрозділи юридичних осіб,  що знаходяться на території України, а  також   відокремлені   підрозділи   юридичних   осіб  України,  що  знаходяться за її межами.

   Згідно п.3   Положення про ЄДРПОУ до Державного реєстру включаються дані про  такі  суб'єкти  господарської діяльності:

     юридичні   особи,   а    також    їх    філії,    відділення,  представництва, інші відокремлені підрозділи,  що  розташовані  на  території  України  і  провадять  свою  діяльність   на   підставі  законодавства України;

     юридичні   особи,   а  також    їх    філії,    відділення,  представництва, інші  відокремлені  підрозділи  ,  розташовані  за  межами України, які створені з участю  юридичних  осіб  України  і  діють відповідно до законодавства іноземних держав.

   На підставі вищенаведеного до  ЄДРПОУ можуть бути внесені відомості виключно  про осіб , які здійснюють господарську діяльність і   є  суб'єкти  господарської діяльності.

  Таким чином наявність ідентифікаційного коду ЄДРПОУ і реєстрація  у ЄДРПОУ доводять ту обставину, що   ЮО “УПФУ в м. Сєвєродонецьку “ “   є суб'єктом  господарської діяльності.

  Згідно ч.1 ст.8 ГК України  Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання. На підставі приписів ч.2 ст19 Конституції України та  ч.1 ст.8 ГК України  ЮО “УПФУ в м. Сєвєродонецьку “ не може бути і не є   органом державної влади.   

    У зв'язку з цим Шарунова  О.В.  не може бути  начальником управління  Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьку Луганської області органу державної влади  і тому   не є посадовою особою державного органу влади, а отже не є   суб'єктом  владних повноважень і може виступати тільки від себе особисто  у статусі громадянина України оскіль.. здійснення владних повноважень суб'єктами господарювання не передбачено жодною нормою чинного законодавства України.

   За таких обставин між мною  громадянкою  України  , _____________________________________________ ,  та  приватною  юридичною особою субєктом господарювання   “Управлінням ПФУ в м. Сєвєродонецьку “  або  громадянкою  України Шаруновою  Ольгою Вініамінівною  можуть виникати виключно цивільні правовідносини, які регулюються основним актом законодавства — цивільним кодексом України ( далі -  ЦК України) , а у випадку наявності господарських правовідносин Господарським кодексом України ( далі -  ГК України).

    Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 173  ГК України :

1. Господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

2. Основними видами господарських зобов'язань є майново-господарські зобов'язання та організаційно-господарські зобов'язання.

 Відповідно до ч.1 ст. 174 ГК України :

1. Господарські зобов'язання можуть виникати:

безпосередньо із закону або іншого нормативно-правового акта, що регулює господарську діяльність;

з акту управління господарською діяльністю;

з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать;

внаслідок заподіяння шкоди суб'єкту або суб'єктом господарювання, придбання або збереження майна суб'єкта або суб'єктом господарювання за рахунок іншої особи без достатніх на те підстав;

у результаті створення об'єктів інтелектуальної власності та інших дій суб'єктів, а також внаслідок подій, з якими закон пов'язує настання правових наслідків у сфері господарювання.

   Оскільки  між мною  громадянкою  України  , ___________________________________  та приватною  юридичною особою , субє,ктом господарської діяльності   управління ПФУ  в м. Сєвєродонецьку “   не може бути укладено і не укладалось будь яких господарських договорів, а предмет спору не випливає з господарських правовідносин, то даний позов не підлягає розгляду у місцевому господарському суді з огляду на приписи ст.17 ГПК України.

    Відповідно до ч.2 ст.  509 ЦК України :

1. Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

2. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

     Відповідно до ч.2 ст.  11 ЦК України :

1. Цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки.

2. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

     Між мною  громадянкою  України , ________________________________  , та  приватною юридичною особою суб,єктом господарської діяльності управління ПФУ в м. Сєвєродонецьку, а також  громадянкою   України Шаруновою О.В. не існує жодних правовідносин оскільки  не укладалось ні  будь яких господарських , ні будь-яких  цивільних  договорів   та не вчинялось  будь-яких інших правочинів, які б мали  юридичним наслідком виникнення взаємних прав та обов'язків.

