Судебный сбор - 2015, у кого какие мысли...


Recommended Posts

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55145

 

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

ЮА. ЯЦЕНЮК

“     ”                     2015 р.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо сплати судового збору
____________________________________

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56):

1) у частині четвертій статті 49 слово “мито” замінити словами “судовий збір”;

2) у пункті 4 частини першої статті 55 слово “карбованцях” замінити словом “гривнях”.

2. У частині третій статті 80 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40—42, ст. 492) слова і цифри “частини першої статі 83 цього Кодексу” замінити словом “закону”.

3. Частину першу статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35—37, ст. 446) викласти в такій редакції:

“1. Якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати за рахунок бюджетних асигнувань суб’єкта владних повноважень, що виступав стороною у справі, або якщо стороною у справі виступала його посадова чи службова особа.”.

4. У Законі України “Про судовий збір” (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87, ст. 204 із наступними змінами):

 

1) у частині другій статті 3:

1) пункт 6 викласти в такій редакції:

“6) заяви про розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому законом порядку безвісно відсутньою; ”;

2) пункти 9 і 10 виключити;

3) пункт 14 викласти в такій редакції:

“14) заяви, апеляційної та касаційної скарги про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб у разі, якщо представництво їх інтересів у суді відповідно до закону або міжнародного договору, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, здійснюють Міністерство юстиції України, суб’єкти надання безоплатної вторинної правової допомоги та/або органи опіки та піклування або служби у справах дітей; ”;

4)  доповнити частину пунктом 15 такого змісту:

“15) клопотання про визнання і виконання рішення іноземного суду відповідно до міжнародного договору України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України та яким не передбачено плату під час звернення до суду, подання апеляційної та касаційної скарг у таких справах”;

2) у статті 4:

частину другу викласти в такій редакції:

“2. Ставки судового збору встановлюються у таких розмірах:

Найменування документа і дії, за яку справляється судовий збір, та платника судового збору

Ставка судового збору

1. За подання до суду:

 

1) позовної заяви майнового характеру, яка подана:

 

юридичною особою або фізичною особою — підприємцем

1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру мінімальної заробітної плати                  

фізичною особою

1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру мінімальної заробітної плати

2) позовної заяви немайнового характеру, яка подана:

 

юридичною особою або фізичною особою — підприємцем

1 розмір мінімальної заробітної плати                

 

 

фізичною особою

0,4 розміру мінімальної заробітної плати

3) позовної заяви:

 

про розірвання шлюбу

0,4 розміру мінімальної заробітної плати

про поділ майна при розірванні шлюбу

1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру мінімальної заробітної плати

4) заяви про видачу судового наказу; заяви у справах окремого провадження; заяви про забезпечення доказів або позову; заяви про перегляд заочного рішення; заяви про скасування рішення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про роз’яснення судового рішення, які подано:

 

юридичною особою або фізичною особою — підприємцем

0,5 розміру мінімальної заробітної плати

фізичною особою

0,2 розміру мінімальної заробітної плати

5) позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме:

 

позовної заяви немайнового характеру

0,4 розміру мінімальної заробітної плати

позовної заяви про відшкодування моральної шкоди

1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру мінімальної заробітної плати                     

6) апеляційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду; апеляційної скарги на судовий наказ, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами

110 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

 

7) касаційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду;

120 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

8) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України

130 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

9) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду:

 

юридичною особою або фізичною особою — підприємцем

1 розмір мінімальної заробітної плати

фізичною особою

0,2 розміру мінімальної заробітної плати

2. За подання до господарського суду:

 

1) позовної заяви майнового характеру

1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру мінімальної заробітної плати                 

2) позовної заяви немайнового характеру

1 розмір мінімальної заробітної плати

3) заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову; заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про скасування рішення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання третейського суду; заяви про роз’яснення судового рішення

0,5 розміру мінімальної заробітної плати

4) апеляційної скарги на рішення суду; апеляційних скарг у справі про банкрутство, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами

110 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

 

5) касаційної скарги на рішення суду; касаційних скарг у справі про банкрутство;

120 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

6) заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України

130 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

7) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду:

1 розмір мінімальної заробітної плати

8) заяви про затвердження плану санації до порушення провадження у справі про банкрутство

2 розміри мінімальної заробітної плати

9) заяви про порушення справи про банкрутство

10 розмірів мінімальної заробітної плати

10) заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом; заяви про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство; заяви про розірвання мирової угоди, укладеної у справі про банкрутство, або визнання її недійсною

2 розміри мінімальної заробітної плати

 

 

 

 

 

 

3. За подання до адміністративного суду:

