Безаконие Шевченковского суду г. Киева


Recommended Posts

Шевченківський районний суд міста Києва

04655, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-б 

        

Позивач:

                                                                   

 Представник позивача:

     Адреса для листування:

        

Відповідач:   Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «Надра»

Код ЄДРПОУ: 21707100

МФО 320564

 місце знаходження: 01033, м. Київ, вул. Артема, буд. 15.

  Поштова адреса: 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі 32

Засоби зв’язку: (044) 405-54-61

 

Судовий збір:.

 

Позовна заява

Про визнання договору поруки припиненим

 

21 серпня 2008 року між Відкритим акціонерним товариством комерційний банк «Надра» ( правонаступником якого, є ПАТ КБ «Надра», надалі – Відповідач 1 або Банк) з однієї сторони та ____________________(надалі - третя особа або Позичальник) з іншої сторони укладено Кредитний договір __________________ (надалі – кредитний договір), згідно з яким Банк надав Позичальнику грошові кошти в сумі 268 000 (двісті шістдесят тисяч) дол. США (надалі – Кредит) для купівлі нежитлового приміщення. Кредит надавався Позичальнику строком по 20 серпня 2012 року включно, зі сплатою відсотків за користування Кредитом з розрахунку - 15,7% річних.

Для забезпечення виконання умов за Кредитним договором 21.08.2008 року між Відповідачем та _____________________________ (надалі – Позивач або Поручитель №2) було укладено договір поруки №2. (надалі – Договір поруки №2).

У грудні 2009 року ВАТ КБ «Надра» (відповідач) звернулося до суду з позовом до _________________ та ____________________  про стягнення коштів за кредитним договором ______________________.

Рішенням Солом’янського районного суду міста Києва від 21 грудня 2010 року по справі №760/10779/13ц позовні вимоги ВАТ КБ «Надра» було задоволено. Стягнуто заборгованість на користь Банку солідарно з боржника і поручителя.

В подальшому Банком порушено (пропущено) строк на пред’явлення виконавчого документу до виконання.

22 травня 2013 року ПАТ «Комерційний банк «Надра» звернулося до Солом’янського районного суду м. Києва з заявою про поновлення строку на пред'явлення до виконання виконавчих документів у цій справі.

Ухвало Солом’янського районного суду м. Києва від 12 червня 2013 року в задоволені заяви ПАТ «Комерційний Банк «Надра» про поновлення пропущеного строку на пред’явлення виконавчих документів до виконання відмовлено.

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 02 жовтня 2013 року, апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Надра» (відповідача), було відхилено.

 

Позивач вважає, що порука є припиненою виходячи з наступного.

 

Згідно п.1.1 Договору поруки №2, Поручитель поручається перед Кредитором за належне виконання __________________________ (Позичальник) взятих на себе зобов’язань, що витікають з Кредитного договору ______________________

Згідно п.2.1.  Договору поруки №2, Кредитор набуває право вимагати від Поручителя виконання Зобов’язання, що витікає із кредитного договору при умові, якщо в установлений Кредитним договором строк виконання Позичальником Зобов’язання в цілому чи в будь-якій його частині не будуть виконані, а також при умові обов’язкового направлення Поручителю повідомлення з вимогою виконати Зобов’язання Позичальника в цілому (або в тій чи інший його частині)

Згідно п.2.2. Договору поруки №2, Поручитель зобов’язаний виконати взяті на себе зобов’язання по Договору поруки №2, не пізніше 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання повідомлення від Кредитора про невиконання Позичальником Зобовзянь і необхідності їх виконання Поручителем.

Згідно п. 2.3. Договору поруки №2. У повідомлені повинно бути визначено розмір невиконаних Позичальником Зобов’язань, а також розрахунок суми штрафних санкцій, в разі їх наявності, що необхідно сплатити.

Згідно п. 2.4. Повідомлення, що направляється Кредитором Поручителю, повинно бути здійснено у письмовій формі і буде вважатись поданим належним  чином, якщо воно надіслано рекомендованим чи іншим листом (за адресою, що вказана у договорі поруки №2).