     Не зважаючи на те, що у мене  відсутні будь яких зобов'язаня перед суб'єктом господарювання приватною   юридичною особою  “ Управління ПФУ в м. Сєвєродонецьку “ , що має ЄДРПОУ 21792459  та небюджетний рахунок №37194104001216 МФО 804013  та особисто перед громадянка  України   Шаруновою О.В. , остання складає  якісь  рішення прикриваючись  іменем суб'єкта господарювання -  ЮО “УПФУ в м. Сєвєродонецьку “ та вимагають сплатити  кошти у грошовому вимірі ,у розмірі 170 гривень на небюджетний рахунок №37194104001216 МФО 804013 .

   Таким чином громадянка  Шарунова О.В.  суму у грошовому вимірі  170 гривень  вимагає  перерахувати :

-  на рахунок  приватної юридичної особи суб,єкта...

[21:30:32] Римма Н Бел ДОН: приватної юридичної особи суб,єкта господарської діяльності ,управління ПФУ м.Сєвєродонецька код за ЄДРПОУ 21792459 ;

-  та  на небюджетний рахунок  №37194104001216 МФО 804013.

    Оськільки за  нормами ч.6 статті 9. Порядок обчислення і сплати єдиного внеску ЗУ   “ Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” на який вона посилається у рішенні  встановлено :

“6. Для зарахування єдиного внеску в центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, відкриваються в установленому порядку небюджетні рахунки відповідному територіальному органу Пенсійного фонду. Зазначені рахунки відкриваються виключно для обслуговування коштів єдиного внеску”.

    За п.2.1 Наказу  Міністерства фінансів України  від 31.08.2011                                          N 1077  Зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України від 15 вересня 2011 р. за      N 1095/19833  Про затвердження Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

“2.1. Пенсійний фонд України та територіальні органи Пенсійного фонду України (далі - органи Пенсійного фонду України) відкривають в органах Казначейства України небюджетні рахунки за балансовим рахунком 3719 "Рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування" (далі - рахунок 3719) “.

     Крім того відповідно до відповіді від 11.01.2013 року №334/09-14/1  приватної юридичної особи , суб,єкта господарської діяльності ,управління ПфУ в м.Сєєвєродонецьку   в управлінні Державної казначейської служби України у м.Сєвєродонецьку   управлінням відкрито рахунки із балансовим рахунком 3719 і один з  яких і є  небюджетний рахунок №37194104001216.

   Тому така  протиправна вимога   громадянки України  Шарунової О.В.  перерахувати мою приватну власність  гроші  у розмірі 170 гривень  на позабюджетний рахунок №37194104001216 МФО 804013  юридичної особи приватного права субєкта господарської діяльності  управління ПФУ в м.Сєвєродонецьку  Луганської області  , яка має код за ЄДРПОУ 21792459  є ще одним підтвердженням , що така вимога  не може виходити від органу державної влади , оськільки  за нормами  статті  3   Обмеження фінансування органів державної влади   Закону України   "Про джерела фінансування органів державної влади"

"Органам державної влади забороняється ... мати позабюджетні спеціальні рахунки ".

 

      Тому такі дії  громадянки України Шарунової О.В. носять ознаки складу злочину встановленого   статті 189. (Вимагання) КК України .

       Думаю такі дії громадянки Шарунової О.В.  є умисними  з власних

  Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 17, 55, 56, ч.1, 4, 5 ст. 214, першого речення ст. 215 КПК України,

                                             прошу: 

1) Прийняти та невідкладно зареєструвати цю заяву про вчинені злочини до Єдиного реєстру досудових розслідувань та видати мені  документ, що підтверджує  прийняття і реєстрацію даної заяви про злочини, та її реєстрацію  до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

2) Розпочати за цією заявою про злочини досудове розслідування у формі досудового слідства відносно  громадянки  України , Шарунової Ольги Вініамінівни   , що мають ознаки складу злочину, передбаченого   за вчинення дій, які мають ознаки складу злочину, передбаченого ст.ст.189  ( Вимагання  )   Кримінального Кодексу України. 

3) Повідомити мене письмово у встановленому законом порядку та строк про початок кримінального провадження та закінчення досудового розслідування вказаного  злочину за ст. 189 ( Вимагання ) Кримінального Кодексу України, що вчинені.

Додаток :

1. Копія  Вимоги  №10 від 04.03.2013 року складеного Шаруновою О.В.-1 аркуш;

2. Копія супровідного листа  повідомлення- розрахунок  №2992/03-14/1 від 28.02.2о13

-1 аркуш.

                    

           "__" _______________ 2013 року

Link to comment
Share on other sites

много ума не надо чтоб понять как можно использовать это тело прямо на заседании суда или даже когда наехали исполнители !!!!!