 

1) адміністративного позову:

 

майнового характеру, який подано:

 

- суб’єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою — підприємцем

1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру мінімальної заробітної плати                                       

- фізичною особою

1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру мінімальної заробітної плати

немайнового характеру, який подано

 

- суб’єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою — підприємцем

1 розмір мінімальної заробітної плати

- фізичною особою

0,4 розміру мінімальної заробітної плати

2) апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами

110 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

 

3) касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду

120 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви

4) заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України

130 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви та скарги

5) апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду:

1 розмір мінімальної заробітної плати

6) заяви про забезпечення доказів або  позову, заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення

0,3 розміру мінімальної заробітної плати

 

4. За видачу судами документів:

 

1) за повторну видачу копії судового рішення

0,003  розміру мінімальної заробітної плати за кожний аркуш паперу

 

 

2) за видачу дубліката судового наказу та виконавчого листа

0,03 розміру мінімальної заробітної плати

3) за роздрукування технічного запису судового засідання

0,01 розміру мінімальної заробітної плати за кожний аркуш тексту на папері формату А4

4) за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання

0,03 розміру мінімальної заробітної плати

5) за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України “Про доступ до судових рішень”

0,003  розміру мінімальної заробітної плати за кожний аркуш копії

6) за виготовлення копій документів, долучених до справи

0,003  розміру мінімальної заробітної плати за кожний аркуш копії

5. У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення

0,2 розміру мінімальної заробітної плати”;

частину третю виключити;

3) статтю 5 викласти в такій редакції:

“Стаття 5. Пільги щодо сплати судового збору

1. Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:

1) позивачі  — у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі;

2) позивачі — у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи;

3) позивачі —  у справах про стягнення аліментів;

4) позивачі — у справах щодо спорів, пов’язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, або у справах щодо спорів, пов’язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”;

5) особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники — у справах  щодо спорів, пов’язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги;

6) позивачі — у справах про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

7) громадяни, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб;

8) інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

9) інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів;

10) позивачі — громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

11) виборці — у справах про уточнення списку виборців;

12) військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори у справах, пов’язаних з виконанням військового обов’язку. А також під час виконання службових обов’язків;

13) учасники бойових дій, Герої України у справах, пов’язаних з порушенням їх прав;

14) позивачі — у справах у порядку, визначеному статтею 12 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”;

15) фізичні особи (крім суб’єктів підприємницької діяльності) — кредитори, які звертаються з грошовими вимогами до боржника щодо виплати заборгованості із заробітної плати, зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, виплати авторської винагороди та аліментів — після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом.”;

4) у статті 6:

1) у частині першій:

в абзаці першому слова “виключно через установи банків чи відділення зв’язку” виключити;

доповнити частину після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“За подання нерезидентами позовів, ціна яких визначається в іноземній валюті, судовий збір може сплачуватися нерезидентами в іноземній валюті з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на день сплати.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

абзац третій частини другої виключити;

частину третю після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

 “У разі коли в позовній заяві об’єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

друге речення частини четвертої виключити;

частину шосту після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“У разі коли позов немайнового характеру подається одночасно кількома позивачами до одного або кількох відповідачів, судовий збір сплачується кожним позивачем окремим платіжним документом в розмірах, установлених статтею 4 цього Закону за подання позову немайнового характеру.”.

У зв’язку з цим абзаци другий — четвертий вважати відповідно абзацами третім — п’ятим;

5) частину першу статті 7 викласти в такій редакції:

“1. Сплачена сума судового збору повертається  за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі:

1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;

2) повернення заяви або скарги;

3) відмови у відкритті провадження у справі  в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження у справі, крім випадків відмови у відкритті касаційного провадження у справі у зв’язку з тим, що касаційна скарга є необґрунтованою і викладені в ній доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи;

4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням);

5) закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв’язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.”;

6) статтю 9 після частини першої доповнити новою частиною другою такого змісту:

“2. Суд перед відкриттям (порушенням) провадження у справі, прийняттям до розгляду заяв (скарг) перевіряє зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України. ”.

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.  

              Голова
Верховної Ради України

 

 

doc_342508.rtf

Link to comment
Share on other sites

Я так понимаю, что с 1 сентября мы прекращаем свою деятельность по защите граждан... (((

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Я так понимаю, что с 1 сентября мы прекращаем свою деятельность по защите граждан... (((

почему?

 

увеличен сбор, и что такого?

Link to comment
Share on other sites

почему?

 

увеличен сбор, и что такого?

