Відмова трьох інстанцій у визнанні договору поруки недійсним. Останній шанс!


Recommended Posts

Державний герб України
Справа № 761/12476/14-ц

Провадження №2/761/4399/2014

Р І Ш Е Н Н Я 

іменем України

27 серпня 2014 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді Сіромашенко Н.В.,

при секретарі Солошенко Н.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» про визнання договору поруки припиненим, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом до ПАТ «КБ «Надра», в якому просить визнати договір поруки N2 від 21 серпня 2008 року, укладений між Відкритим акціонерним товариством комерційний банк "Надра"(правонаступником якого є ПАТ КБ «Надра») та ним, припиненим.

В обґрунтування позовних вимог посилається на те, що 21серпня 2008 року між Відкритим акціонерним товариством комерційний банк «Надра» ( правонаступником якого є ПАТ КБ «Надра») та ОСОБА_2 укладено Кредитний договір №62/МК/79/2008-840, згідно з яким Банк надав Позичальнику грошові кошти в сумі 268 000 дол. США для купівлі нежитлового приміщення, строком до 20 серпня 2012 року включно, зі сплатою відсотків за користування Кредитом з розрахунку - 15,7% річних.

В забезпечення виконання умов за Кредитним договором 21.08.2008 року між відповідачем та ним було укладено договір поруки № 2.

У грудні 2009 року відповідач звернувся до суду з позовом до ОСОБА_2 та нього про стягнення коштів за кредитним договором №62/МК/79/2008-840.

Рішенням Солом'янського районного суду міста Києва від 21 грудня 2010 року по справі №760/10779/1Зц позовні вимоги ВАТ КБ «Надра» було задоволено; стягнуто заборгованість на користь Банку солідарно з боржника і поручителя.

В подальшому Банком був пропущений строк на пред'явлення виконавчого документу до виконання.

22 травня 2013 року ПАТ «Комерційний банк «Надра» звернулося до Солом'янського районного суду м. Києва з заявою про поновлення строку на пред'явлення до виконання виконавчих документів у цій справі.

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 12 червня 2013 року в задоволені заяви ПАТ «Комерційний Банк «Надра» про поновлення пропущеного строку на пред'явлення виконавчих документів до виконання відмовлено.

Вважає, що строк пред'явлення до нього вимоги, як до поручителя, починається з 20 серпня 2012 року, оскільки днем виконання основного зобов'язання є 20 серпня 2012 р. 

Так, як банк не пред'являв до нього жодних вимог як протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання, тобто з 20 серпня 2012 року, так і протягом року від дня набрання законної сили рішення Солом'янського районного суду м. Києва, порука є припиненою.

В судовому засіданні представник позивача позов підтримав та просив позов задовольнити.

Представник відповідача в судове засідання вдруге не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповіщав, тому суд вважає за можливе розглянути справу у відсутність представника ПАТ КБ «Надра».

Суд, вислухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.

Судом встановлено, що 21 серпня 2008 року між Відкритим акціонерним товариством комерційний банк«Надра» ( правонаступником якого є ПАТ КБ «Надра», надалі та ОСОБА_2 з іншої сторони укладено Кредитний договір №62/МК/79/2008-840, згідно з яким Банк надав ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 268 000 дол. США для купівлі нежитлового приміщення. Кредит надавався строком до 20 серпня 2012 року включно, зі сплатою відсотків за користування Кредитом з розрахунку - 15,7 % річних.

21 серпня 2008 року між Відкритим акціонерним товариством комерційний банк «Надра», правонаступником якого є ПАТ КБ «Надра», та ОСОБА_1 було укладено договір поруки №2 до вищевказаного договору.

Відповідно до умов п. п. 1.1, 1.2 цього договору ОСОБА_1 зобов'язався перед банком солідарно відповідати за виконання ОСОБА_2 у повному обсязі зобов'язань за кредитним договорам №62/МК/79/2008-840 від 21 серпня 2008 р.

