Подтверждение проводки мемориальным ордером


Recommended Posts

Guest zanarod

....мемориальный ордер подтверждает (грубо говоря) перечисление ден/средств . Допустим при выдаче кредита средства со счёта банка перечисляютса на счёт клиента и мемориальный ордер это подтвердает, тоесть его предоставляют.

Вопрос в следующем...,а когда со счёта клиента ден/средства перечисляют на 1001 счёт, тоесть на кассу по заявке клиента для получения наличными, мемориальный ордер подтверждает эту операцию или в данном случае нет? Тоесть эту проводку должен подтвердать мемориальный ордер?

Link to comment
Share on other sites

....мемориальный ордер подтверждает (грубо говоря) перечисление ден/средств . Допустим при выдаче кредита средства со счёта банка перечисляютса на счёт клиента и мемориальный ордер это подтвердает, тоесть его предоставляют.

Вопрос в следующем...,а когда со счёта клиента ден/средства перечисляют на 1001 счёт, тоесть на кассу по заявке клиента для получения наличными, мемориальный ордер подтверждает эту операцию или в данном случае нет? Тоесть эту проводку должен подтвердать мемориальный ордер?

определи что ты имееш в виду деньги

Link to comment
Share on other sites

....мемориальный ордер подтверждает (грубо говоря) перечисление ден/средств . Допустим при выдаче кредита средства со счёта банка перечисляютса на счёт клиента и мемориальный ордер это подтвердает, тоесть его предоставляют.

Вопрос в следующем...,а когда со счёта клиента ден/средства перечисляют на 1001 счёт, тоесть на кассу по заявке клиента для получения наличными, мемориальный ордер подтверждает эту операцию или в данном случае нет? Тоесть эту проводку должен подтвердать мемориальный ордер?

Мемориальный ордер применяется к безналичным операциям, т.е. он по своей природе подтвердить выдачу наличных не может.

меморіальний ордер - розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку для оформлення операцій щодо списання коштів з рахунку платника і внутрішньобанківських операцій відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та нормативно-правових актів Національного банку;

А наличные физ. лицам выдаются на основании заявлению на их выдачу с текущего счета.

Link to comment
Share on other sites

Guest zanarod

А наличные физ. лицам выдаются на основании заявлению на их выдачу с текущего счета.

...это понятно, а чем подтверждаетса сама выдача наличных?

Link to comment
Share on other sites

....мемориальный ордер подтверждает (грубо говоря) перечисление ден/средств . Допустим при выдаче кредита средства со счёта банка перечисляютса на счёт клиента и мемориальный ордер это подтвердает, тоесть его предоставляют.

Вопрос в следующем...,а когда со счёта клиента ден/средства перечисляют на 1001 счёт, тоесть на кассу по заявке клиента для получения наличными, мемориальный ордер подтверждает эту операцию или в данном случае нет? Тоесть эту проводку должен подтвердать мемориальный ордер?

Аналогичная ситуёвина. бодаюсь в суде ви эй би банком. Они приволокли в суд мемориальный ордер на перечисление денег со банковскогосчета на счет №0000000 -якобы мой. И свято верят что доказали получение мной денег.-Вот сочиняю клопотання в суд про витребування належних доказів. И именно наличие заявки на выдачу налички может быть доказательством получения денег но... вместе с бумажкой из кассы с моей подписью о получении денег. Вот блин забыл как называется бумажка.
Link to comment
Share on other sites

Для карточных счетов вообще-то другие бумажки - и они как-бы не оговаривались здесь. ))

Нужно уточнять, "выдача налички" из кассы или из банкомата?

Link to comment
Share on other sites

Guest zanarod

Для карточных счетов вообще-то другие бумажки - и они как-бы не оговаривались здесь. ))

Нужно уточнять, "выдача налички" из кассы или из банкомата?

Выдача налички из кассы по заявке о выдаче наличных. Клиент просит выдать наличные со своего карточного счёта. Чем кроме заявки на выдачу готивки ещё подтверждаетса выдача и получение этих самых средств?

Link to comment
Share on other sites

Выдача налички из кассы по заявке о выдаче наличных. Клиент просит выдать наличные со своего карточного счёта. Чем кроме заявки на выдачу готивки ещё подтверждаетса выдача и получение этих самых средств?