 

Да всего навсего... до бесконечности... То есть Вы считаете, что теперь найдутся люди желающие обжаловать решения судов в апелляции за 6000-10000 грн. и более всего только заплатив столько судебного сбора... 

 

Не ожидал от Вас такого Василий (видел в Вас раньше борца с произволом)... посмеялся от души...

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Я так понимаю, что с 1 сентября мы прекращаем свою деятельность по защите граждан... (((

 

 Защита прав в суде становится все доступней и доступней - демократия однако!

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 Защита прав в суде становится все доступней и доступней - демократия однако!

 

Да это всё... С банками судиться никто не будет больше... тем более оспаривать решения судов первых инстанций...

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Да всего навсего... до бесконечности... То есть Вы считаете, что теперь найдутся люди желающие обжаловать решения судов в апелляции за 6000-10000 грн. и более всего только заплатив столько судебного сбора... 

 

 Вот - вот, про ВССУ и ВСУ вообще можно забыть. 10 000 может пока и не придется платить, если это физ. лицо - там было в зале ВР внесена поправка про верхнюю планку суд. сбора для физ. лиц - 5 мин. зарплат, но это не слишком облегчает ситуацию. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

а как это все согласуется с этим? -

Стаття 22. Судовий захист прав споживачів

1. Захист прав споживачів, передбачених законодавством, здійснюється судом.

2. При задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

3. Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.

Link to comment
Share on other sites

 Вот - вот, про ВССУ и ВСУ вообще можно забыть. 10 000 может пока и не придется платить, если это физ. лицо - там было в зале ВР внесена поправка про верхнюю планку суд. сбора для физ. лиц - 5 мин. зарплат, но это не слишком облегчает ситуацию. 

 

А вот и нет... Вот Вам задача... Банк подал в суд на взыскание 400 000 грн. и соответственно заплатил судебного сбора 6000 грн., суд рассмотрел без ответчика, что часто и густо бывает и вынес решение в пользу банка... Вот теперь ответчик для подачи апелляционной скарги сколько должен заплатить... Разве не 6600 грн.? или я не прав... Если Вы меня поправите, то я буду безгранично счастлив...!!!

Link to comment
Share on other sites

а как это все согласуется с этим? -

Стаття 22. Судовий захист прав споживачів

1. Захист прав споживачів, передбачених законодавством, здійснюється судом.

2. При задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

3. Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.

 

Всё удалено, больше нет такого пункта в ЗУ Про СЗ...

Link to comment
Share on other sites

Да это всё... С банками судиться никто не будет больше... тем более оспаривать решения судов первых инстанций...

 

 Не только с банками, для юр. лиц вообще нет верхней планки. Эти идиоты зато уже посчитали сколько в бюджет за счет суд. сбора денег добавится, а я думаю, что убавится. Для того, что бы обратиться в суд - это должно быть доступно.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

А вот и нет... Вот Вам задача... Банк подал в суд на взыскание 400 000 грн. и соответственно заплатил судебного сбора 6000 грн., суд рассмотрел без ответчика, что часто и густо бывает и вынес решение в пользу банка... Вот теперь ответчик для подачи апелляционной скарги сколько должен заплатить... Разве не 6600 грн.? или я не прав... Если Вы меня поправите, то я буду безгранично счастлив...!!!

 

А если спор за 3 млн. грн. например и банк взыскивает, то он соответственно платит СЗ в размере... 45 тыс. грн. и Вам уже в апелляции придётся платить ... 49500 грн... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Это конец фильма...(((

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ


до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору"


 


 


doc_342623.rtf

Link to comment
Share on other sites

А вот и нет... Вот Вам задача... Банк подал в суд на взыскание 400 000 грн. и соответственно заплатил судебного сбора 6000 грн., суд рассмотрел без ответчика, что часто и густо бывает и вынес решение в пользу банка... Вот теперь ответчик для подачи апелляционной скарги сколько должен заплатить... Разве не 6600 грн.? или я не прав... Если Вы меня поправите, то я буду безгранично счастлив...!!!

 

 Нет, все верно, я Вас поправлю только в том, что я писала про 10 000, а не про 6000. Хотя если иск будет подавать банк, то для него верхней планки нет и тогда возникает вопрос - при оспаривании в высшей инстанции физ. лицу по какой шкале платить суд. сбор?

Link to comment
Share on other sites

 Нет, все верно, я Вас поправлю только в том, что я писала про 10 000, а не про 6000. Хотя если иск будет подавать банк, то для него верхней планки нет и тогда возникает вопрос - при оспаривании в высшей инстанции физ. лицу по какой шкале платить суд. сбор?

 

Банк или любое юрлицо или ФОП например...

