Рішення Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області про стягнення грошових коштів та процентів за користування ними та витрат на правову допомогу у справі щодо проектування, виготовлення, доставки та монтування сходів


Чи вважаєте Ви рішення законним і справедливим?  

1 member has voted

 1. 1. Чи вважаєте Ви рішення законним?

  • Так
   1
  • Ні
   0
  • Важко відповісти
   0
 2. 2. Чи вважаєте Ви рішення справедливим?

  • Так
   1
  • Ні
   0
  • Важко відповісти
   0


Recommended Posts

Справа № 686/377/23
Провадження № 2/686/1969/23

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2023 року м. Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в складі:

головуючого - судді Приступи Д.І.,

секретаря Люкової Л.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому за правилами загального позовного провадження справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕС ДІ АЙ СТУДІО» (LLC SDI STUDIO) про стягнення грошових коштів та процентів за користування ними,

встановив:

10 січня 2023 року ОСОБА_1 звернувся до суду із позовом до відповідача про стягнення грошових коштів та процентів за користування ними.

В обґрунтування свої позовних вимог ОСОБА_1 упозовній заяві посилається на те, що між ним та ФОП ОСОБА_2 28.10.2021р. було укладено договір підряду №1.28.10.21, щодо проектування, виготовлення, доставки та монтування сходів, відповідно до умов договору позивачем було передано кошти ТОВ «ЕС ДІ АЙ СТУДІО» (LLC SDI STUDIO) 28.10.2021р. в сумі 38016 грн. та 24.11.2021р в сумі 97000 грн.

Виконавець не виконав зобов`язання за договором і позивач був змушений 28.11.2022 року звернутися з вимогою щодо розірвання договору підряду та повернення сплачених коштів в сумі 135016 грн. Вказану вимогу було надіслано відповідачам та отримано ними 05.12.2022р. Однак, станом на день звернення з позовом до суду кошти позивачу не повернуто.

Позивач просить стягнути з відповідачів кошти в сумі 135016 грн, а також стягнути індекс інфляції в сумі 36133,55 грн та три відсотки річних в сумі 4445,56 грн, судові витрати, понесені зі сплатою судового збору, у розмірі 1810,96 грн., витрати на правничу допомогу у розмірі 26600грн.

Представник відповідача своїм правом на відзив не скористався.

Представник позивача подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, у випадку не явки відповідача не заперечив, щодо заочного розгляду справи.

Відповідач в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Із згоди представника позивача суд ухвалив здійснити заочний розгляд справи на підставі наявних у ній доказів відповідно до ст.ст.280, 281 ЦПК України.

Суд, дослідивши матеріали справи, дійшов наступних висновків.

Між ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_2 28.10.2021р. було укладено договір підряду №1.28.10.21.

Згідно п.1.1 Договору виконавець зобов`язувався спроектувати, виготовити, доставити та змонтувати у вказаному Замовником об`єкті сходи та передати виріб замовнику, а замовник зобов`язувався прийняти виріб та сплатити його вартість.

Згідно п.1.4 Договору Виконавець вважається таким, що виконав зобов`язання за Договором після прийняття Замовником робіт із монтажу Виробу в об`єкті та здійсненням ним запису відповідного змісту в акті приймання-передачі виробу.

Відповідно до п.п.3.1.3 Договору протягом 60 днів після затвердження замовником у встановленому Договором порядку проектної документації та за умови виконання Замовником зобов`язання щодо здійснення платежу у визначеному в п.п.5.1.2 Договору розмірі, виготовити виріб та повідомити замовнику про цю обставину за допомогою засобів зв`язку (по телефону, шляхом направлення СМС- повідомлення або повідомлення на будь-яку із встановлених на телефоні замовника служб миттєвих повідомлень (Інтернет месенджерів). При цьому позицію №4 що зазначена у специфікації, а саме «Каркас металевий» виконавець зобов`язується виготовити та встановити в термін 30 днів.

Відповідно до умов договору позивачем було передано кошти ТОВ «ЕС ДІ АЙ СТУДІО» (LLC SDI STUDIO) 28.10.2021р. в сумі 38016 грн. та 24.11.2021р в сумі 97000 грн. Після внесення замовником платежу згідно п.п.5.1.2 Договору Виконавець мав виготовити виріб та повідомити замовнику про цю обставину.