3. Звітність, контроль і відповідальність, пов'язані

зі здійсненням та виплатою переказів

3.1. Банки зобов'язані здійснювати процедуру контролю в

режимі реального часу за дотриманням клієнтами встановлених у цих

Правилах норм переказів коштів.

3.2. Банк відмовляє фізичній особі в здійсненні переказу в

разі неподання необхідних для його здійснення документів,

визначених цими Правилами.

3.3. Якщо переказ здійснюється без відкриття поточного

рахунку, то банк зобов'язаний вести журнал обліку здійснених в

іноземній валюті переказів за межі України та виплати цих

переказів (допускається ведення одного журналу для всіх здійснених

(виплачених) переказів в іноземній валюті), а також журнал обліку

здійснених у межах України за дорученням фізичних осіб -

нерезидентів переказів у національній валюті та виплати цих

переказів. Операції з переказу (виплати) коштів обов'язково

фіксуються в цих журналах у день їх здійснення.

Журнали ведуться в паперовій або електронній формі. У

журналах обов'язково зазначаються: дата, сума та валюта переказу,

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює

(отримує) переказ, її резидентність, адреса та мета переказу. У

разі переказу за межі України зазначаються також країна, у яку

перераховуються кошти, найменування отримувача, на користь якого

здійснюється переказ.

Якщо журнал ведеться в паперовій формі, то всі його сторінки

мають бути пронумеровані, прошнуровані, а остання сторінка журналу

має засвідчуватися підписом керівника та головного бухгалтера

банку (філії банку), відбитком печатки банку (філії банку).

Якщо журнал ведеться в електронній формі, то щодня роздруковуються

сторінки з новими записами, які засвідчуються підписом

відповідального працівника банку (філії банку). Щомісяця

роздруковані сторінки складаються за датами та формуються в

брошури, які прошнуровуються, на першій сторінці зазначаються

кількість сторінок, початкова й остання дати, остання сторінка

брошури засвідчується підписами керівника та головного бухгалтера

банку (філії банку).

3.4. Невиконання банками функцій агента валютного контролю та

порушення вимог цих Правил тягне за собою відповідальність згідно

із законодавством України.

Директор Департаменту

валютного регулювання О.А.Щербакова

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0074-08

скидывай в одну ветку не плоди после просто не возможно сгрупировать

Link to comment
Share on other sites

Выдача налички из кассы по заявке о выдаче наличных. Клиент просит выдать наличные со своего карточного счёта. Чем кроме заявки на выдачу готивки ещё подтверждаетса выдача и получение этих самых средств?

Кассы работают с "квитанцией" Где должна быть подпись клиента ,кассира печать.
Link to comment
Share on other sites

Guest zanarod

Кассы работают с "квитанцией" Где должна быть подпись клиента ,кассира печать.

...как правильно называетса эта квитанция и какой нормативкой это подтверждаетса?
Link to comment
Share on other sites

...как правильно называетса эта квитанция и какой нормативкой это подтверждаетса?

Называется "квитанция" Или "выдатковый кассовый ордер" регулируется эта хрень ІНСТРУКЦІЯ

про касові операції в банках України

И еще мож пригодится В п.2 ст.1047 та ст.1051 ЦК. України чітко встановлені правила доказу факту отримання коштів,інші інструменти доказування непередбачені п.2 ст.59 ЦПК України.

Link to comment
Share on other sites

Называется "квитанция" Или "выдатковый кассовый ордер" регулируется эта хрень ІНСТРУКЦІЯ

про касові операції в банках України

И еще мож пригодится В п.2 ст.1047 та ст.1051 ЦК. України чітко встановлені правила доказу факту отримання коштів,інші інструменти доказування непередбачені п.2 ст.59 ЦПК України.

а пробовать как гадость банку и растянуть время

Стаття 1075. Розірвання договору банківського рахунка

1. Договір банківського рахунка розривається за заявою

клієнта у будь-який час.

2. Банк має право вимагати розірвання договору банківського

рахунка:

1) якщо сума грошових коштів, що зберігаються на рахунку

клієнта, залишилася меншою від мінімального розміру, передбаченого

банківськими правилами або договором, якщо така сума не буде

відновлена протягом місяця від дня попередження банком про це;

2) у разі відсутності операцій за цим рахунком протягом року,

якщо інше не встановлено договором;

3) в інших випадках, встановлених договором або законом.