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 21 грудня 2010 року, яке набрало законної сили 20.07.2011 р., було задоволено позов ВАТ «КБ «Надра» та стягнуто солідарно з ОСОБА_2, ОСОБА_1 на користь ВАТ «КБ «Надра» заборгованість за кредитом №62/МК/79/2008-840 від 21.08.2008 р. в розмірі 32 386 доларів 60 центів США

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 12.06.2013 р., яка набрала законної сили 02.10.2013 р., було відмовлено в задоволенні заяви ПАТ «КБ «Надра» про поновлення пропущеного строку на пред'явлення виконавчих документів до виконання з виконання рішення суду від 21.12.2010 р.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов'язання частково або у повному обсязі.

За приписами ст.526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Згідно ст. 559 ЦК України порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності. Порука припиняється, якщо після настання строку виконання зобов'язання кредитор відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником або поручителем. Порука припиняється у разі переведення боргу на іншу особу, якщо поручитель не поручився за нового боржника. Порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя. Якщо строк основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки..

Відповідно до п. 22 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня 2012 р. № 5 "Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин ", припинення договору поруки відповідно до ч.1 ст. 559 ЦК України пов'язується зі зміною забезпеченого зобов'язання за відсутності згоди поручителя на таку зміну за умови збільшення обсягу відповідальності поручителя. При цьому обсяг відповідальності поручителя визначається як умовами договору поруки, так і умовами основного договору, яким визначено обсяг зобов'язань боржника, забезпечення виконання яких здійснює поручитель.

Доводи позивача, відносно того, що порука є припиненою оскільки банком своєчасно у відповідності до положень закону, не було пред'явлено вимоги щодо погашення заборгованості, спростовуються рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 21.12.2010 року, з якого зокрема вбачається, що звернення до суду з позовом, в тому числі, і до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за даним кредитним договором було в грудні 2009 року.

Таким чином, ОСОБА_1 всупереч вимог ч.3 ст. 10, ст. 60 ЦПК України не були доведені ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог.

У той же час у відповідності до ст. 27 ЦПК України особи, які беруть участь у справі мають право подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання. Згідно з ч.4 ст. 10 ЦПК України суд сприяє здійсненню процесуальних прав сторін, встановлених цим Кодексом.

Тобто процесуальними нормами передбачено як право на участь у дослідженні доказів, так і обов'язок із доказування обставин при невизнанні їх сторонами (ст. 60 ЦПК України).

При цьому суд безпосередньо не повинен брати участь у зборі доказового матеріалу.

За викладених обставин суд приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення позову.

Керуючись ст.ст. 208, 209, 212, 213, 214, 215 ЦПК України, суд -

ВИРІШИВ:

В задоволенні позову ОСОБА_1 до Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» про визнання договору поруки припиненим відмовити.

Рішення може бути оскаржено до апеляційного суду м. Києва протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення. 

Edited by ANTIRAID
Link to comment
Share on other sites

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА


                            


 


                                                 


       У Х В А Л А


                                  І М Е Н Е М    У К Р А Ї Н И  [1]


 


 


 


 


05 листопада 2014 року                                                                                       м. Київ


 


Колегія  суддів судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду міста Києва в складі:


 


головуючого судді:        Прокопчук Н.О.


суддів:                             Мазурик О.Ф., Панченка М.М.


при секретарі:                 Шалапуді Н.П.,


            розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2


на   рішення  Шевченківського районного суду м. Києва від 27 серпня 2014 року


в цивільній справі за позовом ОСОБА_2 до Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» про визнання договору поруки припиненим,-


 


ВСТАНОВИЛА :


 


ОСОБА_2 звернувся до суду із даним позовом до ПАТ «КБ «Надра». Зазначав, що  між ним та ПАТ «КБ «Надра», в забезпечення виконання зобов'язань  ОСОБА_3 за кредитним договором, було укладено договір поруки.