 

Начальнику  Сєвєродонецького  ГУМВС України

                                                          в Луганській області

                                                          вул. Партізанська ,16,

                                                          міста  Сєвєродонецька ,Луганської області, 93400

                                                        

                                                          Громадянки України ,

                                                          ____________________                     

                                                          пров.___________  , б. _____,

                                                          місто Сєвєродонецька

                                                          Луганської області ,93400

                                                          тел. _________________

 

 

                                            ЗАЯВА  ПРО  ЗЛОЧИНИ

(у порядку ч.1 ст. 55,  першого речення ст. 215 та ч.2 ст.217  КПК України)

про дії які, вчинені громадянкою України  Шаруновою Ольгою Вініамінівною   , що мають ознаки складу злочину, передбаченого  ст.189 КК України                             (  Вимагання  )  .

    Мною, громадянкою  України , ___________________________________  , отримано  поштове відправлення  у якому  було  вкладено  лист  з назвою:  Вимога  про сплату недоїмки № Ф/10  від   04.03.2013 року    ( далі -  Вимога № Ф/10  від   04.03.2013 року   ) у розмірі ,   підписане  громадянкою  України Шарунової Ольгою Вініаміновною .  Цей  лист  громадянками  України Шаруновою О.В. підписаний  від імені  суб'єкта господарської діяльності - юридичної особи з назвою “Управління  Пенсійного  фонду України в м. Сєвєродонецьку  Луганської області Пенсійного фонду України” .

     Відповідно до того ,що і  Вимога № Ф/10  від   04.03.2013 року  складена від імені ,  територіального органу  виконавчої  влади України  ,за ч.7 Указу Президента України №384 від 06.04.2011 року “Про  пенсійний фонд України “, управління  Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьку Луганської області   , але  у реквізитах супровідного  листа   №2991/03-14/1 від 28.02.2013 року  управління ПФУ в м.Сєвєродонецьку було вказано  чомусь його  ЄДРПОУ 21792459 ,як суб.єкта господарської діяльності  .

      Єдиний державний реєстр   підприємств та організацій України (далі -  ЄДРПОУ)  створений і ведеться у порядку , встановленому Положенням про ЄДРПОУ, який  затверджено  постановою Кабінету Міністрів України   від 22 січня 1996 р. N118.

    Навіть назва ЄДРПОУ свідчить про те, що до нього не можуть бути внесені відомості про органи державної влади оскільки цей реєстр створений для реєстрації  підприємств та організацій України, якими органи влади не можуть бути апріорі.

 Згідно п.1 Положення про ЄДРПОУ Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України  - це  автоматизована  система  збирання,  накопичення  та  опрацювання даних  про  юридичних  осіб  всіх  форм  власності  та  організаційно-правових     форм    господарювання,    відокремлені  підрозділи юридичних осіб,  що знаходяться на території України, а  також   відокремлені   підрозділи   юридичних   осіб  України,  що  знаходяться за її межами.

   Згідно п.3   Положення про ЄДРПОУ до Державного реєстру включаються дані про  такі  суб'єкти  господарської діяльності:

     юридичні   особи,   а    також    їх    філії,    відділення,  представництва, інші відокремлені підрозділи,  що  розташовані  на  території  України  і  провадять  свою  діяльність   на   підставі  законодавства України;

     юридичні   особи,   а  також    їх    філії,    відділення,  представництва, інші  відокремлені  підрозділи  ,  розташовані  за  межами України, які створені з участю  юридичних  осіб  України  і  діють відповідно до законодавства іноземних держав.

   На підставі вищенаведеного до  ЄДРПОУ можуть бути внесені відомості виключно  про осіб , які здійснюють господарську діяльність і   є  суб'єкти  господарської діяльності.

  Таким чином наявність ідентифікаційного коду ЄДРПОУ і реєстрація  у ЄДРПОУ доводять ту обставину, що   ЮО “УПФУ в м. Сєвєродонецьку “ “   є суб'єктом  господарської діяльності.

  Згідно ч.1 ст.8 ГК України  Держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання. На підставі приписів ч.2 ст19 Конституції України та  ч.1 ст.8 ГК України  ЮО “УПФУ в м. Сєвєродонецьку “ не може бути і не є   органом державної влади.   

    У зв'язку з цим Шарунова  О.В.  не може бути  начальником управління  Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьку Луганської області органу державної влади  і тому   не є посадовою особою державного органу влади, а отже не є   суб'єктом  владних повноважень і може виступати тільки від себе особисто  у статусі громадянина України оскіль.. здійснення владних повноважень суб'єктами господарювання не передбачено жодною нормою чинного законодавства України.