3. Залишок грошових коштів на рахунку видається клієнтові або

за його вказівкою перераховується на інший рахунок в строки і в

порядку, встановлені банківськими правилами.

4. Банк може відмовитися від договору банківського рахунка та

закрити рахунок клієнта у разі відсутності операцій за рахунком

клієнта протягом трьох років підряд та відсутності залишку

грошових коштів на цьому рахунку.

Link to comment
Share on other sites

Guest zanarod

Называется "квитанция" Или "выдатковый кассовый ордер" регулируется эта хрень ІНСТРУКЦІЯ

про касові операції в банках України

..получаетса одной "заяви на видачу готівки" мало, тоесть к "заяве на видачу готівки" должен быть ещё и "выдатковый кассовый ордер"? Или одной заяви достаточно?

Link to comment
Share on other sites

..получаетса одной "заяви на видачу готівки" мало, тоесть к "заяве на видачу готівки" должен быть ещё и "выдатковый кассовый ордер"? Или одной заяви достаточно?

Нет !!! должна быть бумага с подписью получателя!!!!! заявка на выдачу -просто заявка хотя быть обязана. Ведь денег по заявке могли на самом деле не выдать. Ну например:отсутствие в кассе необходимой сумы,свет отключили.туалет забился. Или могли выдать не в полном объеме по указаным уже причинам.
Link to comment
Share on other sites

а пробовать как гадость банку и растянуть время

Стаття 1075. Розірвання договору банківського рахунка

1. Договір банківського рахунка розривається за заявою

клієнта у будь-який час.

2. Банк має право вимагати розірвання договору банківського

рахунка:

В чем подвох? Как то не впрублюсь. НОкровь банкирам попить бооольшой любитель!
Link to comment
Share on other sites

Guest zanarod

Нет !!! должна быть бумага с подписью получателя!!!!! заявка на выдачу -просто заявка хотя быть обязана. Ведь денег по заявке могли на самом деле не выдать. Ну например:отсутствие в кассе необходимой сумы,свет отключили.туалет забился. Или могли выдать не в полном объеме по указаным уже причинам.

...в заявке есть графа "отримав"..., но это в заявке. Я так понимаю ,что должен быть ещё отдельный документ подтверждающий отримання. Насколько я понял это и есть "выдатковый кассовый ордер"? Или я ошибаюсь :blink:

Link to comment
Share on other sites

Внизу сообщения.

Заявою на видачу готівки

Розділ I. Загальні положення

п.2 абз. 6 готівка - грошові знаки (банкноти, монети);

абз.12 касові документи - документи, за допомогою яких оформляються операції з готівкою та банківськими металами;

п.3 абз.4 До касових операцій, які регламентуються цією Інструкцією, належать:

видача готівки національної та іноземної валюти клієнтам з їх рахунків за видаткови-ми касовими документами через касу банку.

п.8. Під час здійснення касових операцій банки мають забезпечувати: доку-ментальне оформлення руху готівки національної та іноземної валюти в операційній касі.

Розділ III. Касові операції банків з клієнтами

Глава 1. Загальні вимоги до оформлення касових документів

1. До касових документів, які оформляються згідно з касовими операціями,визна-ченими цією Інструкцією, належать:

заява на видачу готівки, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер.

2. Цією Інструкцією визначені зразки касових документів, на підставі яких здійсню-ються приймання і видача готівки.

Форми документів, які застосовуються під час приймання переказу готівки та виплати її суми отримувачу в готівковій формі, мають містити обов'язкові реквізи-ти: дата здійснення операції, зазначення платника та отримувача, дані паспорта особи-отримувача або документа, що його замінює, сума касової операції, підписи

платника або отримувача та працівників банку, уповноважених здійснювати касову операцію.

Прибуткові та видаткові касові ордери, заяви на видачу готівки оформляються бан-ком за допомогою технічних засобів із зазначенням номера примірника в правому верхньому кутку або виписуються з використанням копіювального або самокопі-ювального паперу.

4. Виписується така кількість примірників касових документів, крім грошового чека, яка потрібна для учасників розрахунків.