Виконавець не виконав зобов`язання за договором і позивач був змушений 28.11.2022 року звернутися з вимогою щодо розірвання договору підряду та повернення сплачених коштів в сумі 135016 грн. Вказану вимогу було надіслано відповідачам та отримано ними 05.12.2022р. Однак, станом на день звернення з позовом до суду кошти позивачу не повернуто.

Позивач просить стягнути з відповідачів кошти в сумі 135016грн, а також стягнути індекс інфляції в сумі 36133,55 грн та три відсотки річних в сумі 4445,56 грн, судові витрати, понесені зі сплатою судового збору, у розмірі 1810,96 грн., витрати на правничу допомогу у розмірі 26600грн.

31 січня 2023 року представник позивача подав клопотання про доручення доказів понесених судових витрат та просив стягнути з відповідача витрати на правничу допомогу в сумі 10000 грн та подав рахунок про оплату.

Кожна особа має право в порядку, встановленому законом, звернутися за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів (ч. 1.ст.4 ЦПК України).

Згідно із ч.1ст.16 ЦК Україниустановив, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу, а в ч. 2 цієї статті визначив способи здійснення захисту цивільних справ та інтересів судом, серед яких є і визнання права.

Суд розглядає цивільні справи не інакше, як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до цьогоКодексув межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі (ч. 1.ст.13 ЦПК України).

Відповідно до ст.509 ЦК Українизобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановленихстаттею 11 цього Кодексу.

Підставами виникнення цивільнихправ та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини (п.1 ч.2ст.11 ЦК України).

Відповідно до ч.1ст.837 ЦК Україниза договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Згідно з ч.1 ст.611 ЦК Україниу разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема:

1) припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору; 2) зміна умов зобов`язання;

3) сплата неустойки; 4) відшкодування збитків та моральної шкоди.

Відповідно доч.1 ст.612 ЦК Україниборжник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до абз.2 ч.1ст.571 ЦК України, якщо порушення зобов`язання сталося з вини кредитора, він зобов`язаний повернути боржникові завдаток та додатково сплатити суму у розмірі завдатку або його вартості.

Згідно з ч.1-2 ст.651 ЦК України зміна або розірвання договору допускається лише за згодоюсторін,якщо інше не встановленодоговором абозаконом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторіну разіістотногопорушення договорудругою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Частиною 2 статті 852 ЦК Українидійснопередбаченоправо замовника за наявності у роботіістотних відступіввідумов договорупідряду або інших істотних недоліків вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

Згідност.1212 Цивільного кодексу Україниособа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

Відповідно до ст 1214 ЦК України особа, яка набула майно або зберегла його у себе без достатньої правової підстави, зобов`язана відшкодувати всі доходи, які вона одержала або могла одержати від цього майна з часу, коли ця особа дізналася або могла дізнатися про володіння цим майном без достатньої правової підстави. З цього часу вона відповідає також за допущене нею погіршення майна.

Особа, яка набула майно або зберегла його у себе без достатньої правової підстави, має право вимагати відшкодування зроблених нею необхідних витрат на майно від часу, з якого вона зобов`язана повернути доходи.

У разі безпідставного одержання чи збереження грошей нараховуються проценти за користування ними.

Отже, у відповідності до ст. 1214 ЦК України та на підставі ст. 625 ЦК України відповідач зобов`язаний повернути позивачу кошти з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три відсотки річних за період користування чужими грошовими коштами.

Крім того,відповідно довимог п.18Прикінцевих таПерехідних ПоложеньЦК Україниу період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після його припинення або скасування у разі прострочення позичальником виконання грошового зобов`язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від відповідальності, визначеної ст. 625 цього Кодексу, а також від обов`язку сплати на користь кредитодавця (позикодавця) неустойки (штрафу, пені) за таке прострочення. Установити, що неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, сплата яких передбачена відповідними договорами, нараховані включно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) за такими договорами, підлягають списанню кредитодавцем (позикодавцем).