   За таких обставин між мною  громадянкою  України  , _____________________________________________ ,  та  приватною  юридичною особою субєктом господарювання   “Управлінням ПФУ в м. Сєвєродонецьку “  або  громадянкою  України Шаруновою  Ольгою Вініамінівною  можуть виникати виключно цивільні правовідносини, які регулюються основним актом законодавства — цивільним кодексом України ( далі -  ЦК України) , а у випадку наявності господарських правовідносин Господарським кодексом України ( далі -  ГК України).

    Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 173  ГК України :

1. Господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

2. Основними видами господарських зобов'язань є майново-господарські зобов'язання та організаційно-господарські зобов'язання.

 Відповідно до ч.1 ст. 174 ГК України :

1. Господарські зобов'язання можуть виникати:

безпосередньо із закону або іншого нормативно-правового акта, що регулює господарську діяльність;

з акту управління господарською діяльністю;

з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать;

внаслідок заподіяння шкоди суб'єкту або суб'єктом господарювання, придбання або збереження майна суб'єкта або суб'єктом господарювання за рахунок іншої особи без достатніх на те підстав;

у результаті створення об'єктів інтелектуальної власності та інших дій суб'єктів, а також внаслідок подій, з якими закон пов'язує настання правових наслідків у сфері господарювання.

   Оскільки  між мною  громадянкою  України  , ___________________________________  та приватною  юридичною особою , субє,ктом господарської діяльності   управління ПФУ  в м. Сєвєродонецьку “   не може бути укладено і не укладалось будь яких господарських договорів, а предмет спору не випливає з господарських правовідносин, то даний позов не підлягає розгляду у місцевому господарському суді з огляду на приписи ст.17 ГПК України.

    Відповідно до ч.2 ст.  509 ЦК України :

1. Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

2. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

     Відповідно до ч.2 ст.  11 ЦК України :

1. Цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки.

2. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

     Між мною  громадянкою  України , ________________________________  , та  приватною юридичною особою суб,єктом господарської діяльності управління ПФУ в м. Сєвєродонецьку, а також  громадянкою   України Шаруновою О.В. не існує жодних правовідносин оскільки  не укладалось ні  будь яких господарських , ні будь-яких  цивільних  договорів   та не вчинялось  будь-яких інших правочинів, які б мали  юридичним наслідком виникнення взаємних прав та обов'язків.

     Не зважаючи на те, що у мене  відсутні будь яких зобов'язаня перед суб'єктом господарювання приватною   юридичною особою  “ Управління ПФУ в м. Сєвєродонецьку “ , що має ЄДРПОУ 21792459  та небюджетний рахунок №37194104001216 МФО 804013  та особисто перед громадянка  України   Шаруновою О.В. , остання складає  якісь  рішення прикриваючись  іменем суб'єкта господарювання -  ЮО “УПФУ в м. Сєвєродонецьку “ та вимагають сплатити  кошти у грошовому вимірі ,у розмірі 170 гривень на небюджетний рахунок №37194104001216 МФО 804013 .

   Таким чином громадянка  Шарунова О.В.  суму у грошовому вимірі  170 гривень  вимагає  перерахувати :

-  на рахунок  приватної юридичної особи суб,єкта...

[21:30:32] Римма Н Бел ДОН: приватної юридичної особи суб,єкта господарської діяльності ,управління ПФУ м.Сєвєродонецька код за ЄДРПОУ 21792459 ;

-  та  на небюджетний рахунок  №37194104001216 МФО 804013.

    Оськільки за  нормами ч.6 статті 9. Порядок обчислення і сплати єдиного внеску ЗУ   “ Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” на який вона посилається у рішенні  встановлено :

“6. Для зарахування єдиного внеску в центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, відкриваються в установленому порядку небюджетні рахунки відповідному територіальному органу Пенсійного фонду. Зазначені рахунки відкриваються виключно для обслуговування коштів єдиного внеску”.

    За п.2.1 Наказу  Міністерства фінансів України  від 31.08.2011                                          N 1077  Зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України від 15 вересня 2011 р. за      N 1095/19833  Про затвердження Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

“2.1. Пенсійний фонд України та територіальні органи Пенсійного фонду України (далі - органи Пенсійного фонду України) відкривають в органах Казначейства України небюджетні рахунки за балансовим рахунком 3719 "Рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування" (далі - рахунок 3719) “.

     Крім того відповідно до відповіді від 11.01.2013 року №334/09-14/1  приватної юридичної особи , суб,єкта господарської діяльності ,управління ПфУ в м.Сєєвєродонецьку   в управлінні Державної казначейської служби України у м.Сєвєродонецьку   управлінням відкрито рахунки із балансовим рахунком 3719 і один з  яких і є  небюджетний рахунок №37194104001216.