Таким чином, із кредитного договору вбачається зобов’язання Відповідача про  повідомлення  Позивача щодо виконання Зобов’язання.

Пунктом 1.3 кредитного договору ____________________________ – встановлено що кредит надається Позичальнику строком по ________________. Таким чином, 20 серпня 2012 року є днем виконання основного зобов’язання.

Таким чином, строк пред’явлення вимоги до Позивача, як до Поручителя починається з 20 серпня 2012 року.

Станом, на час звернення до суду Відповідачем вимоги да Позивача, як до Поручителя не пред’явлено.

 

Пунктом 24 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ "Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин" N 5 від 30.03.2012 року роз'яснено, що пред'явленням вимоги до поручителя є як направлення/вручення йому вимоги про погашення боргу (залежно від умов договору), так і пред'явлення до нього позову.

При цьому в разі пред'явлення вимоги до поручителя кредитор може звернутися до суду протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання.

Таким чином, Банк мав право та можливість належним чином звернутись до Позивача, к Поручителя, на протязі шести місяців починаючи з 20 серпня 2012 року.

Також, враховуючи, що згідно п. 24 Постанови N 5 від 30.03.2012 року пред’явленням вимоги до поручителя є, в тому числі, пред’явлення позову до поручителя. Такий позов Банком був поданий в грудні 2009 року. Разом з цим, Банком пропущений строк для виконання судового рішення, що в свою чергу обумовлює припинення поруки.

 Таким чином, оскільки банк не пред’являв до позивача жодних вимог як протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання тобто з 20 серпня 2012 року, так і протягом року від дня набрання законної сили рішення Солом’янського районного суду м. Києва, порука є припиненою.  

 

Також позивач вказує на те, що посилання Відповідача на умову договору про дію поруки до повного виконання Позичальником зобов’язання або до повного виконання зобов’язання Поручителем є безпідставною та необґрунтованою на не може бути застосовано в супереч діючому законодавству. А саме.

Так, сама по собі умова договору про дію поруки до повного виконання позичальником зобов'язання перед кредитодавцем або до повного виконання поручителем взятих на себе зобов'язань не може розглядатися як установлення строку дії поруки, оскільки це не відповідає вимогам статті 252 ЦК України, згідно з якою строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Відповідно до ч. 4 ст. 559 ЦК України порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя. Якщо строк основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки.

За своєю правовою природою строк, передбачений ч. 4 ст. 559 ЦК України, є припиняючим, що принципово впливає на вирішення ряду питань.

1) його закінчення є підставою для припинення поруки;

2) у випадку пропуску кредитором строку з’явлення вимог до поручителя цей строк не може бути поновлено, зупинено чи перервано з підстав, передбачених у ст. ст. 263, 264, ч. 5 ст. 267 ЦК України.

Виходячи із того, що строк поруки не є строком для захисту порушеного права, а строком існування (дії) самого зобов'язання поруки (преклюзивність строку), варто зазначити, що і право кредитора, і обов'язок поручителя по його закінченні припиняються, а це означає, що жодних дій щодо реалізації цього права, в тому числі застосування примусових заходів захисту в судовому порядку, кредитор вчиняти не може. З огляду на вказане, доцільно тлумачити використовуваний в ч. 4 ст. 559 ЦК України термін "вимога" в широкому значенні - маючи на увазі будь-яку вимогу кредитора до поручителя, в тому числі і позовну. Тому навіть якщо в межах строку дії поруки була пред'явлена претензія, і поручитель не виконав вказані в ній вимоги, кредитор не має права на задоволення позову, заявленого поза межами вказаного строку, оскільки із закінченням строку припинилося матеріальне право.

З договору поруки вбачається, що в ньому не встановлено строку, після якого порука припиняється, а умова договору про дію поруки до повного виконання позичальником зобов'язання перед Відповідачем  або до повного виконання поручителем взятих на себе зобов'язань (п. 1.1 Договору поруки №2) не може розглядатися як установлення строку дії поруки, оскільки це не відповідає вимогам ст. 252 ЦК України. Згідно із цією нормою права строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати. Цього в договорі поруки не встановлено.

