Копии оспариваемых решений для вышки


Recommended Posts

Приветствую всех. Подскажите, пожалуйста, подавая кассационную жалобу , в каком виде должны быть представлены копии судебных решений, которые обжалуются?

Достаточно ли простых ксерокопий, или нужно в судах их заверять?

Link to comment
Share on other sites

Где сказано, тоже не знаю, но меня в канцелярии спецсуда заставили принести оригинал.

Вот, откуда ноги растут.

Вимоги додавати до касаційної скарги копії оскаржуваних судових рішень суду першої та апеляційної інстанції не є процесуально обґрунтованою

"Юридична газета" №48 від 30 листопада 2010 року

Ігор Окуєв, к.ю.н., партнер ЮФ "Центр правового консалтингу"

Питання, висвітлене авторами публікації, не є новим, оскільки практика залишення без руху касаційних скарг з підстав відсутності в додатку до них копій оскаржуваних судових рішень, оформлених згідно з Інструкцією з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 27.06.2006 р. №68, існує вже тривалий час (див.: наприклад, ухвала судді Верховного Суду України від 25.09.2007 р. у цивільній справі №6-21431ск07 // ЄДРСР - №1071171). Натомість, актуальність даного питання зберігається й на даний час, оскільки така практика дійсно створює певні перешкоди в реалізації права на касаційне оскарження.

Цивільне судочинство здійснюється відповідно до Конституції України, ЦПК України та Закону України «Про міжнародне приватне право» (ч. 1 ст. 2 ЦПК України). ЦПК України відносно форми документів в цивільному процесі, які подаються особами, які беруть участь у справі, оперує такими термінами, як «оригінал» (ч. 5 ст. 42, ч. 2 ст. 64, ст. ст. 138, 370), «копія» (ч. 3 ст. 36, ч. 2 ст. 56, ч. 2 ст. 64, ч. 5 ст. 74, ч. 4 ст. 75, ч. 3 ст. 98, ч. ч. 1, 4 ст. 105, ч. 5 ст. 105-1, ч. 6 ст. 119, ст. ст. 120, 127, 138, ч. 4 ст. 151, ч. 4 ст. 229, п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 252, ст. 294, ч. 5 ст. 295, ч. 5 ст. 326, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 364, ч. 1 ст. 405), «посвідчена нотаріально або посадовою особою організації…» (ч. 2 ст. 42), «копії, посвідчені суддею» (ч. 5 ст. 42), «засвідчені печаткою експертної установи копії документів» (ч. 5 ст. 171), засвідчена суддею копія (ст. 138), «засвідчена нотаріально» (п. 1 ч. 2 ст. 252), «засвідчений нотаріально» (ч. 5 ст. 253), «засвідчена в установленому порядку копія» (п. 1 ч. 3 ст. 394, п. 1 ч. 2 ст. 400), «копії, навіть якщо вони не посвідчені в установленому порядку» (ч. 2 ст. 405), «офіційний документ» (п. 2 ч. 3 ст. 394, п. 2 ч. 2 ст. 400), «дублікат» (ст. 370), «засвідчений переклад офіційною мовою відповідної держави» (ч. 3 ст. 416), «засвідчений відповідно до законодавства» (п. 6 ч. 3 ст. 394, п. 3 ч. 2 ст. 400).

З огляду на викладене, на нашу думку, вимога додавати до касаційної скарги копії оскаржуваних судових рішень суду першої та апеляційної інстанції, які мають бути підписані та скріплені гербовою печаткою суду, не є процесуально обґрунтованою, оскільки законодавець чітко визначає форму документа, подання якого вимагається від учасників цивільного процесу в кожному конкретному випадку, а ч. 5 ст. 326 ЦПК України вимагає лише подання копій оскаржуваних судових рішень.

-------------------------------------------------

Буду теперь бдить ухвалу про залишення скарги без руху, чтобы срочно устранить недостатки (я по почте отправляла кассацию).

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show