5. Для проведення ідентифікації осіб, які здійснюють операції з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 грн, або еквівалент цієї суми в іно-земній валюті, у касових документах мають бути зазначені реквізити про особу, виз-начені законодавством України про запобігання та протидію легалізації (відмиван-ню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Глава 2. Приймання банком готівки

2. Приймання готівки національної валюти від клієнтів здійснюється через каси бан-ків за такими прибутковими касовими документами:

від фізичних осіб - на поточні, вкладні (депозитні) рахунки на рахунки інших юридичних або фізичних осіб, які відкриті в цьому самому банку або в іншому бан-ку, та переказу без відкриття рахунку;

8. Після завершення приймання готівки клієнту видається квитанція (другий примір-ник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки.

9. У разі оформлення операції з приймання готівки для її переказу заявою на переказ готівки плату за банківські послуги банк приймає від клієнта за окремим касовим до-кументом, оформленим банком (прибутковий касовий ордер чи заява на переказ го-тівки).

Глава 3. Порядок видачі готівки з каси банку

4. Видача готівки іноземної валюти здійснюється за такими видатковими документами: за заявою на видачу готівки - фізичним особам з їх поточних, вкладних (депозитних) рахунків та переказу без відкриття рахунку.

Таким чином, для підтвердження факту видачі мені готівки в іноземній валюті "на руки", за клопотанням мого представника суд повинен був витребувати у банка роздруківку руху коштів по рахунку №10025070840 та підтвердження видачі мені готівки саме із цього рахунку видатковим касовим ордером.

Додаток 10

до Інструкції

про касові операції

в банках України

Видатковий касовий ордер N _____

__________________________

(дата здійснення операції)

Найменування банку ______________________________________________

Отримувач _______________________________________________________

------------------------------------------------------------------

| Назва валюти | | N рахунку | Сума | Еквівалент |

| | | | | у гривнях |

|--------------+------------+--------------+-------+-------------|

| | Дебет | | | |

|--------------+------------+--------------+-------+-------------|

| | Кредит | | | |

|------------------------------------------+-------+-------------|

| Загальна сума (цифрами) | | |

------------------------------------------------------------------

Загальна сума ___________________________________________________

(словами)

Призначення платежу _____________________________________________

Пред'явлений документ _____________________________ N ___________

(посвідчення, перепустка)

Підпис отримувача _______________________________________________

Підписи банку ___________________________________________________

Додаток 9

до Інструкції

про касові операції

в банках України

Прибутковий касовий ордер N _____

__________________________

(дата здійснення операції)

Найменування банку ______________________________________________

Платник _________________________________________________________

------------------------------------------------------------------

| Назва валюти | | N рахунку | Сума | Еквівалент |

| | | | | у гривнях |

|--------------+------------+--------------+-------+-------------|

| | Дебет | | | |

|--------------+------------+--------------+-------+-------------|

| | Кредит | | | |

|------------------------------------------+-------+-------------|

| Загальна сума (цифрами) | | |

------------------------------------------------------------------

Загальна сума ___________________________________________________

(словами)

Призначення платежу _____________________________________________

Пред'явлений документ _________________________________ N _______

(посвідчення, перепустка)

Підпис платника Підписи банку

_______________ _____________

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?act...ost&id=1428

В суді я заявляла, що долари США мною не отримувалися і підтверджується це від- сутністю видаткового та прибуткового касового ордерів.Заява про видачу готівки №14 від 27.06.2007 року свідчить про моє бажання отримати готівку але не є під-твердженням її отримання .

Відповідно до Постанови Правління Національного Банку України від 14.08.2003 N 337 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2003 р. за N 768/8089 "Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України":

- п.8.р.1 Під час здійснення касових операцій банки мають забезпечувати: документальне оформлення руху готівки національної та іноземної валюти в операційній касі.

Згідно глави 1 розділу 3 Інструкції, до касових документів належать: заява на видачу готівки, видатковий касовий ордер та прибутковий касовий ордер. Прибуткові та ви-даткові касові ордери, заяви на видачу готівки оформляються банком за допомогою технічних засобів із зазначенням номера примірника в правому верхньому кутку або виписуються з використанням копіювального або самокопіювального паперу.

Виписується така кількість примірників касових документів, крім грошового чека, яка потрібна для учасників розрахунків.

Пунктом 8 глави 2 Інструкції передбачено, що після завершення приймання готівки клієнту видається квитанція (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки.