Відповідно до положень ст. 598 ЦК України зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом. Припинення зобов'язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених договором або законом.

Відповідно до ст. 554 ЦК України випливає, що хоча поручитель і пов'язаний із боржником певними зобов'язальними відносинами, він є самостійним суб'єктом у відносинах із кредитором. Це підтверджується його правом висувати заперечення проти кредитора і в тому разі, коли боржник від них відмовився або визнав свій борг (ч. 2ст. 555 цього Кодексу).

Отже позивач вважає що договір поруки є припиненим в силу вимог ч.4 статті 559 Цивільного кодексу України. Таким чином , позивач вважає, що кредитор пропустив строк пред’явлення вимоги до поручителя, який закінчився 20 лютого 2013 року.

Таким чином, договір поруки, укладений між відповідачем та Ніколаєвим Олегом Миколайовичем, є припиненим.

З огляду на вище зазначене і керуючись позицією Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України яка викладена у справі №6-78цс12, та постанові від 23 травня 2012 року № 6-33цс12. та ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 14 вересня 2011р.

 Враховуючи  вищенаведене та керуючись.

Прошу:

 

1.  Позов _____________________________ до Публічного акціонерного товариства КБ «Надра», про визнання договору поруки припиненим задовольнити.

2. Визнати договір поруки N2 від 21 серпня 2008 року, укладений між Відкритим акціонерним товариством комерційний банк "Надра"(правонаступником якого є, ПАТ КБ «Надра») та ________________, припиненим.

3. Стягнути з Публічного акціонерного товариства "Надра" на користь __________________________ судові витрати по сплаті судового збору у розмірі.

 

 

 

 

Чем мотивировали отказ? Апелляцию на что?

 

..прикреплённый файл повреждён...

практика по Надре железобетонная.

Сначала апелляцию, потом кассацию, а если и там негативные решения, то готовьте заявление в ВСУ.

На форуме хватает решения с противоположенным применением норм материального права.

С разрешения т.с., выложил Ваш иск для удобства другим пользователям.

Link to comment
Share on other sites

Отказ рельно мотивирован тем что банк не пришол)))) спор росматривала судья Банка. Аж смешно стало как она сказа "Банк же Вам разрешение не давал на то чтобы договор прикратить, вот и отказ )))

Link to comment
Share on other sites

 

Шевченківський районний суд міста Києва

04655, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-б 

        

Позивач:

                                                                   

 Представник позивача:

     Адреса для листування:

        

Відповідач:   Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «Надра»

Код ЄДРПОУ: 21707100

МФО 320564

 місце знаходження: 01033, м. Київ, вул. Артема, буд. 15.

  Поштова адреса: 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі 32

Засоби зв’язку: (044) 405-54-61

 

Судовий збір:.

 

Позовна заява

Про визнання договору поруки припиненим

 

21 серпня 2008 року між Відкритим акціонерним товариством комерційний банк «Надра» ( правонаступником якого, є ПАТ КБ «Надра», надалі – Відповідач 1 або Банк) з однієї сторони та ____________________(надалі - третя особа або Позичальник) з іншої сторони укладено Кредитний договір __________________ (надалі – кредитний договір), згідно з яким Банк надав Позичальнику грошові кошти в сумі 268 000 (двісті шістдесят тисяч) дол. США (надалі – Кредит) для купівлі нежитлового приміщення. Кредит надавався Позичальнику строком по 20 серпня 2012 року включно, зі сплатою відсотків за користування Кредитом з розрахунку - 15,7% річних.

Для забезпечення виконання умов за Кредитним договором 21.08.2008 року між Відповідачем та _____________________________ (надалі – Позивач або Поручитель №2) було укладено договір поруки №2. (надалі – Договір поруки №2).

У грудні 2009 року ВАТ КБ «Надра» (відповідач) звернулося до суду з позовом до _________________ та ____________________  про стягнення коштів за кредитним договором ______________________.

Рішенням Солом’янського районного суду міста Києва від 21 грудня 2010 року по справі №760/10779/13ц позовні вимоги ВАТ КБ «Надра» було задоволено. Стягнуто заборгованість на користь Банку солідарно з боржника і поручителя.