 

Хорошо усложним задачу... Иск банк к гражданину на 3 млн. грн. (такие часто встречаются)... Взыскали 3 млн. грн. с человека... Сколько должен заплатить СЗ этот человек ответчик за апелляцию...?

Link to comment
Share on other sites

позитив в том, что морочить голову - вызывать в суд за копейки - будут меньше

 

если правовая позиция гражданина весомая, то будет обращаться в суд, а если нет - то не надо морочить голову 

Link to comment
Share on other sites

 Нет, все верно, я Вас поправлю только в том, что я писала про 10 000, а не про 6000. Хотя если иск будет подавать банк, то для него верхней планки нет и тогда возникает вопрос - при оспаривании в высшей инстанции физ. лицу по какой шкале платить суд. сбор?

 

По какой шкале... Нет шкалы... По закону платить... А конкретно по пункту 8, а именно 

110 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

 
Или Вы там где то может нашли пункт который я пропустил и который регулирует обратное...
Link to comment
Share on other sites

А если спор за 3 млн. грн. например и банк взыскивает, то он соответственно платит СЗ в размере... 45 тыс. грн. и Вам уже в апелляции придётся платить ... 49500 грн... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Это конец фильма...(((

 

 Мне ОТП факи 3 ляма только пени насчитали. Одно хорошо, что теперь банкиры будут думать, прежде чем раздувать сумму иска. И еще в этом законе есть требование, что бы суды проверяли зачисление судебного сбора - это тоже ударит по банкирам - они чаще всего только квитанции приносили и ничего не платили.

Думаю надо переключаться плотно на блокирование решения судов уже на стадии исполнения, это сейчас для юристов будет в приоритете. 

Link to comment
Share on other sites

позитив в том, что морочить голову - вызывать в суд за копейки - будут меньше

 

если правовая позиция гражданина весомая, то будет обращаться в суд, а если нет - то не надо морочить голову 

 

Я не могу больше смеяться, увольте... Теперь ещё больше будут морочить голову людям, так как люди больше не смогут защищаться совсем... 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Банк или любое юрлицо или ФОП например...

 

Хорошо усложним задачу... Иск банк к гражданину на 3 млн. грн. (такие часто встречаются)... Взыскали 3 млн. грн. с человека... Сколько должен заплатить СЗ этот человек ответчик за апелляцию...?

 

 Здесь наверное будут споры. Почему физ.лицо должно платить за скаргу, как юр. лицо? Но возможно будут разъяснения. Короче дурдом! 

Link to comment
Share on other sites

 Мне ОТП факи 3 ляма только пени насчитали. Одно хорошо, что теперь банкиры будут думать, прежде чем раздувать сумму иска. И еще в этом законе есть требование, что бы суды проверяли зачисление судебного сбора - это тоже ударит по банкирам - они чаще всего только квитанции приносили и ничего не платили.

Думаю надо переключаться плотно на блокирование решения судов уже на стадии исполнения, это сейчас для юристов будет в приоритете. 

 

Ну вот видите сами... А если бы Вам по этим трём лямам апелляцию подавать пришлось по новому, то так я понимаю, что уже и не пытались бы... а просто смиренно ждали своей участи... В общем решили как я понял в стране отжать у людей всё, то что ещё не отжато и отжимается...

 

Этим отжимом активно теперь займутся теперь все кому не лень, и банки и коммунальщики... Судиться ведь с ними теперь никто не будет... да и оспаривать решений никто не будет... 

 

Теперь ведь всё платное, даже разъяснение решения суда и то платное... чего никогда раньше не было... Это уже нонсенс...

 

И Вы думаете банкиры не смогут обойти эту норму про квитанции настоящие... Я вообще ни разу у Привата например не видел квитанций реальных...

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

думаю защита прав потребителя остается, такие нереальные суммы с людей никто брать не будет

 

Плохо Вы о них думаете, уже не осталась...

 

Вот так сейчас: 

7) державні органи, підприємства, установи, організації, громадські організації та громадяни, які звернулися у випадках, передбачених законодавством, із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб, а також споживачі - за позовами, що пов'язані з порушенням їхніх прав;

 
А вот так будет:

7) громадяни, які у випадках, передбачених законодавством,  звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб;

 

 
Посмотрите сравнительную таблицу в начале, а потом поговорим...
Link to comment
Share on other sites

 Здесь наверное будут споры. Почему физ.лицо должно платить за скаргу, как юр. лицо? Но возможно будут разъяснения. Короче дурдом! 

 

Оно не будет платить как юрлицо, оно будет платить 110% согласно закона, а там ничего абсолютно не сказано про юр или физ лиц...

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи

  No members to show