ВАСИЛЬ

Пользователи
 • Content Count

  78
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

ВАСИЛЬ last won the day on May 26 2016

ВАСИЛЬ had the most liked content!

Community Reputation

33 Очень хороший

5 Followers

About ВАСИЛЬ

 • Rank
  Активный участник
 • Birthday 01/17/1957

Информация

 • Пол
  Мужчина

Recent Profile Visitors

3,601 profile views
 1. Необхідно все таки напрацьовувати- ПРАКТИКУ! Капля воду точить?
 2. Разом із тим у п. 7 вищевказаної постанови зазначено, що оскільки ст. 5 Закону України «Про судовий збір» не містить вичерпного переліку пільг щодо сплати судового збору, то при визначенні таких пільг слід керуватися іншим законодавством України, наприклад, ст. 14 Закону України від 01 грудня 1994 року № 226/94/ВР «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового слідства, прокуратури і суду», ст. 22 Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ст. 22 Закону України від 22 травня 1991 року № 1023-XII «Про захист прав споживачів». Виходячи з вищевикладеного помилковими є висновки апеляційного суду про те, що позивач не звільнений від сплати судового збору за подання апеляційної скарги. Вказані помилки призвели до неправильного застосування ч. 3 ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів» та порушення норм процесуального права та не можуть бути підставою для позбавлення позивача права на захист порушених прав, свобод та інтересів, оскарження судового рішення як складової частини права на справедливий суд, передбаченого ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. http://reyestr.court.gov.ua/Review/57462898
 3. Функція судового збору, що перешкоджає заявленню необгрунтованих позовів, виконуватиметься у повному обсязі. Однак, для певних категорій населення (малозабезпечених осіб тощо) така сплата стане об'єктивною перешкодою у гарантованому Конституцією доступі до правосуддя, що є неприпустимим. Слід звернути увагу на рішення Європейського суду з прав людини «Креуз проти Польщі», яким було вказано, що сплата судових витрат не повинна перешкоджати доступу до суду, ускладнювати цей доступ таким чином і такою мірою, щоб завдати шкоди самій суті цього права. Рішення Суду Пункт 1 статті 6 Суд визнав, що вимога сплатити збори цивільним судам у зв'язку з порушенням справ, вирішити які просять позивачі, не може вважатися обмеженням права на звернення до суду, тобто такою, що сама по собі несумісна з ґарантіями пункту 1 статті 6. Суд наголосив на тому, що це положення не дає підстав для висновку про беззастережність права на отримання безоплатної правової допомоги від держави у вирішенні цивільної справи, ані права на безоплатність провадження у цивільній справі. Проте Суд знову наголосив на тому, що розмір зборів, оцінений з огляду на конкретні обставини даної справи з урахуванням спроможності заявника сплатити таку суму та етапу судового провадження, на якому поставлено цю вимогу, був важливим чинником у з'ясуванні того, чи порушено право особи на звернення до суду. Навіть незважаючи на те, зазначив Суд з цього приводу, що остаточну суму, яку потрібно сплатити, було значно зменшено порівняно з попередньо встановленою, вона все-таки дорівнювала середньому рівню річної заробітної плати в Польщі на той час, і це, якщо дивитися з позиції звичайної сторони в судовому процесі, було, безсумнівно, чималою сумою. На додаток до цього, висновки, які зробили відповідні суди стосовно фінансового становища заявника, очевидно, ґрунтувалися на його гіпотетичному доході, а не на фактах, які він подав. Судові органи також відмовилися прийняти арґумент заявника про те, що він не був спроможним сплатити судові збори, не здобувши і не розглянувши будь-яких доказів, які суперечили б фактам, заявленим у декларації доходів. Деякі припущення, зроблені судами стосовно фінансового становища заявника, не мали повного підтвердження в матеріалах, що були в розпорядженні судів. Суд також зауважив, що, згідно з польським законодавством, звільнення від сплати судових зборів може в будь-який час скасувати суд, якщо підстав для такого звільнення вже немає. Отже, дозвіл заявникові продовжувати підтримку свого позову на початковій стадії судового провадження не завадив би польським судам стягти судові збори пізніше, якби його фінансове становище поліпшилося. Суд зазначив, що судові органи не спромоглися забезпечити належної рівноваги між, з одного боку, інтересами держави в стягненні судових зборів для вирішення спорів і, з іншого боку, інтересами заявника у відстоюванні свого права в суді. Збір, що його зажадали від заявника у зв'язку із судовим розглядом його позову, був надмірним, внаслідок чого заявник припинив свій позов, а суд не розглянув його справи. На думку Суду, це порушило саму суть права заявника на звернення до суду. Отже, Суд дійшов висновку, що було порушено пункт 1 статті 6. http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=391 http://reyestr.court.gov.ua/Review/54500219
 4. Функція судового збору, що перешкоджає заявленню необгрунтованих позовів, виконуватиметься у повному обсязі. Однак, для певних категорій населення (малозабезпечених осіб тощо) така сплата стане об'єктивною перешкодою у гарантованому Конституцією доступі до правосуддя, що є неприпустимим. Слід звернути увагу на рішення Європейського суду з прав людини «Креуз проти Польщі», яким було вказано, що сплата судових витрат не повинна перешкоджати доступу до суду, ускладнювати цей доступ таким чином і такою мірою, щоб завдати шкоди самій суті цього права. http://reyestr.court.gov.ua/Review/54500219
 5. Чи не тому зробли зміні в ст. 214 ЦПК України: " 2) частину другу статті 214 викласти в такій редакції: "2. При виборі і застосуванні правової норми до спірних правовідносин суд враховує висновки Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1, 2 частини першої статті 355 цього Кодексу. Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів";
 6. Чому нове завжди відлякує ? Шевченко казав:"Учітесь, читайте, і чужому навчайтесь, й свого не цурайтесь..."
 7. Бажано почитати Паліюк В. П. Застосування судами загальної юрисдикції України Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у разі "неякісного" законодавства (цивільно-правовий аспект)/В. П. Паліюк // Часопис цивільного і кримінального судочинства, 2013,N N 5.-С.97-110