Таким чином, для підтвердження факту видачі мені готівки в іноземній валюті "на руки", як це сказано в поясненні представника банку, за клопотанням мого представ-ника суд повинен був витребувати у банка роздруківку руху коштів по рахунку №10025070840 та підтвердження видачі мені готівки саме із цього рахунку видат-ковим касовим ордером.

Підтвердити внесення мною готівки до каси банку має прибутковий касовий ордер (квитанція).

Вказані документи не були витребувані як докази і, відповідно, висновок суду про отримання мною валютного кредиту є не правильним.

Відсутність факту видачі мені кредиту в іноземній валюті є порушенням умов кре-дитного договору і моїх прав як споживача фінансових послуг.

Link to comment
Share on other sites

В чем подвох? Как то не впрублюсь. НОкровь банкирам попить бооольшой любитель!

дело в том что они шетов наоткрывали без договоров и посылаются на кредитный но форму договора не соблюли

договора нет знач и щет не ваш куда деньги идут кому вы платите и вообше естли в банке в его обороте ваше кредтное дело не виситли оно просто в воздухе на какогото банк клерка который пенки ща снимает

рубите щета на которые банки бабки скидувают а пока суды допрут что кром аудита банка сбу и прокуратуры и НБУ не разобратся вы не только в сласть их кровушки напьетесь но и можете добится что они вам все простят и выих трогать не будете и вы их забудете

Link to comment
Share on other sites

Розділ I. Загальні положення

п.2 абз. 6 готівка - грошові знаки (банкноти, монети);

абз.12 касові документи - документи, за допомогою яких оформляються операції з готівкою та банківськими металами;

п.3 абз.4 До касових операцій, які регламентуються цією Інструкцією, належать:

видача готівки національної та іноземної валюти клієнтам з їх рахунків за видаткови-ми касовими документами через касу банку.

п.8. Під час здійснення касових операцій банки мають забезпечувати: доку-ментальне оформлення руху готівки національної та іноземної валюти в операційній касі.

Розділ III. Касові операції банків з клієнтами

Глава 1. Загальні вимоги до оформлення касових документів

1. До касових документів, які оформляються згідно з касовими операціями,визна-ченими цією Інструкцією, належать:

заява на видачу готівки, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер.

2. Цією Інструкцією визначені зразки касових документів, на підставі яких здійсню-ються приймання і видача готівки.

Форми документів, які застосовуються під час приймання переказу готівки та виплати її суми отримувачу в готівковій формі, мають містити обов'язкові реквізи-ти: дата здійснення операції, зазначення платника та отримувача, дані паспорта особи-отримувача або документа, що його замінює, сума касової операції, підписи

платника або отримувача та працівників банку, уповноважених здійснювати касову операцію.

Прибуткові та видаткові касові ордери, заяви на видачу готівки оформляються бан-ком за допомогою технічних засобів із зазначенням номера примірника в правому верхньому кутку або виписуються з використанням копіювального або самокопі-ювального паперу.

4. Виписується така кількість примірників касових документів, крім грошового чека, яка потрібна для учасників розрахунків.

5. Для проведення ідентифікації осіб, які здійснюють операції з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 грн, або еквівалент цієї суми в іно-земній валюті, у касових документах мають бути зазначені реквізити про особу, виз-начені законодавством України про запобігання та протидію легалізації (відмиван-ню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Глава 2. Приймання банком готівки

2. Приймання готівки національної валюти від клієнтів здійснюється через каси бан-ків за такими прибутковими касовими документами:

від фізичних осіб - на поточні, вкладні (депозитні) рахунки на рахунки інших юридичних або фізичних осіб, які відкриті в цьому самому банку або в іншому бан-ку, та переказу без відкриття рахунку;

8. Після завершення приймання готівки клієнту видається квитанція (другий примір-ник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки.

9. У разі оформлення операції з приймання готівки для її переказу заявою на переказ готівки плату за банківські послуги банк приймає від клієнта за окремим касовим до-кументом, оформленим банком (прибутковий касовий ордер чи заява на переказ го-тівки).

Глава 3. Порядок видачі готівки з каси банку

4. Видача готівки іноземної валюти здійснюється за такими видатковими документами: за заявою на видачу готівки - фізичним особам з їх поточних, вкладних (депозитних) рахунків та переказу без відкриття рахунку.