В подальшому Банком порушено (пропущено) строк на пред’явлення виконавчого документу до виконання.

22 травня 2013 року ПАТ «Комерційний банк «Надра» звернулося до Солом’янського районного суду м. Києва з заявою про поновлення строку на пред'явлення до виконання виконавчих документів у цій справі.

Ухвало Солом’янського районного суду м. Києва від 12 червня 2013 року в задоволені заяви ПАТ «Комерційний Банк «Надра» про поновлення пропущеного строку на пред’явлення виконавчих документів до виконання відмовлено.

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 02 жовтня 2013 року, апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Надра» (відповідача), було відхилено.

 

Позивач вважає, що порука є припиненою виходячи з наступного.

 

Згідно п.1.1 Договору поруки №2, Поручитель поручається перед Кредитором за належне виконання __________________________ (Позичальник) взятих на себе зобов’язань, що витікають з Кредитного договору ______________________

Згідно п.2.1.  Договору поруки №2, Кредитор набуває право вимагати від Поручителя виконання Зобов’язання, що витікає із кредитного договору при умові, якщо в установлений Кредитним договором строк виконання Позичальником Зобов’язання в цілому чи в будь-якій його частині не будуть виконані, а також при умові обов’язкового направлення Поручителю повідомлення з вимогою виконати Зобов’язання Позичальника в цілому (або в тій чи інший його частині)

Згідно п.2.2. Договору поруки №2, Поручитель зобов’язаний виконати взяті на себе зобов’язання по Договору поруки №2, не пізніше 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання повідомлення від Кредитора про невиконання Позичальником Зобовзянь і необхідності їх виконання Поручителем.

Згідно п. 2.3. Договору поруки №2. У повідомлені повинно бути визначено розмір невиконаних Позичальником Зобов’язань, а також розрахунок суми штрафних санкцій, в разі їх наявності, що необхідно сплатити.

Згідно п. 2.4. Повідомлення, що направляється Кредитором Поручителю, повинно бути здійснено у письмовій формі і буде вважатись поданим належним  чином, якщо воно надіслано рекомендованим чи іншим листом (за адресою, що вказана у договорі поруки №2).

Таким чином, із кредитного договору вбачається зобов’язання Відповідача про  повідомлення  Позивача щодо виконання Зобов’язання.

Пунктом 1.3 кредитного договору ____________________________ – встановлено що кредит надається Позичальнику строком по ________________. Таким чином, 20 серпня 2012 року є днем виконання основного зобов’язання.

Таким чином, строк пред’явлення вимоги до Позивача, як до Поручителя починається з 20 серпня 2012 року.

Станом, на час звернення до суду Відповідачем вимоги да Позивача, як до Поручителя не пред’явлено.

 

Пунктом 24 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ "Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин" N 5 від 30.03.2012 року роз'яснено, що пред'явленням вимоги до поручителя є як направлення/вручення йому вимоги про погашення боргу (залежно від умов договору), так і пред'явлення до нього позову.

При цьому в разі пред'явлення вимоги до поручителя кредитор може звернутися до суду протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання.

Таким чином, Банк мав право та можливість належним чином звернутись до Позивача, к Поручителя, на протязі шести місяців починаючи з 20 серпня 2012 року.

Також, враховуючи, що згідно п. 24 Постанови N 5 від 30.03.2012 року пред’явленням вимоги до поручителя є, в тому числі, пред’явлення позову до поручителя. Такий позов Банком був поданий в грудні 2009 року. Разом з цим, Банком пропущений строк для виконання судового рішення, що в свою чергу обумовлює припинення поруки.

 Таким чином, оскільки банк не пред’являв до позивача жодних вимог як протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання тобто з 20 серпня 2012 року, так і протягом року від дня набрання законної сили рішення Солом’янського районного суду м. Києва, порука є припиненою.  

 

Також позивач вказує на те, що посилання Відповідача на умову договору про дію поруки до повного виконання Позичальником зобов’язання або до повного виконання зобов’язання Поручителем є безпідставною та необґрунтованою на не може бути застосовано в супереч діючому законодавству. А саме.