Посилаючись на те, що в договорі поруки не визначено строк, після якого порука припиняється й що строк пред'явлення до нього вимоги, як до поручителя, починається з 20 серпня 2012 року, проте банк не пред'явив до нього жодних вимог як протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання, так і протягом року від дня набрання законної сили рішення Солом'янського районного суду м. Києва, тому просив визнати договір поруки припиненим з підстав ч.4 ст.559 ЦК України.


РішеннямШевченківського районного суду м. Києва від 27.08.2014 року у задоволенні позову відмовлено.


В апеляційній скарзі ОСОБА_1, що діє в інтересах ОСОБА_2 за довіреністю, ставиться питання про скасування  рішення суду першої інстанції та ухвалення нового про  задоволення позову у повному обсязі. Апелянт зазначає, що рішення суду є незаконним та необґрунтованим, ухвалено з порушенням норм матеріального та процесуального права. Зазначає, що ПАТ «КБ «Надра» не пред'являв до позивача жодних вимог як протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання тобто з 20 серпня 2012 року, так і протягом року від дня набрання законної сили рішення Солом'янського районного суду м. Києва, що в свою чергу обумовлює припинення поруки, тому  суд першої інстанції повинен був  застосувати норми ч.4 ст.559 ЦК України.


У судовому засіданні  ОСОБА_1 апеляційну скаргу підтримав з підстав, наведених в ній.


Представник ПАТ «КБ «Надра» у судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином, про що свідчить зворотне поштове відправлення долучене до справи. Виходячи  з положень ч.2 ст.305 ЦПК України колегія суддів вважає за можливе розглянути справу за його відсутності.


Розглянувши справу в межах доводів апеляційної скарги, перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду в цій частині, колегія суддів дійшла  висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню виходячи з наступного.


ОСОБА_2 звернувся до суду з позовом про  припинення договору поруки з підстав передбачених частиною четвертою статті 559 ЦК України.


Відмовляючи у задоволенні позову суд виходив з того, що позовні вимоги є недоведеними, підстави на які посилався позивач,  спростовуються  рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 21.12.2010 року про солідарне  стягнення заборгованості з боржника та поручителя.


Колегія суддів погоджується з такими висновками суду і вважає їх правильними.


Як убачається з матеріалів справи та установлено судом 21.08.2008 року на забезпечення виконання зобов'язань  ОСОБА_3 за кредитним договором № 62/МК/79/2008-840 від 21.08.2008 року, за яким вона  зобов'язалась до 20.08.2012 року повернути ВАТ «КБ «Надра», правонаступником якого є ПАТ «КБ «Надра»,  кредит у розмірі 268 000 дол. США для придбання нежитлового приміщення, сплатити проценти та штрафні санкції у розмірі і у випадках, передбачених кредитним договором, між ПАТ «КБ «Надра» та ОСОБА_2 було укладено договір поруки № 2 до кредитного договору № 62/МК/79/2008-840 від 21.08.2008 року. За умовами п. п. 1.1, 1.2 договору поруки ОСОБА_2 зобов'язався перед банком солідарно відповідати за виконання ОСОБА_3 у повному обсязі зобов'язань за вказаним кредитним договором.


ОСОБА_3 своїх зобов'язань за  кредитним договором належним чином не виконувала, в неї виникла заборгованість, яку вона добровільно не погасила, у зв'язку із чим ВАТ   КБ «Надра», правонаступником якого є ПАТ «КБ «Надра», звернулося до суду із позовом про стягнення заборгованості за кредитним договором та дострокового повернення суми кредиту, який містив вимоги про солідарне стягнення з боржника та поручителя заборгованості за кредитним договором.


За правилами ч.1 ст. 553, ч.1 ст.554 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником. У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.


Згідно із частиною четвертою статті 559 ЦК України порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя. Якщо строк основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки.