Таким чином, для підтвердження факту видачі мені готівки в іноземній валюті "на руки", за клопотанням мого представника суд повинен був витребувати у банка роздруківку руху коштів по рахунку №10025070840 та підтвердження видачі мені готівки саме із цього рахунку видатковим касовим ордером.

Додаток 10

до Інструкції

про касові операції

в банках України

Видатковий касовий ордер N _____

__________________________

(дата здійснення операції)

Найменування банку ______________________________________________

Отримувач _______________________________________________________

------------------------------------------------------------------

| Назва валюти | | N рахунку | Сума | Еквівалент |

| | | | | у гривнях |

|--------------+------------+--------------+-------+-------------|

| | Дебет | | | |

|--------------+------------+--------------+-------+-------------|

| | Кредит | | | |

|------------------------------------------+-------+-------------|

| Загальна сума (цифрами) | | |

------------------------------------------------------------------

Загальна сума ___________________________________________________

(словами)

Призначення платежу _____________________________________________

Пред'явлений документ _____________________________ N ___________

(посвідчення, перепустка)

Підпис отримувача _______________________________________________

Підписи банку ___________________________________________________

Додаток 9

до Інструкції

про касові операції

в банках України

Прибутковий касовий ордер N _____

__________________________

(дата здійснення операції)

Найменування банку ______________________________________________

Платник _________________________________________________________

------------------------------------------------------------------

| Назва валюти | | N рахунку | Сума | Еквівалент |

| | | | | у гривнях |

|--------------+------------+--------------+-------+-------------|

| | Дебет | | | |

|--------------+------------+--------------+-------+-------------|

| | Кредит | | | |

|------------------------------------------+-------+-------------|

| Загальна сума (цифрами) | | |

------------------------------------------------------------------

Загальна сума ___________________________________________________

(словами)

Призначення платежу _____________________________________________

Пред'явлений документ _________________________________ N _______

(посвідчення, перепустка)

Підпис платника Підписи банку

_______________ _____________

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?act...ost&id=1428

В суді я заявляла, що долари США мною не отримувалися і підтверджується це від- сутністю видаткового та прибуткового касового ордерів.Заява про видачу готівки №14 від 27.06.2007 року свідчить про моє бажання отримати готівку але не є під-твердженням її отримання .

Відповідно до Постанови Правління Національного Банку України від 14.08.2003 N 337 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2003 р. за N 768/8089 "Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України":

- п.8.р.1 Під час здійснення касових операцій банки мають забезпечувати: документальне оформлення руху готівки національної та іноземної валюти в операційній касі.

Згідно глави 1 розділу 3 Інструкції, до касових документів належать: заява на видачу готівки, видатковий касовий ордер та прибутковий касовий ордер. Прибуткові та ви-даткові касові ордери, заяви на видачу готівки оформляються банком за допомогою технічних засобів із зазначенням номера примірника в правому верхньому кутку або виписуються з використанням копіювального або самокопіювального паперу.

Виписується така кількість примірників касових документів, крім грошового чека, яка потрібна для учасників розрахунків.

Пунктом 8 глави 2 Інструкції передбачено, що після завершення приймання готівки клієнту видається квитанція (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки.

Таким чином, для підтвердження факту видачі мені готівки в іноземній валюті "на руки", як це сказано в поясненні представника банку, за клопотанням мого представ-ника суд повинен був витребувати у банка роздруківку руху коштів по рахунку №10025070840 та підтвердження видачі мені готівки саме із цього рахунку видат-ковим касовим ордером.

Підтвердити внесення мною готівки до каси банку має прибутковий касовий ордер (квитанція).

Вказані документи не були витребувані як докази і, відповідно, висновок суду про отримання мною валютного кредиту є не правильним.

Відсутність факту видачі мені кредиту в іноземній валюті є порушенням умов кре-дитного договору і моїх прав як споживача фінансових послуг.