Отже, розмір процентів необхідно стягувати за період з 29 жовтня 2021 року по 23 лютого 2022 року та з 25 листопада 2021 року по 23 лютого 2022 року.

3 відсотка річних в період з 29 жовтня 2021 року 31 грудня 2021 року становить 199,97 грн = 38016 грн х 3%/100%/365 днів х 64 днів прострочення.

3 відсотка річних в період з 1 січня 2022 року по 23 лютого 2022 року включно становить 168,73 грн = 38016 грн х 3%/100%/ 365 днів х 54 днів прострочення.

3 відсотка річних в період з 25 листопада 2021 року 31 грудня 2021 року становить 294,99 грн = 97000грн х 3%/100%/365 днів х 37 днів прострочення.

3 відсотка річних в період з 1 січня 2022 року по 23 лютого 2022 року включно становить 430,52грн = 97000 грн х 3%/100%/ 365 днів х 54 днів прострочення.

Всього 3 відсотка річних становлять 1094,21грн

Розмір інфляційних втрат за період з 29 жовтня 2021 року по 23 лютого 2022 року становить 1660,02 грн, який розрахований наступним чином 38016 грн х 100,8 х 100,6 х 101,3 х 101,6 38016 грн.

Розмір інфляційних втрат за період з 25 листопада 2021 року по 23 лютого 2022 року становить 3432,18 грн, який розрахований наступним чином 97000 грн х 100,6 х 101,3 х 101,6 97000 грн.

Таким чином, з відповідача на користь позивача підлягає стягненню сума боргу 135016 грн, 3 відсотка річних відповідно до ч.2 ст.625 ЦК України в сумі 1094,21грн, інфляційні втрати в сумі 5092,20 грн, а всього 141202,41 грн.

Відповідно до частин 1, 3 ст.133Цивільного процесуальногокодексу України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи, до яких зокрема належать витрати на професійну правничу допомогу.

На підтвердження витрат на професійну правничу допомогу позивачем надано договір про надання професійної правничої допомоги, укладений 11.11.2022р. між позивачем ОСОБА_1 та АО «Кравець і партнери», та квитанція про сплату 10000грн., у зв`язку з чим, за відсутності клопотання відповідача про зменшення витрат на правничу допомогу, такі витрати необхідно стягнути з відповідача на користь позивача.

Окрім цього, на підставіст. 141 ЦПК Україниз відповідача в користь позивача необхідно стягнути понесені ним судові витрати, пов`язані зі сплатою судового збору 1810,96 грн.

Керуючись ст.ст.11,16,509,571,611,612,625,651,852,1212,1214ЦК України,ст.ст. 4,13, 76, 258, 264, 265, 280-281 ЦПК України, суд, -

ухвалив:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕС ДІ АЙ СТУДІО» (LLC SDI STUDIO) (ЄДРПОУ 43739950) на користь ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) грошові кошти в сумі 141202,41 грн.

Стягнути з Товариства зобмеженою відповідальністю «ЕС ДІАЙ СТУДІО» (LLCSDISTUDIO) (ЄДРПОУ43739950) на користь ОСОБА_1 (реєстраційнийномер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) судові витрати всумі 1810,96 грн, витрати на професійнуправничу допомогуу розмірі 10000 грн., а всього 11810,96 грн.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Хмельницького апеляційного суду.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених цим Кодексом, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Позивач ОСОБА_1 , місце реєстрації АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕС ДІ АЙ СТУДІО» (LLC SDI STUDIO), місцезнаходження вул. Зарічанська, 18, кв. 68, м. Хмельницький, ЄДРПОУ 43739950.

Текст рішення виготовлено 26 травня 2023 року.

Суддя:

Джерело: ЄДРСР 111315194

Link to comment
Share on other sites

Це наша справа. Звернувся клієнт з проханням захистити його права у зв'язку з невиконанням виробником замовлення з виготовлення сходів та неповерненням коштів. Дуже шкода, що замість позасудового врегулювання спору, такий спір приходиться вирішувати в судовому порядку. При цьому виконавець намагається ухилитись від відповідальності. У разі неможливості стягнення цих коштів з юридичної особи, будемо їх стягувати з засновників такої юридичної особи. Тому, не перемикайтесь.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи

  No members to show