Пред'явленням вимоги до поручителя є як направлення/вручення йому вимоги про погашення боргу (залежно від умов договору), так і пред'явлення до нього позову і  банк скористався своїм правом пред'явлення вимоги до боржника і поручителя, як солідарних боржників, звернувшись до суду із позовом про стягнення з них кредитної заборгованості.


Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 21.12.2010 року, яке залишено без змін ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 20.07.2011 року , позов ВАТ «КБ «Надра», правонаступником якого є ПАТ «КБ «Надра», було задоволено та стягнуто солідарно з ОСОБА_3 і  ОСОБА_2 на користь ВАТ «КБ «Надра» заборгованість за кредитним договором  № 62/МК/79/2008-840 від 21.08.2008 р. у розмірі 254 376 доларів 85 центів США та судовий збір. Це рішення набрало законної сили і, відповідно до положень ч.3 ст.61 ЦПК України, обставини ним встановлені не підлягають доведенню в даній справі.


При наявності  судового рішення,  що набрало законної сили, яким стягнуто солідарно з боржника та поручителя заборгованість по кредиту, суд підставно вважав, що позовні вимоги не підлягають задоволенню.


Виходячи з наявних у матеріалах справи та досліджених судом першої інстанції письмових доказів суд апеляційної інстанції вважає, що висновки суду відповідають обставинам справи та положенням матеріального закону.


Норми матеріального права відповідно до спірних правовідносин застосовані правильно.


Всі висновки суду першої інстанції щодо пред'явлених у рамках даної справи позовних вимог викладені у мотивувальній частині оскаржуваного рішення .


Обставин, які б давали суду апеляційної інстанції підстави для спростування указаних висновків суду, апеляційна скарга не містить.


Доводи апеляційної скарги на правильність висновків суду не впливають.


  Встановивши факти та зумовлені ними правовідносини, суд першої інстанції  ухвалив правильне по суті рішення, підстав для скасування якого колегія суддів не знаходить.


 


Керуючись ст. ст. 303304307308,313-315,317 ЦПК України, колегія суддів, -  


 


 


 


УХВАЛИЛА:


  


Апеляційну скаргу ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 -відхилити.


Рішення  Шевченківського районного суду м. Києва від 27 серпня 2014 року -   залишити без змін.


Ухвала  набирає законної сили з моменту проголошення, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом 20 днів шляхом подання до цього суду касаційної скарги


 


 


 


Головуючий :           


 


 


Судді  :  


 


 


 


 


 


 


 


 


Справа № 761/12476/14-ц


№ апеляційного провадження: 22-ц/796/12792 /2014


Головуючий у суді першої інстанції:  Сіромашенко Н.В.


Доповідач у суді апеляційної інстанції: Прокопчук Н.О.


Link to comment
Share on other sites

Ухвала


іменем   україни


 


25 грудня 2014 рокум. КиївСуддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Мостова Г.І., розглянувши касаційну скаргу представника ОСОБА_2 - ОСОБА_3 на рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 27 серпня 2014 року та ухвалу апеляційного суду м. Києва від 05 листопада 2014 року у справі за позовом ОСОБА_2 до Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» про визнання договору поруки припиненим,      


в с т а н о в и в :


Рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 27 серпня 2014 року, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду м. Києва від 05 листопада 2014 року, у задоволенні позову ОСОБА_2 до ПАТ «Комерційний банк «Надра» про визнання договору поруки припиненим відмовлено.


У касаційній скарзі представник ОСОБА_2 - ОСОБА_3 порушує питання про скасування оскаржуваних рішень суду, мотивуючи свою вимогу порушенням судами норм процесуального права та неправильним застосуванням норм матеріального права.


За змістом ч. 1 ст. 335 ЦПК України суд касаційної інстанції не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні судів першої та апеляційної інстанції чи відкинуті ними, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу та про перевагу одних доказів над іншими.  