вах :lol: \\\\какой павлин какой мавлин ... я кушаю \\\\
Link to comment
Share on other sites

Додаток 10

до Інструкції

про касові операції

в банках України

Видатковий касовий ордер N _____

__________________________

(дата здійснення операції)

Найменування банку ______________________________________________

Отримувач _______________________________________________________

------------------------------------------------------------------

| Назва валюти | | N рахунку | Сума | Еквівалент |

| | | | | у гривнях |

|--------------+------------+--------------+-------+-------------|

| | Дебет | | | |

|--------------+------------+--------------+-------+-------------|

| | Кредит | | | |

|------------------------------------------+-------+-------------|

| Загальна сума (цифрами) | | |

------------------------------------------------------------------

Загальна сума ___________________________________________________

(словами)

Призначення платежу _____________________________________________

Пред'явлений документ _____________________________ N ___________

(посвідчення, перепустка)

Підпис отримувача _______________________________________________

Підписи банку ___________________________________________________

Додаток 9

до Інструкції

про касові операції

в банках України

Прибутковий касовий ордер N _____

__________________________

(дата здійснення операції)

Найменування банку ______________________________________________

Платник _________________________________________________________

------------------------------------------------------------------

| Назва валюти | | N рахунку | Сума | Еквівалент |

| | | | | у гривнях |

|--------------+------------+--------------+-------+-------------|

| | Дебет | | | |

|--------------+------------+--------------+-------+-------------|

| | Кредит | | | |

|------------------------------------------+-------+-------------|

| Загальна сума (цифрами) | | |

------------------------------------------------------------------

Загальна сума ___________________________________________________

(словами)

Призначення платежу _____________________________________________

Пред'явлений документ _________________________________ N _______

(посвідчення, перепустка)

Підпис платника Підписи банку

_______________ _____________

Ну подумайте, какой пропуск или удостоверение Вы могли предъявить в банке, заслуженного лоха Украины???))), что ли, чтобы этот документ был надлежащим образом оформлен.

По этим док-м проводятся внутрибанковские операции, не связаные с поручением клиента.

вот, целая тема, на эту тему: http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=2770

Link to comment
Share on other sites

подтверждение получения долларов сводится к первичке. НПА, где четко определено что должна быть именно квитанция не нашел.

Вот письмо прочтите, немного прояснится:

ЛИСТ від 07.03.2007 р. N 14/2-25/149 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Щодо оформлення господарських операцій з надходження іноземної валюти до каси та відповідно її видачі з каси зазначаємо.

Згідно зі статтею 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підприємство самостійно розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій.

Крім того, відповідно до статті 9 цього ж Закону, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які повинні містити перелік обов'язкових реквізитів, зокрема щодо змісту та обсягу господарської операції, а також одиниці її виміру.

Зважаючи на норми згаданого законодавчого акта, облік касових операцій з надходження/видачі іноземної валюти може здійснюватися на розроблених підприємством первинних документах з наведенням в них обов'язкових реквізитів.

Относительно первички для банков:

1.) п.п.4.1- 4.11. Положення про організацію операційної діяльності в банках України

2.) п. 2.1.1. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України

3.) ст. 9 ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Link to comment
Share on other sites

подтверждение получения долларов сводится к первичке. НПА, где четко определено что должна быть именно квитанция не нашел.

Вот письмо прочтите, немного прояснится:

ЛИСТ від 07.03.2007 р. N 14/2-25/149 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Относительно первички для банков:

1.) п.п.4.1- 4.11. Положення про організацію операційної діяльності в банках України

2.) п. 2.1.1. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України

3.) ст. 9 ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=2923

Это не сложно. Не правда ли?

Мы еще не поняли многих вещей, которые

можно постичь только разумом. Посредством

умозаключений можно решить такие задачи,

которые ставили в тупик всех, кто искал

решение с помощью своих чувств.

А.Конан Дойль

Пять апельсиновых зернышек (Из разговора

Шерлока Холмса с доктором Ватсоном)

Link to comment
Share on other sites

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=2923

Это не сложно. Не правда ли?

Мы еще не поняли многих вещей, которые можно постичь только разумом. Посредством умозаключений можно решить такие задачи, которые ставили в тупик всех, кто искал решение с помощью своих чувств.

А.Конан Дойль Пять апельсиновых зернышек (Из разговораШерлока Холмса с доктором Ватсоном)

тяжело делать выводы абсолютно не имея практики, ко многому прихожу благодаря только Вам и Вашим постам, за что огромнейшее Вам спасибо.

относительно той темы. НПА что банк имеет право использовать 2909 нашел, но окончательный вывод существенно ли это согласно поставленной задачи пока не дается. Надеюсь документы которые запрошу завтра в судебном заседании прояснят ситуацию, так как до сих пор все проводки не известны.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show