Так, сама по собі умова договору про дію поруки до повного виконання позичальником зобов'язання перед кредитодавцем або до повного виконання поручителем взятих на себе зобов'язань не може розглядатися як установлення строку дії поруки, оскільки це не відповідає вимогам статті 252 ЦК України, згідно з якою строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Відповідно до ч. 4 ст. 559 ЦК України порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя. Якщо строк основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки.

За своєю правовою природою строк, передбачений ч. 4 ст. 559 ЦК України, є припиняючим, що принципово впливає на вирішення ряду питань.

1) його закінчення є підставою для припинення поруки;

2) у випадку пропуску кредитором строку з’явлення вимог до поручителя цей строк не може бути поновлено, зупинено чи перервано з підстав, передбачених у ст. ст. 263, 264, ч. 5 ст. 267 ЦК України.

Виходячи із того, що строк поруки не є строком для захисту порушеного права, а строком існування (дії) самого зобов'язання поруки (преклюзивність строку), варто зазначити, що і право кредитора, і обов'язок поручителя по його закінченні припиняються, а це означає, що жодних дій щодо реалізації цього права, в тому числі застосування примусових заходів захисту в судовому порядку, кредитор вчиняти не може. З огляду на вказане, доцільно тлумачити використовуваний в ч. 4 ст. 559 ЦК України термін "вимога" в широкому значенні - маючи на увазі будь-яку вимогу кредитора до поручителя, в тому числі і позовну. Тому навіть якщо в межах строку дії поруки була пред'явлена претензія, і поручитель не виконав вказані в ній вимоги, кредитор не має права на задоволення позову, заявленого поза межами вказаного строку, оскільки із закінченням строку припинилося матеріальне право.

З договору поруки вбачається, що в ньому не встановлено строку, після якого порука припиняється, а умова договору про дію поруки до повного виконання позичальником зобов'язання перед Відповідачем  або до повного виконання поручителем взятих на себе зобов'язань (п. 1.1 Договору поруки №2) не може розглядатися як установлення строку дії поруки, оскільки це не відповідає вимогам ст. 252 ЦК України. Згідно із цією нормою права строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати. Цього в договорі поруки не встановлено.

Відповідно до положень ст. 598 ЦК України зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом. Припинення зобов'язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених договором або законом.

Відповідно до ст. 554 ЦК України випливає, що хоча поручитель і пов'язаний із боржником певними зобов'язальними відносинами, він є самостійним суб'єктом у відносинах із кредитором. Це підтверджується його правом висувати заперечення проти кредитора і в тому разі, коли боржник від них відмовився або визнав свій борг (ч. 2ст. 555 цього Кодексу).

Отже позивач вважає що договір поруки є припиненим в силу вимог ч.4 статті 559 Цивільного кодексу України. Таким чином , позивач вважає, що кредитор пропустив строк пред’явлення вимоги до поручителя, який закінчився 20 лютого 2013 року.

Таким чином, договір поруки, укладений між відповідачем та Ніколаєвим Олегом Миколайовичем, є припиненим.

З огляду на вище зазначене і керуючись позицією Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України яка викладена у справі №6-78цс12, та постанові від 23 травня 2012 року № 6-33цс12. та ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 14 вересня 2011р.

 Враховуючи  вищенаведене та керуючись.

Прошу:

 

1.  Позов _____________________________ до Публічного акціонерного товариства КБ «Надра», про визнання договору поруки припиненим задовольнити.

2. Визнати договір поруки N2 від 21 серпня 2008 року, укладений між Відкритим акціонерним товариством комерційний банк "Надра"(правонаступником якого є, ПАТ КБ «Надра») та ________________, припиненим.

3. Стягнути з Публічного акціонерного товариства "Надра" на користь __________________________ судові витрати по сплаті судового збору у розмірі.

 

 

 

 

практика по Надре железобетонная.

Сначала апелляцию, потом кассацию, а если и там негативные решения, то готовьте заявление в ВСУ.

На форуме хватает решения с противоположенным применением норм материального права.

С разрешения т.с., выложил Ваш иск для удобства другим пользователям.