   Тому така  протиправна вимога   громадянки України  Шарунової О.В.  перерахувати мою приватну власність  гроші  у розмірі 170 гривень  на позабюджетний рахунок №37194104001216 МФО 804013  юридичної особи приватного права субєкта господарської діяльності  управління ПФУ в м.Сєвєродонецьку  Луганської області  , яка має код за ЄДРПОУ 21792459  є ще одним підтвердженням , що така вимога  не може виходити від органу державної влади , оськільки  за нормами  статті  3   Обмеження фінансування органів державної влади   Закону України   "Про джерела фінансування органів державної влади"

"Органам державної влади забороняється ... мати позабюджетні спеціальні рахунки ".

 

      Тому такі дії  громадянки України Шарунової О.В. носять ознаки складу злочину встановленого   статті 189. (Вимагання) КК України .

       Думаю такі дії громадянки Шарунової О.В.  є умисними  з власних

  Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 17, 55, 56, ч.1, 4, 5 ст. 214, першого речення ст. 215 КПК України,

                                             прошу: 

1) Прийняти та невідкладно зареєструвати цю заяву про вчинені злочини до Єдиного реєстру досудових розслідувань та видати мені  документ, що підтверджує  прийняття і реєстрацію даної заяви про злочини, та її реєстрацію  до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

2) Розпочати за цією заявою про злочини досудове розслідування у формі досудового слідства відносно  громадянки  України , Шарунової Ольги Вініамінівни   , що мають ознаки складу злочину, передбаченого   за вчинення дій, які мають ознаки складу злочину, передбаченого ст.ст.189  ( Вимагання  )   Кримінального Кодексу України. 

3) Повідомити мене письмово у встановленому законом порядку та строк про початок кримінального провадження та закінчення досудового розслідування вказаного  злочину за ст. 189 ( Вимагання ) Кримінального Кодексу України, що вчинені.

Додаток :

1. Копія  Вимоги  №10 від 04.03.2013 року складеного Шаруновою О.В.-1 аркуш;

2. Копія супровідного листа  повідомлення- розрахунок  №2992/03-14/1 від 28.02.2о13

-1 аркуш.

                    

           "__" _______________ 2013 року

платежные реквизиты судов киева   судьи .. расматриваемые дела в них на сегодня 

РЕКВИЗИТЫ СУДОВ г. КИЕВА    вся информация   http://juskiev.com.ua/court-practice.html  
Link to comment
Share on other sites

 

 24 серпня 1991 р. Протокол № 2 засідання позачергової сесії Верховної Ради Української РСР дванадцятого скликання

Ф. 1, оп. 16, спр. 4631, арк. 12   СМОТРИ СТР 20  http://tsdavo.org.ua/4/webpages/62910209.html

[14:31:19] Олег: http://vyhid-e.org.ua/article/gromadskiy-reyd-u-pravoviy-prostir-diyalnosti-mvs-ukrayini   :$

[14:33:20] Василь Миколайович Цегельник: ТОДІ ЩО ЦЕ БРЕД!!! ЯК ТАК МОЖНА, Хтось же це все перевенув????

 

ХТО ЦЕ ЗРОБИВ??? ПЕРЕВЕРНУВ ПРАПОРЯКИЙ БУВ ВНЕСЕНИЙ В ЗАЛ і ПОСТАВЛЕНИЙ НА КУПОЛІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ. ЦЕ СИМВОЛ ДЕРЖАВИ!!!!

  Василь Миколайович  : А ТЕПЕР ВІН ПЕРЕВЕРНУТИЙ І ЗМІНЕНІ КОЛЬОРИ З БЛАКИТНОГО НА СИНІЙ ОСЬ ПОМИЛКА НЕУЧІВ І БЕЗХРЕБЕТНИХ ПАТРІОТІВ.

 

24 серпня 1991 р. Протокол № 2 засідання позачергової сесії Верховної Ради Української РСР дванадцятого скликання

А ФЛАГТО ДОЛЖЕН БІТЬ ТАКОЙ КАКОЙ ПРИНЯЛИ И ВНЕСЛИ

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЖОВТО БЛАКИТНІЙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ф. 1, оп. 16, спр. 4631, арк. 12 СМОТРИ СТР 20 http://tsdavo.org.ua/4/webpages/62910209.html

 

смотрите 20 страницу

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи

  No members to show