Доводи касаційної скарги і зміст оскаржуваних судових рішень не дають підстав для висновку про те, що судами допущено порушення норм процесуального або неправильне застосування норм матеріального права, яке призвело до неправильного вирішення справи, та зазначені доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи.  


Відповідно до пункту 5 частини 4 статті 328 ЦПК України суддя відмовляє у відкритті касаційного провадження у справі, якщо касаційна скарга є необґрунтованою і викладені в ній доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів.


Керуючись п. 5 ч. 4 ст. 328 ЦПК України,


у х в а л и в:


Відмовити у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою представника ОСОБА_2 - ОСОБА_3 на рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 27 серпня 2014 року та ухвалу апеляційного суду м. Києва від 05 листопада 2014 року у справі за позовом ОСОБА_2 до Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» про визнання договору поруки припиненим.


Копію ухвали разом з доданими до скарги матеріалами повернути особі, яка подавала касаційну скаргу.


Ухвала оскарженню не підлягає.

Link to comment
Share on other sites

Основания для ВСУ есть.

Здесь т.с. нужно определиться,нужно ли ему оно вообще.

Главный вопрос,когда было получено досудебное требование от банка в 2009-2010 г.г.?

Когда началась просрочка и когда был подан иск.

Вопрос очень неоднозначный,нужно искать определение ВССУ, в котором после решения о солидарном взыскани,срок кредитного договора настал, после был подан иск о признании поручительства прекращенным.

П.с.На память ничего не приходит,хотя по ч.4 ст. 559 цк подавал не одно заявление.

П.с.2 найти такое решение можно ведь положительной практики с сентября стало намного больше.

Link to comment
Share on other sites

П.с. зачем Вам признавать договор поручительства прекращенным?

Или к Вам исполнительный лист не просрочен?

Требуется вывести поручителя,

Да хотелось бы подать заявление в ВСУ!

Да решение о солидарном взыскании с  поручителя с 2010года.

Исполнительный лист проссрочен, банк пытался его предъявить через восстановление сроков подачи.

И да банк первый раз обратился к поручителю в 2009 году уже подав иск в суд

Link to comment
Share on other sites

Требуется вывести поручителя,

Да хотелось бы подать заявление в ВСУ!

Да решение о солидарном взыскании с  поручителя с 2010года.

Исполнительный лист проссрочен, банк пытался его предъявить через восстановление сроков подачи.

И да банк первый раз обратился к поручителю в 2009 году уже подав иск в суд

Досудебное требование получалось заемщиком или поручителем и когда?

 

С какого момента началась просрочка?

Возможна было заключение допсоглашений, которые увеличили объем обязательств по кредитному договору или в одностороннем порядке повышалась процентная ставка?

 

Заявление подать можно, на форуме есть противоположенная практика, но ее могут квалифицировать, как не ту, что вытекает с тех же правоотношений, но есть нюанс, о котором я написал выше, поэтому желательно провести мониторинг реестра.

 

Если ничего не найти, то от безвыходности подавать по имеющейся практике, главное соблюсти все процессуальные тонкости.

Как по мне, подготовка заявления в ВСУ о пересмотре решений ВССУ на основании неодинакового применения норм материального права одна из самых сложных задач ЦПК.

Link to comment
Share on other sites

Державний герб України

Справа № 761/12476/14-ц

Провадження №2/761/4399/2014

Р І Ш Е Н Н Я 

іменем України

27 серпня 2014 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 21 грудня 2010 року, яке набрало законної сили 20.07.2011 р., було задоволено позов ВАТ «КБ «Надра» та стягнуто солідарно з ОСОБА_2, ОСОБА_1 на користь ВАТ «КБ «Надра» заборгованість за кредитом №62/МК/79/2008-840 від 21.08.2008 р. в розмірі 32 386 доларів 60 центів США

 

 

 

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

                            

 

                                                 

       У Х В А Л А

                                  І М Е Н Е М    У К Р А Ї Н И  [1]

 

 

 

 

05 листопада 2014 року                                                                                       м. Київ

 

 