 

Апеляцию на решиние (вступительна и резолютивная часть) полного текста у нас нет

Link to comment
Share on other sites

Сказать она могла что угодно, а вот фактически в Вашем иске отсутствуют существенные требования, основанные на Вашем праве, которое своими действиями нарушил ответчик и которые необходимо защищать. Вы не указала с какой даты считаете дого/поручит. прекращённым и видимо не уточняли эти обстоятельства. 

Вот Вам и результат.

Я думаю вряд ли судья об этом укажет.

Можно это указать в апелляции.

Если апелляшка будет внимательной, то может зацепиться за то, что в иске отсутствует момент, с которого прекращается поручительство.

Link to comment
Share on other sites

Я думаю вряд ли судья об этом укажет.

Можно это указать в апелляции.

Если апелляшка будет внимательной, то может зацепиться за то, что в иске отсутствует момент, с которого прекращается поручительство.

фишка в том,что в договоре прописано что он действителен до полного погашения должником своего долга.конкретной даты нет.

срок окончания кредита закончился.

Link to comment
Share on other sites

... это не к месту, в другую оперу о сроках кр/договора и дог/порук.

Можете подскажите где поглядеть чтоб быть в теме )))

Link to comment
Share on other sites

Верно, суд об этом скромно промолчит. Вот именно из-за безграмотности юриста составлявшего исковые требования иск не удовлетворён.

 

Кроме того, в описательной части много воды, а мотивировка не связана с просительной частью. Вот такие пироги с мирогамЭ...  :)

И насчет безграмотности.... Это мой первый иск по ипотеки могли бы подсказать что не так, а не сразу обсерать юриста.

Link to comment
Share on other sites

А как можно писать апелляцию по вступной-резолютивной части? Как это возможно вообще без мотивировочной? Нужно догадываться о причинах? По предположениям писать?

Я думаю, надо подавать ходатайство о продлении срока на апелляционное обжалование - 10 дней с дня получения копии полного решения. А потом спокойно писать обоснованную апелляционную жалобу.

Кстати, а кто судья? Там в Шевченковском не так много судей, которые грешат подобным. 

Link to comment
Share on other sites

И насчет безграмотности.... Это мой первый иск по ипотеки могли бы подсказать что не так, а не сразу обсерать юриста.

 

Как это иск по ипотеке?

это иск по поручительству.

Можно подать пустышку, как советовал Вованчик, на этапе открытия апелляционного производства расширить ее или писать апелляционную жалобу, а затем дополнение к ней с ходатайством о возобновлении сроков.

Оба методы действенны.

Link to comment
Share on other sites

А как можно писать апелляцию по вступной-резолютивной части? Как это возможно вообще без мотивировочной? Нужно догадываться о причинах? По предположениям писать?

Я думаю, надо подавать ходатайство о продлении срока на апелляционное обжалование - 10 дней с дня получения копии полного решения. А потом спокойно писать обоснованную апелляционную жалобу.

Кстати, а кто судья? Там в Шевченковском не так много судей, которые грешат подобным. 

Ну написать нужно хоть чтото, а насчот ходотайства, не всегда примут (((( я в апеляции написал что дополнение будет надано после получения полного текста решения!! Вот

Link to comment
Share on other sites

Как это иск по ипотеке?

это иск по поручительству.

Можно подать пустышку, как советовал Вованчик, на этапе открытия апелляционного производства расширить ее или писать апелляционную жалобу, а затем дополнение к ней с ходатайством о возобновлении сроков.

Оба методы действенны.

Та нет не ипотека извиняюсь а поручительство!!

Link to comment
Share on other sites

Ну написать нужно хоть чтото, а насчот ходотайства, не всегда примут (((( я в апеляции написал что дополнение будет надано после получения полного текста решения!! Вот

В принципе все правильно.

Но все равно лучше просить восстановить сроки на подачу дополнений к апелляционной жалобе.

.

Link to comment
Share on other sites

В принципе все правильно.

Но все равно лучше просить восстановить сроки на подачу дополнений к апелляционной жалобе.

.

Ок спасибо учту, напишу когда получу полный текс решения

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show