Возражение на апелляционную жалобу Приватбанка


Recommended Posts

Два решения суда в мою пользу, но Приватбанк упирается, подал жалобу, я написала возражение.

Проверьте пожалуйста, правильно ли я все написала. Спасибо

Апеляційний суд Луганської області

91016

м. Луганськ, вул. Коцюбинського,2

Позивач:

---------------------------------------------

Скаржник:

Публічне Акціонерне товариство

Комерційний банк «Приватбанк»

49094

м. Дніпропетровськ,

вул. Набережній перемоги, 50

по справі № 2-1371/10

Відгук на апеляційну скаргу

З рішенням Ленінського районного суду Луганської області від 13 квітня 2011 року у справі № 2-1371/10 за позовом ------------------------------до ЗАТ КБ «Приватбанк» згодна в повному обсязі, рішення суду прошу залишити в силі, скаргу залишити без задоволення.

З доводами скарги незгодна.

Кредитний договір повинен укладатися в порядку, визначеному законом, а його умови повинні відповідати як загальним вимогам, встановленими ст. ст. 3, 4, 6, 10, 13, 192, 203, 204, 215, 227, 533, 627 ЦК України, так і вимогам спеціального законодавства, зокрема Закону України „Про захист прав споживачів ”.

Пунктом 2.3.1. кредитного договору передбачено, що «Банк має право в односторонньому порядку збільшувати розмір процентної ставки за користування Кредитом, при зміні кон,юнктури ринку грошових ресурсів в Україні, а саме: зміні курсу долара США до гривні більше ніж на 10% у порівнянні з курсом долара США до гривні, встановленого НБУ на момент укладення даного Договору; зміні облікової ставки НБУ; зміні розміру відрахувань у страховий (резервний) фонд або зміні середньозваженої ставки по кредитах банків України у відповідній валюті (по статистиці НБУ). При цьому Банк надсилає Позичальникові письмове повідомлення про зміну процентної ставки протягом 7 календарних днів з дати вступу в чинність зміненої процентної ставки. Збільшення процентної ставки Банком у вищевказаному порядку можливо в границях кількості пунктів, на яке збільшилась ставка НБУ, розмір відрахувань у страховий фонд, середньозважена ставка по кредитах або пропорційно збільшенню курсу долара США».

Пунктом 2.3.1 не зазначено ні розміру, ні розрахунку суми, на яку підвищаться щомісячні платежі.

Листом від 6 січня 2009 року , який позивач отримав 8 січня 2009 року, Банк вимагав (а не пропонував) i в ультимативній формі про зміну умов кредитного договору відносно розміру відсоткової ставки за кредитним договором і встановлення цієї ставки з 1 лютого 2009 року у розмірі 26,40% на рік, як про подію, що вже відбулася, без будь-якого конкретного обґрунтування такого підвищення, а в разі незгоди позивача з такими змінами договору пропонував йому до 20 січня 2009 року достроково погасити кредитну суму. В листі не була вказана інформація щодо нової реальної вартості кредиту, розрахунки цієї вартості до листа додані не були. Але ст. 654 ЦК України передбачено, що зміна або розірвання договору вчиняється в тій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається. Тобто , в даному випадку, зміна мала відбутися в письмовій формі. Відповідно до ч. 1 ст. 207 ЦК України, правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. При цьому норма закону містить імперативний характер і не робить виключень до порядку зміни умов договору в односторонньому порядку. Але згоди на збільшення розміру процентної ставки за користування кредитом позивач як того вимагав Банк у вказаному повідомленні, і як це передбачено законом, - не надавав. А отже і зміну договору не можна вважати вчиненою. Але ЗАТ КБ «ПриватБанк» проігнорував відсутність згоди Позичальника на підвищення процентної ставки на умовах, що були запропоновані Банком, і в односторонньому порядку, без зміни умов договору, почав нараховувати позивачеві відсотки за новою ставкою. При цьому у зазначеному листi з боку відповідача було акцентовано увагу на тому, що банк змінив щомісячну оплату в односторонньому порядку. Тобто без дотримання умов, передбачених Договором та ст.654, ч.1 ст.207 ЦК України. Хоча недодержання письмової форми кредитного договору згідно ч. 2 ст. 1055 ЦК України, передбачає нікчемність такого договору.

Таким чином відповідачем не було додержано вимог закону і Договору при зміні умови кредитного договору в односторонньому порядку, оскільки повідомлення банку про зміни істотних умов цього договору, направлене позивачеві і не узгоджене з ним, не може вважатися правочином вчиненим в письмовій формі і не має ознак додаткового договору.

Крім того , відповідно до вимог ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів», а також пункту 3.5 Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, банки мають право змінювати процентну ставку за кредитом лише у разі настання події, незалежної від волі сторін договору, яка має безпосередній вплив на вартість кредитних ресурсів банку і не мають права змінювати процентну ставку за кредитом у зв’язку з волевиявленням однієї з сторін (зміни кредитної політики банку). А відповідно до ч. 5 п. 3.4 Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, банки зобов’язані в кредитному договорі зазначити: правило за яким змінюється процентна ставка за кредитом, якщо договором про надання кредиту передбачається можливість зміни процентної ставки за кредитом залежно від зміни облікової ставки Національного банку або інших випадках, чого також не дотримався Банк, намагаючись змінити умови договору, в повідомленні–пропозиції не надае об’єктивного обґрунтування причин підвищення ставки по кредиту.

Також 9.01.2009 року набрав чинності Закону України № 661-VI від 12.12.2008 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банками змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку". Зазначеним Законом ЦК України доповнено статтею 1056-1 "Проценти за кредитним договором", відповідно до частини другої та третьої якої, встановлений договором розмір процентів не може бути змінений банком в односторонньому порядку. Умова договору щодо права банку змінювати розмір процентів в односторонньому порядку є нікчемною.

За таких умов підвищення в односторонньому порядку банком відсоткової ставки з 1.02.2009 року суперечить закону.

Кредит отриманий у національній валюті, а тому не можуть прийматися до уваги як підстава зміна ставки зміна курсу долара США на валютному ринку. Також представник відповідача посилався лише на загальні обставини в країні та у банківській сфері, що впливають на даний конкретний кредит. Проте його надано було в інших умовах, при інших рівнях облікової ставки НБУ, процентної ставки за кредитами та депозитами, витрати банком були понесені на видачу кредиту також у 2006 році і на даний час позичальник лише відшкодовує ці витрати, які не змінились.

ПРОШУ СУД:

1. Прийняти вiдгук на апеляцiйну скаргу.

2. Залишити в силi рiшення Ленінського районного суду Луганської області від 13 квітня 2011 року у справі № 2-1371/10 за позовом ------------------------------- до ЗАТ КБ «Приватбанк» про визнання кредитного договору частково недiйсним.

3. Скаргу ЗАТ КБ « Приватбанк» залишити без задоволення.

ДОДАТКИ:

1. Копiя вiдгуку на апеляцiйну скаргу скаржнику;

2. Копiя паспорта позивача;

______________________2011р. /……………/

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show