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 21.12.2010 року, яке залишено без змін ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 20.07.2011 року , позов ВАТ «КБ «Надра», правонаступником якого є ПАТ «КБ «Надра», було задоволено та стягнуто солідарно з ОСОБА_3 і  ОСОБА_2 на користь ВАТ «КБ «Надра» заборгованість за кредитним договором  № 62/МК/79/2008-840 від 21.08.2008 р. у розмірі 254 376 доларів 85 центів США та судовий збір. Це рішення набрало законної сили і, відповідно до положень ч.3 ст.61 ЦПК України, обставини ним встановлені не підлягають доведенню в даній справі.

 

 

Какая же сума была взыскана? Было ли полное досрочное взыскание кредита или только текущую задолженность на 2010г?

Link to comment
Share on other sites

Какая же сума была взыскана? Было ли полное досрочное взыскание кредита или только текущую задолженность на 2010г?

СУма взыскания была почти 280 000 $, было сразу полное взыскание всей сумы. Но банк потом так и не пдал исп листы ), когда поменялось руководство в банке в 2013 году они попитались возобновить срок подачи исп листа но им отказали 

Link to comment
Share on other sites

1.Можно в ВСУ

2.Можно обратится в банк с заявлением о прекращении поручительства для дальнейших действий

3.Можно забыть и спать спокойно(поручителю)

Та тут проблема в том что поручителю полюбому нужно выйти

Link to comment
Share on other sites

1.Можно в ВСУ

2.Можно обратится в банк с заявлением о прекращении поручительства для дальнейших действий

3.Можно забыть и спать спокойно(поручителю)

За поручительство нужно браться только в том случае,если есть открыто исполнительно производство с арестами на имущество или подан новый иск.
Link to comment
Share on other sites

Спасибо! ;) Буду пробывать

Будете сами испытывать судьбу?

Если да,то внимательно изучайте ЦПК,а также посмотрите пленум по этому вопросу.

Link to comment
Share on other sites

Желательно найдите практику с обстоятельствами, которые я указал выше.

Большое спасибо Вам за советы! :rolleyes: Посмотрела пленум, пока нашла только Постановление ВСУ № 5 от 30.03.2012 и от 17 вересня 2014 року у справі № 6-53цс14, которые раннее и указывала в исках. 

Не подскажите, постановление за 2011 год стоит приводить или более весомое значение будут иметь только за 2014?

Link to comment
Share on other sites

Есть ли основание на подачу заявления до ВСУ,в случе,если касационное производство не было открыто и, таким образом, суд касац.инстанции не применял норм материального права, о которых идет речь в п.1.ч.1 ст. 355 ЦПК(1. Заява про перегляд судових рішень у цивільних справах може бути подана виключно з підстав:

1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах)?

Link to comment
Share on other sites

Есть ли основание на подачу заявления до ВСУ,в случе,если касационное производство не было открыто и, таким образом, суд касац.инстанции не применял норм материального права, о которых идет речь в п.1.ч.1 ст. 355 ЦПК(1. Заява про перегляд судових рішень у цивільних справах може бути подана виключно з підстав:

1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах)?

Есть.

воспользуйтесь тегами по ч. 1 ст. 559 ЦК.

А в реестре искать дело не простое.

На самом деле может уйти очень много времени.

Основной совет, я Вам дал в предыдущих сообщениях.

Link to comment
Share on other sites

Есть.

воспользуйтесь тегами по ч. 1 ст. 559 ЦК.

А в реестре искать дело не простое.

На самом деле может уйти очень много времени.

Основной совет, я Вам дал в предыдущих сообщениz[

 

Спасибо Вам!

Link to comment
Share on other sites

Спасибо Вам!

Нашла несколько мнений на форуме, о том,что ВСУ пересматривает только решения касац.инстанции,а постановление об отказе в открытии касац.производства не может быть не является основанием для даного пересмотра. Советуют обращаться в ЕСПЧ. 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...